REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Obezita

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Obezitaotylost – se stává závažným problémem doby. Je to patologicky zvýšená hmotnost ovlivněná spoustou vnějších faktorů. Obezita je nadměrné množství tělesného tuku. Kapacita pro ukládání tuku je téměř neomezená, tuková tkáň se ochotně zmnožuje, pokud má organismus potřebu ukládat další energii.

Obezita a nadváha jsou onemocnění z nadměrného uložení tuku v organismu. Podíl tuku v organismu je normálně u žen do 25‑30 % a u mužů do 20‑25 %. Queteletův index, označovaný jako body mass index (BMI), se vypočítá jako hmotnost v kilogramech dělená druhou mocninou výšky v metrech. Měří-li tedy někdo 180 cm a váží 100 kg, má BMI 30,86 (100/1,82 = 100/3,24 = 30,86). Je tedy na počátku pásma obezity, těsně nad kategorií nadváhy, jak uvedeme dále.

Tabulka 1: Kategorie BMI (WHO 1997)

Kategorie

BMI, kg/m2

Podvýživa

< 18,5

Zdravá váha

18,5–24,9

Nadváha, lehká otylost, preobézní stav

25–29,9

Obezita 1. stupně

30–34,9

Obezita 2. stupně – výrazná otylost

35–39,9

Obezita 3. stupně – morbidní

> 40

Tento test však není vhodný pro sportovce a osoby s výraznou svalovou hmotou, neboť nerozlišuje podíl tuků, svalů a kostí na celkové tělesné hmotnosti.

BMI má však svá omezení nejen u osob s vysokou muskulaturou, ani u těhotných a kojících matek neodpovídá přesně tělesnému složení. U dětí se BMI hodnotí dle věkových percentilových grafů výšky a váhy (6,7).

Příčiny obezity:

 1. genetické (vnitřní, resp. zděděné) dispozice,
 2. vnější faktory:
 • psychologické vlivy,
 • stres,
 • vzdělání,
 • přejídání, příliš tučná jídla,
 • nedostatek pohybu,
 • nepoměr mezi příjmem a výdejem energie,
 • nevhodné stravovací návyky,
 • hormonální poruchy – snížená funkce štítné žlázy,
 • zvýšená produkce hormonů kůry nadledvin,
 • užívání některých léků – jejichž vedlejšími účinky může být zvyšování chuti k jídlu: antidepresiva, anxiolytika, glukokortikoidy.

Zdravotní rizika obezity:

Obezita i nadváha zkracují život a přinášejí řadu komplikací. Nadváha je předstupeň obezity. Zdravotní rizika stoupají již od BMI 25 a rizika řady onemocnění, která mají vztah k obezitě a cukrovce, stoupají od hodnoty 27 a 30. Morbidní obezita (BMI nad 40) je závažným onemocněním a osoby s tímto stupněm nadváhy nepřežívají často 60 let.

Použití BMI je měřítkem pro stanovení diagnózy obezity, a může sloužit i jako ukazatel životní prognózy a rizika většiny komplikací obezity.

mechanickým komplikacím obezity patří například opotřebení kloubů, dušnost, poruchy dechu ve spánku, chrápání, snížení pohyblivosti a vyšší zátěž kosterního kloubního skeletu artrózy, bolesti

K metabolickým komplikacím obezity patří cukrovka, hypertenze, ateroskleróza, sterilita a vznik některých zhoubných nádorů – nádory prsu, dělohy, prostaty, tlustého střeva.

 • Obézní lidé a lidé s nadváhou trpí těmito poruchami častěji (při snížení hmotnosti o pouhých 5‑10 % = výskyt těchto chorob by se o celou jednu pětinu snížil).
 • Na prvním místě v příčinách úmrtí jsou nemoci kardiovaskulárního systému (srdce a cév), především ischemická choroba srdeční a hypertenze.
 • Nádorová onemocnění bývají u obézních lidí častější nádory trávicího traktu a některá zhoubná onemocnění dělohy a prsu. I u nich úbytek hmotnosti zlepšuje situaci, a to až o jednu třetinu.
 • Výčet dalších potíží, které přicházejí společně s obezitou, je dlouhý. Dále např. onemocnění kloubní a svalové soustavy, bolestivá artróza, plicní choroby a řada dalších.
 • Přehnaná úspornost organismu, jenž vydává málo energie, kterou uloží do svých zásob.
 • Psychogenní faktory, jakými jsou například deprese, frustrace, stres, osamělost aj.

Pokles hmotnosti o 10 % vede k poklesu všech metabolických komplikací až o 50 %.

Ke zjištění typu obezity poslouží jednoduché měření obvodu pasu, každý sám si je může doma zjistit pomocí krejčovského metru stejně přesně jako drahé vyšetřovací metody, které určují množství škodlivého břišního tuku.

Riziko metabolických komplikací obezity a nadváhy:

cukrovka, hypertenze, odchylky krevních tuků… riziko je úměrné obvodu pasu a obvykle se klasifikuje na mírné až výrazné.

Svůj podíl na nastavení bazálního metabolismu mají genetické predispozice, věk, pohlaví, hormonální změny, způsobené sníženou funkcí štítné žlázy nebo zvýšeným vyplavováním hormonů kůry nadledvinek.

Dalším vlivem a rizikem je užívání některých skupin léčiv. Chuť k jídlu zvyšují např. antidepresiva, psychofarmaka a různé druhy hormonální léčby.

Velký vliv na tělesnou hmotnost má nastavení klidového metabolismu. Ten je nastaven na určitou klidovou energetickou hladinu výdeje.

Velmi důležitý je typ ukládání tuku – převaha tukové tkáně na trupu (a uvnitř břicha) je mnohem nebezpečnější než ukládání na bocích a hýždích. Mluvíme o mužském (androidním) typu obezity. O riziku nás dobře informuje obvod těla ve výšce pasu (uprostřed mezi dolními žebry a horním okrajem pánve):

pohlaví

zvýšené riziko

vysoké riziko

muži

více než 94 cm

více než 102 cm

ženy

více než 80 cm

více než 88 cm

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Míra obezity se hodnotí tzv. indexem tělesné hmotnosti BMI – viz www.obezita.cznormální hmotnost je v rozmezí BMI = 18‑24,9.

Při vyšších hodnotách jde o nadváhu – BMI 25‑29,9 je obezitou I. stupně.

BMI nad 30 je obezita II. a III. stupně a měla by být léčena lékařem.

 • Nadváha je považována za předstupeň obezity. Zdravotní rizika stoupají již od BMI 25 a rizika řady onemocnění, která mají vztah k obezitě, včetně cukrovky, pak dále ostře stoupají od hodnoty 27 a 30.
 • Morbidní obezita (BMI nad 40) je závažným onemocněním a osoby s tímto stupněm nadváhy nepřežívají většinou věk 60 let.

Obecné příznaky:

 • zadýchávání při námaze,
 • zvýšené pocení,
 • bolesti velkých kloubů, páteře,
 • zapářka v místech dotyku kožních laloků,
 • visící břicho,
 • křečové žíly.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů - podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP - pravidel uvedených v tomto projektu).  Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup  a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Vždy si léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné  interakce.
 • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušovat.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták  nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
  1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  2. Ale užíváte-li  více než 5 léků,  měli byste si vždy kontrolovat jestli na sebe nereagují negativně - již velmi pravděpodobné. 
  3. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do „on-linové „ poradny  www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků, než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
  4. Nemocní  by zde měli dostat  nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky by neměli užívat.
  5. Některé kombinace nejsou  nebezpečné – stačí když lékař změní jejich dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
  6. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je  Acylpyrin, Aspirin apod.) - zvýšené riziko vzniku Reyova syndromu.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

  • v těhotenství a období kojení
  • u malých dětí a kojenců
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří, u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. 

Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou svého životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem  čerstvé zeleniny a ovoce
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře
 • proti domácímu prachu a roztočům - odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.
 • dbejte i na lůžkoviny -  časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo-  vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz)
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady - více léků či doplňků stravy
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl)

 

 

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Samoléčba

Obezitu léčíme celkem pěti léčebnými postupy, resp. jejich kombinací:

 1. psychoterapií (individuální či kolektivní),
 2. fyzickou aktivitou,
 3. dietou,
 4. léky – působícími proti chuti k jídlu a léky blokujícími vstřebávání tuku z trávicího traktu,
 5. operací (tzv. bandáží žaludku)…
  řada pacientů vydává peníze za různé nevědecké postupy. Například zmenšení množství tuku plastickou chirurgickou operací nemá žádný efekt pro komplikace obezity. Podobně nebylo prokázáno, že by měl efekt chrom, či diety založené na něčem jiném, než je snížení příjmu energie.

Léky na obezitu je třeba užívat dlouhodobě, pak brání znovunabytí hmotnosti.

Pro řešení civilizačních metabolických onemocnění je nutná dlouhodobá změna životního stylu. Chceme-li uvedené nemoci ovlivnit, je nutný komplexní způsob řešení problému, zahrnující nejen systém stravování, ale především duševní zdraví a tělesné aktivity.

Redukce váhy již o 5‑10 % navozuje významné snížení zdravotních rizik spojených s obezitou! Musíte si uvědomit svou vlastní, osobní odpovědnost za svůj redukční program a za své úspěchy či neúspěchy – za splnění svých krátkodobých a dlouhodobých cílů, které si vždy zapisujte a plánujte. Za plnění cílů se vždy vhodně odměňujte, a pokud to jde, zapojte do svého úsilí i členy rodiny, přátele a známé.

Je třeba:

 • stanovit si hned na začátku reálný cíl při snižování nadváhy: hubnout pomaleji a snížení hmotnosti udržet. Doporučuje se maximálně 1‑2 kg za měsíc, 8‑10 kg za rok, tj. pokles hmotnosti o 7‑10 % vstupní hmotnosti během 12 měsíců,
 • zastavte nárůst hmotnosti,
 • snižte hmotnosti o 3kg apod.,
 • udělejte si…
  • rozbor příčin obezity (např. nedostatek pohybu) a
  • rozbor stravovacích návyků (přejídání apod.),
 • eliminujte pravidelně přejídání,
 • nejezte ve stresu,
 • lékař Vám předepíše případně léky, pokud máte BMI nad 30 a obezita vám působí vážné zdravotní potíže (cukrovka, vysoký cholesterol nebo vysoký krevní tlak, které zvyšují riziko srdečních onemocnění) a pokud jejich užívání dovoluje pacientův zdravotní stav (posouzení rizik a prospěchu léčby),
 • omezit nadměrný příjem energeticky vydatné stravy…
  • snížením příjmu živočišných tuků a potravin s vysokým glykemickým indexem,
  • minimalizací stravu s obsahem jednoduchých cukrů,
  • zvyšte např. podávání přirozené vlákniny (ovoce, zelenina, vlákninové přípravky):
   • několikrát denně samostatně nebo jako součást běžné stravy,
  • rozdělte si počet porcí (jídel) během dne. I nízkoenergetickou stravu podáváme 8‑10x za den…
   • nejvyšší energetický příjem má být ráno a v dopoledních hodinách,
   • postupně se má energetická hodnota stravy během dne snižovat,
   • 4 hodiny před spánkem je vhodné omezit příjem stravy a hlavně alkoholu (nejčastější chyba psychických selhání a neadekvátních kompenzací),
  • při redukčním režimu nesmíme pociťovat hlad. Hladovka je nepřijatelný a neetický zásah do fyziologických pochodů metabolismu,
  • kombinujte diety se cvičením,
 • trvale změňte svůj životní styl s důrazem na pohybové aktivity,
 • pitný režim – podle počasí, fyzických aktivit, druhů onemocnění, antropometrických ukazatelů, věku, atd.:
  • dejte přednost neenergetickým tekutinám (čaje, minerální vody),
  • omezte příjem „šumivých“ minerálních vod a tekutin obohacených kysličníkem uhličitým, který dráždí žaludeční sliznici při jeho uvolňování v žaludku,
  • při redukci dochází k vyplavování draslíku a hořčíku, proto jsou vhodné neperlivé, neslazené nápoje typu Poděbradka, Magnezia atd.,
 • omezujte svou spotřebu alkoholických nápojů…
  • konzumenti piva jsou ohroženi zvýšením hladiny transportních tukových částí triglyceridů, které jsou nepřímo odpovědné za vznik aterosklerózy,
  • konzumenti „čistého alkoholu“ pak zatěžují metabolicky játra a usnadňují bezprostřední ukládání energetických substrátů do tukových rezerv,
 • pečujte o pravidelnou stolici – zácpa se může podílet na abnormálních způsobech vstřebávání jednotlivých živin a abnormálních metabolických procesech…
  • projímadla situaci neřeší: mají se využít jen zřídka, protože nastává jen krátkodobá pomoc, která může být následována prohloubením obstipačních potíží,
  • dodržujte dlouhodobý systém příjmu vlákniny, tekutin, substancí podporujících odpovídající střevní mikroflóru (např. probiotika),
  • pravidelný tělesný pohyb. Doporučuje se použití vlažné vybrané minerální vody před spaním nebo vybraných čajových směsí společně s vlákninou a bifidogenními bakteriemi (vhodný i obyčejný český kefír),
 • odlehčovací dny – ustálení metabolismu na určité hladině při hubnutí je obranný mechanismus, kterým se tělo snaží střádat svou energii a zabránit dalším ztrátám energií…
  • zařazujeme odlehčovací dny 1‑2x týdně při intenzivní redukci,
  • zeleninové, mléčné dny s příjmem stravy s nízkým glykemickým indexem i nízkou glykemickou náloží,
  • dodržování uvedeného režimu ale musí být narušeno jen výjimečně, nikdy ne dlouhodobě, a toto „narušení“ slouží ke změně adaptačních mechanismů,
 • jezte nejlépe čerstvé vitamíny a minerály – nutný zvýšený příjem uvedených složek především proto, že organismus je v karenci (tj. má nedostatečný příjem) energie i jiných životně důležitých substancí…
  • jezte kyselinu askorbovou – vitamín C; pro nízký příjem tuku je omezený příjem vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E, K). Je nutno si uvědomit, že některé syntetické přípravky, jako například Celaskon eff., obsahují cukry,
  • není vhodné podávat vitamíny skupiny B!
 • Aktivnější pohybový režimje nejdůležitějším faktorem pro všechny metabolické změny:
  • plavání, jízda na kole či rotopedu (ne spinning), cviky s postupným zvyšováním intenzity a postupné prodlužování doby věnované cvičení,
  • cviky dynamického charakteru na posílení svalstva břicha, páteře, končetin. Je výhodnější provádět cviky víckrát za den po kratší časovou jednotku než jednorázově a omezeně,
  • pacientům, kteří nevědí, jak začít s pohybovou aktivitou, je vhodné doporučit návštěvu odborného centra, které je měřeno právě na pohybové aktivity pro pacienty se zdravotními obtížemi. Centrum je odborně vedeno lékaři a fyzioterapeuty, kteří zaručí odborný zdravotní dohled – cvičení pacientů s hypertenzí, diabetem, osteoporózou, atd. Lze cvičit podle individuálního cvičebního plánu, anebo ve skupinách lidí s podobným zdravotním problémem. Příkladem takového centra MEDISPO nebo ISTOB.

Dále také:

 • pečujte o svou duševní rovnováhurozhodující je motivace, to, zda chcete opravdu zredukovat svou váhu a nalézt důvody, proč změnit životní styl, proč redukovat cestou změny stylu života, pohybových aktivit, stravování, používání vybraných zázračných přípravků, minerálů a dietetik. Deprese, stres, duševní rozladění, neuspokojení, nutkavé stavy vedou k neúspěchu jakýchkoliv redukčních programů. Pohyb, sport, je důležitou součástí životního stylu,
 • dietetika – některé doplňky stravy mohou nahradit jednu nebo dvě jídla denně, pomáhají zasytit organismus, dodají tělu vitamíny a stopové prvky. Před každým jídlem je vhodné dodat vlákninu: zvětší objem a zamezí pocitu hladu,
 • fytofarmaka zvyšují účinek hubnutí. Přípravky s obsahem rostlinných extraktů:
  • ze zeleného čaje – pomáhají zrychlit metabolismus, odstranit únavu,
  • extrakty z pomeranče aktivující metabolický proces odbourávání tuků XLtoS,
  • kombinace zeleného čaje a extraktu z mořských řas – přípravku Reduxil – pomáhají odbourávat tuky a stimulovat termoregulační centrum organismu. Extrakt z rostliny Garcinia cambogia – HCA – zasahuje do metabolismu cukru a reguluje hladinu krevního cukru,
  • skořice,
  • zázvor a pomerančová kůra zrychlují metabolický proces, uvolňují energii ve formě tepla,
 • doplňky:
  • lecitin - příznivě ovlivňuje hladinu cholesterolu v krvi,
  • jablečný ocet – přispívá ke zlepšení metabolismu, obsahuje pektin, který hraje významnou roli při snižování hladiny cholesterolu v krvi,
  • lactobacillus acidophilus – podporuje správnou funkci trávicího traktu navozením rovnováhy ve střevní mikroflóře, snižuje vstřebávání tukových látek ve střevě a hladinu cholesterolu v krvi,
  • vláknina – stimuluje v ústní dutině vylučování slin a urychluje tak vznik pocitu nasycení. V žaludku redukuje vylučování žaludečních šťáv a zvyšuje pH. Tím zpomaluje uvolňování trávené potraviny v žaludku a navozuje také pocit nasycení. I v tenkém střevě rozpustná vláknina zpomaluje pohyb a vstřebávání živin a cukrů.
 • Léčba obezity vyžaduje komplexní přístup. Změňte svůj životní stylkombinujte své úsilí psychoterapií (individuální či kolektivní), fyzickou aktivitou, dietou, s moderními léky a případně s operací (tzv. bandáží žaludku).

Navštivte vždy lékaře:

 • ·         při obezitě III. stupně,
 • ·         pokud jsou přidružena onemocnění (jako cukrovka) u obezity II. stupně,
 • pokud dochází k celkovým příznakům zhoršení dechu, kardiálním obtížím, zhoršení celkové kondice.

 

Zdroj: edukační materiály…

 • Redukční diety, vydavatelství MAC, spol. s r. o., Praha
 • Diabetická dieta. Centrum diabetologie IKEM, Praha
 • Průvodce zdravým životním stylem 2009: Tuky v léčbě obezity, GSK
 • Skládačka pro zdravé hubnutí. Stop obezitě – hubneme s Ivou Málkovou, STOB 2008
 • Pár kilo dolů. Linda-linie ve spolupráci s Centrem pro diagnostiku a léčbu obezity, Praha

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence obezity

spočívá v úpravě životního stylu. Potraviny, které člověk denně konzumuje, by měly obsahovat všechny živiny v rozumném množství.

 • Nekuřte – kouření je největší rizikový faktor vzniku rakoviny, je stejně rizikové i pro lidi ve vaší blízkosti, které také ohrožujete. Čekáte-li dítě a kouříte, pak přenášíte rizika přímo na dítě.
 • Sledujte svoji hmotnost – minimálně 2x týdně cvičte nebo plavte 30 minut, denně ujděte pěšky alespoň 4 km, snažte se aktivním pohybem udržet si hmotnost a kondici. Obezita je riziko.
 • Pravidelný pohyb i na čerstvém vzduchu choďte, hýbejte se, cvičte a omezte aktivity, při nichž dlouho sedíte, například u počítače nebo televize. Zpočátku je výborná chůze, minimálně 30 minut 3× v týdnu s postupným prodlužováním.
 • Jezte pestrou stravu – 5x denně v rozumném množství – je to dobrá prevence četných nemocí…
  • každý den jezte hodně zeleniny a ovoce – stravu bohatou na vitamin A a C,
  • zeleninu a ovoce v kombinaci pěti druhů denně, např.: mrkev + jablko + červená řepa + kiwi + banán + kyselé zelí.
 • Přidávejte do jídla složky s vysokým obsahem vlákniny – celozrnné pečivo (celozrnný chléb a mouka, pšeničné a kukuřičné klíčky, sezamové, dýňové a slunečnicové semínko, rýže natural), ovoce a zelenina.
 • Odstraňte ze svého jídla tuky…
  • jezte libové maso, kuře nebo krůtu bez kůže, ryby,
  • snižte konzumaci smažených jídel a máslových dezertů,
  • pijte nízkotučné mléko a jezte nízkotučné sýry.
 • Omezte ve stravě šunku, slaninu, salámy a uzeniny – obsahují chemikálie, které je sice chrání před zkažením, ale zvyšují riziko nádorového onemocnění.
 • Omezte alkohol – kouření a pití alkoholu zvyšuje riziko nádorového onemocnění jater, úst, krku, žaludku, a možná i prsu.
 • Odstranění a zvládání stresu!
 • Chraňte se před sluncem…
  • v době mezi 10.‑15. hodinou,
  • noste čepici, šátek,
  • používejte opalovací krém s ochranným faktorem minimálně 15 a výše,
  • nejlepší je, když se slunci vyhnete,
  • nepoužívejte horské slunko a solária,
  • jestliže se na kůži objeví rána, která se nehojí, nebo pozorujete změnu mateřského znaménka, požádejte lékaře, aby si je prohlédl.
 • Pracujete-li s chemikáliemi nebo materiály, jako je azbest, chraňte se ochranným pracovním oblečením a dodržujte pokyny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ujistěte se, že víte, jak postupovat při nehodě.

 

Zdroje:

doc. MUDr. Štěpán Svačina, CSc., III. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Článek Obezita – prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc.

Webové stránky:

www.linda-linie.cz

www.stob.cz

www.merrylinka.cz

www.medispo.net

www.flora.cz

www.alli.cz

 

www.obezita.com

Obezitologická centra:

www.nadvaha.com

http://www.obesitas.cz/?pg=obezitologicka_pracoviste

Doporučená literatura a seznam informačních zdrojů:

 1. Šamanová, T.: Poruchy výživy, www.vzdelame.cz 2008
 2. Svačina, Š.: Obezita a diabetes, Maxdorf 2000, Praha, 307 s.
 3. Doporučený postup pro praktické lékaře – Obezita – léčba, diagnostika
 4. Léčba obezity dospělých: Evropská doporučení pro praxi
 5. Doporučený postup ČLnK: Selfmonitoring glykémie v lékárně, 2007
 6. Rucker, D.; Padwal, R.; Li, S.K.; et al.: Long term pharmacotherapy for obesity and overweight: updated meta-analysis; BMJ, doi:10.1136/bmj.39385.413113.25.
 7. Polák, J.: Farmakoterapie obezity, Interní medicína 2006; 2:54–57

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
alli 27 mg
84X27MG
← zpět na výpis léků
Název alli 27 mg
Doplňek názvu 84X27MG
SUKL kód 167952
Velikost balení 84X27MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
alli 60 mg
84X60MG
← zpět na výpis léků
Název alli 60 mg
Doplňek názvu 84X60MG
SUKL kód 500526
Velikost balení 84X60MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon tablety 100 mg
40X100MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon tablety 100 mg
Doplňek názvu 40X100MG
SUKL kód 76188
Velikost balení 40X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
reduktan
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název reduktan
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 2142
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Tanakan
1X90ML+DÁVK
← zpět na výpis léků
Název Tanakan
Doplňek názvu 1X90ML+DÁVK
SUKL kód 47223
Velikost balení 1X90ML+DÁVK
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VITAMIN E 100-ZENTIVA
← zpět na výpis léků
Název VITAMIN E 100-ZENTIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 10430
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 96406
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
MEDUŇKOVÝ ČAJ
1.5GM/SÁČ 15 SÁČ PP PŘEBAL
← zpět na výpis léků
Název MEDUŇKOVÝ ČAJ
Doplňek názvu 1.5GM/SÁČ 15 SÁČ PP PŘEBAL
SUKL kód 115269
Velikost balení 1.5GM/SÁČ 15 SÁČ PP PŘEBAL
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru