REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Kožní nádory

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Sluneční záření je předpokladem života. Může však být také příčinou mnoha onemocnění, mezi nimiž je nejzávažnější nádorové onemocnění (rakovina) kůže.

V přirozených dávkách dává sluneční záření rostlinám a živočichům teplo nezbytné k jejich životu, umožňuje vidění, pravidelné snižování a zvyšování všech tělesných funkcí v rytmu dne a noci, fotosyntézu s tvorbou kyslíku, dosažení duševní pohody a dobré tělesné výkonnosti, tvorbu vitaminu D a zpracovávání vápníku.

V nadměrných dávkách může sluneční záření poškodit zrak a kůži.

Poškození kůže vznikázvýšenými chemickými, tepelnými a biologickými reakcemi, které probíhají od dětství po celý život. Účinky slunečního záření se tedy s věkem hromadí a sčítají.

Důsledkem takové zvýšené reakce mohou být záněty, zmnožení buněk, ztluštění rohové vrstvy kůže, deformace povrchu nadměrnou tvorbou vaziva v podkoží, urychlené stárnutí kůže s tvorbou hlubokých vrásek, potlačení obranných schopností kůže, vznik přecitlivělosti, nebo dokonce nádorové bujení.

Nádorů kůže je mnoho druhů. Nazývají se melanomy a karcinomy. Před vznikem rakoviny kůže je možné se chránit. Většina nádorů kůže je úplně vyléčitelná, pokud se léčí včas.

Kůže je tvořena pokožkou, škárou a podkožím. Součástí kůže jsou také tzv. kožní adnexa: vlasové folikuly, mazové žlázy, potní žlázy, nehty, nervová zakončení a smyslová tělíska.

Kůže tvoří ochranný kryt těla a je sídlem smyslových orgánů. Má i řadu funkcí v látkové výměně, vedle funkce obranné. Plošně představuje největší orgán pro příjem vzruchů z vnějšího prostředí. V závislosti na velikosti těla měří kůže asi 16‑18 tisíc cm2.

Kůže má řadu funkcí – chrání před zevními vlivy, podílí se na udržování tělesné teploty, je místem čití (bolest, dotyk apod.). Na ochranné funkci kůže se podílí řada faktorů – např. jemný tukový film nebo rohová vrstva.

Zabarvení je dáno obsahem pigmentů (melaninu, karotenu), tloušťkou rohové vrstvy a prokrvením. Zabarvení kůže je z větší části podmíněno vrozeně a je součástí ochrany proti zevním vlivům. Intenzitu zbarvení lze u bělochů zhruba rozdělit do 4 skupin, takzvaných fototypů, které předurčují způsob opálení i možnost poškození UV zářením. Vlivem UV záření se v kůži aktivuje vitamin D.

Tělo produkuje celou řadu různých typů buněk. Normální zdravé buňky rostou a dělí se na nové podle potřeb organismu, a tento proces udržuje tělo zdravé. Někdy se však buňky začínají dělit a vznikají nové i bez potřeby organismu. Vzniká tak masa nové tkáně, kterou nazýváme nádorem.

 • Nádory nezhoubné (benigní), které rostou většinou pomalu, nevrůstají do okolích tkání a sousední struktury spíše jen utlačují. Nepronikají do cév krevního nebo mízního řečiště a nezakládají druhotná ložiska – metastázy. Buňky, ze kterých se skládají, nebývají příliš odlišné od těch, z nichž vznikly. Pokud se tyto nádory podaří odstranit, většinou znovu nenarůstají. Benigní tumory tak jen vzácně znamenají ohrožení života.
 • Podstatně nepříznivější jsou nádory zhoubné (maligní). Rostou rychle, některé pronikají dříve či později do okolních tkání, které ničí. Brzy potom však agresivní buňky naruší stěny cév a šíří se do organismu cévní a mízní soustavou. Pokud jsou v daném místě příznivé podmínky pro jejich další dělení, vznikají metastázy. Šíření zhoubných buněk krevní nebo lymfogenní cestou se nazývá metastazování.

Pod široce vžitým pojmem rakovina lidé vidí nevyléčitelné nemoci a prognózu neodvratné smrti. Tato představa v sobě také zahrnuje několik set onemocnění, která se však svými vlastnostmi a dopadem na osudy nemocných značně liší.

Základní klinické charaktery nádorového procesu v kůži jsou:

 • málo zánětlivé, tužší papuly, uzlíky nebo hrboly,
 • nehojící se vředy, nebo vředy překryté zaschlými zbytky rozpadlých tkání,
 • útvary podobné granulacím, snadno krvácející,
 • neúspěch jakékoliv běžné zevní péče.

Kožní nádory dělíme podle struktury – částí kůže, ze které novotvary vyrůstají.

Na kůži se také mohou vyskytovat změny (prekanceróza), které se mohou časem změnit na zhoubný nádor.

Nádory kůže jsou nejčastějším zhoubným nádorem.

Nejčastější jsou 3 typy nádorů kůže: bazaliom, spinaliom a melanom. Ostatní typy jsou velmi vzácné. Mohou se vyskytnout v kterémkoli věku, na kterémkoli místě, četnost jejich výskytu vzrůstá s věkem pacientů a nejčastěji postihuje oblast obličeje.

Bazaliombazocelulární karcinom – je nádor kůže vycházející z bazální vrstvy pokožky. Souvisí s opakovaným vystavením kůže slunečnímu záření.

Spinaliomspinocelulární karcinom – je nádor méně častý než bazaliom. Je o něco vážnější, ale stále ne tolik nebezpečný jako melanom.

Melanom je nejobávanějším, nejzhoubnějším nádorem kůže a nádorem vůbec. Vyskytuje se více u žen.

Existuje několik klinických forem, které se liší svými příznaky i nebezpečím. Nádory se mohou šířit buď horizontálně, anebo vertikálně.

Méně časté nádory

Například Kaposiho sarkom, vznikající z buněk výstelky cév napadených herpes virem Kaposiho sarkomu. Je jednou z takzvaných AIDS definujících chorob: pokud se objeví u HIV pozitivního člověka, považuje se za osobu trpící rozvinutou chorobou AIDS. Kaposiho sarkom se může rozvinout i osob, které HIV pozitivní nejsou, nejčastěji jde o starší muže středomořského původu.

Karcinom vycházející z Merkelových buněk…

Rizikové faktory vzniku kožních nádorů:

 • genetika – dědičnost,
 • fototyp – kožní nádory se častěji vyskytují u světlovlasých lidí se světlou pletí, kteří se většinou nikdy neopálí,
 • vystavování se slunečnímu záření je faktorem nejvýznamnějším,
 • pokud se člověk spálí, oslabuje svou kůži, a ta je náchylnější k dalšímu poškození,
 • život ve vysokých nadmořských výškách nebo v extrémně slunných oblastech,
 • některá znaménka – ohroženi jsou především lidi, kteří jich po těle mají velké množství nebo kteří mají tato znaménka abnormální či měnící se,
 • problémy s imunitním systémem,
 • výskyt kožních nádorů se zvyšuje ve vyšším věku; poškození z dětství či mládí se může projevit právě až s přibývajícím věkem,
 • prekancerózy – stavy, u kterých je procentuálně větší četnost zvrhnutí do nádoru než u zdravých.

Nebezpečí hrozí nejvíce u vody a na sněhu, zvlášť ve vysokých horách a u moře: odraz slunečních paprsků od vody, písku a sněhu zvyšuje sílu jejich působení.

Slunce září nejsilněji mezi 11. a 14. hodinou denní. Sluneční paprsky pronikají zčásti i mraky a látkou slunečníků. Ani ty spolehlivě před poledním sluncem neochrání.

Chladný vánek ochlazuje kůži a snižuje pocit horka. Opalování na větrné pláži je proto záludnější.

Pozor na léky! Některé zvyšují citlivost na sluneční paprsky. Mohou to být např. antihistaminika, antibiotika, psychofarmaka, barbituráty, kontraceptiva, umělá sladidla, léčebné krémy, masti aj. Upozornění hledejte v příbalovém letáčku nebo na obalu, ale raději se zeptejte svého lékaře.

Pozor také na alkohol! Zvyšuje přirozenou únavu ze slunce a spánek na slunci je největším nebezpečím.

Nejlepší ochranou před nebezpečím vzniku kožních nádorů je co nejstřídmější pobyt na slunci. Opálená kůže již není v módě, a navíc rychleji stárne.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky a projevy kožních nádorů

Tmavší flíček na kůži (piha, névus) tmavne, zvětšuje se, mění tvar, rozpíjejí se jeho okraje, mokvá, nebo se na něm vytváří strup.

Nejčastějším varovným signálem nádorů kůže jsou:

 • změny na pokožce (ve velikosti, barvě, struktuře aj.)…
  • které se nehojí,
  • svědí,
  • mokvají až krvácejí,
 • většina nádorů se projevuje v místech pokožky, vystavené slunečnímu záření (obličej, krk, ruce, paže),
 • místa vystavená mechanickému dráždění (např. oblečením)…
  • pigmentová znaménka větší než 6 mm,
  • s nepravidelnostmi okrajů a/nebo zbarvení,
 • nejnebezpečnější nádor kůže, melanom, může vzniknout z pigmentového znaménka, ale i v neporušené kůži…
  • bývá tmavě zbarven, vzácněji se však vyskytují i bezbarvé formy,
  • ve 2 formách: jako plochý nádor, nebo vystupující. Obě tyto formy mohou být samostatné, většinou však začíná jako plochá varianta, která časem vytvoří vystupující nádor. Zachycení pokud možno ploché formy je zvláště důležité, neboť u těchto je léčba nejúčinnější,
 • pro vyslovení podezření na maligní melanom svědčí:
  • asymetrie,
  • velikost obvykle nad 6 mm,
  • nepravidelnost okrajů,
  • nepravidelnost zbarvení.

Příznaky podle druhu kožních nádorů

Bazaliom:

 • u starších lidí nad 60 let,
 • v oblasti obličeje, na čele, nose a uších,
 • světlovlasých lidí se světlou pletí je to poměrně častý nádor,
 • roste ze spodní oblasti pokožky do okolních tkání, které ničí. Může se šířit buď povrchově, pak připomíná lupénku, nebo i do hloubky, kdy může dokonce ničit i chrupavku a kost pod postiženou kůží. Někdy může být pigmentovaný, pak je třeba ho odlišit od melanomu,
 • vypadá nejprve jako zvláštní strup, který si pacient často strhne, po krvácení poté vznikne strup znovu,
 • vzhled okrouhlého ložiska s perličkovitými zavalitými okraji a vkleslinou ve svém středu. Na povrchu mohou být zprvu krusty, pak je povrch lesklý a viditelné jsou rozšířené kapiláry,
 • roste prakticky výlučně místně a téměř nikdy nemetastazuje.

Spinaliom:

 • vzniká ve střední hloubce pokožky a destruuje i okolní tkáně,
 • k metastázám dochází, ale až velmi pozdě, většinou do příušních lymfatických uzlin,
 • často ho najdeme u osob světlého typu, zvláštností je jeho častá přítomnost například v bércových vředech nebo jizvách,
 • vypadá jako tuhý červený uzel s poškozeným povrchem, často se může stát, že zvředovatí,
 • roste rychleji než bazaliom, průběh je o něco agresivnější, dostává se hlouběji do tkání.

Melanom:

 • vzniká ve střední hloubce pokožky a destruuje i okolní tkáně,
 • k metastázám dochází, ale až velmi pozdě, většinou do příušních lymfatických uzlin,
 • často ho najdeme u osob světlého typu, zvláštností je jeho častá přítomnost například v bércových vředech nebo jizvách,
 • vypadá jako tuhý červený uzel s poškozeným povrchem, často se může stát, že zvředovatí,
 • roste rychleji než bazaliom, průběh je o něco agresivnější, dostává se hlouběji do tkání,
 • projevuje se jako pigmentová skvrna, která vypadá nejprve jako obyčejné znaménko,
 • postupně dochází ke změnám - šíření se do plochy, nepravidelné okraje, změna barvy a její nejednotnost (strakatý vzhled),
 • reliéf znaménka se mění (většinou vyhlazuje), může rohovět, olupovat se, při sebemenším poškození může i spontánně krvácet nebo mokvat,
 • postiženého může obtěžovat často až úporným svěděním.

Kaposiho sarkom:

 • je jednou z takzvaných AIDS definujících chorob; pokud se objeví u HIV pozitivního člověka, považuje se za osobu trpící rozvinutou chorobou AIDS; projevuje se:
  • purpurovými až hnědými nádory…
  • … hlavně na dolních končetinách
  • a v oblasti obličeje.

Karcinom vycházející z Merkelových buněk:

  • pevné, lesklé uzlíky na či těsně pod kůží a ve vlasových váčcích,
  • barevně různorodé, červené, růžové i modré,
  • velikost se může lišit od 0,5 mm do 5 cm v průměru,
  • hlavně na místech přístupných snadno slunci…
   • v obličeji,
   • ve výstřihu,
   • na pažích a nohou,
  • roste rychle,
  • brzy se šíří do dalších částí těla!

Karcinom vycházející z buněk mazových žláz:

vypadá jako

  • tuhé, tvrdé a nebolestivé uzly kdekoli na těle,
  • často v oblasti očních víček, kde se často chybně považuje za nezhoubné útvary – je tedy třeba speciálně zde být velice opatrný.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Vždy je nutné, abyste léky vybírali s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve, a léků, které na ně užívá – možné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle jejich doporučení.
 • Zkontrolujte si vždy vše, co pravidelně (často) užíváte – léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, pepř či kurkuma, mění účinnost některých léčiv.

Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků. Ale každý, kdo užívá více než 5 léků, by si měl vždy zkontrolovat, jestli na sebe nereagují negativně, protože je to již velice pravděpodobné…

 1. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do bezplatné anonymní online poradny www.znamsveleky.cz. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. (Nemáte-li internet, vypište si celé názvy svých léků na papír, než půjdete k lékaři či do lékárny, a odborníci za vás jejich interakce zjistí.)
 2. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky, ani neměňte jejich dávkování, ale zajděte s e-mailovou odpovědí za lékařem, který vám je předepsal, na konzultaci.
 3. Bonusem pro pacienty je, že by zde měli dostat nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení, jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky neužívat.
 4. Některé kombinace nejsou tak nebezpečné – stačí, když lékař změní dávkování, nebo navrhne časové odstupy při jejich užívání.

Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.

 • Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.
 • Zvláštní pozornost věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem…
  • v těhotenství a období kojení,
  • u malých dětí a kojenců,
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, anebo dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují potenciálně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým osobním a aktivním přístupem – změnou životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem – 2‑3 litry denně,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví,
 • dodržováním zásad hygieny a prevence,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce – vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, nejlépe dvojnásobnou oproti době trvání akutního onemocnění.
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem,
 • v období největších potíží omezit větrání bytu během dne, nejlépe větrat ráno,
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře,
 • u domácího prachu a roztočů je eliminace obtížná: v bytě by neměly být vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči se nacházejí i v peří ptáků,
 • dbejte i na lůžkoviny: časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů jsou vhodnější než přírodní,
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky,
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata se vyskytuje i jako profesionální alergie,
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo: vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bosi, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákalo by to další hmyz),
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky,
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady více léky či doplňky stravy,
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl).

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Diagnóza kožních nádorů

Lékaři často stačí k rozeznání nádoru pohled, ale pro kvalitní a jistou diagnózu je třeba odebrat kus podezřelé tkáně – provést biopsii. Tkáň se poté v laboratoři prohlédne v mikroskopu a hodnotí se míra jejích změn. Pokud je podezření na metastázy, je třeba podstoupit řadu dalších vyšetření.

Komplikace:

Výraznými komplikacemi jsou metastázy, a to především u melanomu, který je jedním z nejagresivnějších nádorů vůbec; metastázy vznikají v nejrůznějších částech těla velmi časně.

Metastázování zhoršuje léčení a tím i prognózu. Pokud jsou metastázy v plicích, může dojít až k respiračnímu selhání. Komplikací je v tomto případě poměrně častá smrt postiženého s pozdě odhaleným melanomem.

Léčba melanomu

Ložisko je třeba chirurgicky vyříznout, a to s dostatečným množstvím okolní tkáně, aby byla jistota, že rakovinové buňky zde nezůstávají. Dále se užívá chemoterapieradioterapie, (ozařování), hlavně u pacientů s rozsáhlejšími metastázami. Biologická léčba je podávání například interferonů, látek tělu vlastních, které podporují imunitní systém v boji proti nádoru.

U povrchových bazaliomů stačí pouze kryoterapie, což je zmražení ložiska tekutým dusíkem. U jiných typů je třeba nádor chirurgicky vyříznout skalpelem spolu s tenkým lemem zdravé tkáně, u rozsáhlejších se zdravé tkáně pro jistotu odebírá víc. Některá místa nabízejí použití laseru a použití speciálního krému vážícího nádorové buňky. I po odstranění někdy může dojít k návratu nádoru, ale přesto přežívá naprostá většina pacientů – až 95 %. K dobré prognóze přispívá hlavně fakt, že nádor bazaliomů nemetastazuje. Možností je i ozařování, ke kterému se ale přistupuje, spíš pokud není možné kvalitní vyříznutí.

Samoléčba

Dostatečná ochrana před slunečním zářením – i 1 den na slunci způsobí nenapravitelné škody na kožních buňkách a možná i na DNA, které mohou vést až k rakovině kůže a jejímu předčasnému stárnutí.

Zvláštní ochranu potřebují děti…

  • novorozence a děti do 2 let nevystavujte slunečnímu záření vůbec,
  • děti starší 6 měsíců chraňte krémy s ochranným faktorem 15 a více,
  • i starší děti by měly pobývat na otevřeném slunci jen krátké chvíle,
  • ochrana hlavy vhodným kloboukem a očí slunečními brýlemi s filtrem proti UV záření jsou podmínkou!

Test – sebevyšetřování

Odpovíte-li ano na některou z následujících otázek, poraďte se se svým lékařem.

Odpovíte-li ano na tři nebo více následujících otázek, navštivte ihned svého lékaře!

Otázky:
 1. Svědí Vás nějaká pigmentová skvrna (piha, névus), nebo je zvýšeně citlivá?
 2. Má průměr 1 cm nebo větší?
 3. Zvětšuje se?
 4. Je nepravidelně ohraničená?
 5. Zvyšuje se její černý nebo hnědý odstín?
 6. Je zanícená?
 7. Mokvá, nebo se na ní tvoří stroupek?
Většina nádorů kůže je úplně vyléčitelná, pokud se léčí včas:
 • chraňte se (děti) před slunečními paprsky. Malé děti není vhodné vystavovat slunečním paprskům a případně je dobré je chránit pokrývkou hlavy, oblečenímkrémem s vysokým ochranným faktorem,
 • dospělé ani děti nevystavovat slunečním paprskům vůbec mezi 10. a 15. hodinou, kdy na zemský povrch dopadá nejvíce UVB paprsků způsobující melanom. V tuto dobu se zdržujte ve stínu stromů, slunečníku nebo uvnitř budov,
 • vhodné oblečení a pokrývka hlavy – široká střecha klobouku má chránit i ramena,
 • oblečení se speciálními ochrannými filtry, které nepropouští UV záření. Na části těla, které nemáme přikryté oděvem… krém s ochranným UV filtrem (viz dále),
 • krém s ochranným UV filtrem – minimálně faktor 15 při pobytu na slunci je nutné používat opalovací krémy, mléka nebo gely, rtěnky a pomády na rty s ochranným faktorem proti slunečnímu záření. Síla faktoru je označena na balení a pohybuje se běžně v rozmezí od 2 do 25. Číslo označuje, kolikrát déle můžeme být na slunci, aniž bychom se spálili, ve srovnání s dobou, kdy je kůže nechráněna. (Např. ochranný faktor 10 znamená, že je možno být na slunci desetkrát déle bez spálení, než kdybychom faktor nepoužili.) To však neznamená, že bychom měli této doby skutečně využít! Chrání před spálením a ne před rizikem onemocnění!,
 • způsob aplikace ochranného krémuaplikovat alespoň 20 minut před tím, než jdeme na slunce, v dostatečné míře a na suchou a čistou pokožku, aby se mohl řádně vstřebat,
 • při pobytu na slunci a ve vodě používat vodě odolné (water-resistant nebo water-proof) krémy, protože i vodou prochází značná část UV paprsků. Po vykoupání či propocení je nutné ochranný krém na suchou kůži aplikovat znova,
 • i když se nekoupeme, je vhodné vrstvu krému zhruba každé 2‑3 hodiny obnovovat, protože pocením a otíráním pokožky se z nás krém postupně smývá,
 • dbejte i na ochranu očí – sluneční brýle s polarizovanými skly,
 • nechoďte do solária, UV záření z umělých zdrojů je nebezpečnější než to ze slunce,
 • zdravý životní styl,
 • nekouřit - 15 až 30 % nádorů na světě má na svědomí kouření,
 • dosáhnout normální váhy,
 • dostatek tělesného pohybu,
 • omezit konzumaci alkoholu,
 • předcházet a včas léčit chronické infekce – podílejí se na vzniku nádorů z 10 až 25 %,
 • dostatek tělesného pohybu – pravidelný pohyb i na čerstvém vzduchu,
 • omezit konzumaci alkoholu,
 • nevystavovat se zbytečnému záření (opalování více než 4 hodiny/den, solária…),
 • v rozumné míře sledovat své tělo a jeho projevy,
 • doléčit všechny nemoci – záněty virózy…
 • zamezit zbytečným úrazům a nemocem,
 • pravidelná a důsledná osobní hygiena – prevence infekcí,
 • pravidelné preventivní prohlídky – očkování, screeningy, testy…
 • pitný režim – minimálně 6 sklenic vody denně – odplaví z organismu odpadové látky, které mohou být příčinou kožních problémů.

Strava:

 • strava by měla obsahovat dostatek vlákniny – výživa se podílí na vzniku nádorů z 15 až 30 %,
 • omezte množství tučných jídel,
 • více ovoce a zeleniny, zvláště mrkve (obsahující beta-karoten),
 • potravinová alergie, na vejce, mléko, čokoládu a oříšky. Testy na alergii prokážou, je-li příčinou některá speciální potravina. Podle klinických zkoušek může stav pacientů s ekzémem zlepšit vynechání lepku a mléčných výrobků,
 • slunce.

Naučte se sami pravidelně (jednou měsíčně) vyšetřovat svoji kůži a tím včas rozpoznat rizikové útvary (každé vyšetření zabere zhruba pět minut). Stačí k tomu zrcadlo, malé zrcátko a dobře osvětlená místnost. S podezřelými znaménky nebo dlouho se nehojícími poraněními kůže jděte k lékaři.

 • Pokud na sobě objevíte, že se vám mateřské znaménko zvětšuje, či mění tvar nebo barvu, nebo se vám na kůži objevila nová skvrna, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Jedná-li se totiž o maligní melanom, je nutné, aby ho lékař okamžitě odstranil.

U samovyšetřování se můžeme řídit následujícími body, které naznačí, zda by mohlo jít o zhoubné nádory:

 • symetrie: pokud je znaménko naprosto kulaté, je velmi velká pravděpodobnost, že to není melanom,
 • ohraničení: pokud je znaménko neostře ohraničené, je podezřelé,
 • průměr: pokud je znaménko větší než půl cm, anebo u něj pozorujeme zvětšení, je pravděpodobně zhoubné,
 • barva: pokud je znaménko černé, anebo má více barev, je podezřelé,
 • povrch: pokud na znaménku pozorujete drobné hrbolky, může se jednat o zhoubný nádor.

Jiná opatření:

 • méně časté mytí – resp. používat jen vlažnou vodu a neparfémovaná mýdla,
 • jemné vysušování kůže poťukáváním namísto tření ručníkem,
 • bylinky a doplňky stravy:
  • odvar z pampelišky, kopřivy, lučního jetele, přestupu a šťovíku stimuluje funkci jater a ledvin – podporuje vylučování toxinů a zlepšuje vzhled kůže,
  • omega-3 a omega-6 mastné kyseliny v rybím tuku nebo lněném oleji. Tyto tuky také přinášejí úlevu při svědění a zánětlivých projevech na kůži, od erysipelu po svrab. Nejlepší je jejich kombinace s antioxidanty, například s vitaminem C a vitaminem E, které pomáhají chránit kůži před poškozením zvnějšku a před volnými radikály poškozujícími buňky. Tyto vitaminy zklidňují vyrážky a ekzémy, hojí popáleniny, oděrky i řezné rány, potlačují zánět a zmírňují svědění a suchost kůže,
  • zinek – při léčení suché kůže, akné a psoriázy, i jako podpora hojení poškozené tkáně,
  • multivitaminový a multiminerální doplněk s obsahem zinkuselenu,
  • echinacea, kterou lze nanášet také přímo na kůži při léčení ran, ekzémů a popálenin,
  • pupalkový olej – při mnohých kožních onemocněních, zvláště zánětlivých, lze rovněž aplikovat místně,
  • olej tea tree (melaleukový olej),
  • levandulový olej se rovněž nanáší na kůži, aby podpořil hojení hmyzího bodnutí a štípnutí, řezných ranek a odřenin, a zabránil jejich infikování,
  • aloe vera zklidňuje popáleniny a hojí poraněnou kůži,
  • heřmánkový krém a jogurt můžete použít místně proti svědění a měsíčkový krém proti zánětu,
  • rybí tuk…
   dávkování: 2 lžičky denně,
   pozor: užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem,
   doporučení: vegetariáni mohou nahradit i lžící lněného oleje,
  • vitamin C…
   dávkování: 500 mg denně,
  • doporučení: objeví-li se průjem, snižte dávku,
  • vitamin E…
   dávkování: 250 mg denně,
   pozor: užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence kožních nádorů:

 • omezte vliv slunečního záření na pokožku na minimum. Nebezpečná je hlavně UVB složka záření – vyhýbat se pobytu na slunci kolem poledne,
  • užívejte často opalovací krémy s vysokými ochrannými faktory (faktor 15 i při běžném fungování ve městě),
  •  noste vhodný oděv a pokrývky hlavy, u moře na dovolenépři výstupu do hor, kdy se zvyšující se nadmořskou výškou je kůže postupně vystavována větším dávkám UVB záření,
 • návštěvy solárií se nedoporučují,
 • věnujte dostatek pozornosti všem změnám ve vzhledu vlastní kůže. Podezřelá a nebezpečná jsou plochá znamínka velmi tmavé barvy a nepravidelného tvaru, která je třeba sledovat. Při zaznamenání jakýchkoli změn v barvě, tvaru, velikosti, nebo dokonce při přítomnosti krvácení, je důležité rychle vyhledat lékaře, který nález vyšetří.

Budete-li se řídit radami, které jste právě dočetli, můžete užívat blaha slunečního záření zdravě a bez obav.

A budete-li mít jakékoliv pochybnosti o zdraví své kůže, neváhejte se svěřit svému lékaři. Jen včasná léčba Vám přinese úplné a trvalé uzdravení.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým osobním a aktivním přístupem – změnou životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI,
 • snížením počtu možností vzniku rizikových situací a působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • dodržovat zásady hygieny a pravidelná péče o tělo, přípravu a konzumaci stravy,
 • pečovat nejen o své tělo, ale i mysl – budovat si pozitivní náladu,
 • udělat si čas na své přátele a koníčky.

 

Zdroj: MUDr. Dagmar Jírová, CSc., doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., recenze: doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc., Státní zdravotní ústav, 1999. Článek Rakovina, publikace Léčivá moc vitamínů, bylin a minerálních látek. Reader’s Digest Výběr.

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
Aspirin
20X500MG
← zpět na výpis léků
Název Aspirin
Doplňek názvu 20X500MG
SUKL kód 46216
Velikost balení 20X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
BALNEUM HERMAL PLUS
← zpět na výpis léků
Název BALNEUM HERMAL PLUS
Doplňek názvu
SUKL kód 60412
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
BEPANTHEN
← zpět na výpis léků
Název BEPANTHEN
Doplňek názvu
SUKL kód 2564
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Calcium pantothenicum zentiva
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název Calcium pantothenicum zentiva
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 155181
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON LONG EFFECT
← zpět na výpis léků
Název CELASKON LONG EFFECT
Doplňek názvu
SUKL kód 30776
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
EMOXEN GEL
← zpět na výpis léků
Název EMOXEN GEL
Doplňek názvu
SUKL kód 100289
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
HYDROCORTISON LÉČIVA
← zpět na výpis léků
Název HYDROCORTISON LÉČIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 858
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VENORUTON FORTE
← zpět na výpis léků
Název VENORUTON FORTE
Doplňek názvu
SUKL kód 15822
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 96406
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
UNGUENTUM ICHTHAMOLI 10% MEDICAMENTA
← zpět na výpis léků
Název UNGUENTUM ICHTHAMOLI 10% MEDICAMENTA
Doplňek názvu
SUKL kód 55290
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru