REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Více informací získáte vybráním kategorie v pravém menu.

Civilizační choroby – obecně

Jde zejména o níže uvedené nemoci a jejich kombinace…

Obezita

Postihuje až 40 % Čechů! Obezita je v současné době největším problémem. V České republice se udávají statistická data o 40 % obyvatel bojujících s obezitou.

Poruchy výživy jsou v dnešní společnosti jedním z nejčastějších problémů. Na prvním místě je právě obezita, kterou trpí velké množství populace a která s sebou nese zvýšené riziko vzniku některých vážných onemocnění. V rozvojových zemích a zemích třetího světa je s výživou problém opačný, zde lidé trpí ponejvíce podvýživou.

Každý člověk je individualita, a to platí i u tělesné konstituce. Všichni máme svoji ideální váhu, při které v těle probíhá vše tak, jak má, bez vážnějšího přetěžování organismu. Tento stav je podmíněn (mimo jiné) množstvím a složením přijímané potravy. Pokud dojde k tomu, že je příjem dlouhodobě narušen ve smyslu plus nebo minus, dochází v těle k nadbytku, nebo naopak nedostatku některých látek, které mohou být pro správné fungování těla nezbytné, v opačném případě zatěžující.

Obezita postihuje osoby jakéhokoli věku a nese s sebou řadu komplikací, jak fyzických, tak psychických. Příčin obezity je mnoho (hormonální, metabolické, genetické, psychické), ale nejčastěji jde o prosté přejídání.

Velkým problémem je výskyt obezity v dětství, neboť děti si pak s sebou do dospělosti odnášejí chybné vzorce stravování, a mají tak mnohem menší šanci se obezity zbavit.

Obezitu je nutno brát jako chorobu, neboť je příčinou řady závažných onemocnění (kardiovaskulárních, endokrinologických, metabolických, onemocnění pohybového aparátu a dalších). Více viz samostatný zdravotní problém Obezita.

Podvýživa

Druhým pólem v poruchách výživy je podvýživa (malnutrice). Malnutrice může být způsobena mnohými chorobami, jak tělesnými, tak duševními. Při nedostatku základních látek nutných pro stavbu a fungování organismu dochází k závažným následkům, které mohou postihovat víceméně všechny orgány.

Malnutrice může být selektivní (dochází k nedostatku pouze některých živin – vitamínů, bílkovin, cukrů…), nebo neselektivní. K malnutrici vedou některá chronická onemocnění (nádorová onemocnění, nedostatečnost některých orgánů ovlivňujících trávení – jater, slinivky břišní), některé organické a funkční změny v trávicí trubici, zvýšené ztráty některých látek a některé akutní stavy (úrazy, otrava krve, popáleniny aj.). Dále mohou být příčinou psychiatrická onemocnění (mentální anorexie, mentální bulimie).

Výživa a životní styl

Poruchy výživy patří mezi častá a vážná onemocnění, v případě obezity často související s životním stylem. Je proto důležité uvědomit si, zda při některých stravovacích návycích domýšlíme jeho důsledky (ač většinou velmi vzdálené).

Více viz též samostatná podsekce Výživa – zdravá strava v sekci Můj životní styl.

Cukrovka – diabetes

Diabetes mellitus neboli cukrovka je chronické autoimunitní onemocnění, způsobené poruchou tvorby inzulínu, což má za následek narušení metabolismu cukrů v organismu. Projevuje se zvýšenou hladinou cukru (glukózy) v krvi.

Cukrovka a její typy

Diabetes I. typu – juvenilní diabetes (propuká v dětství nebo v mládí). Je způsoben narušenou tvorbou inzulínu. Tento typ je závislý na podávání inzulínu.

Diabetes II. typu – diabetes dospělých (propuká nejdříve po 30. roce života). Je způsoben porušením uvolňování inzulínu ze slinivky, nebo pouze částečnou funkcí slinivky. Propuká pozvolna.

Těhotenský diabetes – objevuje se pouze v těhotenství u žen, které nikdy diabetem netrpěly, a po skončení těhotenství odeznívá, bez další léčby a komplikací.

Více viz samostatný zdravotní problém Cukrovka – diabetes.

AIDS (HIV)

AIDS je zkratka z anglického spojení Acquired Immune Deficiency Syndrome, česky syndrom získaného selhání imunity.

Je to soubor příznaků a infekcí, který je následkem poškození imunitního systému člověka virem HIV. Přítomnost HIV v organismu lze diagnostikovat pomocí krevních testů.

Nejčastěji se zjišťuje přítomnost protilátek proti viru HIV v krvi.

Hypertenze – vysoký tlak krevní

Rizikovými faktory pro vznik hypertenze jsou obezita, vysoký věk, nevhodný životní styl, stres, kouření, a také dědičné předpoklady.

Více viz samostatný zdravotní problém Hypertenze – vysoký krevní tlak.

Deprese

Jde o velmi časté onemocnění moderní doby – nezdravý stav psychiky projevující se dlouhodobě pokleslými náladami jedince.

Deprese podle příčiny vzniku dělíme na:

 • endogenní – příčina je v poruše chemie mozku (asi nervovým přenašečem dopaminem),
 • reaktivní – reakce na nějakou stresovou událost,
 • organické – při organickém poškození mozku (např. úrazy, nádory), krvácení, endokrinní poruchy, poruchy jater či slinivky břišní (např. cukrovka),
 • farmakologické – způsobená některými léky či přípravky (např. hormonální antikoncepcí),
 • dětskou,
 • stařeckou…
  • atroficko-degenerativní (např. Alzheimerova choroba),
  • ischemicko-vaskulární (např. mozek není dostatečně okysličován, multiinfarktová demence),
 • symptomatická (např. alkoholová, v posledních stadiích AIDS),
 • dle dalšíchmožnýchpříčin:
  • únava,
  • stres,
  • cévní onemocnění,
  • předčasná ateroskleróza,
  • infarkt myokardu,
  • cévní mozkové příhody,
  • předčasné stárnutí,
  • syndrom vyhoření,
  • zánětlivá revmatická onemocnění kloubů,
  • předčasné porody a potraty,
  • některé vrozené vývojové vady nervového systému novorozenců.

Více viz samostatný zdravotní problém Deprese.

Demence

Jde o duševní nemoc způsobenou degenerativními přeměnami v mozkové tkáni. Může být způsobena úrazem či nemocí mozku. Z příčin jde nejčastěji o zánět mozku, zánět mozkových blan, intoxikaci, duševní poruchy nebo poruchy metabolismu. Nepostihuje všechny složky osobnosti najednou (duševní, fyzickou, sociální), ale postupně.

Demenci rozlišujeme podle doby vzniku:

 • senilita,
 • další dělení demence…
  • atroficko-degenerativní (např. Alzheimerova choroba),
  • ischemicko-vaskulární (např. mozek není dostatečně okysličován, multiinfarktová demence aj.),
  • symptomatická (např. alkoholová, nebo v posledních stadiích AIDS).

Metabolická onemocnění

Mezi metabolická onemocnění patří:

 • cukrovka (diabetes mellitus),
 • hyperlipoproteinemie,
 • dyslipoproteinemie,
 • metabolický syndrom,
 • ateroskleróza,
 • dna,
 • osteoporóza a osteomalacie,
 • fenylketonurie,
 • hemochromatóza,
 • Willsonova choroba,
 • porfyrie a vzácná střádavá onemocnění,
 • vysoký cholesterol.

Metabolická onemocnění (též metabolicky podmíněná onemocnění) jsou taková, která vznikají v důsledku poruch látkové přeměny, tvorby nebo ukládání určitých látek v organismu, které jsou u zdravých osob v rovnováze (jejich tvorba, ukládání, vylučování). Tyto látky jsou nutné pro normální funkci organismu a při jejich nedostatku/nadbytku dochází k poškození některých orgánů, případně celého organismu.

Nejznámějším a také nejčastějším onemocněním, spadajícím do této skupiny chorob, je cukrovka (diabetes mellitus).

K dalším onemocněním náležícím k této skupině patří také hyperlipoproteinemie, což je nadbytek lipidů a lipoproteinů v krvi, a dyslipoproteinemie, při které je nevhodný poměr jednotlivých lipidů a lipoproteinů v krvi, který má za následek urychlený rozvoj aterosklerózy.

Metabolický syndrom je onemocnění metabolismu, kde se jako primární problém předpokládá „neodpovídavost“ tkání na inzulin. Tento syndrom v sobě zahrnuje kombinaci 3 hlavních příznaků – obezity, hypertenze a cukrovky.

Velice vážným a častým metabolickým onemocněním je ateroskleróza(kornatění tepen). Toto onemocnění je výrazným predisponujícím faktorem pro vznik závažných kardiovaskulárních chorob.

Dále se do skupiny těchto onemocnění řadí dna, onemocnění vznikající na základě nadbytku kyseliny močové v organismu, které postihuje klouby.

Některá kostní onemocnění mají původ v metabolických poruchách. Patří mezi ně osteoporóza a osteomalacie.

Dále se do této skupiny řadí fenylketonurie, hemochromatóza, Willsonova choroba, porfyrie a vzácná střádavá onemocnění.

Metabolická onemocnění jsou velice častá a jejich výskyt je spojen s výskytem závažných orgánových poruch, které jsou častou příčinou předčasného úmrtí.

Cukrovka, metabolický syndrom,ateroskleróza a vysoký cholesterol jsou mocnými nepříznivými faktory pro rozvoj kardiovaskulárních chorob – více viz samostatné zdravotní problémy stejného názvu (sekce Zdravotní problémy).

Příčiny vzniku metabolických onemocnění nejsou u všech známy. U některých se jedná o dědičná onemocnění, u ostatních se předpokládá složka dědičná, vlivy prostředí a životní styl.

Dále sem patří:

 • únava,
 • stres,
 • cévní onemocnění,
 • předčasná ateroskleróza,
 • infarkt myokardu,
 • cévní mozkové příhody,
 • předčasné stárnutí,
 • syndrom vyhoření,
 • zánětlivá revmatická onemocnění kloubů,
 • předčasné porody a potraty
 • některé vrozené vývojové vady nervového systému novorozenců.

 

Zdroj: mineralfit.cz, vitalion.cz

 

Úvodní a obecné informace


Související publicistika

Úraz či nemoc na dovolené?

2/6

V posledních letech přibývá úrazů českých turistů na zahraničních dovolených. Na vině může být větší poptávka po adrenalinových sportech, či stále…

více

Rakovinové domy

19/6

Rakovinové domy se na první pohled neliší od domů ostatních. Jejich obyvatelé možná něco tuší, ale většinou si to ani neuvědomují. Často se stává, že…

více

Zdravotní problémy - Zdravotní problémy


REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru