REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Zápal plic

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Plicní sklípky jsou protkány cévami a svou tenkou stěnou umožňují výměnu plynů mezi krví a vzduchem. Plicní sklípky tvoří lipoprotein surfaktant, jenž zabraňuje smrštění plicního sklípku, který by se jinak vyfoukl jako nafukovací balónek…

Zápal plic (zánět plic, pneumonie)

je onemocnění, které způsobují bakterie, viry, popřípadě u imunitně slabších (senioři, nemocní) i houby, plísně a parazité. Zánět plic přesně znamená zánět plicních sklípků (alveolů) a tkáně kolem sklípků (pojivové tkáně).

Zápal plic je zánětlivé onemocnění plic nejčastěji infekčního původu. Zánět je obrannou reakcí organismu na přítomnost mikrobů (virů nebo bakterií) či na poškození tkáně. Nejčastější formou zápalu plic je bronchopneumonie, při které je zánět přítomen v průdušinkách a přilehlé plicní tkáni. Zápal plic je lidovým názvem pro více druhů zánětů plicní tkáně.

Slovo zánět není „infekce“.

Zánět vzniká v těle jako obranná reakce imunitního systému. Zánětem reaguje náš organismus nejen na infekci, ale i na všechna ostatní neinfekční narušení jeho celistvosti. Zánětem reagujeme na popálení, zánětem reagujeme na kontakt s agresivní chemikálií apod.

Přenos infekce probíhá kapénkově (mikroorganismy jsou přenášeny námi vydechovanými kapénkami), infekce se může šířit především díky chřipce, kýchání, kašlirýmě. Pocházet může např. ze zánětu nosohltanu.

Koho trápí pálení žáhy či porucha pohyblivosti jícnu, tomu se může dostat žaludeční šťáva či potrava až do plic, což může vést k neinfekčnímu zánětu plic. Snížení kyselosti žaludku (inhibitory protonové pumpy) patrně umožní přežití a následné vdechnutí mikrobů.

Možné příčiny pneumonie:

 • infekce plic nejrůznějšími bakteriemi a viry,
 • plísně,
 • paraziti, kteří se od jiného člověka do dýchacích cest nejčastěji dostávají vdechnutím – kapénková infekce,
 • vdechování dráždivých látek,
 • vdechnutí žaludečního obsahu (aspirační pneumonie),
 • ozařování.

U lidí s oslabeným imunitním systémem mohou zápal plic vyvolat i původci, kteří jsou u zdravých jedinců neškodní. Ideální podmínky pro pomnožení bakterií jsou při hromadění hlenu za překážkou v dýchacích cestách (cizí těleso, zúžení nebo nádor). Zápal plic se za této situace objevuje opakovaně i po zaléčení antibiotiky.

Poddruhy nemoci

Pneumonie můžeme dělit podle patogenu, který onemocnění způsobil, na bakteriální, virové, mykotické (houby, plísně) i neinfekční.

Průběh a závažnost onemocnění jsou dány hlavně:

 • konkrétním typem mikroba,
 • věkem nemocného,
 • jeho celkovým fyzickým stavem,
 • životním stylem,
 • případnými dalšími onemocněními.

Možnosti vzniku onemocnění

Infekční pneumonie dle typu…

 1. Komunitní pneumonie – onemocnění vzniklé nákazou některou z bakterií: Streptococcus pneumoniae, Haemophillus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae aj., dále pak různými viry (např. virem chřipky). Do plic se obvykle vdechnou jako malé množství hlenu z vyšších etáží dýchacích cest.
 2. Nozokomiální pneumonie – záněty plic získané v nemocnici specifickými kmeny bakterií, které se přizpůsobily tamním podmínkám, s odolností např. vůči dezinfekčním prostředkům a antibiotikům.
 3. Pneumonie vznikající u tzv. imunosuprimovaných osob s oslabenou schopností obrany organismu – nemocní např. s nádory, s vrozenou chorobou imunitního systému, AIDS, nebo náchylnější vlivem léčebných postupů (podávání kortikoidů, po operacích a transplantacích). Na rozdíl od předešlých dvou typů jsou tyto pneumonie vyvolávány i houbami (Aspergillus, Candida) a prvoky (Pneumocystis carini).
 4. Pneumonie hypostatická se může rozvinout u nemocných s dlouhodobým omezením pohybu (upoutaných na lůžko) – vlivem nedostatečné výměny krve se vytváří prostředí příznivé pro osídlení např. stafylokoky…
 5. Neinfekční pneumonie mohou vzniknout vdechnutím kyselého obsahu žaludku při zvracení. Stejně mohou působit i agresivní chemické látky, které postižený požil, a následně vdechl zvratky, které je obsahovaly, nebo vdechnutím cizího tělesa přímo.
 6. Inhalační pneumonie vznikají vdechnutím jedovatých plynů či par, které dráždí celé dýchací cesty, až ke vzniku zánětu.
 7. Zvláštními podtypy jsou zápaly plic způsobené nitrobuněčnými bakteriemi, jako jsou chamydie nebo mykoplazmata legoney. Tyto zvláštní mikroorganismy způsobují zápaly plic, které se svými projevy podobají virovým pneumoniím (viz níže). Tyto zápaly plic se léčí trochu jinými antibiotiky.

Rizikové faktory vzniku zápalu plic:

 • infekční prostředí v kolektivu – spolupracovníci, školní třídy nebo rodiny, kde členové kolektivu trpí různými onemocněními dýchacích cest,
 • lidé nad 60 let věku a novorozenci,
 • u starších osob působí nepříznivě dlouhodobě nevyvážená skladba stravy (nedostatek vitaminů).

Komplikace

Neléčený či chybně léčený zánět plic se může rozšířit do zánětu průdušek, nebo trvale poškodit plíce (snížit jejich funkci), způsobit bronchiektázii.

Může se též „zvrhnout“ v plicní absces (odumřelá plicní tkáň vyplněná hnisem), hydrothorax (bolest na hrudi, nedostatek dechu, kašel) nebo otravu krve, sepsi (zvýšená teplota, zvracení, zrychlené, špatné dýchání, bušení srdce, zrychlení srdeční činnosti).

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky zápalu plic

Zánět se projevuje únavou (tělo zaměřilo své úsilí na léčbu), zvýšenou teplotou (při zvýšené teplotě je boj s infekcí efektivnější).

U virové infekce je teplota zvýšená a může být přítomna i bolest hlavy a kloubů.

U bakteriální infekce je teplota vysoká, nad 38 °C.

Typický je nedostatek dechu, bolest na hrudi, kašel. U virových onemocnění je kašel suchý a neproduktivní, u bakteriálních zánětů je suchý jen z počátku, následně přechází ve vlhký produktivní se silnou tvorbou hlenu až příměsí krve.

Příznaky:

Příznaky bakteriálního zápalu plic:

 • vysoká teplota (nad 38°C),
 • někdy i zimnice a třesavka,
 • únava až schvácenost,
 • suchý kašel, později hojně vykašláváno sputum. Nemusí se jednat jen o hleny, ve sputu může být i hnis nebo příměs krve,
 • dušnost, která se zhoršuje při námaze. Tyto obtíže budou mít hlavně lidé, kteří již mají nějaké srdeční nebo plicní onemocnění (astma, chronický zánět průdušek, kuřáci atd.),
 • bolest hrudní stěny v okolí zánětu – pokud infekce přestoupí i na pohrudnici (obal plic),
 • bolesti hlavy a kloubů.

Příznaky virové pneumonie

Může probíhat obdobně jako zánět způsobený bakteriemi:

 • teploty – většinou nižší,
 • dráždivý kašel bez vykašlávání,
 • bolesti hlavy,
 • bolesti svalů a kloubů.

Příznaky tuberkulózy (TBC)

(TBC je zvláštním typem zápalu plic):

 • únava,
 • pocení,
 • hubnutí,
 • lehce zvýšené teploty,
 • zhoršuje se kašel,
 • sputum je hlenové, hleno-hnisavé, může být přítomna krev.

U virových onemocnění mohou být přítomny příznaky připomínající chřipku:

 • celková schvácenost,
 • bolesti hlavy,
 • bolesti svalů a kloubů,
 • nevolnost,
 • zvracení.

Pokud máte výše uvedené příznaky, je možné, že jste onemocněli zápalem plic – navštivte lékaře, aby vás vyšetřil a předepsal vám antibiotika nebo jiné účinné léky.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Vždy je nutné, abyste léky vybrali s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve, a léků, které na ně užívá – možné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle doporučení.
 • Nekombinujte různé léky ani s doplňky stravy, a pokud by k tomu mělo dojít, konzultujte to raději s lékárníky.
 • Nekombinujte více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.

Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.

 • Zvláštní pozornost věnujte nemocnýmporaďte se s lékařem/lékárníkem…
  1. v těhotenství a období kojení,
  2. u malých dětí a kojenců,
  3. u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Pokud problémy neustupují při samoléčbě ani po 3 dnech, anebo dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

Ustoupit od samoléčby a jít k lékaři je nezbytné, když:

 • bolest v krku je silnější a na mandlích se objevil bílý povlak,
 • mízní uzliny na krku jsou zduřelé a citlivé na dotek,
 • horečka je vyšší než 38,5 °C a trvá déle než 2 dny,
 • dostavují se návaly zimnice a pocení,
 • trvá bolest v uchu nebo bolest vedlejších nosních dutin,
 • objeví se bolest na prsou, dušnost nebo pískot v průduškách,
 • objeví se těžký kašel se zelenožlutým, šedým nebo krvavým hlenem,
 • kašel trvá déle než 5 dnů.

Lékařskou pomoc vyhledáme, jestliže:

 • se nám nedaří snížit teplotu,
 • nemocný opakovaně zvrací,
 • stěžuje si na prudké bolesti břicha,
 • pozorujeme-li výraznou změnu chování – nemocný je zmatený, blouzní, je agresivní, nebo naopak nereaguje a je nápadně netečný.
 • Vždy dodržujte režimová opatření – klid, pití, vitamíny apod.
 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, nejlépe dvojnásobnou oproti době akutního onemocnění. K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Projektem zmiňované i další vhodné volně prodejné léky si můžete vybrat podle potřeby v subkapitole „Léky“, kam je postupně vkládáme s jejich přesným názvem, složením, velikostí balení, příbalovou informací ke správnému užívání a další informace. 

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují potenciálně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením celého zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým aktivním přístupem – změnou chování a životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • dodržováním zásad hygieny a pravidelné péče o tělo, přípravy a konzumace stravy,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Při výběru konkrétních přípravků si vždy přečtěte i související nezbytné subkapitoly, zejména „Popis nemoci“, „Léčba a samoléčba“, „Upozornění“ a Prevence“, které jsou nedílnou součástí samoléčby a sebepéče.Bez jejich znalosti se vystavujete riziku možného neúspěchu samoléčby a případně i poškození zdraví.

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba zápalu plic

Pokud máte příznaky uvedené v předchozí záložce „Příznaky“, je možné, že jste onemocněli zápalem plic – navštivte lékaře, aby vás vyšetřil a předepsal vám antibiotika nebo jiné účinné léky.

 • Dle závažnosti stavu pacienta, jeho věku a přítomnosti dalších onemocnění, rozhodne lékař o nutnosti hospitalizace. Většina nemocných ve věku do cca 60 let (případně i starší) může být léčena doma.
 • Pacienti s těžším průběhem pneumonie musí být vždy hospitalizováni. Léčba obvykle trvá 10–21 dní, k úplné úpravě stavu (návratu tělesné pohody) však dochází cca za jeden měsíc.
 • První ustupuje teplota, později kašel, který může přetrvávat dosti dlouho. Rentgenový obraz se lepší až za 2‑4 týdny.
 • Lékař ihned (bez znalosti původce, pouze na základě klinického obrazu) nasadí antibiotika.
 • Antibiotika je nutné užívat dle instrukcí lékaře, nejčastěji 10 dní.
 • Pokud byste léčbu přerušili dříve, riskujete, že všechny bakterie ještě nebyly zlikvidovány a zápal plic se může vrátit. Bakterie pak většinou už tak dobře na běžná antibiotika nereagují a léčba bývá složitější. Pokud jsou antibiotika zvolena správně, tak můžete očekávat efekt nejdříve za 2 dny.
 • V případě virové pneumonie se většinou také podávají antibiotika jako prevence pomnožení bakterií, i když na viry antibiotika neúčinkují. Léky zabraňující množení virů se používají jen u velmi rizikových skupin nemocných. U jinak zdravých jedinců se organismus většinou dokáže ubránit sám.

Zásadní je klid na lůžku, medicína nasazuje u infekčních příčin antibiotika, u neinfekčních glukokortikoidy. Pro snadnější vykašlávání hlenu lze použít expektorancia.

Léčba vyžaduje lékařskou péči a léčení může trvat i přes 1 měsíc.

Samoléčba zápalu plic

 • Dodržovat klid, zprvu na lůžku,
 • buďte v teple,
 • nekouřit,
 • vyhýbat se zakouřeným místům,
 • dostatečný přísun tekutin (bylinné čaje na onemocnění dýchacích cest, minerální vody),
 • pestrá strava s dostatkem zeleniny a ovoce,
 • pomohou i zábaly hrudníku,
 • časté větrání místnosti,
 • při horečce podávat běžně dostupné léky (antipyretika a analgetika) na zvýšenou teplotu, které uleví i od případných bolestí hlavy a hrudníku.

Poznámka: Níže zmiňované i další vhodné volně prodejné léky si můžete vybrat podle potřeby v subkapitole „Léky“ a „Doplňky stravy“, kde je jejich přesný název, složení, velikost balení, příbalová informace ke správnému užívání a další informace.

 • Na teplotu a bolest: paracetamol jako Paralen, Panadol, Effralgan, … ASA jako Aspirin, Upsarin, … Ibuprofen jako Ibalgin, Nurofen, … Směsi jako např. Coldrex, Coldrex. Noční léčba – Nurofen,Efferalgan C … Panadol plus Grip složka analgetická+složka uvolňující dutiny (pseudoefedrin). Paralen Plus – vedle základního paracetamolu, jenž snižuje teplotu a tlumí bolest, obsahuje další léčivé látky s následujícím působením: pseudoefedrin – odstraňuje zduření nosní sliznice, adextrometorfan – potlačuje kašel působením na centrum reflexu kašle v mozkovém kmeni (účinek se dostaví rychle a trvá 4–6 hodin). Humex Cold, Paralen v suspenzi pro děti obsahuje paracetamol.
 • Na kašel doprovázený produkcí hlenu se podávají látky uvolňující hlen a usnadňující odkašlávánímukolytika, expektorancia jako Coldrex, Broncho, Tussilen, Bromhexin, Tavegyl, Fenistil (na alergické reakce).
 • Na vykašlávání např. Mucosolvan, Amrobene, Coldrex Broncho proti kašli, Humen, Ditustat, Stoptussin aj.
 • Na vlhký produktivní kašel je určen Robitussin Expectorans s guaifenesinem, který má šetrné expektorační účinky. Kašel se stává více produktivním a méně častým.
 • Na suchý kašel – antitusika snižující nutkání ke kašli. Na suchý a dráždivý kašel: Nasivin, Sanorin, Robitussin Antitussicum, určený dospělým, a Robitussin Junior pro děti do 6 let.
 • Při těžkém průběhu mohou být podána antivirotika – látky účinkující proti viru – specificky se na virus váží a blokují ho, nedokáží ho však přímo zničit, jako tomu je u některých antibiotik při bakteriálních infekcích. Blokací působení viru ale umožňují organismu infekci lépe zvládnout. Patří sem amantadin (Viregyt) či rimantadin, anebo oseltamivir (Tamiflu).
 • Na rýmu a ucpaný nos: Olynth – nosní sprej, roztok ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při záchvatu nadměrné tvorby hlenu způsobeného vasomotorickou rýmou a při alergické rýmě. K urychlení uvolnění hlenů při zánětu vedlejších dutin nosních a při zánětu Eustachovy trubice společně s rýmou. Nasivin, Sanorin, Vibrocil, Mucoseptonex, Humex inhalátor uvolňují nos, osvěžují a eliminují bakterie.
 • Proti škrábání v krku lze použít pastilky a sirupy – při bolestech v krku pomáhá kloktání a cucání např. Septolete pastilky 30, Septolete D pastilky 30, Neoseptolete se znecitlivujícím účinkem pastilky 30, Hexoraletten N – Pastilky k rozpuštění v ústech – uvolňuje také Strepsils, Jox, Coldrex, Stopangin.
 • U neinfekčních zápalů plic – kortikoidy.
 • Vzduch zvlhčovat zvlhčovačem vzduchu resp. pokládáním vlhkých tkanin na topení.
 • Výživa:
  • vyloučit ze stravy: mléčné výrobky, sladkosti, bílé pečivo – zvyšují produkci hlenu, dále i kávu, čaj (mimo bylinného),
  • vhodné potraviny: česnek, cibule, křen, feferonky, slepičí polévka, potraviny bohaté na vitamín C – ovoce, zelenina.
 • Nutné je dostatečně pít – čerstvě vylisované šťávy (ředí sekret plicní tkáně), čerstvou citrónovou šťávu s převařenou vodou, bylinné čaje,
 • jíst pestrou a kvalitní stravu – 5x denně malé dávky s dostatkem čerstvé zeleniny a ovoce,
 • střídmost v požívání alkoholu,
 • léčit i jiné zdánlivě banální onemocnění,
 • dostatečný odpočinek a klid,
 • v období zvýšeného výskytu infekčních nemocí dýchacích cest omezte pohyb mezi lidmi – v dopravních prostředcích, v kinech atd.,
 • patříte-li mezi osoby se sníženou imunitou, lékař vám možná navrhne očkování proti některým typům zápalu plic.

Pozorně si přečtěte příbalový leták vybraného léku. V případě, že problémy neustupují, či dochází ke komplikacím, horečkám, bolestem…, navštivte lékaře. Horečka spojená s kašlem, dušností, bolestmi na hrudi nebo zmateností je obzvláště u starých lidí důvodem pro návštěvu lékaře, který určí další postup.

Bylinná léčba:

 • Lobelka, mateřídouška, tymián – usnadňují uvolňování hlenu a odkašlávání.
 • Echinacea – podporuje imunitní systém, má antibiotické účinky.
 • Zázvor – účinný antimikrobiální prostředek tlumící horečku.
 • Květ černého bezu a řebříček – pomáhají snížit dlouhotrvající horečku.
 • Vironal – bylinný sirup na posilnění imunity s protibakteriálním a protivirovým účinkem k energetickému posilnění plic.
 • Droserin – bylinný krém napomáhající odkašlávání a uvolňující dýchání.

Aromaterapie:

 • Natírání hrudníku: tymiánový, čajovníkový, myrhový éterický olej.
 • Vdechování: eukalyptový nebo borovicový olej.
 • Masáže zad: směs několika kapek kafrového, eukalyptového, borovicového, levandulového, citrónového a čajovníkového oleje smíchaná se základním masážním olejem (např. jojobovým nebo mandlovým).

Doplňky stravy:

 • Beta karoten – 50 000 U.I. denně – podporuje imunitu a regeneraci sliznic dýchacích cest a plicní tkáně.
 • Vitamín C s bioflavonoidy – 5 000 mg denně – velmi důležitý pro imunitu a tlumení zánětu.
 • Lactobacilius acidophilus – pokud berete antibiotika, je to velmi důležitý doplněk zabraňující pomnožení patogenní mikroflóry ve střevech (kvasinek). Neužívejte jej současně s antibiotiky.

Homeopatie:

 • Homeopatická léčba se doporučuje v průběhu a po skončení rekonvalescence, protože obnovuje obranný systém a chrání před dalšími infekcemi. Největších úspěchů se dosáhne při konstituční homeopatické léčbě. V průběhu onemocnění nenahrazuje homeopatie klasickou léčbu.

Psychosomatická léčba:

 • Otevřenost vůči cizím podnětům, odbourání vlastních komunikačních bariér, nechat se podněcovat v oblasti komunikace, nevyhýbat se střetům, naučit se ohraničovat na správném místě.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence zápalu plic:

Nejčastější jsou bakteriální zápaly plic, které velmi často nasednou u starých lidí na sliznice oslabené předchozí virovou chřipkou.

Prevencí bakteriálního zápalu plic pak je v podstatě včasné očkování proti chřipce, nebo alespoň její důsledná léčba (klid na lůžku, nepřecházet ji, dostatek tekutin, ovoce a zelenina, vitaminy).

Vzhledem k množství vyvolavatelů a neovlivnitelných spolufaktorů (věk, další onemocnění) je prevence obtížná. Souvisí zejména se zdravým životním stylem.

Lze doporučit:

 • pestrou stravu a dostatek čerstvé zeleniny a ovoce,
 • střídmost v požívání alkoholu,
 • udržení dobré fyzické kondice,
 • léčit i zdánlivě banální onemocnění dýchacích cest,
 • odpočinek,
 • u osob starších 60 let se doporučuje očkování proti chřipce,
 • děti od 2. měsíce věku očkovat proti pneumokokům,
 • stejně časně je možno očkovat i proti Haemophillus influenzae,
 • jako prevence proti nemocem způsobeným pneumokoky pomáhá pro malé děti chránit vakcína Prevenar 13, která je na předpis.

Nastávající matky se mohou poradit se svým gynekologem o provedení bakteriologického vyšetření pochvy se zaměřením na bakterie, které by během porodu mohly způsobit pneumonii novorozence (především Streptococcus agalactiae).

 

Zdroj:

weby ordinace.cz, Zápal plic – MUDr. Jarmila Křížová PhD., stefajir.cz/nemoci, doktorka.cz, nasclovek.cz

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
Aspirin
20X500MG
← zpět na výpis léků
Název Aspirin
Doplňek názvu 20X500MG
SUKL kód 46216
Velikost balení 20X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Aspirin C 20
20
← zpět na výpis léků
Název Aspirin C 20
Doplňek názvu 20
SUKL kód 46214
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Bromhexin 12 km-kapky
30ML
← zpět na výpis léků
Název Bromhexin 12 km-kapky
Doplňek názvu 30ML
SUKL kód 10224
Velikost balení 30ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON LONG EFFECT
← zpět na výpis léků
Název CELASKON LONG EFFECT
Doplňek názvu
SUKL kód 30776
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon tablety 100 mg
40X100MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon tablety 100 mg
Doplňek názvu 40X100MG
SUKL kód 76188
Velikost balení 40X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
coldrex noční léčba
1X100MLSKLO
← zpět na výpis léků
Název coldrex noční léčba
Doplňek názvu 1X100MLSKLO
SUKL kód 14921
Velikost balení 1X100MLSKLO
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
COLDREX PROTI BOLESTI V KRKU CITRON S…
← zpět na výpis léků
Název COLDREX PROTI BOLESTI V KRKU CITRON S MEDEM
Doplňek názvu
SUKL kód 17828
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Mucosin s medem
← zpět na výpis léků
Název Mucosin s medem
Doplňek názvu
SUKL kód 32818
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
NEO-BRONCHOL
← zpět na výpis léků
Název NEO-BRONCHOL
Doplňek názvu
SUKL kód 85949
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG
← zpět na výpis léků
Název NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 51561
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nurofen pro děti jahoda
TRUB
← zpět na výpis léků
Název Nurofen pro děti jahoda
Doplňek názvu TRUB
SUKL kód 101113
Velikost balení TRUB
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nurofen rapid 400 mg capsules
II
← zpět na výpis léků
Název Nurofen rapid 400 mg capsules
Doplňek názvu II
SUKL kód 146482
Velikost balení II
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Olynth 0,1% nnosní sprej, roztok
← zpět na výpis léků
Název Olynth 0,1% nnosní sprej, roztok
Doplňek názvu
SUKL kód 40542
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Baby
1X100ML
← zpět na výpis léků
Název Panadol Baby
Doplňek názvu 1X100ML
SUKL kód 46700
Velikost balení 1X100ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
PANADOL JUNIOR ČÍPKY
← zpět na výpis léků
Název PANADOL JUNIOR ČÍPKY
Doplňek názvu
SUKL kód 95613
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen 100
5X100MG
← zpět na výpis léků
Název Paralen 100
Doplňek názvu 5X100MG
SUKL kód 91249
Velikost balení 5X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen 125
20X125MG
← zpět na výpis léků
Název Paralen 125
Doplňek názvu 20X125MG
SUKL kód 97656
Velikost balení 20X125MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen 500 sup
5X500MG
← zpět na výpis léků
Název Paralen 500 sup
Doplňek názvu 5X500MG
SUKL kód 4343
Velikost balení 5X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen hot drink
6
← zpět na výpis léků
Název Paralen hot drink
Doplňek názvu 6
SUKL kód 13942
Velikost balení 6
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Paralen sus
1X100ML/2.4GM
← zpět na výpis léků
Název Paralen sus
Doplňek názvu 1X100ML/2.4GM
SUKL kód 66101
Velikost balení 1X100ML/2.4GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
TUSSIN
← zpět na výpis léků
Název TUSSIN
Doplňek názvu
SUKL kód 14725
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
nasivin 0,01%
1X5ML
← zpět na výpis léků
Název nasivin 0,01%
Doplňek názvu 1X5ML
SUKL kód 62189
Velikost balení 1X5ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
olynth 0,025% sprej
← zpět na výpis léků
Název olynth 0,025% sprej
Doplňek názvu
SUKL kód 59812
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
robitussin junior sir na suchý…
100ML/75MG
← zpět na výpis léků
Název robitussin junior sir na suchý dráždivý kašel
Doplňek názvu 100ML/75MG
SUKL kód 83247
Velikost balení 100ML/75MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
paralen 500
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název paralen 500
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 3837
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nurofen pro děti active
12X100MG
← zpět na výpis léků
Název Nurofen pro děti active
Doplňek názvu 12X100MG
SUKL kód 41706
Velikost balení 12X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Brufen sirup
1X100ML/2GM
← zpět na výpis léků
Název Brufen sirup
Doplňek názvu 1X100ML/2GM
SUKL kód 99580
Velikost balení 1X100ML/2GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Multi-tabs vitaminy acd, kapky 0-2 roky
1X30ML
← zpět na výpis léků
Název Multi-tabs vitaminy acd, kapky 0-2 roky
Doplňek názvu 1X30ML
SUKL kód 83809
Velikost balení 1X30ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru