REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Dotazník MIDAS – bolesti hlavy

Tento dotazník slouží ke zjištění závažnosti Vašich bolestí hlavy a výsledek umožňuje zahájení pro Vás co nejúčinnější léčby. Přečtěte si prosím pozorně následující otázky týkající se výskytu všech bolestí hlavy, které jste prodělali v posledních 3 měsících.

Svou odpověď vyznačte do předtištěných políček umístěných vpravo od otázky. V případě, že jste činnost uvedenou v otázkách v posledních 3 měsících nevykonávali, uveďte do políček vpravo nulu.

Po vyplnění dotazníku spočítejte celkový počet dnů z odpovědí na otázky 1‑5 a zapište jej do kolonky CELKOVÉ SKÓRE (otázky A a B se do součtu nezahrnují).

Dotazník

Otázka číslo

Znění otázky

Počet dnů

1

Kolik dnů v posledních 3 měsících jste z důvodu bolesti hlavy nebyl/a v práci či ve škole?

 

2

Kolik dnů v posledních 3 měsících byla vaše aktivita v práci nebo ve škole snížena na polovinu nebo méně z důvodu bolesti hlavy? (Nezapočítávejte dny, které jste uvedl/a v předchozí otázce.)

 

3

Kolik dnů v posledních 3 měsících jste nebyl/a schopen/na vykonávat domácí práce z důvodu bolesti hlavy?

 

4

Kolik dnů v posledních 3 měsících byla Vaše aktivita v domácnosti snížena na polovinu nebo méně z důvodu bolesti hlavy? (Nezapočítávejte dny, které jste uvedl/a v předchozí otázce.)

 

5

Kolik dnů v posledních 3 měsících jste nebyl/a schopen/na rodinných, společenských nebo s volným časem spojených aktivit z důvodu bolesti hlavy?

 

Celkové skóre – počet dnů:

 

Doplňující otázky:

Otázka

Znění otázky

Počet dnů

A

Kolik dnů v posledních 3 měsících jste měl/a bolesti hlavy? (Pokud bolesti trvaly déle než jeden den, započítejte každý den zvlášť.)

 

B

Ve škále 1–10 zaškrtněte, jak silné v průměru Vaše bolesti hlavy byly, a do políček vpravo zapište výsledek hodnocení.
(0 = žádná bolest, 10 = nejsilnější možné bolesti)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Je-li Vaše celkové skóre vyšší než 5, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře. Vyplněný dotazník vezměte s sebou.

Součet dnů z otázek 1–5 udává stupeň závažnosti migrény…

Závažnost migrény

Skóre

Omezení klienta

Stupeň I.

0–5

mírné, nebo žádné omezení

Stupeň II.

6–10

mírné omezení

Stupeň III.

11–20

středně těžké omezení

Stupeň IV.

21 a více

těžké omezení

Zdroj: Strnadová Martina, Dudová Milena, Loudová Miloslava – Bolest hlavy se zaměřením na migrénu z pohledu sestry, sestra 3003, vol. XIII, no. 4, p. 17, ISSN 12 10-0404.

 

Více informací - související zdravotní problémy

Více informací - související obecné informaceREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru