REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Klíšťová encefalitida

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Klíšťata jsou přenašeči mnoha nemocí. Jejich sliny způsobují reakci – malý pupenec. Žijí v lese nebo ve vysoké trávě. Nacházíte je po procházkách kdekoli na těle, ale zejména v místech nekrytých oblečením. Klíšťata se ráda drží i na vlhkých loukách, v keřích a na krajích lesa. Zakousnou se do kůže a nasají krev. Zpočátku jsou jen pár milimetrů velká. Nasátou krví dosáhnou maximální velikosti zhruba jeden centimetr a pak sama od sebe odpadnou.

Klíšťová encefalitida je infekční onemocnění virového původu, postihující mozek a mozkové blány.

Virus klíšťové encefalitidy přenáší na člověka:

 • klíště přisátím, nebo vškrabáním jeho infikovaných výkalů či kousků jeho rozdrceného těla,
 • komáři,
 • strava (požitím nedostatečně tepelně zpracovaného kravského, kozího nebo ovčího mléka).

Onemocnění je zdlouhavé, může trvat několik týdnů až let. Při pokračující infekci vznikají neurologické meningitidy, neuritidy, artritidy – viz samostatná témata.

Období rizika je určeno sezónností aktivity klíšťat, která podle místních podmínek začíná v 2. polovině března a končí v 1. polovině listopadu. Vrchol aktivity je obvykle od května do července. Aktivita je ovlivňována průběhem povětrnostních změn.

Rizikové faktory klíšťové encefalitidy:

 • pobyt v přírodě bez patřičné ochrany kůže (dlouhé nohavice, dlouhý rukáv, vysoká obuv atd.),
 • bez použití repelentu,
 • pozdní prohlédnutí těla po návratu z přírody,
 • věk postiženého – věk nad 60 let – průběh nemoci horší a komplikovanější, zvyšuje se riziko obrny končetin, úmrtí.

Postup a příznaky „klíšťovky“

(I. fáze)

Když Vás nakazí např. klíště, virus se z místa, kde se klíště přisálo, může krví dostat do celého těla. K tomu dojde asi do 8 dnů. Tělo na to reaguje zvýšením teploty a podobnými příznaky, jako má chřipka – bolestmi kloubů, svalů, bolestmi hlavy i žaludeční nevolností. To značí, že tělo s infekcí bojuje. Když vyhraje, vše během několika dnů skončí bez následků.

(II. fáze)

Přežije-li virus, dostane se krví do mozku. Po 2–5 dnech, kdy nabírá síly, se cítíte docela dobře, ale pak teplota výrazně stoupá (40 °C). Hlava postupně bolí tupě, ostře, bodavě, bolí vlasy, oči – všechno dohromady. Často máte rozmazané nebo dvojité vidění. Můžete blouznit, či ztratit vědomí, mohou se objevit křeče. Dostaví se žaludeční nevolnost a pak opakovaně zvracíte všechno jídlo i tekutiny. Tím při vysoké horečce dojde k dehydrataci, která prohlubuje poruchu vědomí – a dochází k zánětu mozku, mozkových blan, častěji obojího. Čím dříve vyhledáte lékaře, tím dříve se Vám uleví.

Tělo si během onemocnění vytváří účinné protilátky, které jsou schopné zabránit opakování infekce. Vznikne tak doživotní imunita.

Komplikace klíšťové encefalitidy:

Má-li toto infekční onemocnění komplikovaný průběh, nezahájila-li se léčba včas nebo nebyl-li dodržován klidový režim, může pacient trpět trvalými následky, např. ochrnutím, poruchami soustředění, poruchami spánku a náladovostí, chronickými bolestmi hlavy, obrnou horních končetin, zánětlivým postižení center pro řízení dýchání a činnosti srdce. Tato forma, jestliže není včas léčena, může být bezprostřední příčinou smrti. Některými z těchto následků trpí přibližně jedna čtvrtina pacientů.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky po kousnutí klíštětem:

 • přisáté klíště,
 • kolem vpichu někdy zarudnutí,
 • velké zarudnutí kolem vpichu,
 • otok v okolí vpichu,
 • klíště, které se přichytilo a začalo sát, vyvolá vždy nevelké (až do 5 cm) zarudnutí pokožky v místě přichycení, které může přetrvávat 2–3 dny, ale nezvětšuje se; nejde o boreliový erytém.

V době 3 týdnů od přisátí (štípnutí) klíštěte při zjištění zvětšující se zarudlé skvrny na kůži (která často v centru zbledne), zvýšené teplotě, únavě či chřipkových příznacích, navštivte neprodleně lékaře a informujte ho o napadení klíštětem. Po dobu 3 týdnů se vyvarujte pokud možno zvýšené tělesné námahy a stresu a nevystavujte se silnému slunečnímu záření.

Příznaky klíšťové encefalitidy:

 • bolest hlavy,
 • malátnost,
 • příznaky zánětu mozkových blan,
 • horečka,
 • pocit na zvracení, zvracení,
 • světloplachost, ochrnutí,
 • bolest v krku,
 • obrna,
 • poruchy řeči,
 • průjem,
 • bolesti kloubů,
 • suchý kašel,
 • poruchy vědomí, bezvědomí,
 • bolest břicha.

Rizikové faktory klíšťové encefalitidy:

 • pobyt v přírodě bez patřičné ochrany kůže (dlouhé nohavice, dlouhý rukáv, vysoká obuv atd.),
 • bez použití repelentu,
 • pozdní prohlédnutí těla po návratu z přírody,
 • věk postiženého – věk nad 60 let – průběh nemoci je horší a komplikovanější, zvyšuje se riziko obrny končetin, úmrtí.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Vždy je nutné, abyste léky vybírali s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve, a léků, které na ně užívá – možné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm podle doporučení.
 • Nekombinujte různé léky ani s doplňky stravy, a pokud by k tomu mělo dojít, konzultujte to raději s lékárníky.
 • Nekombinujte více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.

Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.

Zvláštní pozornost věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem…

  1. v těhotenství a období kojení,
  2. u malých dětí a kojenců,
  3. u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, anebo dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

 • Vždy dodržujte režimová opatření – klid, pití, vitamíny apod.
 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, nejlépe dvojnásobnou oproti době trvání akutního onemocnění.
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Projektem zmiňované i další vhodné volně prodejné léky si můžete vybrat podle potřeby v subkapitole „Léky“, kam je postupně vkládáme s jejich přesným názvem, složením, velikostí balení, příbalovou informací ke správnému užívání a dalšími informacemi.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují potenciálně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením celého zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým aktivním přístupem – změnou chování a životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • dodržováním zásad hygieny a pravidelné péče o tělo, přípravy a konzumace stravy,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Při výběru konkrétních přípravků si vždy přečtěte i související nezbytné subkapitoly, zejména Popis nemoci“, „Léčba a samoléčba“, „Upozornění“ a Prevence“, které jsou nedílnou součástí samoléčby a sebepéče.Bez jejich znalosti se vystavujete riziku možného neúspěchu samoléčby a případně i poškození zdraví.

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

První pomoc a samoléčba

Vyjmutí klíštěte:

Po celý proces se chráníme gumovými rukavicemi…

 1. Klíště zakápneme alkoholovou dezinfekcí, jodem, tee tree oil… (použití mastných prostředků není moc vhodné). Mohou zde být totiž jeho exkrementy, které obsahují borrelie,
 2. vyčkáme zhruba pět minut,
 3. použijeme pinzetu či speciální kleštičky pro odstraňování klíšťat – zachytíme ho v místě, kde je v těsném kontaktu s kůží, a jemným kývavým a pomalým pohybem se ho snažíme vytáhnout tak, aby se hlavička neutrhla. Při nešetrném odstraňování může klíště zvracet do rány a v jeho zvratkách je masivně obsažena Borrelia burgorferi. Pokud hlavička zůstane v pokožce, nalijte na ni ještě kousek desinfekce. Měla by uschnout a sama odpadnout, není potřeba panikařit. Nanejvýš se místo může zanítit a hlavička pak vyhnisá. Borrelie sídlí v trávicím traktu (břiše) klíštěte. Po odstranění těla už z hlavičky nehrozí větší riziko nákazy,
 4. postižené místo opět potřeme dezinfekcí,
 5. klíště zlikvidujeme zakápnutím dezinfekčním roztokem a vhozením do záchodové mísy, nebo je spálíme na hořlavé podložce. V žádném případě je nerozmačkáváme mezi prsty, ani nevyhazujeme do koše!
 6. Infikovat se můžete nejen od klíštěte, které máte přisáté na vlastním těle. I při odstraňování klíštěte někomu jinému mohou borrelie, které z klíštěte vytlačíte při nešetrné manipulaci, proniknout do Vašeho těla.

Upozorňujeme, že obsah těchto internetových stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Poznámka: Níže zmiňované i další vhodné volně prodejné léky si můžete vybrat podle potřeby v subkapitole „Léky“, kde je uveden jejich přesný název, složení, velikost balení, příbalová informace ke správnému užívání a další informace. Pozorně si přečtěte příbalový leták (PIL) léku, který užíváte. V případě že problémy neustupují ani po 5 dnech, či dochází ke komplikacím, navštivte lékaře.

První pomoc:

Než dojde k převozu do zdravotnického zařízení, můžete zajistit následující:

 1. klidné, tiché a tmavé prostředí (dráždí každý hluk a ostré světlo),
 2. nenutit do jídla, ale pokud to alespoň trochu jde, zajistit přívod tekutin – chladných, po malých dávkách a často,
 3. bolest hlavy snížit léky proti bolesti, případně v kombinaci s léky proti horečce – například Paralen, Ibuprofen, Algifen, …
 4. při opakovaném zvracení, když hrozí dehydratace, nebo když dojde k vyzvracení léků proti horečce a bolesti, je možno podat například Theadryl, nejlépe ve formě čípku,
 5. všechny tyto kroky mohou jen bezprostředně předcházet neodkladnému převozu do zdravotnického zařízení. Podobné příznaky mohou totiž zprvu provázet ještě závažnější onemocnění, než je klíšťovka – např. hnisavý zánět mozkových plen, kde jde o hodiny.

Lékař

se vyptává na vaše momentální problémy i na jiné věci, vyšetří, zda jsou mozkové blány podrážděny zánětem (když ležíte, lékař vám předkloní hlavu, či od Vás chce, abyste se vsedě předklonili, popřípadě vám vleže zvedá nohy) – vaše hlava může reagovat větší bolestí.

Pobyt na lůžku a infuze jednak zavodní a zbaví největších bolestí – snižuje otok mozku při zánětu. Odběr krve, vyšetření očního pozadí a další vyšetření a léčebné postupy podle konkrétního stavu. Dlouhá doba klidu – fyzického i psychického. Doba strávená na lůžku u nekomplikovaného onemocnění je 2 týdny, a dále 2–4 týdny domácí rekonvalescence.

Samoléčba

 • Máte-li podobné příznaky, jako jsou výše uvedené, neprodleně se svěřte do rukou odborníků, kteří nejlépe vědí, jak při léčbě klíšťové encefalitidy postupovat,
 • očkování je k dostání na lékařský předpis v lékárnách. Očkuje se třemi dávkami s odstupem 1‑3 měsíců po první dávce a 9‑12 měsíců po druhé dávce. Nebo čtyřmi dávkami s odstupem 1 týdne po první dávce, 2 týdnů po druhé dávce a přeočkování za rok po třetí dávce. Můžete se nechat očkovat kdykoliv během roku, nejen před začátkem klíšťové sezony. Vakcína sice není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, ale některé zdravotní pojišťovny na toto očkování přispívají v rámci svých nadstandardních programů. Vytvoříte spolehlivé ochranné protilátky na dobu nejméně 3 let,
 • do přírody nosit vhodné oblečení…
  • lépe světlé oblečení (klíšťata jsou na něm lépe vidět),
  • oblečení zahrnující klobouk,
  • dlouhé rukávy, rukavice,
  • dlouhé nohavice,
  • vyšší boty,
  • šátek na krk,
 • klíště vyhledává hlavně místa, kde je kůže nekryta (např. mezera mezi koncem nohavic a obuví), a odtud dále putuje do teplých a vlhkých částí těla. Je náchylné na suché prostředí, a nedosáhne-li brzy místa, které je vhodné k přisátí, pustí se svého hostitele, nebo odumře,
 • zvýšit opatrnost při pobytu v přírodě. Klíšťata většinou pobývají v zarostlých loukách na stéblech vysoké trávy. Proto je dobré se takovému terénu raději vyhnout,
 • před návštěvou lesa používat repelenty,
 • po návratu domů si ihned pořádně zkontrolovat celé tělo. Čím déle je klíště přisáté, tím více se zvyšuje riziko infikování. Protože klíšťata nesnáší sucho, je dobré dát oblečení, v kterém jste v lese byli, do sušičky,
 • při prvních možných příznacích klíšťovky navštivte lékaře a pro jistotu se vyhýbejte po dobu 2 týdnů větší fyzické námaze,
 • máte-li již klíšťovku, dodržujte rady lékaře,
 • fyzický a duševní klid po celou dobu onemocnění (v práci vám nic neuteče a jistě tam chcete být posléze něco platní). Když to uděláte, komplikace se vám s největší pravděpodobností vyhnou.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence klíšťové encefalitidy:

 • očkování – můžete se nechat očkovat kdykoliv během roku, nejen před začátkem klíšťové sezony. Vakcína není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Některé zdravotní pojišťovny však na toto očkování přispívají v rámci svých nadstandardních programů. Vakcína se podává buď po třech, anebo po čtyřech dávkách. Je však třeba mít na paměti, že vakcína začíná působit až za dva týdny po aplikaci druhé dávky. Toto očkování nás spolehlivě chrání po dobu tří let,
 • do přírody nosit vhodné, lépe světlé oblečení (klíšťata jsou na něm lépe vidět), zahrnující klobouk, dlouhé rukávy, rukavice, dlouhé nohavice, vyšší boty a šátek na krk,
 • klíště vyhledává zejména místa, kde je kůže nekryta (např. mezera mezi koncem nohavic a obuví), a odtud dále putuje do teplých a vlhkých částí těla. Klíště je háklivé na suché prostředí, a nedosáhne-li brzy místa, které je vhodné k přisátí, pustí se svého hostitele, nebo odumře,
 • zvýšit opatrnost při pobytu v přírodě. Klíšťata většinou pobývají na zarostlých loukách na stéblech vysoké trávy. Proto je dobré se takovému terénu raději vyhnout,
 • před návštěvou lesa používat repelenty,
 • po návratu domů je důležité ihned pořádně zkontrolovat celé tělo. Čím déle je klíště přisáté, tím více se zvyšuje riziko infikování. Protože klíšťata nesnáší sucho, je dobré dát oblečení, v kterém jste v lese byli, do sušičky.

Základní očkovací schéma:

1. dávka: co nejdříve,
2. dávka: 1–3 měsíce po 1. dávce,
3. dávka: 9–12 měsíců po 2. dávce.

Každé 3 roky je doporučeno obnovit účinnost očkování jednou dávkou.

Zkrácené očkovací schéma:

1. dávka: co nejdříve,
2. dávka: 14 dní po 1. dávce,
3. dávka: 9–12 měsíců po 2. dávce.

Každé 3 roky je doporučeno obnovit účinnost očkování jednou dávkou.

 

Zdroj: ExMise Public Relations, Petra Ulrichová a Šárka Mrázová, bezplatná linka 800 202 010,  web ordinace.cz/clanek/klistova-encefalitida/, MUDr. Jiří Hančil

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
AJATIN PROFARMA TINKTURA S MECHANICKÝM…
← zpět na výpis léků
Název AJATIN PROFARMA TINKTURA S MECHANICKÝM ROZPRAŠOVAČEM
Doplňek názvu
SUKL kód 59622
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Baby
1X100ML
← zpět na výpis léků
Název Panadol Baby
Doplňek názvu 1X100ML
SUKL kód 46700
Velikost balení 1X100ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
PEROXID VODÍKU 3% COO
← zpět na výpis léků
Název PEROXID VODÍKU 3% COO
Doplňek názvu
SUKL kód 55911
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
SEPTONEX
← zpět na výpis léků
Název SEPTONEX
Doplňek názvu
SUKL kód 92414
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 96406
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru