REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Růže (erysipel)

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Růže je nebezpečné akutní infekční povrchové onemocnění kůže, jehož původci jsou v drtivé většině případů bakterie z rodu streptokoků (Streptococcus pyogenes, který může způsobovat i angínu, revmatickou horečku či impetigo).

Výjimečně i stafylokoků (Staphylococcus aureus, původce mnoha jiných onemocnění po celém těle). Ve velmi výjimečných případech mohou onemocnění způsobit i jiné druhy bakterií, jako je Klebsiella pneumonie, normálně způsobující zápal plic, Hemophillus influenzae (způsobuje většinou epiglottitidu či meningitidu u dětí), či enterobakterie. Historie růže sahá až do středověku, kdy se jí říkalo lidově „oheň svatého Antonína“ – podle egyptského léčitele, který byl údajně schopen obtíže léčit.

Onemocnění postihuje častěji ženy, ale u mužů se většinou projeví dříve.

Rizikové faktory růže

Mezi nejzávažnější rizikové faktory patří především:

 • nejrůznější druhy poranění kůže,
 • oděrky,
 • škrábance,
 • řezné rány,

které jsou rizikové především pro oslabené jedince, jako jsou lidé s nedostatečně funkčním imunitním systémem, děti s ještě nevyvinutým imunitním systémem či oslabení starší lidé.

Častý způsob vniknutí je v meziprstí při napadení kůže plísňovými onemocněními, poraněním od hmyzího kousnutí či štípnutí, u zánětlivých obtíží i skrz místa chirurgických zákroků.

Vznik růže výrazně usnadňují současně probíhající choroby způsobující problémy s cévním zásobením hlavně dolních končetin…

 • onemocnění žil,
 • bércové vředy (často je erysipel doprovází),
 • rizikové je onemocnění lymfatického systému,
 • různé ulcerace na kůži z důvodu jiných, současně probíhajících kožních onemocnění, nebo poškození, jako je třeba impetigo, pemphigus vulgaris, popáleniny a další.

Zdroj bakterií způsobujících růži na obličeji je většinou v pacientově nosohltanu – velice často se u pacienta zjistí nedávno prodělaná streptokoková infekce nosohltanu či angína: i to je tedy z tohoto hlediska rizikové.

Predispozicí je také nezdravý životní styl, HIV infekce, nefrotický syndrom či metabolická onemocnění, jako je diabetes mellitus (cukrovka).

Komplikace růže:

Prognóza pacientů je většinou výborná, většina růží se po aplikaci antibiotik brzy vyléčí. Asi u 20% pacientů pak vzhledem k přetrvávání rizikových faktorů hrozí recidiva, návrat obtíží, kdy je nutná nová léčba.

Komplikace jsou většinou vzácné, přesto se mohou vyskytnout a je třeba s nimi počítat a dávat si na ně pozor.

Nebezpečnou komplikací plynoucí ze schopnosti bakterií dostat se až do krevního oběhu je vznik bakteriémie. V takovémto stavu streptokoky kolují v krvi, a infekce se tak může šířit až na srdeční chlopně, kde způsobí bakteriální endokarditidy, dále do kloubů, či dokonce i kostí.

Další komplikací při extrémním přemnožení bakterií v celém světě je vznik celkové sepse aseptického šoku, což je život ohrožující stav, vznikající ale především ve velmi vážných a neléčených případech u lidí s oslabeným imunitním systémem.

Streptokoky mohou také především u dětí vyvolat nebezpečnou poststreptokokální glomerulonefritidu s rozvojem vedoucím až k ledvinnému selhání.

Může dojít i k trombóze sinus cavernosus, což je žilní splav v oblasti mozku, a odtud se dál krevní sraženiny mohou šířit krví do dalších oblastí a částí mozku.

Výjimečně může dojít k streptokokálnímu syndromu toxického šoku nebo osteoartritickým potížím, to znamená vzniku zánětů šlach, zánětů kostí, tíhových váčků či celých kloubů.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Růže (erysipel) má velmi krátkou inkubační dobu, pouhých několik hodin. Nemoc může ve svých počátcích připomínat běžné onemocnění, jako je třeba chřipka.

Příznaky se rozvíjejí tedy velice záhy po proniknutí streptokoků do těla. Je to onemocnění postihující v současné době v převážné většině případů, v asi 80 %, kůži na dolních končetinách.

Může ale zasáhnout i kůži obličeje (nyní 20 % případů, dříve byl obličej hlavní lokalitou obtíží), kde je potom poměrně pravidelně rozšířena v oblasti tvarem připomínající motýla, jehož pomyslná křídla zasahují nad lícní kosti, jeho „tělo“ je pak na kořeni nosu (může připomínat motýlovitý erytém při systémovém lupus erytemotodes – lékař musí správně odlišit).

Příznaky a projevy růže

Příznaky a projevy růže většinou vznikají velmi náhle a jsou provázeny celkovými příznaky, jako jsou:

 • různě vysoké teploty,
 • zimnice či třes,
 • zažívací potíže,
 • nevolnosti,
 • zvracení,
 • postižená kůže má velmi dobře definovaný a zvednutý okraj,
  • je zarudlá, červená,
  • může být i dolíčkovaná jako při klasické celulitidě (má vzhled pomerančové kůry),
 • kůže je výrazně zteplalá a oblast je zvětšená otokem,
 • může docházet i k tvorbě puchýřů a při jejich prasknutí i k tvorbě erozí (tzv. erysipelas vesiculosum),
 • projevem může být takzvaná purpura, neboli purpurové pláty, které vznikají v důsledku krvácení do kůže.

Pokud dojde v podkoží k zanícení a vyplnění abscesem, nazýváme ho erysipelas abscendens. Často jsou postiženy příslušné regionální uzliny, které bolí, jsou zvětšené a hmatné.

 

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů – podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP pravidel uvedených v tomto projektu). Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Léky vždy vybírejte s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušujte.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše, co pravidelně (často) užíváte – léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, pepř či kurkuma, mění účinnost některých léčiv.

Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků. Ale užíváte-li  více než 5 léků, měli byste si vždy zkontrolovat, jestli na sebe nereagují negativně – je to již velmi pravděpodobné.

 1. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište jejich názvy do bezplatné anonymní online poradny www.znamsveleky.cz. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy svých léků na papír, než půjdete k lékaři či do lékárny, a odborníci za vás jejich interakce zjistí.
 2. Nemocní by zde měli dostat nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení, jaké bylinky, nápoje či jídlo by spolu s předepsanými léky neměli užívat.
 3. Některé kombinace nejsou nebezpečné – stačí, když lékař změní jejich dávkování, nebo navrhne časový odstup při jejich užívání.
 4. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky, ani neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal, na konzultaci.

Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je Acylpyrin, Aspirin apod.) – je zde zvýšené riziko vzniku Reyeova syndromu.

 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem…

  • v těhotenství a období kojení,
  • u malých dětí a kojenců,
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, anebo dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují potenciálně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým osobním a aktivním přístupem – změnou svého životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem čerstvé zeleniny a ovoce,
 • vydatným pitným režimem – 23 litry denně,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví,
 • dodržováním zásad hygieny a prevence,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce – vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, nejlépe dvojnásobnou oproti době trvání akutního onemocnění.
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem,
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno,
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře,
 • proti domácímu prachu a roztočům: odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.,
 • dbejte i na lůžkoviny – časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů jsou vhodnější než přírodní,
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky,
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata se vyskytuje i jako profesionální alergie,
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo: vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákalo by to další hmyz),
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky,
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady – více léků či doplňků stravy,
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl).

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Pro stanovení diagnózy většinou lékaři stačí pohled na kůži a klasické fyzikální vyšetření. Často je na kůži stále patrno místo vstupu infekce. Výjimečně, u imunosuprimovaných pacientů, se vytváří tkáňové kultury, kde předpokládáme, že je možný jiný než klasický streptokokový původce, na kterého by klasický penicilin nemusel být účinný. V takovém případě je vhodné bakterie odebrat z místa vstupu. Jen ve výjimečně nejasných případech je třeba odebrat biopsii kůže a odeslat k histologickému rozboru. Na preparátech je patrný otok, rozšíření cév a přítomnost streptokoků v lymfatické tkáni. V kůži je zánětlivý infiltrát obsahující neutrofily a mononukleáry, často je poškozena i epidermis. V opravdu vzácných případech, kdy růže souvisí i s postižením kloubů a kostí, může být lékař nucen použít i zobrazovací metody, jako je magnetická rezonance.

Léčba růže

 • Specifickou léčbu je třeba zahájit co nejdříve – nasazením antibiotik nejčastěji, pokud pacient není alergik, penicilinového typu. V těžších vážnějších případech, kdy je pacientovi špatně, se penicilin může podávat i intravenózně, tedy injekcí přímo do žíly…
 • … V takovém případě je člověk hospitalizován.
 • U pacientů s alergií na penicilin se přistoupí k užití makrolidového antibiotika – erytromycinu, použít se mohou i cefalosporiny.
 • Při vysoké horečce může být nasazeno i antipyretikum – teplotu snižující.
 • Léčba antibiotiky se většinou nasadí na deset až čtrnáct dní a celkové příznaky jako nevolnost, teplota apod. odezní již po jednom nebo maximálně dvou dnech.
 • Změny na kůži si většinou vyžádají delší dobu léčby, až několik týdnů k úplnému vyhojení a zklidnění.
 • Pomáháme hojivými chladivými obklady…
 • … později i mastmi s ichtamolem. Erysipel se neléčí s jizvou, v průběhů léčení je obvyklé a normální olupování kůže, a po vyléčení má kůže zcela normální charakter.

Asi u jedné třetiny všech pacientů dochází k opakovaným recidivám erysipelu, a to proto, že stále přetrvávají rizikové faktory, jako je onemocnění žil dolních končetin. Jiným důvodem je to, že samotná růže může způsobit poškození lymfatických cév v oblasti poškozené kůže, a to je základním předpokladem dalších ataků. U takovýchto rizikových pacientů se musí zvážit dlouhodobé preventivní podávání penicilinu. Mnohdy dochází k extrémnímu otoku nohou. Může se přistoupit i k aplikaci hyaluronidázy v podobě obstřiků, čímž se umožňuje lepší odtok lymfy, léčí se poškozená tkáň a ztěžuje se přežívání jistých forem streptokoků v nemocné tkáni. Většinou tyto obstřiky coby prevence vzplanutí atak fungují, nicméně někdy ani ty nestačí a pacient může trpět až dvaceti opakujícími se ataky.

Samoléčba

 • Klid na lůžku,
 • na bolesti analgetika a na horečku antipyretika,
 • podkládání končetin do výše, aby ulevil otoku, zánětu i bolesti,
 • pokládáme fyziologické obklady každé dvě až dvanáct hodin na zvředovatělou či nekrotickou tkáň,
 • později i masti s ichtamolem.

 

Podívejte na seznam přípravků

V rámci prevence je třeba se především vyhýbat rozvoji rizikových faktorů.

V první řadě dobře přeléčit faryngitidy, záněty nosohltanu, způsobené streptokoky.

Dále je nezbytné – hlavně u starších lidí – pracovat na léčení problémů s cévním zásobením dolních končetin, především tedy zpomalení krevního toku v dolních končetinách.

Pacient by se také měl snažit vyhýbat se nejrůznějším kožním poraněním, a tato již vzniklá poranění poté chránit před infekcí.

 

Zdroj:

web vitalion.cz

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru