REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Děti a kojenci

První pomoc Děti a kojenci

Některé postupy při poskytování první pomoci dětem jsou shodné s postupy při poskytování první pomoci dospělým. Důležité však je respektování rozdílů…

Zraněného dáme do stabilizované polohy.

Stabilizovaná poloha:

          

 1. Je-li dítě v bezvědomí, ale dýchá a má zřetelný tep, uložte je na dobu, než přijede záchranka, do stabilizované polohy.
 2. V této poloze mohou tekutiny volně vytékat z úst dítěte, takže se jimi dítě nedusí.
 3. V pravidelných intervalech kontrolujte dech a tep dítěte a podle potřeby pomáhejte dítěti dýchat nebo provádějte nepřímou masáž srdce.
 4. Má-li dítě nějakou zlomeninu, přiložte dlahu.
 5. Při podezření na poranění páteře dítě neotáčejte, nemá-li překážky v dýchacích cestách. Hlava, krk a záda musí být stále v jedné přímce.

Stabilizovaná poloha – kojenci:

 1. Držte dítě na rukou.
 2. Kojence, který je v bezvědomí, během čekání na záchranku pevně držte s hlavou mírně zakloněnou, aby byla zajištěna průchodnost dýchacích cest.

Stabilizovaná poloha – děti:

 1. Otočte dítě na bok.
 2. Uchopte dítě za vzdálenější stehno a přetočte je tahem za ohnutou nohu směrem k sobě. Během otáčení přidržujte ruku dítěte pod jeho tváří.
 3. Stabilizujte polohu.
 4. Ohněte horní nohu do pravého úhlu a zajistěte polohu horní paže, aby se dítě nepřevrátilo na břicho.
 5. Nakloňte dítěti hlavu dozadu, aby se otevřely dýchací cesty.

Zajištění průchodnosti dýchacích cest:

 1. Nakloňte hlavičku kojence, který je v bezvědomí, mírně dozadu.
 2. Prstem zdvihněte bradu.

 3. Zkontrolujte, zda dítě dýchá.
 4. Je-li dech zřetelný, uložte kojence do stabilizované polohy.

Umělé dýchání z plic do plic:

 • Přestane-li dítě dýchat, musíte dýchat za ně. Umělé dýchání z plic do plic je účinné, protože vydechovaný vzduch obsahuje dostatek kyslíku na udržení funkce životně důležitých orgánů do doby, než může být poskytnuta účinnější lékařská pomoc.
 • První pomoc u kojenců a nejmenších dětí je trochu odlišná proto, že jejich obličej je drobnější.

                 

Kojenci a nejmenší děti:

 1. Otevřete dýchací cesty, zkontrolujte dýchání.
 2. Zakloňte dítěti velmi mírně hlavu jednou rukou a pozdvihněte mu bradu prstem druhé ruky. Zrakem, sluchem a hmatem sledujte, zda dítě dýchá.
 3. Zaveďte umělé dýchání.
 4. Pokud dítě nedýchá, obemkněte svými rty ústa a nos dítěte. 5x se nadechněte a vydechněte do plic dítěte.
 5. Zkontrolujte tep.
 6. Má-li dítě znatelný tep, učiňte 20 vdechů, vždy jeden za 3 sekundy.
 7. Zavolejte záchranku.
 8. Potom pokračujte v umělém dýchání, dokud nedorazí pomoc. Vždy po 20 vdechnutích zkontrolujte tep a spontánní dýchání.

Starší děti:

 1. Otevřete dýchací cesty, zkontrolujte dýchání.
 2. Zakloňte dítěti mírně hlavu jednou rukou a zdvihněte mu bradu dvěma prsty druhé ruky. Zrakem, sluchem a hmatem sledujte, zda dítě dýchá.
 3. Stiskněte dítěti nos.
 4. Jestliže dítě nedýchá, stiskněte mu pevně nosní dírky. Dýchací cesty udržujte otevřené zdvižením brady dvěma prsty.
 5. Zaveďte umělé dýchání.
 6. Přitiskněte rty kolem úst dítěte. 5x se nadechněte a vydechněte do plic dítěte.
 7. Zkontrolujte tep. Má-li dítě znatelný tep, učiňte 20 vdechů, vždy jeden za 3 sekundy.
 8. Zavolejte záchranku.
 9. Potom pokračujte v umělém dýchání, dokud nedorazí pomoc. Vždy po 20 vdechnutích zkontrolujte tep a spontánní dýchání.

Dýchání:

 1. Zajistěte průchodnost dýchacích cest dítěte v bezvědomí záklonem hlavy a zdvižením brady pomocí dvou prstů.
 2. Zkontrolujte dýchání,
 3. dítě do stabilizované polohy
 4. Jestliže kojenec či dítě nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Nedostávají-li se vaše vdechy do plic, má dítě pravděpodobně neprůchodné dýchací cesty.

Krevní oběh:

 1. Zkontrolujte kojenci tep dvěma prsty na vnitřní straně nadloktí proti palci umístěnému z vnější strany paže.
 2. Nemá-li dítě tep, proveďte kardiopulmonární resuscitaci.
 3. Jestliže dítě nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Nedostávají-li se vdechy do plic, má dítě pravděpodobně neprůchodné dýchací cesty.

Dušení u dětí:

 1. Nejprve bude dítě třeba kašlat a lapat po vzduchu nebo vydávat vysoké skřeky a potom ztratí schopnost mluvit i dýchat.
 2. Obličej může zčervenat, pak zmodrat a vypadá, jako by mělo potíže s dýcháním nebo jako by plakalo a nevydávalo při tom žádný zvuk.
 3. Nepodaří-li se poplácáváním po zádech překážku z dýchacích cest hned odstranit, nepřestávejte. I když se tato metoda zpočátku zdá neúspěšná, překážka se nakonec většinou uvolní.

Dušení – kojenci:

 1. Plácněte dítě 5x po zádech.
 2. Položte si dítě bříškem na jednu ruku, přičemž hlava bude níž než tělo, a přidržte mu bradu mezi prsty.
 3. 5x dítě ostře plácněte doprostřed zad hranou dlaně.
 4. Zmáčkněte 5x hrudník.
 5. Převraťte dítě na záda s hlavou uloženou níž než tělo. Položte mu dva prsty na hrudní kost těsně pod myšlenou spojnici prsních bradavek a stiskněte pětkrát hrudník. Vidíte-li předmět v ústech, opatrně jej vytáhněte.
 6. Střídejte krok1 a krok 2, až dítě začne dýchat.

Děti:

 1. Plácněte dítě 5x po zádech.
 2. Předkloňte dítě v pase. Plácněte je 5x ostře mezi lopatky hranou dlaně. Menší dítě si můžete položit na klín s hlavou níž než tělo a poplácávat je v této poloze.
 3. Stiskněte 5x hrudník.
 4. Jsou-li dýchací cesty stále neprůchodné, položte dítě na zem. Menší dítě si můžete položit na klín zády na svá stehna.
 5. Stiskněte 5x ostře hrudní kost hranou dlaně.
 6. Stiskněte 5x břicho.
 7. Nemůže-li dítě stále popadnout dech, položte hranu dlaně těsně pod okraj žeber dítěte a 5x stiskněte směrem vzhůru.
 8. Opakujte plácání po zádech a stlačování.
 9. Otočte dítě na bok obličejem k sobě a plácněte je 5x po zádech.
 10. Opakujte celý cyklus, dokud dítě nezačne dýchat.

                

 

Blíže viz též Zásady první pomoci v sekci První pomoc a prevence.

 

 

Zdroje: Autor: MUDr. Jaromír Hrabovský, CSc. Recenze: prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. Kresby: Zlatuše Novotná. Státní zdravotní ústav 1997 a web.mojeordinace.cz

 


Související zdravotní problémy

Související obecné informace

První pomoc při:

Zdravotní problémy - Děti a kojenci

REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru