REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Kůže – onemocnění a stárnutí kůže

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Jde o častá onemocnění s velkým množstvím příčin. Kůže představuje největší tělesný orgán a často je postižena v rámci jiných základních onemocnění, která mají jako součást svého projevu též postižení kůže.

Kožní onemocnění mohou postihovat kteroukoli část kůže a závažnost takovýchto onemocnění se pohybuje od nezávažných, spíše kosmetických defektů až po život ohrožující stavy.

Ekzémy

Nejčastějšími onemocněními kůže jsou dnes ekzémy (dermatitidy – kontaktní, alergické), akné (chronická bakteriální infekce), postižení kůže při systémovém lupus erytematodes (autoimunitní choroba) a psoriáza (lupénka).

Zánětlivá onemocnění kůže

Onemocnění kůže je možno rozdělit na zánětlivá a nezánětlivá, na primární onemocnění kůže a na postižení kůže při jiných základních chorobách.

Zánětlivá onemocnění zahrnují infekční onemocnění:

 • bakteriální – nejčastěji streptokokové a stafylokokové infekce,
 • virovápředevším herpes virus, který způsobuje opary, a HP virus, který má na svědomí tvorbu bradavic,
 • ·         mykotická – hlavně candidy,
 • parazitárnísvrab, vši,

a dále postižení kůže:

K zánětlivým onemocněním kůže se řadí také autoimunitní choroby, které jsou buď namířeny přímo proti kůži (pemphigus a pemphigoid), nebo ji postihují pouze jako jeden ze svých projevů (systémový lupus, sklerodermie aj.).

Poškození zářením

Kůže je velice citlivá na sluneční (UV) a tepelné záření a může být těmito vlivy snadno poškozena. Popáleniny jsou velice závažný problém: sluneční záření kromě toho, že může akutně spálit kůži, souvisí s výskytem některých nádorových onemocnění kůže (kožní melanom a karcinom).

Změny na kůži

Obecně lze říct, že onemocnění téměř každého orgánu se může projevit změnami na kůži. Může se jednat o změnu kvality kůže, její barvy, elasticity, soudržnosti, prokrvení, a dále např. ochlupení.

Kůže je velice citlivá na jakékoli zevní vlivy, proto bychom se o její zdraví měli starat se stejnou pečlivostí, jakou věnujeme jiným částem těla. Minimálně už z toho důvodu, že její funkce bariéry před vnějším prostředím je pro organismus nezastupitelná.

Stárnutí kůže

Lidská kůže stárne dvojím způsobem.

(1) Vnitřní, fyziologické neboli intrinsické stárnutí zaznamenáváme většinou v celém organismu na shodné úrovni. Je výsledkem pohybu ručiček na biologických hodinách a nedá se zastavit.

Fyziologické stárnutí je přibližně z 30 % podmíněno genetikou, avšak hlavní roli hrají neurohormonální vlivy.

Lze rozlišit více základních forem a vlivů na stárnutí kůže:

 • v souladu s časem (kalendářní),
 • faktory zděděné od předků,
 • působení slunečního svitu,
 • styl života – kouření, dietní návyky, léky, nemoci,
 • přirozené směřování organismu jako individua k zániku,
 • činnost žláz s vnitřním vylučováním.

(2) Vnější stárnutí: v závislosti na dávce ultrafialového a infračerveného záření nashromážděného v kůži. Zevní (extrinsické) stárnutí kůže ovlivňuje především ultrafialové záření, jehož působení se označuje jako photoaging. Při photoagingu jde o  urychlení fyziologického procesu stárnutí, o další změny – poškození kůže vyvolané UV zářením. Photoaging ale nenastupuje za stejných podmínek u každého. Roli tu hrají i genetické faktory určující fototyp, ale i různé neaktinické exogenní faktory označované souborně jako nezdravý životní styl. V rámci fotoagingu dochází i k tzv. fotokancerogenezi, tedy vzniku nemelanomových zhoubných kožních nádorů a jejich prekanceróz.

Vnitřní stárnutí

Děje se v závislosti na genetických předpokladech, vlivu nemocí látkové výměny a hladinách hormonů – melatoninu, růstových faktorů, pohlavních hormonů (mužský a ženský přechod).

Hormonální stárnutí je součástí chronobiologického stárnutí a každý jednotlivec podléhá vlastním genetickým hodinám. Důležitou úlohu v hormonálním stárnutí hraje pokles ženských pohlavních hormonů (estrogenů), který se považuje za klíčový při stárnutí kůže v klimakteriu (menopauze).

Hormonální substituční terapie zpomaluje proces stárnutí organizmu žen v přechodu a druhotně ovlivňuje také hormonální stárnutí kůže. Kosmetický průmysl využívá k ošetřování kůže menopauzálních žen izoflavonoidy, které mají podobné chemické složení a účinky jako přirozeně se vyskytující estrogeny.

V závislosti na čase dochází ke změnám fyziologických funkcí člověka. Jde o vývoj, jehož výsledkem jsou změny tvaru a funkcí, probíhající souběžně v pokožce, škáře a podkoží.

Ženám v přechodu mohou korektivní dermatologové nabídnout širokou paletu přípravků, které lze využít k léčbě i prevenci hormonálního stárnutí kůže.

(Upozorňujeme, že obsah těchto internetových stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.)

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Viz předchozí záložka (POPIS).

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů – podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP – pravidel uvedených v tomto projektu). Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Léky vždy vybírejte s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné interakce.
 • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušujte.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše, co pravidelně (často) užíváte – léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, pepř či kurkuma, mění účinnost některých léčiv.

Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků. Ale užíváte-li více než 5 léků, měli byste si vždy kontrolovat, jestli na sebe nereagují negativně – je to již velmi pravděpodobné.

  1. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište jejich názvy do bezplatné anonymní online poradny www.znamsveleky.cz. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy svých léků na papír, než půjdete k lékaři či do lékárny, a odborníci za vás jejich interakce zjistí.
  2. Nemocní by zde měli dostat nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení, jaké bylinky, nápoje či jídlo by neměli spolu s předepsanými léky užívat.
  3. Některé kombinace nejsou  nebezpečné – stačí, když lékař změní jejich dávkování, nebo navrhne časový odstup při jejich užívání.
  4. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky, ani neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal, na konzultaci.

Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je Acylpyrin, Aspirin apod.) – hrozí zvýšené riziko vzniku Reyeova syndromu.

 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem…

  • v těhotenství a období kojení,
  • u malých dětí a kojenců,
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují potenciálně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problému.Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem – změnou svého životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem čerstvé zeleniny a ovoce,
 • vydatným pitným režimem – 2–3 litry denně,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví,
 • dodržováním zásad hygieny a prevence,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svou mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce – vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, nejlépe dvojnásobnou oproti době trvání akutního onemocnění.
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem,
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno,
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře,
 • proti domácímu prachu a roztočům – odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.,
 • dbejte i na lůžkoviny – časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů jsou vhodnější než přírodní,
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky,
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata se vyskytuje i jako profesionální alergie,
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo – vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákalo by to další hmyz),
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky,
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady – více léků či doplňků stravy,
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl).

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Vyšetření:

Fyzikální vyšetření se zaměřuje na projevy kožního stárnutí, jako je přítomnost hlubokých či jemných kožních vrásek, přesunů pigmentu, ochabnutí kožního tonu a pružnosti kůže. U laboratorního vyšetření se soustřeďujeme na relevantní hodnoty související s kožním stárnutím, abychom se vyhnuli zatěžujícím obsáhlým odběrům.

Odběr krve probíhá nalačno, poslední jídlo předešlého dne by mělo být podáno nejpozději v 18 hod. Pro hormonální analýzu je vhodný odběr krve mezi 8. až 10. hodinou ranní. Běžně dále vyšetřujeme krevní obraz, jaterní testy, krevní tuky, HBA1c, homocystein, stopové prvky a nádorové markery.

Výhodou kůže je, že se jedná o vnější orgán, takže existuje řada jednoduchých technik, které umožňují neinvazivní vyšetření. Pomocí přístrojů můžeme navíc snadno a objektivně diagnostikovat.

Lokální terapie:

Moderní kosmetické prostředky se stále více zaměřují na ovlivnění známých mechanismů stárnutí kůže.

Deriváty kyseliny vitamínu A jsou dermatologicky nejlépe prozkoumané účinné látky proti stárnutí.

Některé prý obsahují prostředky ovlivňující oxidativní stres – např. vitamín C a vitamín E. Podobně jako vitamíny se chovají i látky, jako je koenzym Q10.

Antioxidační účinky mají polyfenoly, např. ze zeleného čaje, který je oblíbený především v asijských zemích. Bylo prokázáno, že mají mimo jiné i fotoprotekční účinky.

Zajímavou skupinou jsou fytohormony, které lze podávat jak lokálně, tak systémově. Ovlivňují intrinsické stárnutí kůže, protože jsou schopny substituovat fyziologický pokles hladiny vlastních hormonů, především estrogenů.

Fytohormony patří do skupiny izoflavonoidů. Připravují se především ze sóji, jedná se například o genistein, který má vysokou afinitu k estrogenním receptorům – příznivý účinek na metabolismus kolagenu a tím i na snížení počtu vrásek.

Dermato-chirurgická léčba:

Dermatologové mají k dispozici řadu postupů k vyhlazení kožního povrchu. Navíc většina z nich je minimálně invazivní. Dnešní dermatoestetická praxe se neobjede bez mikrodermabraze, povrchního a hlubokého chemického peelingu a ablativních a neablativních laserů. Botulotoxin působí ochrnutí svalů, takže jej při troše šikovnosti můžeme využít k zamezení pohybu mimických svalů a tím předejít tvorbě mimických vrásek. Jiné svalové partie, které nebyly botulotoxinem zasaženy, mohou při správném naplánování aplikace svým tahem napnout léčenou oblast a tím menší vrásky vyrovnat, nebo zcela odstranit. Pro hlubší vrásky slouží různé injekční výplňové prostředky, implantovaná vlákna apod. Korektivní dermatologie má ve své náplni i provádění blefaroplastik, faceliftingu, transplantací vlasů apod. Pokleslé partie obličeje lze také augmentovat pomocí metody Aptos, při které se ošetřované partie jakoby zavěsí do speciálních vláken.

Celková terapie:

Z hlediska celkového přístupu k antiagingu je důležité poradenství o zdravém životním stylu a výživě. Je třeba doporučit správnou kombinaci vitamínů a antioxidantů ve formě potravinových doplňků nebo tzv. funkčních potravin. Dnes se razí v této souvislosti termín nutrikosmetika. Jsou to preparáty, kde už je sestaven optimální poměr zmíněných látek.

Doporučované potraviny by měly být nízkokalorické, ale bohaté na proteiny a stopové prvky, fytosubstance a další antioxidanty.

Léčba stárnutí pokožky:

K léčbě hormonálního stárnutí kůže lze využít i látky nejrůznější chemické povahy, jako je místní aplikace mužského pohlavního hormonu testosteronu v gelovém základu…

 • lokálně používané avokádofurany a antioxidanty (vitamin C, vitamin E, koenzym Q10, lykopen), retinoidy, proxylan a mnoho dalších substancí. Tyto látky se již dlouhou dobu uplatňují jako „magické“ substance, které pomáhají navodit změnu stárnoucí kůže na kůži omlazenou (tzv. rejuvenace).

Viz též Samoléčba v sekci „Kožní onemocnění – obecně“.

Antiagingová terapie by se tedy měla skládat z preventivních postupů:

 • ochrana proti UV záření,
 • antioxidanty,
 • lokální terapie s dermatokosmetikou,
 • vitamíny a fytohormony,
 • v další fázi nastupuje miniinvazivní až klasická dermatochirurgie využívající
  • dermabrazi,
  • chemický peeling, lasery,
  • botulotoxin,
  • kyselinu hyaluronovou,
  • výplně a plastickochirurgické úpravy.

Mezi celkově podávané prostředky řadíme antioxidanty, hormonální substituci a poradenství v oblasti výživy a životního stylu.

 

Podívejte na seznam přípravků

V dermatologii se preventivní postupy zaměřené na stárnutí kůže neliší od ostatních oborů.

 • Provádí se funkční diagnostika a anamnéza. Před první konzultací se doporučuje, aby pacient vyplnil dotazník s dobře cílenými otázkami zaměřenými na vnitřní i zevní rizikové faktory. Tzv. antiagingová anamnéza spočívá ve zjištění relevantních údajů o rodinné anamnéze, užívání léků, životním stylu, součástí je hormonální anamnéza a UV anamnéza (sluneční expozice, umělé UV zdroje a fotoprotekce). Zajímá nás i způsob stravování, dietní režimy nebo přítomnost diabetes mellitus, obezity a potravinové intolerance.
 • Racionální strava – dostatek čerstvé zeleniny a ovoce, 5x denně malé dávky.
 • Pitný režim – nesladké nápoje.
 • Nepřepínání organismu – spánek, relax, přátelé.
 • Pravidelný pohyb i na čerstvém vzduchu.
 • Omezení stresu a kouření.
 • Nepřecházet běžné nemoci.
 • Nekombinovat a nepřehánět užívání léků a doplňků stravy.

 

Zdroj: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, Vademecum zdraví, Zima 2008,

web sites vitalion.cz, samolecba.cz

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
EXCIPIAL KRÉM
← zpět na výpis léků
Název EXCIPIAL KRÉM
Doplňek názvu
SUKL kód 16463
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru