REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Seznam informačních zdrojů a odkazů

Vedle zdrojů uvedených přímo u jednotlivých zdravotních problémů (v záložkách „Prevence“) jsme vycházeli zejména z následujících:

Informace o lécích

První pomoc, babské rady

Alternativní, celostní metody

 

 

BALCH F., James., BALCH A. a PHYLLIS. Bible předpisu zdravé výživy. 1. vydání. Praha: PRAGMA, 1998. 572 s. ISBN 80-7205-637-9.
COLLINS, Souhlas, R. Diferenciální diagnostika prvního kontaktu. 3. vydání. Grada, 2007. 600 s. ISBN-13: 978-80-247-0897-3.
ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Triton, 2010. 876 s. ISBN-13: 978-80-7387-423-0.
GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vydání. Galén, 2005. 890 s. ISBN-10: 80-7262-311-7.
HEHLMANN, Annemarie. Hlavní symptomy v medicíně. 1. vydání. Grada, 2010. 464 s. ISBN-13: 978-80-247-2612-0.
KITTNAR , Otomar, et al. Lékařská fyziologie. 1. vydání. Grada, 2011. 800 s. ISBN-13: 978-80-247-3068-4.
KLENER, Pavel, et al. Vnitřní lékařství. 4. přeprac. a dopl. vydání. Galén, 2011. 1174 s. ISBN-13: 978-80-246-1986-6.
LANGMEIER, Miloš, et al. Základy lékařské fyziologie. 1. vydání. Grada, 2009. 320 s. ISBN-13: 978-80-247-2526-0.
LUKÁŠ, K., ŽÁK, A., et al. Chorobné znaky a příznaky. 1. vydání. Grada, 2009. 520 s. ISBN-13: 978-80-247-2764-6.
LUKÁŠ, K., ŽÁK, A., et al. Chorobné znaky a příznaky 2. 1. vydání. Grada, 2011. 328 s. ISBN-13: 978-80-247-3728-7.
LÜLLMANN, H., K. MOHR, L. HEIN. Barevný atlas farmakologie. 5. vydání. Grada, 2007. 384 s. ISBN-13: 978-80-247-1672-5.
LÜLLMANN, Heinz a Klaus MOHR. Farmakologie a toxikologie. 15. vydání. Grada, 2004. 728 s. ISBN-10: 80-247-0836-1.
MAREK, Josef, et al. Farmakoterapie vnitřních nemocí. 4. vydání. Grada, 2010. 808 s. ISBN-13: 978-80-247-2639-7.
SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vydání. Grada, 2004. 448 s. ISBN-10: 80-247-0630-X.
SOUČEK, Miroslav, et al. Vnitřní lékařství. 1. vydání. Grada, 2011. 1788 s. ISBN-13: 978-80-247-2110-1.
VOKURKA, Martin, et al. Patofyziologie pro nelékařské směry. 1. vydání. Karolinum, 2005. 218 s. ISBN-13: 978-80-246-0896-9.
ŽÁK, A., PETRÁŠEK, j., et al. Základy vnitřního lékařství. 1. vydání. Galén, 2011. 524 s. ISBN-13: 978-80-7262-697-7.

První pomoc, babské rady

KOLEKTIV AUTORŮ. 1000 rad domácího lékaře - Ověřené způsoby léčení běžných zdravotních obtíží.1. vydání. Praha: Readers Digest Výběr, 2008. 448 s. ISBN 80-86880-64-8.
ZACKER, Christina. Domácí recepty proti nemocem. 2. vydání. Praha: Ikar, 2003. 319 s. ISBN 80-249-0306-7.
ZITTLAU, J., KRIEGISH, N. a HEINKEOVÁ P. Dagmar. Osvědčená domácí lékárna. 1. vydání. Praha: Ikar, 2006. 448 s. ISBN 80-249-0683-X.

Alternativní, celostní metody

ARCIMOVIČOVÁ, Jana. Čínská medicína pod pokličkou. 1. vydání. Praha: Pavel Dobrovský – BETA, 2004. 148 s. ISBN 978-80-7306-383-2.
BOIRON, Christian. Budoucnost homeopatie. 1. vydání. Olomouc: Fontána, 2008. 152 s. ISBN 978-80-7336-491-5.
CASTLEMANN Michael. Velká kniha léčivých rostlin. 1. vydání. Praha: Columbus, 2004. 635 s. ISBN 80-7249-177-6.
EBNER C., Wolf. Akupresura působí okamžitě. 1. vydání. Bratislava: Gemini, 1991. 195 s. ISBN 80-85265-14-1.
GEMMELL, David M. Homeopatický domácí lékař. 1. vydání. Praha: Alternativa, 1991. 182 s. ISBN 80-85944-07-3.
HRABICA, Miroslav. Co nám tělo říká aneb Po stopách nemocí. 2. vydání. Otrokovice: Miroslav Hrabica, 2007. 448 s. ISBN 978-80-902322-7-3.
LEEPAGE, Victoria. Šambhala - tajemství duchovní říše. Eugenika, 2003. 281 s. ISBN: 80-89115-07-1.
LUNNY, Vivian. Vůně života. 1. vydání. Praha: One woman press, 2005. 273 s. ISBN 80-86356-40-X.
MAHESHWARANANDA, Paramhans svámí. Systém Jóga v denním životě. 1. vydání. Vídeň: Ibera, 2000. 448 s. ISBN 3-85052-003-X.
MALACHOV, Gennadij Petrovič. Jak vyléčit 200 nejčastějších nemocí. 1. vydání. Bratislava: Eugenika, 2007. 296 s. ISBN 978-80-89227-90-7.
MANDŽUKOVÁ, Jarmila. Co jíst, když…. 1. vydání. Benešov: Start, 2001. 159 s. ISBN 80-86231-17-8.
MIKLÁNEK, Jan. Homeopatické SOS pro každého. 1. vydání. Praha: J. Miklánek, 2004. 202 s. ISBN 80-239-3014-1.
NAVRÁTIL, Frank. Bowenova tlaková masáž. 1. vyd. Neratovice: Návrat ke zdraví, 2003. 199 s. ISBN 80-239-1470-7.
PATAKYOVÁ, Beáta a Július PATAKY. Reflexní diagnostika a katalog reflexních ploch. Praha: Eminent, 2002. 135 s. ISBN 80-7281-114-2.
PATAKYOVÁ, Beáta a Július PATAKY. Reflexní terapie jako životní styl. Praha: Eminent, 2007. 174 s. ISBN 978-80-7281-299-8.
RÜDIGER, Dahlke. Jak odstranit potíže s trávením. 1. vydání. Olomouc: Fontána, 2006. 221 s. ISBN 80-7336-271-6.
RŮŽIČKA, Radomír. Předlékařská první pomoc alternativními metodami. 1. vydání. Olomouc: Poznání, 2007. 205 s. ISBN 978-80-86606-72-9.
RŮŽIČKA, R., SOSÍK, R. a WANG Y. Tradiční čínská medicína v denním životě. 2. vydání. Olomouc: Poznání, 2007. 396 s. ISBN 978-80-86606-59-0.
SANKARAN, Rajan. Základní kniha Homeopatie. 1. vydání. Olomouc: Fontána, 2009. 432 s. ISBN 978-80-7336-495-3.
VÁŇA, Pavel. Rady bylináře Pavla 1. 1. vydání. Praha: Eminent, 2000. 108 s. ISBN 80-7281-012-X.
VÁŇA, Pavel. Rady bylináře Pavla 2. 1. vydání. Praha: Eminent, 2005. 152 s. ISBN 80-7281-205-X.
VÁŇA, Pavel. Rady bylináře Pavla 3. 1. vydání. Praha: Eminent, 2008. 174 s. ISBN 978-80-7281

 

Průběžně doplňujeme. Poslední aktualizace 2. 2. 2015

 

REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru