REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Dráždivý tračník – neuróza střev

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Naše strava může být pestrá, bohatá, zdravá, ale stejně důležité je i zdravé trávení a vstřebávání živin. Konečné dotrávení a vstřebávání živin do krve a lymfy se děje právě ve střevě (čili záleží i na tom, jak funguje celý trávicí trakt).

Trávicí trubice je obalena svaly, které nedokážeme ovlivňovat svou vůlí, nýbrž jsou řízeny naším nervovým systémem, a svými stahy umožnují pohyb střevního obsahu.

Toto onemocnění je zákeřné tím, že ač se nejedná o organickou poruchu (není nijak poškozeno), dokáže člověku značně znepříjemnit život.

Dráždivý tračník je tzv. funkční onemocnění tlustého střeva (funkční kolopatie), pro které jsou typické opakované nutkavé (především ranní) stolice, dostavující se hlavně když člověka čeká nějaká nepříjemná stresující situace.

Další typické projevy:

 • nepříjemné pocity,
 • bolesti břicha v souvislosti s defekací (vyprazdňováním stolice),
 • časté nadýmání,
 • pocity nedokonalého vyprázdnění.

Pod pojmem dráždivý tračník se někdy shrnují (nesprávně) všechny funkční poruchy motility střeva. V této souvislosti se tedy můžete setkat ještě s dalšími poruchami:

 1. funkční průjem – převládají nutkavé vodnaté průjmy, které ale nebývají doprovázeny bolestmi,
 2. funkční meteorismus – lidé si stěžují jen na častější pocity nadmutí zvláště v nepříjemných situacích. Leckdy se větší tvorba plynu ve střevě neprokáže, i když tam samozřejmě může být,
 3. funkční zácpa – dominuje zácpa, provázená bolestmi především v podbřišku, které jsou doprovázeny pocity nadýmání. Bolesti někdy pominou po defekaci, kdy je obsah střeva hlenovitý.

Naštěstí se nejedná o nemoc nijak závažnou, která by člověka ohrožovala, nebo mu mohla způsobit zdravotní obtíže a komplikace. Onemocnění také nemá žádný vztah k rakovině tlustého střeva.

Existuje i více druhů zácpy, některé postihují mladší ženy, děti, dalšími trpí staří lidé nebo ti, kdo jsou upoutáni na lůžko.

 • Každodenní vyprazdňování není nutné. Někdo chodí na toaletu dvakrát v týdnu a nemá nepříjemný pocit, a naopak jiní, kteří chodí dvakrát denně, mohou mít pocit, že trpí zácpou.
 • Zácpa je založena na subjektivním pocitu nedokonalého nebo obtížného vyprazdňování, ke kterému je nutné použít projímadla.
 • Největší objem stolice tvoří nestravitelné zbytky, bakterie a velká příměs žlučových barviv, trávicích sekretů a hlenu.
 • Plný obsah střev nezpůsobuje intoxikaci organismu. Pacient pouze vnímá nepříjemné pocity až bolesti břicha, plynatost, někdy i pocit na zvracení.
 • Zácpa může způsobovat hemoroidy, bolestivé řitní trhliny, podílí se na vzniku divertiklů tlustého střeva. Zácpa však nezpůsobuje rakovinu tlustého střeva.
 • Činnost trávicí trubice do jisté míry ovlivňuje psychika a emoce. Zácpa je pravidelnou součástí depresivního syndromu.

Příčiny vzniku dráždivého tračníku

Název dráždivý tračník (tlusté střevo) není úplně správným názvem tohoto onemocnění, protože jde o poruchu pohyblivosti či práceschopnosti nejen tlustého střeva, ale celého trávicího potrubí (žaludek, tenké střevo, tlusté střevo).

Problematika onemocnění spočívá především v tom, že nemá žádnou měřitelnou příčinu, ve střevech nic nechybí ani nepřebývá, ale je narušeno jejich fungování.

Trávicí systém je hojně protkán nervovými vlákny a hormonálními vlivy. Ač tato vlákna a hormony nedokážeme ovládat vůlí, jsou ovlivňována naším konáním (psychika, strava, aktivity).

Dochází k tomu, že u některých osob tlusté střevo zvýšeně reaguje na vnější a vnitřní podněty, zprostředkované nervovým systémem. U některých nemocných zvyšuje dráždivost prodělaná střevní infekce, u jiných se na příčinu nepřijde.

Při stresudochází k vyplavení látek podílejících se na řízení orgánů včetně tlustého střeva. Za normálních okolností toto ovlivnění není silné, aby ho člověk pocítil, anebo ho dokáže potlačit, případně mu nepřikládá význam. Lidé s dráždivým tračníkem na tyto vlivy reagují přemrštěně. Z přehnané reaktivity střeva u nich dochází k poruchám pohybu střev. Což se projevuje častějším nutkáním na stolici, která se postupně mění v řídkou až vodovou.

Příčiny:
 • psychické vlivy, stres a napětí, partnerské, pracovní, rodinné neshody,
 • přejídání a špatná strava přispívá k nepříjemným projevům nemoci,
 • nedostatek odpočinkových, antistresových i sportovních aktivit,
 • poruchy mohou způsobit alergie na potraviny, léky…

Další z možných příčin porušení hybnosti tlustého střeva:

 • prodělaná střevní infekce, která mění citlivost stěny tlustého střeva. Nejčastěji je způsobena kmenem Campylobacter jejuni, Salmonela enteritidis a Yersinia enterocolitica. Tyto infekce mají těžší průběh a pacient bývá hospitalizován v nemocnici,
 • déletrvající psychický stres v zaměstnání nebo v rodinném životě, stejně tak přítomnost neurózy v anamnéze. Větší dispozice pro vznik dráždivého tračníku mají také lidé, kteří jsou často vystavováni stresu a těžko ho snášejí.

Často tímto onemocněním trpí ti lidé, kteří hůře zvládají stresové situace, bývají emočně labilnější, často se jedná o neurotiky.

Rizikové faktory dráždivého tračníku

 • Střevní infekce – může zvyšovat citlivost tlustého střeva k vnějším i vnitřním vlivům,
 • genetické nebo dědičné vlivy,
 • uspěchaný styl života, časté podstupování a prožívání stresu, konfliktní situace,
 • špatná životospráva.

Komplikace dráždivého tračníku

Pokud nemocný trpí postprandiálním průjmem, při snaze se ho vyvarovat hrozí po určité době riziko podvýživy. Když lidé často a dlouho sedají na toaletě, mohou tato sezení vést k tvorbě hemoroidů.

Jedinou opravdovou komplikací je možnost nerozpoznání jiného onemocnění, které se za těmito problémy může skrývat. Některé z těchto příznaků mohou být známkou velmi závažných onemocnění, jako je např. rakovina tlustého střeva, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, ale i onemocnění mimostřevní, například gynekologické, anebo nemoci močových cest, jejichž včasné nerozpoznání může vést k vážným komplikacím a mnohem obtížnější léčitelnosti.

Tato nemoc se může samovolně upravit, ale také se v průběhu života zhoršovat.

Podobné příznaky mohou však být projevem i jiných závažných organických onemocnění, na která musí být nemocný vyšetřen, dříve než se stanoví diagnóza dráždivého tračníku.

Může souviset s jiným onemocněním

Zažívací potíže se i s použitím moderní medicíny obtížně diagnostikují, protože mají podobné příznaky. Z onemocnění střev se podobně projevuje Crohnova choroba, divertikulóza (střevní výchlipky), ulcerózní kolitida, nebo nebezpečná rakovina tlustého střeva.

Vleklé poruchy zažívací soustavy vedou k poruchám dobré nálady, depresi či úzkostným stavům.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky dráždivého tračníku

Hlavním příznakem je porucha pohyblivosti střev, dále:

Průjem je způsoben zrychleným pohybem potravy střevem. Může se projevovat pouze řidší stolicí, nejčastěji hned po jídle. Při psychickém tlaku dojde k vystupňování v silný průjem, který nesnese odkladu.

Zácpa naopak znamená stažení střev a z toho plynoucí zpomalení střevního pohybu.

Další příznaky:
 • bolest břicha,
 • plynatost,
 • pocit plnosti,
 • nechutenství, až pocit na zvracení (především po jídle),
 • únava, pocit nedostatečného vyprázdnění,
 • nutkavé a opakované ranní defekace (vyprazdňování stolice), kdy se stolice postupně mění z normální na řídkou až vodnatou,
 • kručení v břiše,
 • průjem,
 • pocit nadýmání,
 • pocit těžkosti,
 • bolest břicha,
 • pocity plnosti břicha,
 • pocity nedostatečného vyprázdnění,
 • ve stresových situacích se pak projevují někdy kratší, jindy delší a intenzivnější nutkavé pocity na defekaci, které se buď dají překonat, nebo vyžadují vyhledání toalety. Může se také stávat, že se celá situace vyřeší pouhým navštívením záchodu bez defekace, kdy problémy absolutně pominou.

Vleklé poruchy zažívací soustavy vedou k poruchám dobré nálady, depresi či úzkostlivým stavům.

U pacienta se musí minimálně tři měsíce v posledním roce objevovat nejméně dva z těchto tří příznaků:

 • úleva po vyprázdnění,
 • začátek bolestí spojených s poruchou vyprazdňování,
 • začátek bolestí spojených se změnou tvaru konsistence stolice.

Průjmovitá forma dráždivého tračníku

 • Křečovité bolesti v dolní polovině břicha,
 • po vyprázdnění nastává úleva,
 • stolice se objevuje v ranních hodinách, typicky ihned po snídani, někdy po probuzení,
 • stolice jsou málo objemné.

Zácpovitá forma dráždivého tračníku

 • Obtížné a nepravidelné vyprazdňování stolice, která je tuhá,
 • bolesti břicha, pocit nadmutí, zvýšená plynatost, stále nutkání na stolici bez úspěchu,
 • příměs hlenu.

Smíšená forma dráždivého tračníku

 • pocit nadýmání, plynatost,
 • velmi často bývá stolice denně, je však nepravidelná, v některých dnech řidší a opakovaná, v jiných dnech v závislosti na dietě a psychickém stresu není stolice vůbec.

Funkční střevní dyspepsie

Je pro ni typická:

 • nepravidelná stolice,
 • střídání zácpy a průjmů,
 • nadýmání,
 • bolesti břicha.

U některých jedinců bývá bolestivost v průběhu celého tlustého střeva, nejčastěji bývá ale v levé dolní části břicha.

Existuje ještě další forma obtíží, které se říká postprandiální průjem. Objeví se, někdy ve velmi krátkém čase po požití potravy, bolesti až křeče v břiše, provázené nadýmáním a rychle následované řídkou stolicí. Ta většinou přináší úlevu, může se ale opakovat.

Z problémů mimostřevních je u tohoto onemocnění velmi výrazná složka tvorby určitých poměrně pravidelných návyků, kterými se nemocný snaží zabránit situaci, kdy by musel rychle na toaletu.

V pozdějších fázích si dotyčný může vytvořit nepříjemnou situaci už jen z odchodu z domu, nebo cesty do práce/školy, protože může dojít k zafixování nepříjemných pocitů z nutkání na stolici v průběhu cesty, a pak dochází k obavám, že k tomu dojde. Potom se tedy sama cesta stává stresorem, který zhoršuje ranní nutkání.

Psychologická stránka tohoto onemocnění je velice důležitá, může docházet k prohlubování těchto vzorců chování/jednání a k nemoci se tak přidává neuróza. Proto se doporučuje, máte-li takovéto problémy trvající delší dobu, navštívit lékaře.

K příznakům dráždivého tračníku NEPATŘÍ KRVÁCENÍ Z KONEČNÍKU ANI PŘÍTOMNOST KRVE VE STOLICI. V takovýchto případech je nutno TAKÉ co nejdříve navštívit lékaře. Pokud se tyto obtíže objeví nově ve věku nad 50 let, případně jsou doprovázeny déletrvajícími zvýšenými teplotami, úbytkem na váze, zvýšenou únavností, jedná se o varovné známky, při kterých byste měli být řádně vyšetřeni pro možné jiné příčiny střevních poruch.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů - podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP - pravidel uvedených v tomto projektu).  Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup  a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Vždy si léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné  interakce.
 • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušovat.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták  nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
  1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  2. Ale užíváte-li  více než 5 léků,  měli byste si vždy kontrolovat jestli na sebe nereagují negativně - již velmi pravděpodobné. 
  3. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do „on-linové „ poradny  www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků, než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
  4. Nemocní  by zde měli dostat  nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky by neměli užívat.
  5. Některé kombinace nejsou  nebezpečné – stačí když lékař změní jejich dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
  6. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je  Acylpyrin, Aspirin apod.) - zvýšené riziko vzniku Reyova syndromu.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

  • v těhotenství a období kojení
  • u malých dětí a kojenců
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří, u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. 

Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou svého životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem  čerstvé zeleniny a ovoce
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře
 • proti domácímu prachu a roztočům - odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.
 • dbejte i na lůžkoviny -  časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo-  vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz)
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady - více léků či doplňků stravy
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl)

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba dráždivého tračníku

Po vyloučení organických příčin, které je leckdy velmi svízelné a může být i trochu nepříjemné (ale je to nutnost, která má za úkol vyloučit vážná ohrožení vašeho zdraví), nastupuje léčba funkční poruchy.

Moderní medicína se zaměřuje především na vyloučení jiného onemocnění.

Následně může doporučit:

 • psychoterapii,
 • zdravou stravu,
 • sportovně-odpočinkové aktivity,
 • užívají se spasmolytika (která přes nervový systém uvolňují stažení trávicí trubice), popřípadě léky proti průjmu (antidiaroika), látky zlepšující trávení (probiotika a prebiotika, deflatulencia),
 • používají se i další léky ze skupiny antidiaroik, antidepresiva a neuroleptika.

Léky, které vás na přechodnou dobu zbaví nadbytečného stresu, zmírní vaše napětí a pomohou vám překlenout mezidobí, než vám psycholog/psychiatr pomůže vyrovnat se s problémy, zhoršujícími vaše onemocnění. To po ukončení terapie může zmizet nadobro.

Komplikace

Protože jde o dlouhodobé onemocnění, může způsobit poruchy vstřebávání živin, ztrátu hmotnosti.

Samoléčba

Svépomoc může být velice prospěšná, ale neměla by nahrazovat návštěvu lékaře. Vždy se totiž může jednat o projevy jiného, leckdy vážného onemocnění.

 • U některých nemocných je samotnou terapií konzultace s odborníkem, který pacientovi vysvětlí podstatu choroby a důsledky pro jeho zdravotní stav. Konzultace s rozborem obtíží a hlavně uklidnění nemocného má na řadu pacientů blahodárný účinek.
 • Nutný je i podrobný rozbor dietních návyků.
 • Omezte konzumaci alkoholických nápojů, kávy a kouření cigaret.
 • Omezte i možný negativní podíl některých umělých sladidel, jako je sorbitol nebo fruktóza (žvýkací gumy).
 • Terapie pacientů trpících dráždivým tračníkem má být komplexní a vyžaduje velkou trpělivost a čas ze strany lékaře a pacienta.
 • Dodržujte diety, zejména úprava stravy:
  • dostatek vlákniny, nejlépe ve formě ovoce, zeleniny a celozrnného pečiva,
  • úprava každodenních zvyklostí s pravidelným vyprazdňováním,
  • při průjmech byste se měli vyhýbat dráždivým pokrmům a jídlům, která nepříliš snášíte.
  • U nemocných s nesnášenlivostí určitých potravin, například mléka, je také nezbytná dieta.
  • Úprava stravy (diety), omezení příjmu tuků a dráždivých látek, jako je alkohol, černá káva a kouření, je nutnou součástí terapie dráždivého tračníku.
  • U většiny pacientů však toto řešení nepostačí, je třeba použít i medikamentózní léčbu.
  • Pravidelně cvičtedodržujte správnou životosprávu. Pravidelný pohyb uvolňuje v nervovém systému látky zvané endorfiny, které navozují pocit klidu a radosti. Patří sem i jóga.

Projímadla a změkčovadla – látky nebo potraviny s vysokou koncentrací nevstřebatelných polysacharidů a pektinů, jako jsou pšeničné otruby, psyllium, kukuřičné lupínky, luštěniny a mnohé jiné. Jejich použitím se zvětší a změkčí objem střevního obsahu. Takové látky jsou vhodným doplňkem u nemocných s převažující složkou spastické zácpy. Výhodnější je používat rozpustnou formu vlákniny, jako například psyllium, u které nedochází v takové míře ke zvýšení produkce plynu. Nadýmání, plynatost a bolesti břicha mohou být nepříjemným průvodním jevem této terapie. Psillium a ostatní jmenované potraviny se využívají jako změkčovadla stolice a šetrná projímadla.

Pokud jsou obtíže vázány na určité psychické stavy, můžete zasáhnout předcházením jejich vzniku. Víte-li, že jste často ve stresu a nezvládáte ho úplně optimálně, je na místě zamyslet se, jestli není potřeba občas vysadit. Pokud se takto rozhodnete, můžete zkusit následující:

 • autogenní trénink – relaxační cvičení, při kterém vědomě ovlivňujete některé své funkce. Má za úkol naučit vás uvolnit se a ovládat svoje tělo,
 • občas si dopřejte celkovou masáž, kdy můžete vypnout a odreagovat se; ono je to navíc ještě velice příjemné,
 • zvažte i návštěvu psychologa, u kterého se můžete vypovídat ze svých problémů a nechat si poradit, jak se k problémům, jež nezvládáte, stavět tak, aby pro vás nebyly zatěžující. Ač se to může zdát zvláštní, mnoho lidí trpí v podstatě stejnými problémy, a proto může mít psychoterapie nemalý úspěch, jelikož je založena na zkušenostech mnoha lidí,
 • pomoci může i hypnóza – může být velice účinná, zvláště když jiné metody nezabírají. V rukou odborníka se nejedná se o nic nebezpečného ani mystického. Hypnóza je založena na principu sugesce, kdy vám hypnotizér v polobdělém stavu poopraví chybné nazírání problémů, které vás obtěžují. Hypnózou se nedá vsugerovat nic, co byste za normálních okolností neudělali. Každopádně je dobré najít si odborníka, který má s hypnózou zkušenosti a jsou na něj dobré reference, aby tato léčba nebyla zbytečná.

Samoléčba zácpy

Po ránu, kdy je trávicí trakt nejdráždivější:

 • sklenka studené vody podpoří mohutnou peristaltiku a dosažení stolice,
 • ze začátku je vhodné i zavedení glycerinového čípku do konečníku,
 • podmínkou úspěchu je provádět tento postup pravidelně každé ráno,
 • po celý den se doporučuje dostatek tekutin, nejméně tři litry,
 • jídelníček by měl obsahovat dostatečné množství dietní vlákniny,
 • správnému vyprazdňování velmi prospívá (nejlépe pravidelný) pohyb.

Komplikace

Protože jde o dlouhodobé onemocnění, může způsobit poruchy vstřebávání živin a ztrátu hmotnosti.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence dráždivého tračníku

 • Vyvarujte se rizikových faktorů – zvolte zdravý životní styl,
 • pravidelně odpočívejte,
 • plánujte si věci dopředu a plánů se držte,
 • plňte si své povinnosti a naplánované akce včas,
 • vyvarujte se zbytečného stresu a promyslete si, jestli vše, co nás stresuje a trápí, má opravdu takový význam, jaký tomu přikládáte.

Některé metody zde uvedené mohou být též prevencí, pokud se začnou aplikovat ve chvíli, kdy jsou projevy ještě nevýrazné nebo málo časté.

 

Zdroj:

weby vitalion.cz, naslovek.cz, doktorka.cz, a setkání „Média pro zdraví“, Praha, 12. dubna 2005

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru