REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Popáleniny

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Popáleniny vznikají stykem kůže s nepřiměřenými tepelnými podněty. Jde o poměrně závažné poškození kůže. Teploty nad 45 °C organismus vnímá jako bolest. Většina změn v kůži probíhá v pokožce a horní části škáry. Závažnost popáleniny je dána jejím rozsahem, hloubkou, příčinnou úrazu, věkem a celkovým stavem popáleného.

Popáleniny a opařeniny jsou nejbolestivějšími vnějšími zraněními vůbec. Ročně je zaznamenáno mnoho tisíc případů popálenin, většinou z neopatrnosti nebo nerozvážnosti. U dětí jsou popáleniny a opařeniny dokonce druhým nejčastějším poraněním vůbec. Rozsah poranění je závislý na typu horké látky, teplotě a délce působení. Kupříkladu vařící voda má teplotu 100 °C, olej 200 °C a otevřený oheň až 1200 °C. K poškození pokožky dojde již působením vody 52 °C teplé.

Rozeznáváme opařeniny, popáleniny plamenem, popáleniny, které vznikají třením či dotykem, poleptání, radiační změny a úrazy elektrickým proudem, úderem blesku.

Příčiny popálenin:

 • suchým horkem – plameny, horkým spotřebičem, kamny, cigaretami, …
 • opařením – horkou tekutinou, vlhkým horkem,
 • chladem – přímým kontaktem se zmrzlým kovovým povrchem, tekutým dusíkem.

Dítě musí okamžitě k lékaři:

 • pokud se jedná o popáleniny 3. stupně – uvolňuje se několik vrstev kůže,
 • pokud se jedná o popáleniny 2. stupně s tvorbou puchýřů a uvolňováním horní vrstvy kůže a je velmi bolestivé,
 • pokud se popáleniny vyskytly na zvlášť choulostivých místech těla – obličej, genitálie, ruce,
 • jsou-li popáleniny větší než dlaň,
 • pokud se dítě spálilo elektrickým proudem. POZOR! Vypněte zdroj proudu, než se dítěte dotknete!

Popáleniny od slunce – popáleniny 1. stupně

Dospělí by měli zabránit tomu, aby se dítě na slunci spálilo. Dětská pokožka je tenčí než kůže dospělého, má malou vlastní ochranu a mnohem rychleji se spálí. Zvlášť v prvních 6 letech života mohou vést popáleniny od slunce k trvalým poškozením kůže. Rovněž vysloveně ohrožené jsou děti s bledou pokožkou, světlýma očima a pihami a děti se světlými nebo rezavými vlasy. I když je dětská kůže opálená, nechrání dostatečně hlubší vrstvy kůže.

Popáleniny mohou být i závažné úrazy, které je nutno léčit na specializovaných pracovištích. V akutním šokovém období je pacient ohrožen i na životě a dále infekcí a sepsí. Doplňují se tekutiny infúzemi, tiší se bolest za pomoci analgetik. Provádí se ošetření rány: dezinfekce a krytí, speciální krytí se stříbrem, hydrokoloidní krytí, aplikace antibakteriálních, popř. kortikoidních mastí apod.

Komplikace popálenin

 • Popáleniny se hojí se vznikem trvalých kožních poškození a defektů,
 • nejzávažnější je šokový stav v důsledku značných ztrát tekutin, který může vést k oběhovému selhání a smrti,
 • zarudnutí kůže od ohně: vzniká při kontaktu s nadměrným množstvím sálavého tepla. Touto nemocí trpí lidé, kteří užívají elektrické zahřívací deky, sezení u krbu či kamen, i jako profesní nemoc u slévačů apod. Vzniká relativně dobře ohraničený síťovitý erytém v lokalizaci, ve které dochází k chronickému kontaktu s teplem. Po určité době se ve stejné lokalizaci tvoří hnědé zabarvení kůže. Léčba – informovat pacienta o tom, že se musí vyvarovat dalšího styku se sálavým teplem, a pravidelná kontrola – případný vznik karcinomu co nejdříve detekovat.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky popálenin obecně:

 • bolest kůže,
 • pálení kůže,
 • zarudlá kůže,
 • otoky,
 • puchýře,
 • horečka,
 • průjem,
 • zimnice,
 • slabosti.

Příznaky a projevy popálenin

Podle charakteru popáleniny, hloubky a klinických znaků rozlišujeme popáleniny prvního, druhého a třetího stupně.

a) První stupeň – krátce působící zdroj tepla – lehčí opaření. Místo poškození je:

 • zarudlé,
 • oteklé,
 • s různou intenzitou bolestivé.

b) Druhý stupeň:

 • oteklá a zarudlá kůže,
 • vznik puchýřů – mohou splývat do větších útvarů,
 • je-li popálenina správně ošetřena, hojí se bez jizev během několika týdnů.

c) Třetí stupeň – popálenina zasahuje do hlubších struktur kůže, některé okrsky kůže jsou zcela zničené a odumřelé – podlehly nekróze. Místo poškození (vzhled):

 • kůže má hnědočernou nebo žlutobílou barvu,
 • tvrdé a suché struktury – příškvary,
 • kůže je zničená v celé tloušťce, včetně všech kožních chloupků, žlázek.

Jakákoliv možnost regenerace kůže je vyloučena, je-li:

 • bílá,
 • zuhelnatělá,
 • vzniká šokový stav.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Ihned vyhledejte lékařskou pomoc, pokud:

 • popálenina je větší než 5 cm,
 • zasahuje do hlubších vrstev kůže,
 • popálení či poleptání postihlo krk a hrdlo,
 • objevuje se hnis a zvětšuje se otok a zrudnutí,
 • jde o popálení elektrickým proudem nebo chemikáliemi.

Návštěva lékaře u popálenin:

 • Při větších popáleninách, tj. 3. a většinou i 2. stupeň, ihned voláme lékařskou pomoc.
 • Sledujeme základní funkce nemocného (stav vědomí, dýchání, krevní oběh).
 • V případě jejich selhání zahajujeme první pomoc (resuscitaci), odstraníme vše, co se dotýká postižených oblastí, neodstraňujeme to, co je přichyceno k ráně, popáleniny překryjeme sterilním krytím, popálené končetiny znehybníme, postiženého uložíme do protišokové polohy.
 • Při popálení úst a krku po polknutí horké tekutiny, žíraviny nebo vdechnutí horkého vzduchu vzniká silná bolest, postižený obtížně polyká, může vzniknout až porucha vědomí.
 • Okamžitě voláme lékařskou pomoc, dáváme pít studené nápoje po malých doušcích. Při větších popáleninách nebo při popálení úst a krku, pokud je to možné, nenecháváme postiženého o samotě.
 • Pokud problémy neustupují při samoléčbě, anebo dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.

Zvláštní pozornost věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem…

 • v těhotenství a období kojení,
 • u malých dětí a kojenců,
 • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Důležitá obecná doporučení:

 • Vždy dodržujte režimová opatření – klid, pití, vitamíny apod.
 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, nejlépe dvojnásobnou oproti době trvání akutního onemocnění.
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Vždy je nutné, abyste léky vybírali s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve, a léků, které na ně užívá – možné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle doporučení.
 • Nekombinujte různé léky ani s doplňky stravy, a pokud by k tomu mělo dojít, konzultujte to raději s lékárníky.
 • Nekombinujte více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.

Projektem zmiňované i další vhodné volně prodejné léky si můžete vybrat podle potřeby v subkapitole Léky, kam je postupně vkládáme s jejich přesným názvem, složením, velikostí balení, příbalovou informací ke správnému užívání a dalšími informacemi.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením celého zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým aktivním přístupem – změnou chování a životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • dodržováním zásad hygieny a pravidelné péče o tělo, přípravy a konzumace stravy,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Při výběru konkrétních přípravků si vždy přečtěte i související nezbytné subkapitoly, zejména „Popis nemoci“, „Léčba a samoléčba“, „Upozornění“ a Prevence“, které jsou nedílnou součástí samoléčby a sebepéče. Bez jejich znalosti se vystavujete riziku možného neúspěchu samoléčby a případně i poškození zdraví.

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

(Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.)

První pomoc u popálenin a jejich samoléčba

Popálenina je zranění způsobené teplem. Jako jiné rány narušuje kůži a umožňuje vstup choroboplodných zárodků, způsobujících infekci. Kromě toho dochází k výronu tekutin do místa zranění a ven z organismu. Tato ztráta tekutin snižuje objem tekuté části krve (plazmy), a pokud je popálena větší část těla, vzniká nebezpečí rozvoje šoku.

Opaření je stejné zranění znásobené vlhkým teplem. Všechny popáleniny a opařeniny by měl co nejdříve vyšetřit lékař. Když je popálena velká část těla, uložte postiženého, chraňte popálená místa před znečištěním a ošetřete jako při šoku. Nedávejte postiženému nic jíst ani pít, protože později může být nutné provést výkon v celkové anestézii. Nikdy neodstraňujte nic, co pevně lpí na popálenině. Nikdy nedávejte na popáleninu masti, neužívejte vatu ani náplasti.

Postup:
 1. vyprostěte zraněného z nebezpečí, aniž byste ohrozili sebe sama,
 2. jestliže šaty postiženého hoří, položte ho a uhaste plameny dekou, kabátem nebo vodou,
 3. nedovolte mu pobíhat,
 4. podržte popálené místo pod studenou tekoucí vodou na 10‑20 minut,
 5. není-li tekoucí voda k dispozici, vložte zraněné místo do kbelíku nebo umyvadla s čistou studenou vodou,
 6. současně rychle, ale šetrně odstraňte prsteny, hodinky nebo těsný oděv ze zraněné oblasti, dříve než začne otékat,
 7. odstraňte nebo odřízněte jakoukoliv část oděvu, která je nasáknuta chemickou látkou nebo vroucí tekutinou; dávejte pozor, abyste se nezranili vy sami,
 8. zakryjte zranění sterilním obvazem dostatečně velkým, aby úplně zakryl popálené místo,
 9. není-li k dispozici sterilní obvaz, zakryjte ránu čistou látkou bez chlupů,
 10. ošetřete postiženého tak, abyste zabránili rozvoji šoku, a vyčkejte příjezdu sanitky.

Poleptání chemickými látkami

Dotyk s některými chemickými látkami může vážně poškodit kůži a sliznice. Chemikálie musí být co nejrychleji smyta vodou. Chraňte své ruce a oči před jakýmkoliv kontaktem s chemikálií!

Postup:
 1. poleptané místo omývejte nejméně 10 minut pod tekoucí vodou,
 2. při omývání odstraňte všechny kontaminované části oděvu,
 3. pokračujte v ošetřování jako u popáleniny,
 4. při poleptání oka musí být chemická látka vymyta z oka co nejdříve,
 5. omývejte postiženou stranu obličeje pod tekoucí vodou nejméně 10 minut, abyste smyli chemickou látku z obličeje,
 6. ujistěte se, zda nestéká kontaminovaná voda přes obličej,
 7. zakryjte oko sterilním obvazem a lehce jej zajistěte,
 8. postižený musí být ošetřen lékařem v nemocnici co nejdříve.

Návštěva lékaře u popálenin

 • Při větších popáleninách, tj. 3. a většinou i 2. stupeň, ihned voláme lékařskou pomoc.
 • Sledujeme základní funkce nemocného (stav vědomí, dýchání, krevní oběh).
 • V případě jejich selhání zahajujeme první pomoc (resuscitaci), odstraníme vše, co se dotýká postižených oblastí, neodstraňujeme to, co je přichyceno k ráně, popáleniny překryjeme sterilním krytím, popálené končetiny znehybníme, postiženého uložíme do protišokové polohy.
 • Při popálení úst a krku po polknutí horké tekutiny či žíraviny nebo vdechnutí horkého vzduchu vzniká silná bolest, postižený obtížně polyká, může vzniknout až porucha vědomí.
 • Okamžitě voláme lékařskou pomoc, dáváme pít studené nápoje po malých doušcích. Při větších popáleninách nebo při popálení úst a krku, pokud je to možné, nenecháváme postiženého o samotě.

První pomoc dětem:

 1. lze chladit maximálně 1–2 min., hrozí podchlazení. Většinou je prvním postižením hlavička – 20 % z celé plochy těla dítěte,
 2. u malých dětí se  rozvíjí popáleninový šok,
 3. hlavu a krk chladíme vždy, ale trup a stehna jen jednorázově, aby nedošlo k podchlazení, které má za následek prohloubení popálených ploch, nedokrvenost orgánů a hlavně poruchy srdeční,
 4. nejdůležitější je včasné zajištění odborné zdravotnické péče. V případě dětí mladší věkové kategorie do hodiny, jinak nastanou v organismu nevratné změny a postižený pak do 48 hodin umírá.

První pomoc při popálení – všeobecně:

Dodržovat klid – žádná panika!!!

 • Vyproštění oběti ze zraňujícího procesu,
 • uhašení,
 • ochlazení,
 • zavolání první pomoci (lékař, centrála záchranné služby)…

… a sdělit jim potřebné:

 • kdo volá a své telefonní číslo,
 • kde se to stalo? Přesná adresa místa, přesný vchod, poschodí, číslo dveří atd.,
 • co se stalo,
 • kolik je postižených,
 • čekat na zpětné zavolání!

Při popálení, opaření nebo úrazu elektrickým proudem:

 • Úraz elektrickým proudem: přerušit elektrický obvod (vyhodit pojistky atd.).
 • Velice záleží na rychlosti pomoci!
 • Uhašení pacienta zabalením do přikrývky nebo vodou.
 • Nikdy nesměřovat hasicí přístroj na tělo popáleného.
 • V případě hořících ran použít pouze vodu, nikdy ne prostředky jako olej, mouka apod.
 • Chlazení vodou a zvlhčování ručníkem (po dobu až jedné hodiny po úrazu).
 • Poté sterilní zakrytí otevřených ran.
 • V případě opařenin rychlé, ale opatrné vysvléknutí.
 • Neotvírat vznikající puchýře! Dochází tak k nebezpečí infekce!
 • U novorozeňat a malých dětí provést už základní ošetření na klinice.

Pro ošetření je důležité, správně odhadnout stupeň popálení…

Těžké popáleniny:

 • okamžitě přerušit působení tepla,
 • odstranit zdroj jeho působení (důležité u opaření přes oděv, který musí být odstraněn, co možná nejrychleji),
 • teplo z popáleniny co nejrychleji odvést ochlazením. Popálenou plochu je třeba ihned chladit oplachováním nebo proudem studené vody (na končetinách po dobu 10 až 15 minut), v nouzi i přiložením chladných předmětů. Zmírní to bolest a zabrání pronikání tepla do hloubky. Neustále sledujeme, zda nedochází k podchlazení,
 • cokoliv přiškvařené v ráně nechat až na odborné ošetření v nemocnici, aby se snížilo riziko infekce a rána nebyla dále poškozována,
 • prstýnky a hodinky pokud možno sundat hned — pak už to nepůjde kvůli otoku,
 • těžce popálená místa je lépe ničím nekrýt a zajistit okamžitý transport do nemocnice,
 • pokud okamžitý transport není možný, a hrozí infekce rány (při těžkých popáleninách, kdy je kůže zničena), je možno popálená místa zakrýt sterilním obvazem, v nouzi lze použít přežehlenou bavlnu, téměř sterilní je i vnitřek složeného vyžehleného kapesníku. Zejména nepoužívat masti, vatu a jiné materiály, které by se mohly v ráně přichytit a jejichž odstranění před ošetřením by mohlo být problematické. Ránu ničím nemažeme, nedotýkáme se okolí (popálenina je vnímavá na infekci),
 • sledujeme základní funkce nemocného (stav vědomí, dýchání, krevní oběh),
 • v případě jejich selhání zahajujeme první pomoc (resuscitaci),
 • odstraníme vše, co se dotýká postižených oblastí, neodstraňujeme to, co je přichyceno k ráně,
 • popálené končetiny znehybníme,
 • postiženého uložíme do protišokové polohy,
 • při popálení úst a krku po polknutí horké tekutiny či žíraviny nebo vdechnutí horkého vzduchu vzniká silná bolest, postižený obtížně polyká, může vzniknout až porucha vědomí,
 • okamžitě voláme lékařskou pomoc,
 • dáváme pít studené nápoje po malých doušcích,
 • při větších popáleninách nebo při popálení úst a krku, pokud je to možné, nenecháváme postiženého o samotě.

Popáleniny 1. stupně – příznaky:

 • zčervenání kůže s bolestmi v popáleném místě, jsou to například popáleniny od slunce,
 • při lehkých popáleninách – jen červená kůže nebo neporušené puchýře – použít např. Panthenol sprej a sterilní krytí, ale nedotýkat se rány,
 • okraje s neporušenou kůží možno ošetřit dezinfekcí, např. Bepathen, Betadine mast či roztok, 3‑5x denně,
 • pak ošetřit antiseptickými prostředky apod.,
 • zabezpečíme okamžitě transport k lékařskému ošetření, nejlépe zdravotní záchrannou službou, která včasnou infuzní léčbou (nitrožilní podání tekutin) během transportu zabrání rozvoji šoku,
 • popáleniny namažeme vychlazeným jogurtem či zakysanou smetanou,
 • napustíme šátek neředěným jablečným octem a přiložíme na popáleninu,
 • spaříme kopřivy nebo květy měsíčku lékařského, necháme odvar vychladnout a dáváme na postižené místo několikrát denně,
 • popáleniny zakryjeme sterilním krytím,
 • masti na popáleniny zklidňující podráždění a urychlující regeneraci kůže (např. s panthenolem, zinkem apod.), s obsahem jódu k dezinfekci,
 • hydrokoloidní krytí.

Malé popáleniny 2. stupně (nejsou větší než dětská dlaň)

Projevuje se to zčervenáním kůže s tvorbou puchýřů nebo mokvajícím povrchem ran. Tyto druhy popálenin můžeme dítěti ošetřit sami…

 • Odstraníme zdroj popálení a případně začneme s protišokovými opatřeními,
 • ihned započít s chlazením místa poškození čistou vodou či fyziologickým roztokem,
 • nejlépe držet několik minut pod tekoucí ledovou vodou. Látka, která je na ráně přilepena, se tak dá podstatně lépe odloupnout,
 • není-li to možné, alespoň po dlouhou dobu přikládat ručníky namočené v ledové vodě a často střídat,
 • chladit poškozenou oblast alespoň 3–4 hodiny, nebo dokud přináší úlevu,
 • ke chlazení rány lze použít zmrazené potraviny – zabalené například do ručníku, aby nevzniklo nebezpečí infekce,
 • doporučená je i desinfekce popálenin – Septonex sprej, povidon-jod roztok – ředit 1:10,
 • později pomůže u malých popálenin Dexpanthenol sprej, nebo algeldrat (oba přípravky urychlují hojení popálené kůže), případně mast, gel nebo krém s heřmánkem, prhou nebo měsíčkem, které také napomáhají zacelení rány, podobně jako u lehčích popálenin (viz výše).

Upozornění:

 • Je-li popálení větší než 5 % povrchu těla, nebo je popáleno malé dítě – nechladíme, ale dáme sterilní krytí a transportujeme do Center popálenin (Praha a Ostrava).
 • Popáleniny větší než dlaň – potřeba návštěvy lékaře.
 • Při větších popáleninách, tj. 3. a většinou i 2. stupeň, ihned voláme lékařskou pomoc.

Ostatní opatření:

 • Děti by si neměly hrát na prudkém slunci, především ne mezi 11.‑15. hodinou. Měly by mít vždy pokrývku na hlavě, i když se někdy může zdát, že je slunce schované za mraky. Děti jsou velmi citlivé i na menší záření,
 • děti hrající si na slunci by měly být schované pod slunečníkem,
 • nanášejte dítěti několikrát denně opalovací krém či olej pro citlivou dětskou pokožku, nejlépe bez konzervantů a aromat a s faktorem u nás 20, u moře 30‑40,
 • přírodní a doplňková léčba – gely, krémy a masti s obsahem aloe, heřmánku, třezalky nebo měsíčku,
 • pijte nejméně 6 sklenic vody denně – pomůže to odstranit z organismu odpadové látky, které mohou být příčinou kožních problémů,
 • na hlubší rány přiložte jen obvaz s polštářkem a odešlete postiženého k odbornému ošetření,
 • pálení a svědění může být alergií na slunce – pomohou lokální antihistaminika (viz více v sekci „Alergie na slunce“),kalciumpanthenát ung či dexpanthenol ung,
 • je-li v ráně cizí těleso, které pevně lpí, neodstraňujte ho (vyjma např. skla od toxické chemikálie); obložte ránu mulem, obvažte a odešlete postiženého k lékaři,
 • k péči o pokožku:
  • důležitou součástí je správná výživa – udržuje pokožku pružnou a vláčnou, zajišťuje dostatek živin, vitamínů, minerálů a stopových prvků, zvyšuje imunitu proti infekci a zkracuje dobu léčení již existujících ran,
  • pro nemocné obecně platí pravidlo 15–20 % bílkovin, 25–35 % tuků, 45–65 % sacharidů.

Strava by se měla skládat:

 • z dostatku bílkovin (maso, vejce, ryby, luštěniny),
 • dostatku ovoce a zeleniny,
 • mléka a obilovin,
 • v případě poruch přijímání potravy - i z doplňků stravy (pro doplnění vitamínů, minerálů).

Omezte množství tučných jídel a jezte více ovoce a zeleniny, zvláště mrkve (obsahující beta‑karoten), aby vaše kůže byla zdravá a abyste potlačili projevy akné.

 • Chraňte poranění a jizvy před sluncem a mrazem čí poraněním a infekcí,
 • promašťujte je 2‑3x denně např. Excipalem mastí, olejem nebo Linola Fetem, 3x denně provádějte jejich tlakovou masáž. S lékařem konzultujte další ošetření, péči a hojení,
 • stačí jeden den na slunci bez dostatečné ochrany, aby mohly vzniknout nenapravitelné škody na kožních buňkách a možná i na DNA, které mohou vést až k rakovině kůže a jejímu předčasnému stárnutí,
 • vitamin C a vitamin E pomáhají chránit kůži před poškozením zvnějšku a před volnými radikály poškozujícími buňky. Zklidňují vyrážky a ekzémy, hojí popáleniny, oděrky i řezné rány. Potlačují zánět a zmírňují svědění a suchost kůže,
 • při mnohých kožních onemocněních, zvláště zánětlivých, je účinný pupalkový olej, který lze rovněž aplikovat místně. Olej tea tree (melaleukový olej) a levandulový olej se rovněž nanáší na kůži, aby podpořil hojení hmyzího bodnutí a štípnutí, řezných ranek a odřenin a zabránil jejich infikování. Aloe vera zklidňuje popáleniny a hojí poraněnou kůži. Heřmánkový krém a jogurt můžete použít místně proti svědění a měsíčkový krém proti zánětu,
 • rybí tuk…
  dávkování: 2 lžičky denně,
  pozor: užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem,
  doporučení: vegetariáni mohou nahradit i lžící lněného oleje,
 • vitamin C…
  dávkování: 500 mg denně,
  doporučení: objeví-li se průjem, snižte dávku,
 • vitamin E…
  dávkování: 250 mg denně,
  pozor: užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem,
 • echinacea (třapatka)…
  dávkování: 200 mg třikrát až čtyřikrát denně,
  doporučení: při akutní infekci užívejte vždy po několika hodinách,
 • pupalkový olej…
  dávkování: 1000 mg dvakrát až třikrát denně,
  doporučení: užívejte při jídle.

Přírodní a doplňková léčba

Gely, krémy a masti s obsahem aloe, heřmánku, třezalky nebo měsíčku.

Poznámka: Výše zmiňované i další vhodné volně prodejné léky si můžete vybrat podle potřeby v subkapitole „Léky“, kde je jejich přesný název, složení, velikost balení, příbalová informace ke správnému užívání a další informace. Pozorně si přečtěte příbalový leták (PIL) léku, který užíváte. V případě že problémy neustupují ani po 5 dnech, anebo dochází ke komplikacím, navštivte lékaře.

 

Podívejte na seznam přípravků

Jak můžeme zabránit slunečním popáleninám:

 • Děti by si neměly hrát na prudkém slunci, především ne mezi 11. ‑15. hodinou.
 • Měly by mít vždy pokrývku na hlavě, i když se někdy může zdát, že je slunce schované za mraky. Děti jsou velmi citlivé i na menší záření.
 • Děti hrající si na slunci by měly být schované pod slunečníkem.
 • Je nutné dítěti několikrát denně nanášet opalovací krém či olej pro citlivou dětskou pokožku, nejlépe bez konzervantů a aromat a s faktorem u nás 20, u moře 30–40.

Je nutno zabránit kontaktu s otevřeným ohněm a horkými tekutinami. To druhé platí zejména pro malé děti, které na sebe často převrhnou vřelé nápoje ze stolu.

 • Horké hrnečky nebo konévky vždy stavte daleko od okraje stolu!
 • Nepoužívejte žádné ubrusy, které lze ze stolu lehko strhnout!
 • Při vaření vody dávejte pozor na procházející děti, které si na sebe neopatrností mohu konev strhnout!
 • Nikdy nepijte nebo nejezte nic horkého ve chvílích, kdy na vašem klíně sedí dítě!
 • Pokud možno vařte na zadní ploténce! Opatřete plotnu bezpečnostní mřížkou!
 • Úchyty hrnců a pánví vždy otočte dozadu, aby o ně nikdo nemohl při procházení zavadit!
 • Hořící tuk na pánvi vždy přikryjte poklicí, nikdy se ho nesnažte uhasit vodou!
 • Nikdy nenechávejte dítě o samotě u otevřeného ohně!
 • Pečlivě ukládejte zápalky a zapalovače na taková místa, aby se k nim vaše dítě nemohlo dostat! Nezapomínejte na vynalézavost dětí – ta se den ode dne zvětšuje!
 • Nádoby z mikrovlnné trouby jsou většinou při doteku pouze vlažné, ačkoli je obsah vařící! Proto vždy dobře promíchat, a než dáte jídlo dětem, vyzkoušet!
 • Nikdy nenechávejte do vany natéct vařící vodu. Používejte bezpečnostní baterie!
 • Navštivte kurs první pomoci, nebo si pravidelně osvěžujte své již dříve získané znalosti.

Stále mějte v blízkosti telefonu číslo záchranné stanice, kam v případě úrazu můžete okamžitě volat!

Zdroje:

web cs.wikipedia.org/wiki/Popaleniny, SZÚ,

BESIP, Doporučené postupy ČLnK

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
AESCIN-TEVA
← zpět na výpis léků
Název AESCIN-TEVA
Doplňek názvu
SUKL kód 107806
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
AJATIN PROFARMA TINKTURA S MECHANICKÝM…
← zpět na výpis léků
Název AJATIN PROFARMA TINKTURA S MECHANICKÝM ROZPRAŠOVAČEM
Doplňek názvu
SUKL kód 59622
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
ALUMINII ACETOTARTRATIS CREMOR HBF
← zpět na výpis léků
Název ALUMINII ACETOTARTRATIS CREMOR HBF
Doplňek názvu
SUKL kód 31748
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ascorutin
50
← zpět na výpis léků
Název Ascorutin
Doplňek názvu 50
SUKL kód 96303
Velikost balení 50
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Aspirin C 20
20
← zpět na výpis léků
Název Aspirin C 20
Doplňek názvu 20
SUKL kód 46214
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ataralgin
20
← zpět na výpis léků
Název Ataralgin
Doplňek názvu 20
SUKL kód 48888
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
BALNEUM HERMAL PLUS
← zpět na výpis léků
Název BALNEUM HERMAL PLUS
Doplňek názvu
SUKL kód 60412
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
BEPANTHEN
← zpět na výpis léků
Název BEPANTHEN
Doplňek názvu
SUKL kód 2564
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
BEPANTHEN PLUS
← zpět na výpis léků
Název BEPANTHEN PLUS
Doplňek názvu
SUKL kód 59714
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
BETADINE
← zpět na výpis léků
Název BETADINE
Doplňek názvu
SUKL kód 62315
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
BETADINE
← zpět na výpis léků
Název BETADINE
Doplňek názvu
SUKL kód 62317
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Calcium pantothenicum zentiva
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název Calcium pantothenicum zentiva
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 155181
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon tablety 100 mg
40X100MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon tablety 100 mg
Doplňek názvu 40X100MG
SUKL kód 76188
Velikost balení 40X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CICADERMA
← zpět na výpis léků
Název CICADERMA
Doplňek názvu
SUKL kód 97947
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ
0.198%W/W 1X100ML
← zpět na výpis léků
Název DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ
Doplňek názvu 0.198%W/W 1X100ML
SUKL kód 138352
Velikost balení 0.198%W/W 1X100ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
EMOXEN GEL
← zpět na výpis léků
Název EMOXEN GEL
Doplňek názvu
SUKL kód 100289
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
fenistil
1X30GM/30MG
← zpět na výpis léků
Název fenistil
Doplňek názvu 1X30GM/30MG
SUKL kód 15390
Velikost balení 1X30GM/30MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
fenistil roll-on
1X8ML/0.8MG
← zpět na výpis léků
Název fenistil roll-on
Doplňek názvu 1X8ML/0.8MG
SUKL kód 15391
Velikost balení 1X8ML/0.8MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
HEŘMÁNKOVÝ KVĚT
← zpět na výpis léků
Název HEŘMÁNKOVÝ KVĚT
Doplňek názvu
SUKL kód 76578
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
HYDROCORTISON LÉČIVA
← zpět na výpis léků
Název HYDROCORTISON LÉČIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 858
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
JODISOL ROZTOK
← zpět na výpis léků
Název JODISOL ROZTOK
Doplňek názvu
SUKL kód 25269
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Jodisol spray s mechanickým…
1X75GM
← zpět na výpis léků
Název Jodisol spray s mechanickým rozprašovačem
Doplňek názvu 1X75GM
SUKL kód 25264
Velikost balení 1X75GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
LIOTON 100 000 GEL
← zpět na výpis léků
Název LIOTON 100 000 GEL
Doplňek názvu
SUKL kód 83106
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
panadol
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název panadol
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 46227
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Baby
1X100ML
← zpět na výpis léků
Název Panadol Baby
Doplňek názvu 1X100ML
SUKL kód 46700
Velikost balení 1X100ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
PANTHENOL SPRAY
← zpět na výpis léků
Název PANTHENOL SPRAY
Doplňek názvu
SUKL kód 13803
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen 100
5X100MG
← zpět na výpis léků
Název Paralen 100
Doplňek názvu 5X100MG
SUKL kód 91249
Velikost balení 5X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen 125
20X125MG
← zpět na výpis léků
Název Paralen 125
Doplňek názvu 20X125MG
SUKL kód 97656
Velikost balení 20X125MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PEROXID VODÍKU 3% COO
← zpět na výpis léků
Název PEROXID VODÍKU 3% COO
Doplňek názvu
SUKL kód 55911
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PEROXID VODÍKU 3% TMD
← zpět na výpis léků
Název PEROXID VODÍKU 3% TMD
Doplňek názvu
SUKL kód 32302
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
epíkový čaj
20X1.5GM
← zpět na výpis léků
Název epíkový čaj
Doplňek názvu 20X1.5GM
SUKL kód 57667
Velikost balení 20X1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
SEPTONEX PLUS
← zpět na výpis léků
Název SEPTONEX PLUS
Doplňek názvu
SUKL kód 59212
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
TRAUMAPLANT
← zpět na výpis léků
Název TRAUMAPLANT
Doplňek názvu
SUKL kód 43980
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 96406
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
zodac gtt
1X20ML
← zpět na výpis léků
Název zodac gtt
Doplňek názvu 1X20ML
SUKL kód 58834
Velikost balení 1X20ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Brufen sirup
1X100ML/2GM
← zpět na výpis léků
Název Brufen sirup
Doplňek názvu 1X100ML/2GM
SUKL kód 99580
Velikost balení 1X100ML/2GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
EFFERALGAN VITAMIN C
← zpět na výpis léků
Název EFFERALGAN VITAMIN C
Doplňek názvu
SUKL kód 95558
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
MEXALEN 250 MG
← zpět na výpis léků
Název MEXALEN 250 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 94980
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
ACC 100
20X100MG
← zpět na výpis léků
Název ACC 100
Doplňek názvu 20X100MG
SUKL kód 32561
Velikost balení 20X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
CONTRACTUBEX
0 100GM
← zpět na výpis léků
Název CONTRACTUBEX
Doplňek názvu 0 100GM
SUKL kód 44981
Velikost balení 0 100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
BEPANTHEN LOTIO
25MG/ML 20ML
← zpět na výpis léků
Název BEPANTHEN LOTIO
Doplňek názvu 25MG/ML 20ML
SUKL kód 57336
Velikost balení 25MG/ML 20ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru