REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Uši – Příušnice

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Příušnice (parotitida) je infekční virové onemocnění, postihující slinné žlázy, hlavně příušní.

Nemocný virus vylučuje v prvních několika dnech po svém infikování vzduchem, který vydechuje – při dlouhodobém blízkém kontaktu s nakaženou osobou (pobytu ve stejné místnosti).

Onemocnět mohou děti (většinou od 2. roku věku) i dospělí. Někdy také prostřednictvím čerstvě kontaminovaných předmětů infikovanými.

Inkubační doba je 14 až 23 dní. Nakažlivost je menší než u planých neštovic, ale větší než 50 %. Po prodělané nákaze zůstává celoživotní imunita.

Nakazí se převážně lidé, kteří nebyli očkováni, ale i očkovaní jedinci mohou ve výjimečných případech onemocnět. Onemocnění má sezónní výskyt, hlavně v zimních měsících a na jaře.

Rizikové faktory příušnic:

 • nejvyšším rizikovým faktorem je oslabený imunitní systém,
 • styk s nakaženou osobou (i osobou, u které se nemoc neprojevuje),
 • pobyt ve školních zařízeních, v kolektivech,
 • při dlouhodobém blízkém kontaktu s nakaženou osobou, např. při pobytu ve stejné místnosti (hovoříme o kapénkové infekci),
 • neočkovanost.

Komplikace u příušnic:

Komplikace nemoci jsou často součástí klinického obrazu u nemocného. Výše byly v příznacích příušnic zmíněny:

 • zánět mozkových blan (meningitida), postižení sluchového nervu – a tedy postižení sluchu až ohluchnutí, zánět slinivky břišní (pankreatitida),
 • vývoj cukrovky (diabetes mellitus),
 • zánět varlete (orchitida), neplodnost (sterilita),
 • Obvykle příušnice probíhají bez těchto doprovodných stavů, nicméně při výskytu takovýchto příznaků bez zduření příušních žláz, by mělo být pomýšleno na možnost nákazy virem parotitidy a pacient by měl být testován buď na protilátky v krvi či moči, případně by měl být u něj virus přímo prokázán jinými metodami.

  V některých závažnějších případech se může přidružit zánět mozkových blan s příznaky:

 • zvracením,
 • nechutenstvím,
 • nevolností,
 • varle je výrazně zvětšené,
 • kůže nad ním je zarudlá,
 • jedná se o stav, který, pokud není léčen, může vést k neplodnosti (sterilitě).

Příušnice podléhají povinnému hlášení o infekci.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky příušnic:

 • Vzestup teploty,
 • těstovitý otok příušní žlázy u spodní čelisti, může zasahovat pod ucho a na vnější stranu krku; není červený,
 • na dotek lehce bolí,
 • do 1–3 dnů se stejný otok objeví i na druhé straně,
 • příušních slinných žláz,
 • bývá doprovázen bolestmi hlavy,
 • zvracení a pocit na zvracení,
 • snížená chuť k jídlu,
 • bolest hlavy,
 • bolest břicha,
 • horečka 38–40 °C,
 • zvýšená hladina cukru v krvi,
 • s odstupem několika dnů od začátku onemocnění se může u chlapců v pubertě nebo u mužů objevit otok varlete,
 • zvracení,
 • bolest hlavy,
 • zhoršený sluch až hluchota mohou být vyvolány zánětem mozkových blan a postižením slinivky břišní,
 • neplodnost,
 • otok a bolest varlat,
 • zvýšená cukr v krvi.

Podle závažnosti onemocnění trvají příušnice 5–14 dnů, poté horečka i další příznaky ustupují. 

Charakteristické projevy:

Příušnice jsou charakterizovány zduřením jedné nebo obou (v odstupu 2 dnů) příušních slinných žláz a teplotami ke 40°C. Příušní slinné žlázy se nacházejí před a pod ušním lalůčkem, zduření je způsobeno namnožením virů a následným zanícením, a projevuje se otokem před uchem a podél dolní čelisti. 

Při mírné formě může být tento příznak nahrazen pouhými nepříjemnými pocity v těchto místech. V některých případech může naopak dojít k rozšíření zánětu i na ostatní slinné žlázy (podčelistní a podjazykové), může se objevit i otok podkožního vaziva, který přechází často až na hrudník. Téměř polovina nakažených však překoná toto onemocnění bez výrazných příznaků. 

V některých závažnějších případech se může přidružit zánět mozkových blanpříznaky: 

 • vysokou horečkou,
 • zvracením,
 • bolestmi hlavy.

U části nemocných tento stav může zanechat jednostranné postižení sluchu až hluchotu.

Další komplikací je zánět slinivky břišní (pankreatitida) s příznaky:

 • nechutenstvím,
 • bolestmi břicha,
 • nevolností,
 • zvracením.

Častou komplikací u dospělých mužů je zánět varlat...

Zánět může postihnout buď jen jedno z varlat, nebo obě, s příznaky:

 • varle je výrazně zvětšené,
 • bolestivé,
 • kůže nad ním je zarudlá.

Jedná se o stav, který, pokud není léčen, může vést k neplodnosti (sterilitě).

Rizikové faktory příušnic:

Nejvyšším rizikovým faktorem je oslabený imunitní systém a styk s nakaženou osobou (i osobou, u které se nemoc neprojevuje), neočkovanost, pobyt ve školních zařízeních, v kolektivech.

 
Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozornění:

obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Pro dětské pacienty:

Pokud problémy neustupují při samoléčbě ani po 3-5 dnech, anebo dojde ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře zvláště:

 • jsou-li teploty vysoké, nebo kolísají z vysokých hodnot do normálních teplot,
 • varovat by vás měl i dlouhodobý kašel s bolestmi na hrudi a dušností,
 • vykašlávání hlenu, který je zabarvený do žluta či zelena, či s krvavým hlenem,
 • bolesti hlavy,
 • zhoršující se únava, nechutenství až zvracení a průjem delší než 4‑5 dní.

Navštivte lékaře, zejména když:

 • jsou-li mízní uzliny na krku zduřelé a citlivé na dotek,
 • dostavují-li se návaly zimnice a pocení,
 • bolest na prsou, dušnost nebo pískot v průduškách,
 • bolest v krku je silnější a na mandlích se objevil bílý povlak,
 • bolest v uchu nebo bolest vedlejších nosních dutin,
 • horečka je vyšší než 38,5 °C a trvá déle než 2 dny,
 • když horečka nad 38,5 °C vede k výrazným ztrátám tělesných tekutin a riziku dehydratace, především u dětí,
 • nedaří-li se nám snížit teplotu,
 • dítě opakovaně zvrací, stěžuje si na prudké bolesti břicha,
 • pozorujeme-li výraznou změnu chování – dítě je zmatené, blouzní, je agresivní, nebo naopak nereaguje a je nápadně netečné,
 • odmítá-li dítě tekutiny a má-li silný průjem s vodnatými častými stolicemi, je nutné lékařské vyšetření, někdy s krátkodobou hospitalizací k zajištění nitrožilní rehydratace a remineralizace,
 • u dětí v prvním ½roce života, pokud teplota nad 39 °C trvá déle než 24 hodin, pokud se výrazně změní chování dítěte (bezdůvodně křičí, nereaguje na pohlazení, nelze je vzbudit), vyskytne-li se zvracení krve,
 • trvající bolesti hlavy, zhoršující se únava.

Pozor! Kojenec se může dostat do metabolického rozvratu během několika hodin! Průjem u kojenců tedy nesmíme v žádném případě podcenit!

Rozhodneme-li se navštívit lékaře, volíme vždy raději návštěvu u svého praktického lékaře nebo u lékaře pro děti a dorost v jeho ordinaci. Návštěvu na pohotovosti volíme v krajní nouzi, pokud je to nezbytné. Rozhodně není důvodem k návštěvě pohotovosti zvýšená teplota.

Vždy je nutné, abyste si léky vybrali s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav: 

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve a léků, které na ně užívá – možné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení.
 • Zkontolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
  1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  2. Ale každý kdo užívá více než 5 léků,  by si měl vždy zkontrolovat  jestli na sebe nereagují negativně, protože je to již velice pravděpodobné. 
 • Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do on-linové poradny www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
 • Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte s e-mailovou odpovědí za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
  1. Bonusem pro pacienty je že by zde měli dostat i nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky neužívat.
  2. Některé kombinace nejsou tak nebezpečné – stačí  když lékař změní dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.
 • Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem...
  1. v těhotenství a období kojení,
  2. u malých dětí a kojenců,
  3. u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.
 • Vždy dodržujte režimová opatření – klid, pití, vitamíny apod.
 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Projektem zmiňované i další vhodné volně prodejné léky si můžete vybrat podle potřeby v subkapitole „Léky“, kam je postupně vkládáme s jejich přesným názvem, složením, velikostí balení, příbalovou informací ke správnému užívání a dalšími informacemi.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují potenciálně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením celého zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým aktivním přístupem – změnou chování a životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • dodržováním zásad hygieny a pravidelnou péčí o tělo, přípravou a konzumací stravy,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba příušnic:

Diagnóza onemocnění podle klinických příznaků – diagnózu potvrdí vyšetření krve, při kterém se prokáže přítomnost protilátek proti viru příušnic. Protilátky lze také prokázat ve slinách, v moči apod.

Léčba příušnic je nespecifická, při mírném průběhu nemoc sama odezní. Teplota klesne za 2–3 dny, otoky se vstřebají během 10 dnů. Hospitalizace bývá nutná jen při komplikacích.

Nemocný je infekční cca 3–14 dní před propuknutím onemocnění (max nakažlivost je 48 h před objevením se prvních příznaků) a dále přibližně týden až 14 dní po vyléčení. Měl by proto být po tuto dobu izolován od zdravých jedinců.

Příušnice u lékaře:

Lékař – nemocného celkově vyšetří, případně odebere krev na vyšetření protilátek proti příušnicím. Tak pozná, zda vaše obtíže jsou způsobeny probíhajícími příušnicemi. Ze stejného odběru krve pozná, jestli došlo k postižení slinivky břišní. V případě komplikací (zánět varlete, zánět mozkových blan, nebo výraznější postižení slinivky břišní) je nutná nemocniční léčba. V případě postižení varlat se podávají kortikosteroidy. V druhých dvou případech se hlavně monitoruje průběh onemocnění. Prognóza všech těchto komplikací je velice dobrá.

Samoléčba a první pomoc u příušnic:

Žádný lék, který by byl určen proti viru parotitidy, není k dispozici. V případě zánětu slinivky břišní (pankreatitidy) je nutné dodržovat dietu (obvykle dieta shodná s tzv. žlučníkovou dietou – s omezením tuků).

Upozorňujeme, že obsah těchto internetových stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Poznámka: Níže zmiňované i další vhodné volně prodejné léky si můžete vybrat podle potřeby v subkapitole „Léky“, kde je jejich přesný název, složení, velikost balení, příbalová informace ke správnému užívání  a další informace. Pozorně si přečtěte příbalový leták (PIL)  léku, který užíváte. V případě, že problémy neustupují ani po 5 dnech, či dochází ke komplikacím, navštivte lékaře

 • Podávání léků snižujících teplotu a bolest (antipyretika, analgetika): paracetamol jako Paralen, Panadol, Effralgan, …… ASA: jako Aspirin, Upsarin, …. Ibuprofen: např. Ibalgin , Nurofen, …  Směsi: např. Coldrex, Coldrex Noční léčba, Nurofen, Efferalgan C, …  Panadol plus Grip složka analgetická+složka uvolňující dutiny (pseudoefedrin). Paralen Plus – vedle základního paracetamolu, jenž snižuje teplotu a tlumí bolest, obsahuje další léčivé látky s následujícím působením: pseudoefedrin – odstraňuje zduření nosní sliznice, a dextrometorfan – potlačuje kašel působením na centrum reflexu kašle v mozkovém kmeni (účinek se dostaví rychle a trvá 4–6 hodin).  Humex Cold, Paralen v suspenzi pro děti obsahuje paracetamol,
 • podávání obkladů,
 • klid na lůžku – tím předcházíme možným komplikacím, jako je zánět varlete či zánět mozkových blan,
 • držet dietu – spíše kašovitou stravu s omezením tuku – podobnou dietu, jako při postižení žlučníku. Tím můžeme předejít i postižení slinivky břišní,
 • navštívit lékaře, pokud se příznaky a obtíže nesnížily ani po 3 dnech,
 • při zánětu varlat:
  • dávat chladné obklady,
  • ordinují se glukokortikoidy (léky tlumící zánětlivou reakci) – předepisuje je lékař. Léčba trvá obvykle 5–14 dní), jinak zánět může poškodit tkáň varlete natolik, že se spermiotvorná tkáň a její vývodné cesty změní ve vazivo a již nikdy více není možné oplodnění,
 • snižování teploty – například léky s paracetamolem, popř. zábaly…, obklady,
 • mírnění otoků – přikládají teplé (ne horké) obklady. Zduřelé žlázy způsobují bolest při kousání a polykání,
 • mírnění bolesti – léky proti bolesti, například léky s paracetamolem,
 • izolace od okolí alespoň 9 dní od vypuknutí příznaků,
 • přijímat tekutou nebo kašovitou stravu,
 • racionální strava – omezení tuků šetří slinivku břišní, 5x denně malé dávky,
 • dostatek zeleniny a ovoce,
 • důkladná ústní hygiena,
 • dostatek tekutin, nejlépe studených čajů. Nevhodné jsou kyselé nápoje, které slinné žlázy ještě více dráždí,
 • při těžším průběhu lékař předepíše antibiotika,
 • jedinou účinnou ochranou proti příušnicím je očkování. Provádí se spolu s očkováním proti zarděnkám a spalničkám nejdříve první den 15. měsíce věku dítěte. Za 6–10 měsíců od první dávky se dítě přeočkovává podruhé,
 • očkování přesto nezaručí takovou imunitu jako prodělání nemoci, protože i po očkování může dojít k poklesu tvorby protilátek a k následnému nakažení. Nemoc pak ale mívá lehčí průběh.

Kojenci do 6 měsíců jsou chráněni mateřskými protilátkami. V době očkování musí být dítě zcela zdravé a nesmí mít oslabený imunitní systém. Do týdne se pak může objevit zvýšená teplota, rýma a slabší vyrážka.

 

Blíže související nemoci zde:

 • Horečka, teplota a febrilní křeče
 • Zvracení – vomitus
 • Bolesti hlavy: migréna, tenzní a další bolesti
 • Nevolnost a zvracení
 • Dětské infekční onemocnění – přehledně
 • Bolest břicha – obecně
 • Nechutenství (dyspepsie)

  • infekce a možnost ochrany - prevence,   Infekční onemocnění – přehled
  • Imunitní systém - přehled
Podívejte na seznam přípravků

Prevence příušnic:

 • očkování – první očkování se provádí společně s očkováním proti zarděnkám a spalničkám v tzv. triple vakcíně v 15. měsíci,
 • přeočkovává se 21.–25. měsíc, tedy 6–10 měsíců po první vakcíně, imunita zůstává celoživotní,
 • otužování,
 • zdravá strava s dostatkem vitamínů a minerálů,
 • dostatek pohybu na čerstvém vzduchu.

 

Zdroj:

weby spala.cz, nemoci.vitalion.cz/priusnice

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
ACC long
20X600MG
← zpět na výpis léků
Název ACC long
Doplňek názvu 20X600MG
SUKL kód 57396
Velikost balení 20X600MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
acc sirup
75ML/1.5GM
← zpět na výpis léků
Název acc sirup
Doplňek názvu 75ML/1.5GM
SUKL kód 13203
Velikost balení 75ML/1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon tablety 100 mg
40X100MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon tablety 100 mg
Doplňek názvu 40X100MG
SUKL kód 76188
Velikost balení 40X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Coldrex horký nápoj černý rybíz
10KS
← zpět na výpis léků
Název Coldrex horký nápoj černý rybíz
Doplňek názvu 10KS
SUKL kód 45246
Velikost balení 10KS
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Coldrex junior citron
SÁČ
← zpět na výpis léků
Název Coldrex junior citron
Doplňek názvu SÁČ
SUKL kód 105920
Velikost balení SÁČ
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Coldrex proti bolesti v krku ostružina
20
← zpět na výpis léků
Název Coldrex proti bolesti v krku ostružina
Doplňek názvu 20
SUKL kód 17825
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nurofen pro děti
TRUB
← zpět na výpis léků
Název Nurofen pro děti
Doplňek názvu TRUB
SUKL kód 52307
Velikost balení TRUB
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE
← zpět na výpis léků
Název NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE
Doplňek názvu
SUKL kód 107702
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG
← zpět na výpis léků
Název NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 51561
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nurofen pro děti čípky 60 mg
10X60MG
← zpět na výpis léků
Název Nurofen pro děti čípky 60 mg
Doplňek názvu 10X60MG
SUKL kód 50448
Velikost balení 10X60MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nurofen pro děti jahoda
TRUB
← zpět na výpis léků
Název Nurofen pro děti jahoda
Doplňek názvu TRUB
SUKL kód 101113
Velikost balení TRUB
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
panadol
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název panadol
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 46227
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Baby
1X100ML
← zpět na výpis léků
Název Panadol Baby
Doplňek názvu 1X100ML
SUKL kód 46700
Velikost balení 1X100ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Panadol Baby čípky
10X125MG
← zpět na výpis léků
Název Panadol Baby čípky
Doplňek názvu 10X125MG
SUKL kód 95611
Velikost balení 10X125MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Extra
30
← zpět na výpis léků
Název Panadol Extra
Doplňek názvu 30
SUKL kód 13802
Velikost balení 30
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PANADOL JUNIOR ČÍPKY
← zpět na výpis léků
Název PANADOL JUNIOR ČÍPKY
Doplňek názvu
SUKL kód 95613
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen 100
5X100MG
← zpět na výpis léků
Název Paralen 100
Doplňek názvu 5X100MG
SUKL kód 91249
Velikost balení 5X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen 125
20X125MG
← zpět na výpis léků
Název Paralen 125
Doplňek názvu 20X125MG
SUKL kód 97656
Velikost balení 20X125MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen sus
1X100ML/2.4GM
← zpět na výpis léků
Název Paralen sus
Doplňek názvu 1X100ML/2.4GM
SUKL kód 66101
Velikost balení 1X100ML/2.4GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VITAMIN E 100-ZENTIVA
← zpět na výpis léků
Název VITAMIN E 100-ZENTIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 10430
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
upsarin c
2X10=20
← zpět na výpis léků
Název upsarin c
Doplňek názvu 2X10=20
SUKL kód 67228
Velikost balení 2X10=20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
EFFERALGAN VITAMIN C
← zpět na výpis léků
Název EFFERALGAN VITAMIN C
Doplňek názvu
SUKL kód 95558
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Nurofen liquid capsules
10X200MG
← zpět na výpis léků
Název Nurofen liquid capsules
Doplňek názvu 10X200MG
SUKL kód 3253
Velikost balení 10X200MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru