REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Wellness a relaxace

Relaxační cviky

Relaxační cvičení aneb jak na emoční napětí, stres, únavu a poruchy spánku?

Relaxační metody představují tzv. autoregulační prostředky, jejichž pomocí člověk může regulovat a lépe ovládat své duševní stavy, svůj psychický život. Lze o nich hovořit jako o různých druzích koncentrovaného odpočinku. K relaxačním metodám se řadí techniky nácviku pravidelného uvolnění, zaměřené na odstranění tělesného a duševního napětí. Uvolněním svalového napětí a regulací rytmu dýchání dosahujeme i uvolnění psychického napětí.

Silnější psychické rozrušení a napětí se odráží i v nadbytečné svalové aktivaci, narušení pohybové koordinace, s důsledky v pocitech duševní námahy, které jsou nepřiměřené situaci. Projevy takového nepřiměřeného napětí jsou často spojeny i s nežádoucími změnami psychických funkcí – např. zpomalení průběhu duševních procesů a funkcí (zhoršená pozornost a pracovní paměť, utlumené procesy myšlení apod.), které se negativně promítá do výkonnosti člověka. V takovém stavu je možné pozorovat i mimořádné tělesné projevy jako např. svalové napětí, poruchy rytmu dýchání, změny mimiky nebo tzv. vegetativní změny (červenání, napětí až křeče v oblasti břicha, „slabost“ nohou apod.). Tyto projevy bývají zvláště výrazné u jedinců s oslabením nervové soustavy a se sníženou emociální stabilitou.

Výzkumy potvrdily, že pokud dokážeme při projevech emočního napětí přiměřeně uvolnit svaly a udržet klidný rytmus dýchání, napětí klesne a zvýší se stabilita celé řady psychických a pohybových funkcí, zlepšuje se kvalita pozornosti, zvyšuje se rychlost reakce i celková odolnost organismu vůči duševní i tělesné zátěži.

V současnosti již existuje celá řada relaxačních metod – mezi nejznámější patří např. Jacobsonova progresivní relaxace a Schultzův autogenní trénink. Jsou využívány převážně u dospělých k různým psychoterapeutickým a léčebným účelům (efektivní účinky byly prokázány např. při léčbě migrény, nespavosti, úzkostných stavů, astmatu, ekzémů, vysokého krevního tlaku aj.). Také u dětí se psychorelaxační techniky využívají k různým terapeutickým účelům, např. k léčbě bolestí hlavy, při snižování úrovně emoční lability, pohotovosti ke vzteku a hněvu, při rozvíjení sociálních dovedností a také pro zkvalitňování koncentrace pozornosti.

Nabízíme vám výběr psychorelaxačních metod pro děti i dospělé. K využití většiny z nich je třeba jen krátkého zácviku. Některé je vhodné využívat dle potřeby i opakovaně v průběhu dne, k některým je již potřeba zajistit si klid na cvičení a vyžadují pravidelnost a opakování cvičení. Takové cvičení se nemá vykonávat bezprostředně po probuzení ani brzy po jídle, na cvičení bychom si měli zajistit dostatek času, aby časový stres neblokoval naše psychické uvolnění, a k zajištění dlouhodobějšího efektu je třeba cvičit nejméně třikrát týdně (nejlépe denně).

Obsah

  1. Jednoduchá cvičení k odstranění psychického napětí
  2. Cvičení k uvolnění silného napětí, vzteku a zlosti
  3. Dechová cvičení – autoregulace dýchání
  4. Masáže obličeje a hlavy
  5. Cvičení na zlepšení spánku
  6. Progresivní svalová relaxace v lehu na zádech (podle E. Jacobsona)
  7. Jógová sestava „Pozdrav slunci“

1. Jednoduchá cvičení k odstranění psychického napětí

Tato cvičení velice účinným způsobem ulevují organismu v akutním stresu a při silných emocích. Jde o cvičení založená na střídání napětí a uvolňování svalů nebo regulaci dýchání.

1. cvičení:

Maximálně rozšíříme nosní dírky a nadechneme se – výdrž, potom je uvolníme a pomalu plynule vydechneme, přičemž uvolňujeme svaly tváře.

2. cvičení:

Pevně ze všech sil zavřeme oči – výdrž, potom je uvolníme a necháme zavřené (uvolníme přitom i svaly obličeje); zaměřujeme se na pocit uvolněnosti a plynulosti dýchání.

3. cvičení:

Lehce stiskneme zuby, čelisti a sevřeme rty (zaměříme na to plně pozornost) – výdrž, potom uvolníme čelisti, rty a zuby (uvědomíme si rozdíl mezi pocity sevření a uvolnění čelistí).

4. cvičení:

Špičku jazyka přitlačíme k patru (směrem nahoru a dozadu), napneme jazyk – výdrž, a potom ho uvolníme, a volně necháme ležet jazyk v ústech jako rosol.

5. cvičení:

Nacvičíme si mimický výraz usmívajícího se Buddhy, který potom uplatníme v situacích emočního napětí a stresu – s výrazem blahosklonnosti, koutky úst nahoru, víčka přivřená (když člověk kontroluje svůj výraz, ovládá také své psychické napětí).

2. Cvičení k uvolnění silného napětí, vzteku a zlosti

Zde jde o využívání uvolňujícího účinku výdechu. Nádech pro náš organismus představuje přijímání či držení; výdech naopak souvisí s dáváním či pouštěním. S nádechem se při napřímení naplňujeme občerstvujícím vzduchem, s výdechem z našeho těla symbolicky vychází vše, co nás právě rozrušuje, co nás drží v napětí, vzteku nebo zlosti. V těchto cvičeních také můžeme nalézt potřebnou sílu ke kontrole svých silných negativních emocí (zloba, vztek) a naučit se je přijatelným způsobem uvolňovat, aniž bychom někomu ubližovali. Obě cvičení jsou účinnou formou nácviku sebeovládání.

Hlasité dýchání („štípání dříví v lese“)

Postav se zpříma, nohy jsou rozkročené asi 1 metr od sebe. S hlubokým nádechem pomalu zvedej obě paže nad hlavu do písmene „V“, dlaně přitom postupně svírej v pěst, a pak se s hlasitým výdechem předkloň a nech přitom klesnout k zemi i ruce, jejichž dlaně zase otevřeš. Cvičení opakuj 3–5x, s každým hlasitým výdechem ze sebe všechno vypouštěj – veškerý hněv, veškeré pocity, zkrátka vše, co ti brání cítit se klidně a pokojně. Pro mladší děti se doporučuje motivovat cvičení představou „dřevorubce, jenž štípe dříví v lese“ – tzn., že s nádechem zvedá vysoko nad hlavu sekyru (jednou rukou si uchopí nad hlavou pěst druhé ruky), a pak se s výdechem vrhá vpřed, přičemž si větší síly při „štípání dříví“ dodává hlasitým výdechem.

Řev lva

Zaujmi polohu vzpřímeného sedu na patách, ruce volně spočívají na kolenou. S hlasitým výdechem (představuje „řev lva“) skloníš trup dopředu, a současně otevřeš oči, jak nejvíce můžeš, rozevřeš ústa a co nejvíce vyplázneš jazyk, zároveň napneš dlaně a prsty roztáhneš co nejdále od sebe. S nádechem se zase vrátíš nazpět do uvolněného vzpřímeného sedu na patách a věnuješ se prociťování cvičení. Můžeš vícekrát po sobě opakovat.

3. Dechová cvičení – autoregulace dýchání

Tato cvičení jsou vhodná k uvolnění stavů velkého psychického napětí, zejména tehdy, když se člověk nedokáže zbavit obtěžujících myšlenek během dne, ale i když např. kvůli těmto úporným myšlenkám nedokáže usnout, tehdy když přetrvává nervozita z toho, co člověk prožil, nebo z očekávání toho, co ho v nejbližší době čeká (když nemůžeme dosáhnout odpočinku a náš mozek neustále pracuje).

Dýchání regulujeme podle následujícího schématu (provádíme za sebou bez pauzy): normální dýchání – nádech, výdech, pauza po nádechu; nádech, 2 vteřiny pauza, výdech, pauza po výdechu; nádech, výdech, 2 vteřiny pauza po nádechu i výdechu; nádech, 2 vteřiny pauza, výdech, 2 vteřiny pauza, poloviční nádech, 2 vteřiny pauza, dokončit nádech, výdech, nádech, poloviční výdech, 2 vteřiny pauza, dokončit výdech, poloviční nádech, 2 vteřiny pauza, dokončit nádech, poloviční výdech, 2 vteřiny pauza, dokončit výdech.

Dýchání regulujeme také podle následujícího schématu (provádíme za sebou): nádech nosem, pauza, výdech nosem, nádech nosem, pauza, výdech ústy, nádech ústy, pauza, výdech ústy, nádech ústy, pauza, výdech nosem.

4. Masáže obličeje a hlavy

Jednoduché masáže lze provádět v sedě, třeba i během přestávky u pracovního stolu. I s pomocí takové jednoduché masáže si můžeme uvolnit svalové napětí a zlepšit prokrvení těla. Zážitek z masáže prohloubíme, budeme-li během ní věnovat svým pocitům plnou pozornost a zajistíme-li si pro její provedení chvíli klidu.

Uvolňování očí – tření dlaněmi

Posaď se uvolněně a zpříma, sepni ruce a tři si je dlaněmi o sebe, až se vzniklým teplem zahřejí („nabijí se energií“); poté zavři oči a přilož zahřáté dlaně na svá oční víčka jako „mušle“. Dýchej klidně a pravidelně, kochej se teplem, které vychází z tvých dlaní a uvolňuje tvé oči. Asi po jedné minutě necháš ruce zvolna klesnout do klína a se stále ještě zavřenýma očima zůstáváš soustředěný do sebe – snad se opět odkrytá víčka poněkud ochladila – je to příjemné? Cítíš, jak se ta uvolněnost rozlévá po celém tvém obličeji? Uvolňuje se čelo, tváře, ústa… Co nejdéle se soustřeď na své uvolněné oči. Cvičení můžeš vícekrát opakovat.

Jednoduchá masáž obličeje

Posaď se uvolněně a zpříma, zavři oči, polož si bříška čtyř prstů obou rukou (ukazováku, prostředníku, prsteníku a malíku) na čelo těsně pod místem, kde začínají vlasy; s výdechem si sjíždíš bříšky prstů dolů po obličeji, pak po krku až na prsa – a s tímto výdechem necháváš z obličeje klesnout všechno napětí kamsi dolů, jako kdybys je chtěl odevzdat zemi. S nádechem dáš ruce opět do výchozí polohy na obličej a asi po půl minutě necháš ruce zvolna klesnout do klína a se stále ještě zavřenýma očima zůstáváš soustředěn do sebe. Cítíš uvolněnost obličeje? Zůstaň v klidu a soustřeď se na uvolněný obličej tak dlouho, jak můžeš. Cvičení můžeš opakovat.

Masáž hlavy

Posaď se uvolněně a zpříma, bříšky čtyř prstů obou rukou (ukazováku, prostředníku, prsteníku a malíku) si systematicky masíruj hlavu, palce přitom zůstávají ležet na stranách lebky. Masíruj jemně, přitlač jen zlehka. Tato masáž regeneruje a prokrvuje pokožku hlavy. Zavři oči a kochej se příjemným pocitem.

5. Cvičení na zlepšení spánku

Ke zkvalitnění spánku přispívají lehká tělesná cvičení a procházky. Ve stavech psychického napětí se doporučuje před spánkem dělat speciální cvičení zaměřená na maximální svalové uvolnění, která napomáhají přechodu k hlubokému a osvěžujícímu spánku. Cvičení provádíme v lehu na zádech.

1. cvičení

Uděláme hluboký nádech, opřeme se o podložku, napneme všechny svaly a v této pozici vydržíme 20‑30 vteřin. Uvolníme naráz celé tělo a uděláme dlouhý, volný výdech. Potom uděláme několik hlubokých nádechů a výdechů a začneme klidně a pravidelně dýchat – při dýchání soustředíme pozornost na prodloužení výdechu.

2. cvičení

Uděláme hluboký nádech a napneme svaly na nohou. V této pozici vydržíme 20‑30 vteřin. Narovnáme kolena, uvolníme nohy, vytřeseme svaly, uděláme několik hlubokých nádechů a výdechů, dále dýcháme volně a klidně, pozornost soustředíme na prodloužení výdechu.

3. cvičení

Nadzvedneme hlavu, krk a hrudník 15‑20 cm nad podložku a v této pozici vydržíme 30‑40 vteřin. Položíme hlavu na podložku, maximálně se uvolníme, volně a klidně dýcháme… při napnutých svalech dýcháme lehce, při uvolnění vydechujeme naplno, pozornost soustředíme na výdech; dbáme na to, aby hlava a hrudník klesaly na podložku vlastní vahou.

4. cvičení

Zvedneme napnuté nohy v úhlu 20‑30 stupňů a napneme svaly nohou. V této pozici vydržíme 30‑40 vteřin, volně dýcháme. Pak položíme nohy na podložku, několikrát se hluboce nadechneme a vydechneme, a pak začneme klidně, volně dýchat, pozornost soustředíme na volný prodloužený výdech, maximálně se uvolníme.

5. cvičení

Zvedneme současně nohy a trup do úhlu 30‑40 stupňů, hlavu skloníme na prsa a v této pozici vydržíme 30‑40 vteřin, napneme svaly celého těla. Uvolníme celé tělo, několikrát se hluboce nadechneme a vydechneme a začneme klidně a volně dýchat; pozornost soustředíme na prodloužení výdechu, maximálně se uvolníme.

6. Progresivní svalová relaxace v lehu na zádech (podle E. Jacobsona)

Jde o nenáročnou metodu komplexního uvolnění svalového napětí celého těla, kdy postupně procházíme celé tělo od chodidel až k hlavě. Principem je vždy předchozí vyvolání napětí určité svalové skupiny, abychom je vzápětí mohli lépe uvolnit. Učíme se uvědoměle vnímat rozdíly v tělesných pocitech při stavu napětí a uvolnění. Zajistíme si klid, orientační doba cvičení: 10‑15 minut. Ze začátku nám může cvičení trvat o něco déle. Text ke cvičení se naučíme nazpaměť, požádáme někoho, aby nám ho přednesl, anebo si text nahrajeme na kazetu. Progresivní svalovou relaxaci ideálně cvičíme vleže, lze ji ale cvičit i vsedě.

Polož se uvolněně na záda. Nohy jsou nataženy, mírně od sebe. Špičky chodidel jsou uvolněné a směřují mírně ven. Uvolněné paže spočívají podél boků dlaněmi vzhůru. Hlava je ve středové poloze, záda jsou mírně natažená. Dýchej klidně a pravidelně, nadechuj i vydechuj nosem. A nyní zavři oči. Svým vědomím se nejdříve přenes do chodidel. Cítíš, jak se paty dotýkají podlahy. S nádechem napneš partie od kotníků dolů a prsty nohou ohneš směrem k hlavě – a s výdechem toto napětí opět uvolníš. A ještě jednou, s nádechem napínáš, s výdechem uvolňuješ. Nohy jsou uvolněné, včetně prstů. A nyní se svým vědomím přenášíš přes kotníky a celé nohy až nahoru – prociťuješ tu plochu, kterou leží lýtka na zemi, uvědomuješ si kolena, vnímáš dotyk stehen se zemí, a tak postupuješ až k hýždím. S nádechem napneš sedací svaly pánve (stáhneš půlky hýždí k sobě) – a s výdechem se opět uvolníš. A ještě jednou – s nádechem napětí, s výdechem uvolnění. Vláčná pánev spočívá uvolněně na zemi. A nyní se svým vědomím zatouláš výše do oblasti zad a snažíš se postřehnout, které jejich části se dotýkají podlahy a které ne. Prociťuješ tu plošku, kterou leží na zemi tvé lopatky – a odtud přecházíš k rukám. S nádechem svíráš obě ruce v pěst – a s výdechem je opět uvolňuješ. A ještě jednou: s nádechem napětí a s výdechem uvolnění. Ruce jsou uvolněné až ke konečkům prstů. A nyní zvolna postupuješ nahoru po pažích. Vnímáš na zemi ležící předloktí – lehký dotyk loktů – nadloktí a zaoblení ramen. A s dalším nádechem zvedneš ramena nahoru směrem k uším – a s výdechem je opět uvolníš. A ještě jednou: s nádechem napětí, s výdechem uvolnění. A nyní svým vědomím zavítáš do obličeje. S nádechem napneš celý obličej (zašklebíš se) – a s výdechem jej opět uvolníš. A ještě jednou: s nádechem napětí, s výdechem uvolnění. Celý obličej je uvolněný. Celé tvé tělo je příjemně uvolněné. Prožívej ten životodárný kontakt se zemí. Uvolňuj se stále hlouběji a přiviň se k této Zemi, která nese tebe i všechen život. Uvolnit se znamená odevzdat se do působení tíže. Vychutnávej pocit uvolnění. Při ukončení uvolňovacího cvičení se ještě jednou zhluboka nadechni a stejně zhluboka vydechni. Pomalu rozhýbej ruce a nohy, pořádně se protáhni. Pak se pomalu převal na bok a posaď se (unáhlenými pohyby bys nepříznivě působil na svůj krevní oběh). Otevři oči. Cítíš se svěží a odpočinutý.

7. Jógová sestava „Pozdrav slunci“

Jógové sestavy jsou velmi staré a ověřené staletími. „Pozdrav slunci“ je tradiční sestava, jež vytváří z hlediska působení na organismus harmonický celek vzájemně se doplňujících poloh. Pravidelné cvičení takové sestavy vede k harmonizaci činnosti nervové soustavy, jakož i k harmonizaci stavu psychiky. Doporučuje se cvičit každé ráno jako vstup do nového dne. Běžně se také používá na začátku jógového cvičení jako rozcvičení. Během cvičení dochází k protažení všech velkých svalových skupin těla a k rozhýbání páteře ve směru předozadním. Cvičíme plynule v souladu s dechem, pokud možno s přivřenými víčky. Lze cvičit také se soustředěním na slunce. Sestavu se velmi dobře naučí i děti mladšího věku.

Výchozí pozice: stoj spojný. S výdechem spojit dlaně před hrudníkem (1). S nádechem vzpažit (ruce zůstávají spojené), záklon (2). S výdechem hluboký ohnutý předklon, prsty (nebo celé dlaně) opřeme o zem vedle chodidel (3). S nádechem zanožit pravou nohu a přejít do vzporu dřepmo zánožného pravou nohou. Levá noha (stojíme na plném chodidle) zůstává pokrčena mezi rukama. Záklon hlavy (4). S výdechem zanožíme i levou nohu a zvedneme pánev vysoko do polohy „hory“ – ruce zůstávají opřené na zemi, propneme kolena a pokud možno došlápneme na plná chodidla, hlavu svěsíme a vtáhneme mezi ramena (5). Výdech a zádrž dechu. Přejít do polohy „housenky“ – tj. leh na břiše, kdy se podložky dotýkají jen špičky nohou (prsty), kolena, hrudník, ruce (skrčené pod rameny) a brada – tedy vzpor ležmo (přikrčení) s pánví vysazenou mírně nahoru (6). S nádechem leh na břiše a plynule přejít do polohy „kobry“ – zvedáme hlavu, provádíme krční a hrudní záklon s pohledem očí vzhůru, nohy leží na zemi uvolněné, v dokončené pozici se podložky dotýkají dlaně na napnutých nebo mírně pokrčených rukou, podbřišek a dolní končetiny (7). S výdechem zaujmout opět polohu „hory“ – viz poloha 5 výše (8). S nádechem skrčit pravou nohu a přejít do vzporu dřepmo zanoženého levou nohou (obdobně poloha 4 výše): pravá noha (stojí na plném chodidle) je mezi rukama. Záklon hlavy (9). S výdechem přinožit levou nohu a přejít do hlubokého ohnutého předklonu – viz pozice 3 (10). S nádechem do pozice č. 2 (11). S výdechem dokončíme do pozice č. 1 (12).

 

Literatura:

Denig-Helmsová, K., Konnertz, D.: Úspěšně obstát při písemce i ústním zkoušení. Portál, Praha 1997.

Lokšová, I., Lokša, J.: Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Portál, Praha 1999.

Rückerová-Voglerová, U.: Učení bez stresu – základy a cvičení. Portál, Praha 1994.

Stuchlíková, I. a kolektiv: Zvládání emočních problémů školáků. Portál, Praha 2005.

Zpracoval Mgr. Marek Khýr.

 


Související zdravotní problémy

Související obecné informace

Související publicistika

3 Nejčastější dotazy u sexuologa

9/5

Otázky spojené se sexem trápí každého. Málokdo se však odváží vyslovit je nahlas, a navíc před lékařem. K obavám však není důvod a včasná diagnóza…

více

6 tipů, jak ulevit bolavým svalům po cvičení

16/3

Přehnali jste to v posilovně a teď máte problém i vyjít schody? Vyzkoušejte některý z našich tipů, který vám pomůže ulevit od svalové bolesti.

více

7 věcí, které vedou k depresi. Dejte si na ně pozor

28/11

Podzimní smutek ještě není deprese, ale existují rizikové faktory, které mohou v mozku "přehodit výhybku" a už se vezete. Počet lidí, kteří v ČR…

více

Adventní věnec podle tradice: Co která svíčka znamená a jak…

4/12

V neděli byl počátek adventu a s ním i zapálení první svíčky v krásném věnci. Víte ale, kde se tato tradice vlastně vzala, co znamenají jednotlivé…

více

Apiterapie - léčba včelími produkty

3/8

V současnosti se stále více lidí navrací k přírodě, u níž hledají přirozenou pomoc od nejrůznějších zdravotních neduhů. Odvarem z meduňky nahrazují…

více

Aspirin jako obličejová maska? Ano a velmi účinná!

10/4

Naše pleť může vypadat mladě a krásně, ale musíme se o ní také náležitě starat. Používání peelingu se doporučuje především z toho důvodu, že…

více

Barefoot, nebo levné tenisky. Jaký je v tom rozdíl?

8/10

Boty s nízkou podrážkou neboli bosoboty, případně barefoot, si získávají stále větší oblibu. Jak je to možné, cožpak jejich majitele nebolí po delší…

více

Bazalka pro zdraví

8/10

Díky strmě rostoucí oblibě lehkých středomořských pokrmů, bazalka v posledních dvaceti letech ovládla naše kuchyně. V mnoha rodinách jemně obohatila…

více

Bechtěrevova choroba

30/9

Bechtěrevova choroba neboli ankylozující spondylitida je další z řady autoimunitních nemocí. Postihuje zejména muže a bývá často zjištěna v relativně…

více

Bolest hlavy může způsobit i rýma!

7/9

70–80 % populace trpí bolestmi hlavy, z toho asi polovina minimálně jednou za měsíc. I když ve většině případů nejde o příznak vážného onemocnění,…

více

Bolest třísel

19/9

Bolest třísel je příznak nejčastěji způsobený špatným stylem chůze, při kterém dochází k nerovnoměrnému zatěžování svalů a jejich následnému…

více

Bolest v oblasti bederní páteře se nevyplácí podceňovat

25/6

Stále více lidí trápí dlouhodobé bolesti v oblasti bederní páteře. Ve většině případů je tato bolest způsobena úrazem či mechanickým poškozením. U…

více

Boxerky, nebo slipy, co nosit pro „pohodlí“ a zdraví spermií

3/9

U spodního prádla velmi záleží i na kvalitě materiálu Pánové – a je to oficiální. Podle nejnovější studie mají muži nosící boxerky skutečně vyšší…

více

Bruxismus – skřípání zubů

21/11

Skřípání zubů se označuje odborným pojmem bruxismus. Všimli jste si skřípání zubů u svých dětí nebo partnera? Čtěte dál a dozvíte se, které formy…

více

Brzlík je tajným úkrytem pro energii života

12/12

V našem těle se nachází místo, které je možné nazvat „místem štěstí“. A najít ho není vůbec těžké. Nazývá se brzlík a nachází se v horní části…

více

Budíte se každou noc ve stejnou hodinu a špatně spíte? Tady…

30/10

Mnozí z nás mají potíže se spánkem, ať už mají potíže s usínáním, nedostatkem spánku nebo s probouzením uprostřed noci. Čím déle trpíte jedním nebo…

více

Budou kvést jabloně. Nepodceňujte jejich sílu pro člověka

26/4

Dnešní příspěvek bych věnoval jabloním. Doufám, že i vy shledáte, jak úžasný je to strom. Jabloně a především divoké jabloně (které najdete na…

více

Buďte krásnější s mandlovým olejem

30/10

Chcete se pyšnit mladistvou pletí zářící zdravím? Mít sametově hebké rty? Nádherné vlasy i řasy? Pevné nehty? Mandlový olej spojí všechny střípky…

více

Buďte zdraví a mladí

21/8

Položte si led do jamky na krku a sledujte co se bude dít. Tento trik s kostkou ledu vás udělá mladšími a plnými energie. Kromě toho, má také tu moc,…

více

Celulitida, aneb pomerančová kůže

26/5

V současné době představuje celulitida globální problém ženské populace. A v letošním roce se do módy dostávají miniaturní šortky, ve kterých nohy s…

více

Červen – ideální doba pro očistu kloubů a páteře

5/6

Léto, které začíná v polovině června, je výborné období pro odstranění produktů metabolismu nahromaděných za období intenzivního získávání látek v…

více

Červenec – krevní oběh

12/7

Měsíc červenec sebou nese vidinu krásných slunečných a hlavně teplých dní. Pobyty u vody a v přírodě jsem téměř nutnou součástí denního života.…

více

Chcete teď zhubnout? Napřed dobijte baterky!

12/8

Podle tradiční čínské medicíny je nadváha způsobena nedostatečným prouděním životní energie v našem těle. Unavený a oslabený organismus nemá sílu…

více

Chcete zhubnout? Pracujte s vlastní psychikou

23/7

Určitě je vám jasné, že síla podvědomí dělá divy. Jenže pracovat se svou myslí a vhodně ji nastavit na proces hubnutí, to vyžaduje cvik. Když to ale…

více

Chronický zánět a kyselost tkání

13/8

Mnoho nemocí, zvláště chronických, je podloženo překyselením tkáně. Je to způsobeno hlavně špatným stravovacím návykem, nedostatečným pitným režimem,…

více

Chyby, kvůli kterým nemůžete spát: Děláme je skoro všichni

10/8

Spánek je naprosto nezbytný pro správné fungování organismu. Mnoho z nás s ním má ale problémy. Možná za to může pár následujících nešvarů, kterých…

více

Co byste měli vědět, než znovu použijete PET láhev?

23/8

Jistě jste nejednou naplnili PET láhev a před tím jste ji neumyli. Vždyť byla přeci jen od vody, tak co by s ní mohlo být? Než to znovu uděláte,…

více

Co dělá voda v krému?

9/5

Pokud se alespoň trošku zajímáte o složení kosmetiky a hlavně krémů, tak určitě víte, že krémy můžeme dělit do dvou základních, a jedné vedlejší…

více

Co sděluje poloha v níž spíme

23/5

Jednoduchý, ale zajímavý test, který o nás může mnohé říci. O povaze člověka vypovídá mnohé: jeho zvyky, preference, chuťové nebo jiné náklonnosti.…

více

Co se stane s vašimi plícemi, mozkem a náladou, když si…

18/1

Určitě jste již slyšeli o lampách z růžové himálajské soli, ale měli byste o nich vědět, že pokud je budete mít doma, přinesou vám pozitivní energii,…

více

Co vám spolehlivě nakopne a co naopak zpomalí metabolismgus

3/10

Ani člověk, který se snaží jíst zdravě a sportuje, se nedokáže ubránit postupnému zpomalování metabolismu. Rychlost spalování přijaté energie se…

více

Cvičení v těhotenství, cvičení pro těhotné

19/5

Přestože těhotenství poměrně značně zatěžuje celé tělo, je vhodné se na něj připravit již ve fázi plánování. Pro oba partnery je příjemné si…

více

Cvičíte správně svaly na rukou?

11/6

Co je největším přáním mužů, kteří cvičí? Mít vypracované ruce, prsa a kostičky na břiše. Ať je to dobrý přístup nebo ne, zaměříme se dnes právě na…

více

Extrasystoly aneb bouchání či vynechávání srdce

23/6

Co s tím dělat a jak si pomoci? Právě extrasystoly se ze všech arytmií (čili poruch srdečního rytmu) vyskytují v populaci nejčastěji.

více

Fantastický přístroj Laxman: za 20 minut chytřejší,…

1/7

Přístroj s neuvěřitelnými účinky vyvinuli ve spolupráci s NASA němečtí vědci. Laxman stimulací mozku světlem a zvukem zlepšuje snad všechno, na co…

více

Hlava a stres hrají při hubnutí velkou roli. Proč?

3/7

Běháte poctivě a pravidelně, ve správné tepovce, snažíte se zdravě jíst, přesto nehubnete? Dost možná za to může stres, a kortizol.

více

Hlavní zásady při cvičení s míčem

15/1

Jedním z vhodných cvičení pro terapii a rehabilitaci je cvičení na míči.

více

Jak betaglukan ovlivňuje imunitu

1/11

Betaglukan je unikátní přírodní polysacharid velmi prospěšný pro zdraví.

více

Jak jednoduše odvodnit organismus?

8/11

Máte pocit, že máte v těle zbytečně zadržovanou vodu? Tvoří se vám otoky, více se potíte, zhoršuje se celulitida a cítíte se nafouknutí? I to mohou…

více

Jak přežít Valentýna

13/2

Den sv. Valentýna je samozřejmě svátkem lásky, ale pro muže to může být docela stresující událost. Přináší mnoho očekávání, spoustu nepsaných…

více

Jak se bránit únavě na podzim? Vitamíny a minerály

5/10

Podzimní listí už je dávno na zemi a naše energie je na tom podobně. Stres celou situaci jen zhoršuje.

více

Jak se nezbláznit ze stresu

24/11

Znáte ten pocit, kdy se vám přes den nic nedaří, v práci nestíháte a nedej bože do vás ještě někdo vrazí na ulici? Začnete panikařit a dostanete se…

více

Jak se zbavit zápachu nohou

22/9

Pocení nohou a problémy s tím spojené představují poněkud delikátní, ale dosti nepříjemný problém. Samo o sobě pocení (hyperhidróza) reguluje…

více

Jak správně dýchat

6/7

V dnešní době je mezi námi údajně asi 75 procent lidí, kteří dýchají špatně. Tři čtvrtiny lidí - to už je vysoké číslo! Něco pravdy na tom bude,…

více

Jaké přírodní látky pomáhají v péči o křečové žíly

5/4

Křečové žíly jsou nepříjemným zdravotním problémem, který postihuje nejen ženy, ale i muže. Jejich vznik se nedá do jisté míry ovlivnit, je to totiž…

více

Jarní detox. Zbavte tělo toxinů

18/4

Dlouhé zimní období nám přineslo po delší době radost z dostatku sněhu. Dlouhá zima s sebou také přinesla větší výskyt respiračních a virových…

více

Jarní očistné kúry

23/3

Jelikož máme již jaro v plném rozkvětu a letošní dlouhá zima na nás jistě zanechala své. Je třeba naše těla řádně vyčistit od toxinů, které jsme si…

více

Jednoduchý trik, který vás za okamžik zbaví úzkosti, smutku…

17/5

Všichni jsme už slyšeli o akupunktuře a o tom, jak se úspěšně používá ke zmírňování traumat, bolesti, nemocí a stresu.

více

Kardiolog: Alkohol pijte denně, starší lidé mají popíjet víc

28/5

Alkohol je metla lidstva a pít je špatné? Na taková prohlášení v případě profesora Milana Šamánka zapomeňte.

více

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe

23/11

Charlie Chaplin je jednou z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osobností 20. století a je to také člověk se zajímavým a inspirativním životním…

více

Klinický obraz nemoci dnešní doby

9/12

Podle mého názoru by více než polovina nemocných lidí nejraději chtěla přírodní způsob léčení.

více

Kosmetika z ropy ve vaší koupelně: Jak vás ničí?

6/7

Žena, která pravidelně používá rtěnku, spolkne za život více než kilogram chemických látek. Další desítky látek z kosmetiky se dostanou do těla přes…

více

Koupel, která vytáhne toxiny z těla, zlepší funkci svalů,…

18/9

V dnešním případě se jedná o koupel, která obsahuje sůl, ne však klasickou kuchyňskou. Jde o typ, který se k tomuto účelu využívá již celá tisíciletí…

více

Květ růže

30/9

Účinky růží na naši pleť jsou zjemňující, zklidňující a velmi šetrné. Přípravky z růžových plátků se hodí k péči o jakýkoliv typ pleti, zejména však…

více

Květen - pečujte o své srdce

2/5

Květen je často označován jako měsíc lásky a symbolem lásky je srdce. Srdce je však také nejdůležitějším orgánem krevního oběhu a souvisí i s…

více

Lázně nejsou jen pro staré a nemocné

9/12

Mnozí lidé, zejména z mladší generace, vnímají pojem lázně zastarale a ani by je nenapadlo zařízení s takovým titulem navštívit. Bez ohledu na to, co…

více

Léčba kočkou aneb felinoterapie

29/6

Ano, i kočkou, tedy pomocí její společnosti, se dá léčit. Felinoterapie je v České republice takřka neznámým pojmem, vytlačovaným do pozadí známější…

více

Léčivá moc hudby

7/11

Muzikoterapie je psychoterapeutická metoda, jejímž cílem je ovlivnit lidské vědomí.

více

Lékaři objevují, jak turistika mění naše mozky k lepšímu

1/5

Ačkoliv se zdá být jasné, že celodenní túra vedoucí lesem nebo po hřebeni hor vám může vyčistit mysl, tělo a duši, i věda nyní začíná objevovat, že…

více

Letíte na last minute k moři? Víme, kdy vám POBYT NA SLUNCI…

3/9

Slunných dnů si užíváme v létě i u nás, ale většinu dne se skrýváte v práci, pod slunečníkem na zahrádce nebo ve stínu lesa. Pokud vás ale s koncem…

více

Listopad - běžte se nadechnout do přírody

3/11

Listopad je měsícem plic. Opadané listí, ranní mlhy a časté nevlídné počasí nám připomíná brzký příchod zimy. Listopad však pro většinu z nás znamená…

více

Má vůbec cvičení doma nějaký smysl?

2/9

Nechce se vám chodit do fitka, protože je příliš daleko nebo se stydíte cvičit před ostatními. Potřebujete se dostat do formy? Tak si zacvičte doma.…

více

Manuální lymfodrenáž, lymfatické masáže, lymfodrenáže

9/6

Mízní (lymfatický) systém je důležitou součástí imunitního systému.Buňky našeho lymfatického systému hrají neocenitelnou roli, např. při tvorbě…

více

Meruňkový olej: bojovník s rakovinou i záněty

9/5

O meruňkovém oleji je známo, že jeho jemnost a složení uzdravuje kůži, avšak to není vše. Meruňkový olej má řadu dalších výhod. Pojďme společně…

více

Migréna a její přírodní léčba

7/11

Migréna je charakterizovaná opakující se chronickou bolestí hlavy. Doprovodným příznakem bývá nevolnost, zvracení, světloplachost, větší citlivost na…

více

Nachlazení

10/6

Nachlazení je onemocněním horních cest dýchacích. Na jeho vzniku se podílejí viry. Při častých nachlazeních jde většinou o oslabení imunitního…

více

Nástrahy hotelových pokojů: Na co si dát o dovolené pozor

9/7

Zkušení cestovatelé radí: Luxus v hotelu bývá často jen na oko. Podívejte se pod pokličku!

více

Nechte si změřit plicní věk

18/6

Plíce jsou jedním z nejdůležitějších orgánů v našem těle. S každým nádechem okysličují krev, s každým výdechem odvádějí z těla oxid uhličitý. Pokud…

více

Nejlepší bylinka na bolesti žaludku, průjem, artritidu,…

26/4

Několik studií ukazují, že étericky (esenciální) olej z jedné běžné léčivé bylinky má až překvapivě silné antiseptické, antibakteriální a…

více

Není kolagen jako kolagen - vyberte ten správný

29/6

Milé dámy, léto a doba dovolených se kvapem blíží a to znamená, že je nejvyšší čas připravit naší pokožku na to, aby vydržela nápor slunečních…

více

Neprofesionální masáž vám může ublížit

26/10

Hledáte příjemnou formu relaxace pro vaše unavené tělo i duši, nebo naopak chcete zvýšit svoji výkonnost?

více

Nové designové stínění do interiéru i na terasu

21/5

Že řešit zastínění oken a terasy na jaře je předčasné? Ostré sluneční paprsky a tropické teploty jsou tady raz dva! Připravte se a užijte si pohodové…

více

Nožky v pohodě i v zimě

2/1

Chodidla jsou výjimečná část našeho těla a mnohdy si to ani neuvědomujeme. Dokud nás nesou a nebolí, nemáme otlaky ani puchýře, zdánlivě není důvod,…

více

Období jarní očisty a naše energie

27/4

Jaro je vždy obdobím jarní očisty. Možná budete překvapeni, ale očista není jen o našem fyzickém těle.

více

Oči sice nikdy nespí, odpočinek ale potřebují

20/4

Usínání při sledování oblíbeného seriálu, vyřizování korespondence nebo hraní her na mobilu těsně před spaním je v současné době velmi oblíbené nejen…

více

Ortopedické vložky: k čemu jsou dobré a na co si dát pozor

29/3

Dobré boty jsou základem běžeckého vybavení, ale vyřešení zdravotních obtíží s nohama je často nad jejich síly. Kvalitní běžecká bota sice dokáže…

více

Otoky nohou

10/10

V případě otoků nohou jde o poměrně běžnou civilizační chorobu, při které žíly dolních končetin nedokážou dostatečně rychle odvádět krev z nohou zpět…

více

Peklo jménem tetanie

6/10

V posledních letech se rozrostl počet lidí, kterým byla diagnostikována latentní tetanie. Jedná se o chronický nedostatek hořčíku, který vznikne z…

více

Po létě vyžaduje pokožka specální péči. Připravte svou pleť…

27/8

Po létě je třeba dopřát speciální péči nejen pleti, ale i vlasům a nehtům. Po létě by každá žena měla věnovat zvýšenou péči své pleti. Prudké slunce…

více

Podzimní cvičení – návrat do tělocvičny

29/11

Nordic walking, turistika, cyklistika nebo cvičení v městských senior parcích – oblíbené sportovní kratochvíle mají společného jmenovatele – přízeň…

více

Pokud lásku projevíte každý den, vyléčíte těchto 9…

23/3

Všichni víme, že láska vyvolává příjemné tělesné i duševní pocity. Ale věděli jste, že čím více projevujete a přijímáte lásku, tím větší máte i šanci…

více

Pozor na vazelínu! Je pro tělo velmi škodlivá. Podívejte se…

12/3

Pro mnohé z nás je vazelína přípravkem pro řadu onemocnění, od popraskané kůže až po vyrážky z plenky. Je dokonce ve většině kosmetických přípravků,…

více

Pravda o tom, jak odpočinek na pláži působí na mozek

4/7

Oceán. Moře. Jezero. Zurčící potůček....

více

Při hubnutí do plavek nezapomínejte na příjem bílkovin

15/4

Na fit postavě do plavek je však třeba začít pracovat už teď. Přání zhubnout do léta bývá jedním z nejčastějších novoročních předsevzetí, vydrží však…

více

Přírodní antidepresiva, co pomůže víc než léky?

26/9

Život je složitý a občas na nás jeho tíha doléhá víc než jindy. Než sáhnete po prášcích, vyzkoušejte nejdřív sílu bylinek, které umí ovlivnit…

více

Přírodní cesta ke kvalitnímu sexu

11/12

Pravidelný a kvalitní sex je nejen základem fungujícího vztahu, ale také pomáhá uvolnit stres a napětí, zlepšuje fyzickou kondici a celkově působí…

více

Příznaky ucpaného lymfatického systému a 10 způsobů jak ho…

17/9

Naše zdraví je výrazně ovlivněno tím, jak účinně dokáže tělo odstraňovat toxiny. K tomuto účelu slouží mnohé orgány, systémy a žlázy, pro které je…

více

Pro příjemnější ráno

5/11

Většina lidí se po brzkém probuzení cítí rozlámaně a trvá přibližně hodinu, než se s pomocí kávy či jiného životabudiče dostanou do nějaké…

více

Proč otékají nohy? Zjistěte, proč máte otoky

16/10

Otékání nohou je celkem nepříjemný problém, který se častěji projevuje v létě. Teplo celkem organismu, respektive žilnímu systému, dává zabrat.…

více

Proč posilovat pánevní dno?

1/12

Hlavní funkcí pánevního dna je podpora orgánů, které se nacházejí v pánvi. Jedná se o dělohu u žen, u žen i u mužů pak o močovou trubici, močový…

více

Proč ženy klamou samy sebe aneb zavádějící pravdy o štěstí

14/7

Klam: „Musím o všechno přehnaně pečovat a starat se, jen tak budu milována“ (aneb O zklamání a nenaplnění)…

více

Proti zácpě pomáhá rituál: sklenice vody a pokus, i když se…

27/9

Zácpou podle odhadů trpí asi třicet procent dospělé populace. Toto číslo ale může být daleko vyšší. Zácpa není ničím neobvyklým a zvláštním, pro…

více

První pomoc u emočních ran: Nenechte se ničit vlastními…

2/6

Všichni víme, že když se řízneme, máme si ránu obvázat, a že si máme čistit zuby, abychom předcházeli kazům, ale proč nás nikdo neučí, jak léčit…

více

Rady na měsíc listopad

9/11

Nejslabším orgánem v měsíci listopadu jsou plíce. Většinou se nám hůř dýchá, proto jsme také náchylnější ke kašli a zánětům horních cest dýchacích.

více

Rakovina je psychosomatické onemocnění

26/9

Co se stane, když pochopíte psychologickou příčinu své tělesné nemoci? Jakou změnu by to mohlo znamenat v dalším rozhodování o strategii léčení? Jako…

více

Reflexní terapie

30/6

Reflexní terapie byla odpradávna užívána v západní Asii, Japonsku a Číně. V Egyptě, v hrobce Ankamahorově v Sakkáře, které se také říká lékařská…

více

Regenerace po létě aneb Tělo volá SOS

2/10

Pro pleť, pokožku i vlasy je babí léto symbolem zaslouženého odpočinku. Víte ale, jak o ně správně pečovat, aby snadno nabyly zpátky ztracenou…

více

Sauna účinkuje jako prevence, ale začínající onemocnění…

12/2

Do sauny nemocní lidé nepatří. Sauna prospívá zdraví a předchází nemocem.

více

Serotonin: Hormon štěstí i neštěstí

28/4

Všechny části našeho těla, od citů až po motorické schopnosti. Serotonin je považován za přírodní stabilizátor nálady a chemickou látku, která pomáhá…

více

Serotonin: Hormon štěstí i neštěstí

27/12

Serotonin ovlivňuje všechny části našeho těla, od citů až po motorické schopnosti. Serotonin je považován za přírodní stabilizátor nálady a chemickou…

více

Šest tipů pro lepší náladu aneb, ulevte si od deprese

25/2

Depresivní stavy mohou mimo jiné zapříčinit také nechutenství. Dlouhodobé odmítání potravy pak může skončit až podvýživou.

více

Šetrná epilace cukrem

19/2

Móda diktuje, abychom měly hebké tělo bez jediného chloupku.

více

Síla pozitivního myšlení

4/6

Pozitivně smýšlející lidé jsou super. Dokáží motivovat nejen sami sebe, ale i své okolí. Dokáží rozveselit a dobře naladit. Snažím se být pozitivně…

více

Sílu a energii vám dodají kaštany

22/9

Za dveřmi je podzim. Nezapomeňte si nasbírat kaštany. Nejenže vám dodají sílu a energii, ale ještě vás i ochrání před špatnou náladou a nachlazením.

více

Solar plexus: druhý mozek

29/8

Solar plexus neboli sluneční pleteň je místečko v oblasti za žaludkem a slinivkou, uprostřed prsou, které občas divně pálí, občas brní, občas bodá a…

více

Spáleniny od sluníčka? Víme, co vám uleví!

30/7

Vystavit pokožku sluníčku je nejen příjemný relax, ale také velké riziko. Je totiž velmi těžké odhadnout, po jaké době se kůže spálí. Někdy k tomu…

více

Špatné sny mohou strašit děti již od útlého věku. Víte,…

9/3

Budí se občas váš syn nebo dcera uprostřed noci s pláčem? Vykřikuje, naříká, kope kolem sebe nohama či rozhazuje rukama? Pak ho možná trápí jedna ze…

více

Spirituální probouzení mezi třetí a pátou ráno

15/5

Pokud se každou noc bez budíku probouzíte ve stejný čas, může jít o znamení, kterému byste měli věnovat pozornost. Jste člověk, jehož tělem protékají…

více

Srpen – termoregulace těla

7/8

Sluníčko, teplé až horké letní dny, relax, dovolené, teplé a voňavé večery, posezení s přáteli, pohyb venku, vrchol léta, tím vším by se dal popsat…

více

Štítná žláza a medikamentózní léčba. Je vždy nutná?

25/5

Co se ve skutečnosti děje v našem těle, pokud začneme užívat hormony štítné žlázy? Pokusíme se vám na tuto otázku odpovědět.

více

Štítná žláza – náš štít před zevním světem

23/10

Poruchy funkce štítné žlázy, a to zejména její autoimunitní zánět nabývá v populaci nebývalý nárůst. Jak štítná žláza funguje a jak jí můžeme pomoci…

více

Své zdraví i sexuální prožitek zlepšíte cvičením svalů…

11/5

Svaly tzv. pánevního dna začnou ochabovat při prvním těhotenství a pokud nejsou procvičovány, mohou ve stáří způsobit řadu zbytečných obtíží. I…

více

Tanec jako terapie

13/6

Tanec je nejpřirozenějším pohybem člověka. Klasické taneční styly však bývají dost sešněrované a navíc místo přirozeného projevu je zapotřebí se…

více

Tělové svíce pomohou od bolesti i nemocí

8/9

Pokud se svícemi právě začínáte nebo jste se je rozhodli aplikovat pravidelně a předejít tak dlouhodobě nepříjemným nemocem či bolestem, máme pro vás…

více

Tmavá stránka empatie: Jak vás mohou absorbované emoce…

6/3

Empatičtí nebo velmi citliví lidé musí příliš dobře vědět, jak vyvážit své emoce ve světě plném konfliktní a intenzivní energie.

více

Toto mýdlo způsobuje rakovinu prsu, ale mnozí ho denně…

16/6

Mýdla jsou nezbytná k tomu, abychom svá těla udržovali čistá a svěží.

více

Toto se stane, pokud si do ložnice položíte misku se solí a…

24/7

Pokud se Vám už stalo, že jste u někoho viděli pohár se solí a v duchu jste nechápavě nadzvedli obočí, dnes se dozvíte důvod. Jde o velmi užitečný a…

více

Transcendentální meditace je přírodní antidótum na stres

29/4

Lékaři doporučují program TM – Transcendentální meditace - jako účinnou metodu na rozpouštění stresů v organismu.

více

Tvarohové zábaly proti horečce, kašli i dalším obtížím

23/3

Tvarohové zábaly patří mezi staré osvědčené receptury, které pomáhají ulevit při mnoha zdravotních problémech. Jedná se o zcela přírodní metodu,…

více

Tvrdá nebo měkká voda: víte, co udělá s vašimi vlasy?

22/3

Na vodě při mytí vlasů záleží víc, než si myslíte. Také se někdy divíte, že jsou vlasy po umytí krásné a sexy, a jindy zase zplihlé a bez života, a…

více

Udělejte dětem ze zahrady hřiště! Budou jako v ráji a vy…

1/6

Máte zahradu, ale vaše děti na ní nechtějí být, protože se nudí? A tak pořád lítáte od jednoho hřiště k druhému, aby se děti vyblbly, zatímco vy…

více

Únava, bolesti kloubů, potíže s tlakem. Za vším bývá jeden…

7/2

Trpíte pocity únavy, vyčerpání? Vstáváte ráno nevyspalí, neodpočatí? Bolí vás klouby? Máte vysoký krevní tlak? Máte potíže s plodností? Důvod může…

více

Už jste vyzkoušeli solnou jeskyni?

19/12

Trápí vás nemoci dýchacího ústrojí? Několikrát v roce bojujete s chřipkou, angínou, máte chronickou rýmu, lupenku, astma, problémy se záněty průdušek…

více

Vědecky potvrzeno: Imunitní systém je možné kontrolovat vůlí

15/9

Výsledky studie zaměřené na použití Wim Hofovy metody naznačují, že člověk se dokáže naučit vědomě ovládat svůj imunitní systém.

více

Veselé a zdravé Velikonoce

30/3

Dnes lidé, kteří nejsou vysloveně věřící, na Velikonocích spíš než náboženskou tradici oceňují nějaký ten den volna navíc, vyšší teploty, vykukující…

více

Vliv psychiky na bolest páteře

19/9

Bolest je pro organismus nepostradatelný signál, neboť ho informuje o poškození integrity, a proto je provázena nezbytnými preventivními pochody.

více

Všechno je jinak. Na slunce máme chodit přes poledne a…

9/6

Zatímco je nám dermatology a kosmetickými firmami vštěpováno, že bez krému s vysokým ochranným faktorem bychom se neměli objevit na ulici, může nám…

více

Vyhřezlá ploténka - následek následku

3/5

Příběh: K pacientovi je volána rychlá záchranná služba pro podezření na infarkt. Nemůže dýchat, bolí jej za hrudí, je vyděšený. V nemocnici však…

více

Září - vládne nám slinivka. Pohlaďte své trávení

14/9

Podle pravidel čínského pentagramu mají v září vrchol své činnosti slinivka a slezina. Proto často slýcháme, že je to těžké období tzv. "žaludkářů".…

více

Září – čas na očistu jater a žlučníku

25/9

Září je možná nejtěžší měsíc roku. Skončila doba dovolených, ochlazuje se, děti jdou do školy, ráno je třeba vstávat a udělat hodně práce – tato…

více

Zatočíme s jarní únavou

25/4

Dlouhé zimní období, kdy se člověku nechce opustit teplo domova, se podepisuje na naší tělesné i duševní kondici a může vyvolávat pocity únavy. Máme…

více

Zázračné brambory: Neuvěříte, jak velké využití mají

7/7

Brambory chutnají výborně, ale zároveň jsou cenným zdrojem vitamínů a minerálů, což lze využít nejen v kuchyni, ale také při péči o pleť i vlasy.…

více

Zbavte se popraskaných pat pomocí jedlé sody

5/1

Popraskané paty nejsou noční můrou pouze žen. Popraskané a suché paty nevypadají pěkně u nikoho.

více

Zimní deprese - jak jí čelit

1/3

Se zimou je spojeno hodně příjemných zážitků, ale pro něho je z duševního hlediska zima nepříjemným obdobím, kvůli ataku tzv. zimní deprese. Zimní…

více

Zlatý zázrak jménem hořčičný olej

17/11

Pokud jde o rostlinu hořčici setou, nejčastěji si ji spojujeme právě s výrobou stejnojmenného potravinářského produktu, ochucovadla hořčice. Málokdo…

více

Žmoulejte si kaštany

15/10

Určitě i vy, když jste byli malí, jste vyráběli z kaštanů a sirek různá zvířátka. Kaštan má však také léčivé účinky a pomáhá nám po zdravotní stránce…

více

Znovu ADHD

14/3

V roce 2016 jsem uvedl v krátkém článku základní informace o tomto fenoménu dnešní doby. Téma zůstává aktuální a existuje mnoho odborných publikací.…

více

Zvládněte podzimní deprese

15/11

Pod pojmem podzimní deprese se u většiny procent z nás jedná spíše o špatnou náladu než o depresi samotnou. Pravý pojem deprese patří stavu…

více

„Smutek, který se nemůže projevit slzami, nutí plakat jiné…

4/4

O Celostní medicíně; o tom, jak zvládnout operaci v částečné narkóze; a také o hormonech štěstí, tréninku radosti a smyslu života si povídám s…

víceDalší články - Wellness a relaxace

Zdravotní problémy - Wellness a relaxace


Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru