REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Alopecie – padání vlasů

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Průměrně roste člověku na jeho hlavě 100 tisíc vlasů. U zrzavých o 20 tisíc méně, u blonďatých i o 40 tisíc více. Na každý centimetr čtvereční se vtěsná až 120 vlasů.

Poruchy růstu vlasů lze rozdělit na dvě hlavní skupiny:

 • onemocnění vrozená, kdy již od dětského věku dochází ke vzniku lysých ložisek na hlavě, nebo mohou vlasy chybět zcela. Mnohdy chybí i jiné ochlupení na těle. Léčebně se většinou nedá nic dělat,
 • poruchy získané během života, jež jsou nejčastější. Malou skupinu tvoří chorobné změny kůže hlavy, může dojít k jizvení se zánikem vlasových cibulek a nevratným výpadem vlasů v postižené lokalitě.

Mnohem častěji dochází k přechodnému výpadu vlasů, a to z těchto příčin:

 • těžký, utažený účes,
 • trvalý psychický stres, fyzické vypětí,
 • těhotenství,
 • užívání léků,
 • infekce,
 • nedostatek vitamínů,
 • podvýživa,
 • onemocnění štítné žlázy
 • a těžké operace.

Zejména u mužů dochází k vypadávání vlasů, které začíná na čele, postupně dochází k výpadu na celém temeni, až zbývá úzký lem v týle. Při tomto typu výpadu vlasů hraje důležitou roli dědičnost a mužské pohlavní hormony. Tento typ výpadu se nazývá androgenetický.

Lékařskými termíny pro zvýšený výpad vlasů jsou effluvium či defluvium. Kompletní ztráta vlasů se nazývá lysivost, odborně alopecia nebo calvities. Vypadávání vlasů může být přechodné nebo trvalé, částečné nebo úplné, ložiskové nebo difúzní.

Pojem alopecie vyjadřuje ohraničenou ztrátu vlasů – na rozdíl od efluvia, které bývá difúzní, neohraničené. Ohraničené ztráty vlasů se dále dělí na nejizvící: alopecia areata, alopecia traumatica, alopecia areolaris specifica, alopecia mucinosa, a jizvící: alopecia areata atrophicans. Rozdíl mezi nimi spočívá v reverzibilitě, vratnosti. U nejizvících alopecií je naděje na úplné vyléčení a návrat růstu vlasů podstatně vyšší než u alopecií s tvorbou jizev.

Typy vlasů se během života mění…

Lanugo, jemné vlásky pokrývjící hlavu plodu, se před pubertou mění na tzv. vlasy velusové, které jsou velmi jemné a nepigmentované. V období puberty se vytváří silné pigmentované vlasy zvané terminální. Nejen vlas, ale i vlasový folikul (kořen) má v každé z fází svůj charakteristický vzhled. Tzv. trichogram umožňuje posouzení struktury, tvaru a kvality vlasu. Využívá se při diagnostice chorob vlasů a při zjišťování příčin vypadávání vlasů.

Růst vlasu má tři fáze:

 1. anagenní – aktivní – růstová, podle toho, že vlas v tomto období roste, denně je to asi o 35 mm. Fáze trvá tři až šest let, normálně se v této fázi nachází 80 až 90 % vlasů.
 2. katagenní – přechodná, nejkratší fáze, trvá kolem 10 dnů a nachází se v ní méně než 1 % vlasů,
 3. telogenní – konečná fáze, je fází klidovou. Po jejím uplynutí (cca 3 měsíce) vlas vypadne.

Trvání fází i počet vlasů, které se v nich právě nacházejí, je geneticky podmíněno, mezi jedinci jsou individuální rozdíly.

Příčiny a vlivy alopecie:

Příčin vypadávání vlasů je hodně a mnohdy není lehké zjistit, proč k jejich ztrátě dochází. Někdy je naopak příčina jasná, ale problematicky se výpad vlasů léčebně ovlivňuje…

 • Dědičnost,
 • vliv mužských pohlavních hormonů,
 • špatný krevní oběh,
 • akutní onemocnění, diabetes, poruchy štítné žlázy,
 • operační zákrok,
 • těhotenství a kojení,
 • působení záření,
 • kožní choroby,
 • náhlý úbytek hmotnosti,
 • nedostatek železa,
 • léky užívané při chemoterapii,
 • stres, špatná výživa,
 • nedostatek některých vitamínů,
 • mechanické namáhání vlasů (stahování a nadměrné česání vlasů),
 • poškození vlasů chemickými barvami, trvalou a častým mytím vlasů nevhodnými šampóny.

Může jít i o poruchu imunity, ale v 95 % případů jde o trvalou ztrátu – dědičnou alopecii. Projevuje se převážně u mužů.

Nejrozšířenějším typem alopecie je alopecia areata – ohraničená, rychlá, nicméně reverzibilní kompletní ztráta vlasů v daném místě. Svůj původ může mít takřka kdekoliv, nejčastěji jí předchází virové infekce nebo záněty, může být ale i projevem jiného, většinou autoimunitního onemocnění.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky alopecie

Příznaky výpadu vlasů jsou různé. Zejména u mužů dochází postupem věku k vytváření „koutů“ na čele a lysinek na temeni, až zbude pouze pruh vlasů na týle. U žen je výpad vlasů difúznější a netvoří se tak výrazné „kouty“. Někdy dojde k rychlému výpadu vlasů pouze v určitých místech na hlavě a vznikají tak okrouhlé lysinky. Výpad vlasů je mnohdy více než na hlavě viditelný na polštáři, v odpadu po koupání, na hřebenu při česání, nebo začnou klouzat vaše dosud držící sponky.

Příznaky alopecie jsou tedy:

 • vypadávání vlasů,
 • řídnutí vlasů,
 • plešatost,
 • vykřičníkové vlasy na okrajích,
 • šupiny na kůži.

Příznaky a popis nejizvící alopecie

Ohraničená ztráta vlasů, kterou se zde také zabýváme, je alopecie areata. Vyznačuje se:

 • vznik okrouhlých lysinek,
 • zpočátku jsou samostatné,
 • později splývají,
 • na jejich okrajích jsou vidět tzv. vykřičníkové vlasy – zkrácené a ztenčené. Svědčí pro aktivitu onemocnění. Jejich vlasové kořínky jsou telogenního typu,
 • kůže je v rozsahu ložisek jemná, hladká, bez šupin a bez známek zánětu.

Dědičná alopecie se projevuje postupným vypadáváním vlasů na temeni (kolečko) a tvorbou koutů, které se postupně zvětšují, až se spojí.

Rizika: kožní onemocnění, porod, chemoterapie, stres, podvýživa, akutní onemocnění.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Vždy je nutné, abyste léky vybírali s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve, a léků, které na ně užívámožné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle jejich doporučení.
 • Zkontrolujte si vždy vše, co pravidelně (často) užíváte – léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, pepř či kurkuma, mění účinnost některých léčiv.

Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků. Ale každý, kdo užívá více než 5 léků, by si měl vždy zkontrolovat, jestli na sebe nereagují negativně, protože je to již velice pravděpodobné…

 1. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište jejich názvy do bezplatné anonymní online poradny www.znamsveleky.cz. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy svých léků na papír, než půjdete k lékaři či do lékárny, a odborníci za vás jejich interakce zjistí.
 2. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky, ani neměňte jejich dávkování, ale zajděte s e-mailovou odpovědí za lékařem, který vám je předepsal, na konzultaci.
 3. Bonusem pro pacienty je, že by zde měli dostat nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení, jaké bylinky, nápoje či jídlo by spolu s předepsanými léky neměli užívat.
 4. Některé kombinace nejsou tak nebezpečné – stačí, když lékař změní dávkování, nebo navrhne časový odstup při jejich užívání.

Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.

Pozorně si vždy přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete podávat nebo užívat.

Zvláštní pozornost věnujte nemocným, dětem a těhotným ženám – poraďte se s lékařem či lékárníkem:

 • v těhotenství a období kojení,
 • u malých dětí a kojenců,
 • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, anebo dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým osobním a aktivním přístupem – změnou životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem – 2‑3 litry denně,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví,
 • dodržováním zásad hygieny a prevence,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce, vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, nejlépe dvojnásobnou oproti době trvání akutního onemocnění.
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem,
 • v období největších potíží omezit větrání bytu během dne, nejlépe větrat ráno,
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře,
 • u domácího prachu a roztočů je eliminace obtížná: v bytě by neměly být vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků,
 • dbejte i na lůžkoviny: časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů jsou vhodnější než přírodní,
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky,
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata se vyskytuje i jako profesionální alergie,
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo: vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bosi, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákalo by to další hmyz),
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky,
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady více léky či doplňky stravy,
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl).

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Návštěva lékaře při vypadávání vlasů

je vhodná při nejisté příčině vypadávání vlasů (nutno určit příčinu plešatosti). Nebojte se a vyhledejte dermatologa: stanoví příčinu a pomůže vám s léčbou. Vzhledem k širokému spektru možných příčin výpadu vlasů je široké i spektrum léčebných postupů a patří jistě do rukou erudovaného odborníka – dermatologa. Nejčastější metodou jsou vitamínové nebo aminokyselinové doplňky ve formě tablet, aplikace speciální „hluboko zmražené kaše“ nebo dráždivých roztoků na pokožku hlavy, které zvyšují prokrvení, čímž přinášejí výživu pro vlasové cibulky.

Pokud však dojde ke zničení vlasových cibulek a nevratnému výpadu vlasů, jsou tu ještě metody estetické medicíny, do kterých patří transplantace vlasů. Je to výkon prováděný v lokálním znecitlivění, kdy se vlasové cibulky přenesou z míst, kde jsou ještě zachovány, na místo, kde jsou již zničeny.

Léčba vypadávání vlasů

Léčba, která by řešila definitivně příčinu i následky onemocnění, zatím neexistuje. Příznivě působí užívání lokálních kortikosteroidů a minoxidilu. Zvlášť u rychle se zhorčujících stavů se osvědčila celková aplikace kortikosteroidů po dobu týdnů až měsíců. Po ukončení léčby však dochází k opětovnému návratu onemocnění.

Androgenní alopecie (padání vlasů způsobené nadbytkem mužských pohlavních hormonů):

 • lokální aplikace minoxidilu (mechanismus jeho účinku není zcela objasněn, nutná je však dlouhodobá aplikace a efekt terapie bývá dočasný),
 • možnost i chirurgické metody – přenos vlastních zdravých vlasů, většinou z týlní oblasti, do míst postižených ztrátou vlasového porostu,
 • u infekční alopecie je nutné odstranit příčinu infekce (léky proti kožním plísním apod.),
 • u ložiskového vypadávání vlasů (alopecie areata) se uplatňuje aplikace lokálních kortikosteroidů, minoxidilu, popř. PUVA terapie (ultrafialové záření),
 • místně se používá volně prodejný roztok minoxidilu (Regaine, Neocapil) – prokrvením vlasové pokožky se následně omezí vypadávání vlasů. Pomáhá v některých případech a po vysazení užívání se stav vrací do původního. Proto je nutné minoxidil aplikovat trvale. Omezení používání uvedených léčivých látek se vztahuje na ženy v období těhotenství a kojení,
 • chirurgicky se alopecie řeší transplantací vlastních vlasů. Jako další alternativa se naskýtá vlasová integrace, což je poměrně nenápadné kosmetické řešení,
 • systémově se používá léčba léky, které snižují intenzitu přeměny testosteronu (mužského pohlavního hormonu); u žen se používá orální antikoncepce. Léčba musí být dlouhodobá – za syntetické inhibitory se dá považovat finasterid (Propecia, Proscar, Finex, Apo-Finas, Penester Zentiva, apod.), dutasterid (Avodart) a přírodní látky z rostliny Saw Palmetto (Folixil, Prostenal). V léčbě vypadávání vlasů mají tyto látky velmi příznivé účinky. Musejí být podávány pacientovi trvale a za dohledu lékařské kontroly. Vyvolavatelem androgenní alopecie je dihydrotestosteron – látka, která vzniká z mužského pohlavního hormonu testosteronu působením enzymu 5 alfa reduktázy. Dihydrotestosteron silně podporuje růst ochlupení těla a růst vousů, avšak na vlasový porost má účinek nepříznivý. Absolutní terapií je kastrace, která odstraní zdroj testosteronu (a tím pádem i dihydrotestosteronu),
 • podstatou konzervativní léčbyprevence dalšího rozvoje alopecie je zejména medikamentózně blokovat působení tohoto enzymu. Syntetickými inhibitory jsou např. finasterid (Propecia, Proscar, Finex, Apo-Finas, Penester Zentiva, apod.), dutasterid (Avodart) a některé přírodní látky vyskytující se v rostlině Saw Palmetto, která je obsažena mj. v některých doplňcích stravy (Folixil, Prostenal, Prostaregen),
 • doplňky stravy (pozn.: je nutné rozeznávat lék a doplněk stravy!) jsou primárně používány jako podpora léčby benigní hyperplazie prostaty (nezhoubného zbytnění). Jejich použití v soudobé dermatologii má příznivé účinky proti vypadávání vlasů. Je nutno je však podávat trvale. Dále je nutná systematická lékařská kontrola, zejména tumorového markeru PSA (prostatický specifický antigen) v krevním séru. Tento antigen totiž za normálních okolností reaguje svým zvýšením na zhoubné bujení prostaty, po podání uvedených látek však dojde v séru k jeho falešnému snížení, takže na případné problémy s prostatou již neupozorní. Tím může být ztížena včasná diagnóza rakoviny prostaty. Finasterid a dutasterid jsou rovněž kontraindikovány sportovcům, neboť účinně maskují příznaky podávání dopingových látek (například anabolik). Nález stopy finasteridu či dutasteridu se proto u sportovců automaticky považuje za doping, i když tyto látky samy charakter dopingu nemají (tj. neovlivňují fyzickou výkonnost).

Samoléčba

 • Pomáhají léky na bázi minoxidilu (jako Regaine 5 %), retinoidů (deriváty vitaminu A), cignolin, difencpiron a UV záření typu A – terapie zvaná PUVA. U 2/3 pacientů dochází během jednoho roku k úpravě. Nemocní s atopickým exémem jsou na tom hůře, onemocnění probíhá chronicky, což znamená, že se po nějaké době vrací.
 • Androgenetická alopecie (padání vlasů způsobené nadbytkem mužských pohlavních hormonů):
  • lokální aplikace minoxidilu, např. volně prodejným lékem Regaine 5 %; jde o dlouhodobou léčbu, výsledky se projevují po minimálně 3 měsících pravidelné léčby; u žen: minoxidilem Regaine pro ženy 5 %, orální antikoncepce.
 • Traumatická alopecie (způsobená mechanickým zatížením vlasů nebo trháním): odstranění příčiny = v některých případech psychoterapie.
 • Infekční alopecie – přípravky působící na vyvolávající mikroorganismy.
 • Alopecie areata (ložiskové vypadávání vlasů, asi souvisí s poruchou buněčné imunity):
  • aplikace intradermálních kortikosteroidů
  • imunomodulace a PUVA terapie (ultrafialové záření a psoraleny)
  • pomoci mohou také:
   • používání přírodních šampónů a speciálních šampónů, např. Pregaine,
   • odstranění příčin mechanického a infekčního poškození vlasů, v některých případech psychoterapie,
   • podpora léčby pomocí detoxikace organismu a posílení imunity – např. pití kopřivového čaje, vitamíny, zmírnit stres a upravit životosprávu,
   • Fitoval kapsle 60, Fitoval šampón, Fitoval Plus šampón a vlasové tonikum, Fitoval proti lupům šampón a vlasové tonikum, šampón Pregaine,
 • Pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu,
 • omezit stresové situace,
 • dodržování zásad racionální výživy:
  • omezte spotřebu bílého pečiva, výrobků z bílého cukru, instantních výrobků a alkoholu (ochuzují organismus o potřebné vitamíny a minerály),
  • preferujte stravu bohatou na zeleninu a ovoce,
  • luštěniny,
  • celozrnné pečivo a obiloviny,
  • vyšší příjem bílého a rybího masa,
  • mléčné výrobky,
  • semínka a oříšky,
  • doplnění nedostatku vitamínů a minerálů pravidelným příjmem kvalitních potravinových doplňků… např. B komplex – pomáhá v případech, kdy padání vlasů souvisí s velkým fyzickým či psychickým stresem.
 • Vlasy si hýčkejte a nedělejte s nimi nic, co je zbytečně zatěžuje: žádné kartáčování silou, nenoste stažené účesy, žádné trvalé, či používání kulmy.
 • Po umytí vlasy nechte volně uschnout, nebo je vysušte studeným vzduchem, dopřejte jim regenerační balzám a nevystavujte je přímému slunci.
 • Existují i spreje s UV ochranným faktorem. Kupte si některý z vitamínových doplňků na podporu růstu vlasů, a hlavně žádné stresy, přílišná fyzická námaha a přísné diety.
 • Všechna tato doporučení jsou vhodná i jako prevence.

Přírodní a doplňková léčba

 • Je důležité i dostatečné prokrvení pokožky – vmasírování tonizujících a nutričních látek (kofein apod.) do vlasové pokožky,
 • kvalitní šampóny – léčebná kosmetika šampón Pregaine,
 • dlouhodobé doplňování vitamínů a minerálů; pravidelným příjmem kvalitních doplňků stravy – s obsahem vitamínů (panthenol B5, Biotin H), minerálů (křemíku, zinku a mědi), stopových prvků a aminokyselin (methionin, cystein),
 • vitamín A – antioxidant, pomáhá produkovat mazotok ve vlasové pokožce,
 • poškozené vlasy nejlépe „opraví“ správná strava: dostatek zeleniny, fosfor, draslík, kyselina křemičitá a hořčík. Všechny zmíněné prvky obsahuje proso. Výborné je také ořechové víno – v láhvi se smíchá půl litru bílého vína se stejným množstvím olivového oleje a přidá se 250 gramů zelených skořápek vlašských ořechů. Směs se nechá v teple odstát. Pak se vínem kštice denně masíruje…
  • směs z 2 sklenic minerálky, 2 sklenic piva a 2 lžic citronové šťávy – vetřete do vlasů a 20 minut necháte působit. Poté vlasy umyjte,
  • nedostatek železa můžete nahradit tabletkami. Železo však najdete zejména v meruňkách, rajčatech, černém rybízu a tmavém mase,
  • často se k oplachování vlasů i vnitřně používá odvar nebo čaj z kopřiv,
  • pomáhá také panthenol; když vlasy ztrácejí lesk, je třeba jim dodat zinek, selen a kolagen.

Pomoc z přírody:

 • B komplex – na velký fyzický či psychický stres,
 • Chlorella,
 • Fytominerál,
 • Beta Sitosterol,
 • Gynex,
 • kopřivy – pití i vlasové koupele z kopřivového čaje, (odvar z kořene nebo celých rostlin),
 • biostimulační vlasový laser Biostimul – léčebné polarizované světlo – pro domácí použití: proniká až do hloubky 3 cm, zlepšuje prokrvení kštice a buněčný metabolismus vlasové cibulky, působí protibolestivě, protizánětlivý účinek,
 • Shatone – nemastné bylinné vlasové tonikum,
 • Shalock – ajurvédský olej na zábaly,
 • Shacare, Carnation, Shahair (Shahair zároveň barví vlasy do červena) – „masky“ pro podporu růstu vlasů,
 • klíčkový olej (klíčkový olej, karoten a vitamíny A, E a C) zlepšuje kvalitu vlasů, odstraňuje volné radikály, harmonizuje hormonální systém a působí proti stresu. Základní dávkování = 3x denně jedna kapsle před jídlem,
 • Betavital (extrakt z červené řepy s rutinem, betakaroténem a vitamínem C), základní dávkování = 2x denně jedna čajová lžička nalačno,
 • lichořeřišnice větší (Tropaeolum majus L.) příznivě antibioticky působí především v urologii a v oblasti dýchacích cest. Využívá se též ve vlasové kosmetice proti lupům a vypadávání vlasů.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence androgenní alopecie:

Prevencí a důležitým krokem k zabránění dalšímu vývoji alopecie je pomocí loků zabránit působení enzymu dihydrotestosteronu…

 • dodržovat pravidla racionální stravy – s dostatkem vitamínů a minerálů,
 • omezit stres, kouření a alkohol,
 • zdravý způsob života s dostatkem pohybu a spánku a uvolnění mysli.

 

Zdroje:
weby medicinman.cz, is.muni.cz/th/110816/ff_b/Byliny_pro_zdravi_a_krasu.txt, agronavigator.cz, zdravcentra.cz/,
HUGHES, James. Velká obrazová všeobecná encyklopedie. [s.l.]: Svojtka & Co., 1999. ISBN 80-7237-256-4. Kapitola Lidské tělo – kůže a vlasy, s. 165,
cs.wikipedia.org/wiki/Alopecie, ordinace.cz, Vademecum zdraví, Jaro 2008.

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
Celaskon tablety 100 mg
40X100MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon tablety 100 mg
Doplňek názvu 40X100MG
SUKL kód 76188
Velikost balení 40X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nizoral
2%
← zpět na výpis léků
Název Nizoral
Doplňek názvu 2%
SUKL kód 146252
Velikost balení 2%
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PHARMATON GERIAVIT
← zpět na výpis léků
Název PHARMATON GERIAVIT
Doplňek názvu
SUKL kód 14394
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
regaine 5%
1X60ML/3GM
← zpět na výpis léků
Název regaine 5%
Doplňek názvu 1X60ML/3GM
SUKL kód 56513
Velikost balení 1X60ML/3GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
REVALID
← zpět na výpis léků
Název REVALID
Doplňek názvu
SUKL kód 17035
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
THIAMIN LÉČIVA
← zpět na výpis léků
Název THIAMIN LÉČIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 75025
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 96406
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Parasidose shampooing 0,2%
1X200ML
← zpět na výpis léků
Název Parasidose shampooing 0,2%
Doplňek názvu 1X200ML
SUKL kód 136014
Velikost balení 1X200ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informacíREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru