REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Zánět pochvy – vaginitida

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Záněty pochvy – vaginitida – je zánět, který může způsobit vaginální svědění a/nebo poševní sekreci. Existuje několik důvodů jejího vzniku, z nichž každý vyžaduje jinou strategii prevence a léčby.

Kvasinková infekce je infekční nemoc (druh mykózy) s typickým svěděním, pálením, nepříjemnými výtoky a častou dlouhodobě se opakující léčbou. Napadení invazivními kvasinkami se vyskytuje hlavně při výkyvech bakteriální rovnováhy ve vagině.

Příčiny vaginitidy:

Celkově se jedná o běžné onemocnění; pokud na sobě zjistíte příznaky, nebo uslyšíte diagnózu od lékaře, není důvod k panice. Léčba širokospektrými antibiotiky, která žena užívá kvůli jiné nemoci (angína, záněty apod.), je vlastně příčinou tohoto onemocnění. Antibiotika sice zahubí původce původního zánětu, následně však může dojít k přemnožení kvasinek v pochvě a vzniku nepříjemné plísňové infekce. Kromě kvasinky candida albicans spolupůsobí při vzniku této nemoci i další vlivy:

 • poruchy metabolismu cukrů (cukrovka),
 • hormonální nerovnováha,
 • u muže se infekce projevuje jen velmi zřídka, a to zánětem předkožky a žaludu,
 • oslabení imunity…
  • prodělaná nemoc,
  • nedostatek spánku,
  • stres,
  • dlouhodobá nemoc,
  • náročná léčba,
 • hormonální změny,
 • hormonální antikoncepce,
 • parfemované hygienické prostředky,
 • nedostatečná intimní hygiena,
 • dlouhý pobyt ve vlhkém prostředí (například mokré plavky nebo dlouhé koupele),
 • příliš těsné prádlo nebo kalhoty, anebo spodní prádlo z umělých materiálů.

Kvasinková infekce pochvy vlastně může být považována za pohlavně přenosnou chorobu, protože se může šířit pohlavním stykem – dají se předpokládat její časté recidivy (opakované vracení se), protože u mužů se v naprosté většině případů nijak neprojeví. Muži se tak často mohou stát bezpříznakovými přenašeči, kdy na svou partnerku mohou obtíže s kvasinkami mnohdy i opakovaně přenášet. V tomto případě stojí za zvážení léčba obou sexuálních partnerů (i když přenos infekce pohlavním stykem nebyl dosud spolehlivě prokázán).

Oslabená imunita

Nejčastějším důvodem vzniku potíží je oslabení organismu. To může často také souviset:

 • s předchozí léčbou antibiotiky,
 • s těhotenstvím či nachlazením,
 • vliv má také těsné oblečení,
 • prádlo z umělých materiálů,
 • vlhko v oblasti pohlavních orgánů,
 • špatně vymáchané prádlo,
 • koupání v nepříliš čisté vodě,
 • někdy potíže souvisí se sexuálním životem, např. pokud máte nového partnera.

Jednou z nejčastějších obtíží, které přivádějí ženu ke gynekologovi, je výtok neboli fluor. Jedná se o zvýšenou produkci sekretu v důsledku onemocnění různých úseků rodidel od vchodu poševního přes pochvu, dělohu až po vejcovody. Zdravá pochva (vagína) je dominantně osídlena ochrannými mléčnými bakteriemi – laktobacily, které zajišťují její samočisticí mechanismus a chrání ji před škodlivými mikroorganismy. Společné pro zánětlivá onemocnění pochvy je ve většině případů to, že došlo k redukci až úplnému vymizení laktobacilů a k pomnožení škodlivých a patogenních mikroorganismů, poruše vaginálního pH, a tím snížení funkce přirozeného obranného mechanismu, že tedy došlo k podstatné změně vaginální flóry.

Nejčastější typy infekcí

Kvasinkové infekce – colpitis mycotica:

Diagnóza mykotické (kvasinkové) infekce se opírá o poměrně typické klinické příznaky (svědění genitálií, tvarohovitý či vodnatý výtok, lokální zarudnutí, otok a ragády) a mikrobiologický průkaz kvasinek v poševním sekretu. Sporadický nález kvasinek se běžně vyskytuje i u zdravých žen, a neznamená tedy onemocnění. Nedoporučuje se nahrazovat nedostatečnou diagnostiku podáváním antimykotik naslepo, i když v praxi k tomu často dochází. Po potvrzení diagnózy bývá léčba sporadicky se vyskytující vaginální mykózy snadná, protože je k dispozici široká škála antimykotik podávaných jednorázově, krátkodobě, lokálně i celkově. Pokud se však infekce často vrací, nebo přejde do chronického stadia, patří léčba rozhodně do rukou odborníkovi. Používá se dlouhodobé podávání antimykotik, pulzní podávání apod. V jednotlivých případech může pomoci i léčba partnera, třebaže přenos infekce pohlavním stykem nebyl dosud spolehlivě prokázán.

Bakteriální infekce:

 • Bacteriosis vaginalis – bakteriální vaginóza – je způsobena přemnožením aerobních i anaerobních bakterií na úkor laktobacilů. Důležitá je přítomnost fakultativně anaerobní bakterie Gardnerella vaginalis. Klinicky je typický vodnatý fluor páchnoucí po rybách. Ostatní klinické příznaky většinou chybí, protože lokálně nejsou přítomny známky zánětu. Laboratorně lze zjistit v mikroskopickém preparátu přítomnost tzv. klíčových buněk, což jsou odumřelé buňky poševní sliznice, na nichž adherují přemnožené baterie. Typické je i zvýšení pH poševního sekretu. Léčba spočívá především v podávání antibiotik a chemoterapeutik (metronidazolu či clindamycinu) a musí ji tedy indikovat lékař. Použití antimykotik je v tomto případě zbytečné.
 • Colpitis bacterialis – Postižení je typické silným zánětem pochvy s hojným hnisavým výtokem. Lokálně jsou přítomny známky zánětu a tomu odpovídají i klinické příznaky, které postupně ustupují s přechodem do chronicity. Výtok však přetrvává v menší míře i nadále. Původcem bývají agresivně se chovající kmeny baterií, které jinak v menším množství nacházíme jako komensální floru (streptokoky, stafylokok, enterokoky, Escherichia coli). V některých případech provází hnisavý zánět pochvy další infekce, např. vaginální mykózu, trichomoniázu, kapavku a další. Léčba je založena na vyšetření citlivosti bakterií na antibiotika a chemoterapeutika, která se podávají místně nebo celkově.

Prvokové infekce trichomonas vaginalis:

Je to zánět pochvy způsobený prvokem bičíkovcem poševním (trichomonas vaginalis). Charakteristický je hojný řídký, často zpěněný výtok, svědění vulvy a bolesti v podbřišku. Často bývají současně postiženy i močové cesty. Poševní pH se zvyšuje. K léčbě velmi úspěšně používáme imidazolové přípravky. Při této infekci je rozhodně nutno léčit všechny sexuální partnery.

V této situaci je nutný zvláště trpělivý a taktní přístup, aby se podařilo získat pacientku ke spolupráci.

Virové infekce colpitis virosa:

Původcem jsou především herpetické viry a papilomaviry. Promořenost populace oběma viry je vysoká a těchto onemocnění přibývá. Velmi časté je současné postižení vulvy a pochvy. Průběh papilomavirové infekce je nebolestivý. Herpetické infekce jsou však značně bolestivé a projevují se rovněž pálením a svěděním. Pro postižení herpes viry jsou typické mnohočetné puchýřky, papilomaviry vytvářejí tzv. bradavičky kondylomata accuminata. Jedná se o sexuálně přenosné infekce, v těhotenství je ohrožen i plod. Herpetické infekce se léčí antivirovými preparáty, předepsanými výhradně lékařem.

Chlamydiové infekce:

Chlamydie jako nitrobuněční parazité se odlišují jak od virů, tak od baterií. Přežívají výlučně v epitelových buňkách a napadají všechny orgány epitelem vystlané. V současné době zjišťujeme chlamydiové infekce stále častěji. V genitálním traktu napadají především hrdlo a tělo děložní. Typický je hlenohnisavý, nahnědlý, krémový nebo nazelenalý výtok. Při klinickém vyšetření je patrné zarudnutí a otok na hrdle děložním. Nápadná je lámavost krevních kapilár postižené oblasti s kontaktním krvácením (po koitu). Přesná diagnóza je možná jen laboratorně. K léčbě se opět nejčastěji používají antibiotika a chemoterapeutika: makrolidy, případně tetracykliny, chinolony nebo azolidy.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky kvasinkové infekce pochvy

Příznaky obecně:

 • změna poševního sekretu (pokud jde o barvu, zápach či množství),
 • vaginální svědění nebo podráždění,
 • barva vaginálního krvácení,
 • bolestivý pohlavní styk,
 • bolestivé močení,
 • sekundárním příznakem kvasinkové infekce je silná vaginální sekrece, bílá, jako tvaroh,
 • svědění v oblasti zevního genitálu,
 • zevní genitál bývá zarudlý,
 • bolestivé svědění genitálu, mezi stydkými pysky nalézáme často bělavé povlaky,
 • bolesti při pohlavním styku,
 • bolesti břicha,
 • vaginální výtok,
 • pálení pohlavních orgánů,
 • bolest při močení,
 • páchnoucí poševní výtok,
 • záněty dásní.

Pokud žena zjistí typický bílý výtok, měla by neprodleně navštívit svého lékaře – včasným zaléčením infekce se může předejít opakovaným recidivám.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů - podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP - pravidel uvedených v tomto projektu).  Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup  a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Vždy si léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné  interakce.
 • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušovat.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták  nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
  1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  2. Ale užíváte-li  více než 5 léků,  měli byste si vždy kontrolovat jestli na sebe nereagují negativně - již velmi pravděpodobné. 
  3. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do „on-linové „ poradny  www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků, než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
  4. Nemocní  by zde měli dostat  nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky by neměli užívat.
  5. Některé kombinace nejsou  nebezpečné – stačí když lékař změní jejich dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
  6. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je  Acylpyrin, Aspirin apod.) - zvýšené riziko vzniku Reyova syndromu.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

  • v těhotenství a období kojení
  • u malých dětí a kojenců
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří, u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. 

Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou svého životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem  čerstvé zeleniny a ovoce
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře
 • proti domácímu prachu a roztočům - odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.
 • dbejte i na lůžkoviny -  časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo-  vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz)
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady - více léků či doplňků stravy
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl)

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Kvasinková infekce pochvy – léčba a samoléčba

Léčba se v každém případě zánětu pochvy liší podle konkrétní příčiny; v některých případech je možné úspěšně léčit doma, zatímco jiné vyžadují stanovit diagnózu a léky na lékařský předpis.

Běžná vyšetření: Lékař provede anamnézu, zeptá se vás na všechny obtíže a následně provede základní vyšetření zrcadly a odebere stěr z poševní stěny. Pokud vše probíhá bezproblémově, trvá léčba zhruba 1 týden a není náročná…

 • lokální léčiva ve formě čípků, mastí, výplachů, gelů nebo globulí – antimykotika, léčba se opakuje většinou týden každý večer a příznaky kandidózy by měly vymizet,
 • systémová (celková) léčba – užíváním tablet 1 týden. Stejně musí být léčen i sexuální partner.

Opakování onemocnění:

Za určitých okolností se vyskytnou i nejisté výsledky dlouhodobé léčby u často se opakující formy infekce. Příslušný lék bývá sice úspěšný v léčbě jednotlivého zánětu, ale pravidelně selhává, má-li vyléčit onemocnění jako takové, tj. nedaří se zcela zničit všechny plísňové zárodky hluboko v pochvě. V takových případech je nezbytné kultivační vyšetření stěru z pochvy a podání konkrétních léků, na které je kvasinka citlivá. U recidivující formy kvasinkového zánětu se doporučuje delší doba léčby, obvykle od tří do čtrnácti dnů.

Komplikace kvasinkové infekce pochvy:

Nejběžnější komplikací poševních infekcí jsou recidivy. Lékař v tomto případě musí opakovaně kultivovat výtěr z pochvy a nasadit přesnější a delší léčbu pro úplné vymýcení kvasinek. Důvodem častého vracení mohou být i opakované přenosy z partnera, který také musí podstoupit léčbu, a během této doby by si partneři měli odepřít pohlavní styk.

Jinou možností je, že infekce má „sídlo“ jinde v těle, proto se často nasazuje tzv. komplexní léčba, kdy se kvasinková infekce léčí nejen lokálně, ale také perorálně podávanými tabletami, které by měly působit na veškeré kvasinkové infekce v těle.

První pomoc: Ve chvíli, kdy máte pocit, že potíže už začínají, je dobré mít připravenu první pomoc. Jedině lékař přesně určí, zda příčinou potíží jsou kvasinky, nebo jiný mikroorganismus. Většina žen však už ze zkušeností ví, co se děje. Obvykle jde totiž o zánět způsobený kvasinkami, čili kandidózu. V tom případě je samoléčba namístě. Užít můžete volně prodejné vaginální tablety nebo masti.

Samoléčba

 • Pomohou například preparáty Gyno-Pevaryl, Canesten (globule či mast) či Tantum Rosalgin nebo Rosalgin (přípravky pro výplachy) – používejte je přesně podle návodu, užijte celou dávku (nedoporučuje se déle než tři dny), a pokud toto nepomůže, poraďte se s lékařem. Během léčby nepoužívejte tampony, mohou totiž absorbovat účinné látky léku. Pokud možno se postižených míst nedotýkejte a neškrabejte je, jinak si způsobíte další podráždění a rozšíření infekce,
 • po úspěšném ukončení léčení počkejte s pohlavním stykem ještě 2–3 dny,
 • možností jsou výplachy, které uleví okamžitě. Přípravek se rozpouští ve vodě a k výplachu se používá takzvaný irigátor, který je buď přímo součástí balení, nebo se dá koupit v lékárně. Výplach se provádí zhruba 20 minut. Kromě vaginálních tabletek pomáhají i různé takzvané babské rady. Proti nepřátelským kvasinkám působí laktobacily, takže se osvědčuje i bílý jogurt. Musí však být „živý“. Aplikací na postižené místo se tak často podaří srovnat narušenou rovnováhu v těle,
 • užívat i vnitřně kysané mléčné výrobky plné laktobacilů – při opakovaných zánětech. Měly by být běžnou součástí jídelníčku, tělu totiž dodávají i potřebný vápník, důležitý jak pro imunitu, tak pro prevenci osteoporózy. Pokud například užíváte antibiotika, je užitečných bakterií ve střevě minimum. Léky totiž hubí nejen ty špatné, ale i dobré mikroorganismy. Nesnášíte-li mléčné výrobky, můžete užívat laktobacily i v tabletách: kupte si je však raději v lékárně a informujte se o tom, jak je máte skladovat,
 • kandidózou jsou ohroženi i sexuální partneři (zánětem předkožky),
 • asi 24 % mužů, partnerů žen s kandidózou, žádné příznaky nemá, ale mohou ji přenášet,
 • „protikvasinkové“ diety,
 • šalvějové protikvasinkové čaje apod. – souvisí s komplexní léčbou kvasinek, kdy je třeba kvasinky vypudit nejen z pochvy a zevních rodidel, ale z celého organismu, protože vzhledem k jejich častému návratu je lze očekávat i jinde,
 • hygienické přípravky s kyselinou mléčnou, které podporují přirozenou poševní mikroflóru (např. lactacyd, intima, nebo výplachy tantum rosa),
 • s návštěvou lékaře by se ale nemělo otálet, kultivací kvasinkových kolonií lze rozeznat přesný druh těchto mikroorganismů a tím i nejúčinnější léčbu kvasinek,
 • u chronické infekce je nutné si uvědomit, že kontrola základního onemocnění či rizikového faktoru je nezbytným předpokladem léčebného úspěchu,
 • je třeba se vyvarovat parfémovaných mýdel, tamponů a toaletních papírů,
 • je nevhodné setrvávat po dlouhou dobu ve vlhkém prostředí,
 • mokré plavky je lepší hned převléci a řádně se usušit,
 • při sexu používat prezervativ,
 • omezit počet sexuálních partnerů,
 • správná hygiena řitního otvoru po stolici, tj. tak, aby se střevní obsah nesetkal s pochvou,
 • zvláště při menstruaci je vhodné se vyhýbat těsným kalhotám, a nenechávat na pokožce rodidel po dlouhou dobu menstruační vložky nebo v pochvě tampony,
 • včas (častěji) měnit poševní tampóny, vložky,
 • vyvarovat se dlouhé horké koupele,
 • nedávat si delší koupele, ani delší pobyt v přírodních vodách (jezera, rybníky apod.),
 • používat pH neutrální deodoranty, parfemovaná mýdla a spreje na intimní části těla.

Kvasinková infekce:

 • pokud jste měli již dříve kvasinkovou infekci a zažíváte podobné příznaky znovu, je vhodné navštívit gynekologa a nechat si předepsat léky na tuto infekci,
 • vyzkoušejte 1 denní, 3denní nebo 7denní krém nebo čípky s obsahem mikonazolu, klotrimazolu nebo flukonazolu.

Trichomoniáza:

 • je nutné si nechat předepsat léky – např. tablety s obsahem metronidazolu.

Bakteriální vaginóza:

 • navštivte svého lékaře k diagnóze a předepsaní léku, např. s obsahem metronidazolu nebo klindamycinu.

Atrofické záněty pochvy:

 • lékař vám asi předepíše estrogen ve formě tablet, mastí nebo vaginálních prstenů, které vylepšují kvalitu vaginální tkáně a zmenšují riziko suché sliznice a pálení.

Neinfekční záněty pochvy:

 • zkuste identifikovat a eliminovat specifické dráždivé přípravky, jako jsou parfémované spreje nebo mýdla, nové tampony nebo vložky a střiky; plus vyřadit ze šatníku těsně přiléhající oděv,
 • při kvasinkových infekcích zkuste antimykotickou léčbu ve formě masti nebo vaginálních čípků, obsahujících mikonazol (Monistat, Vagistat-3) nebo klotrimazol (Gyne-Lotrimin),
 • další účinnou léčbou kvasinkové infekce je např. volně prodejný flukonazol (Diflucan), orální léky proti plísním apod.

Ať už je lékem krém, vaginální čípky, tablety nebo perorální, vždy se ujistěte, že bude dokončeno celá série dávky, i když se cítíte lépe již před jejím dobráním.

Kdy navštívit lékaře

I když opakované kvasinkové infekce jsou většinou úspěšně léčeny i doma, další příčiny svědění nebo vaginálního zánětu vyžadují návštěvu gynekologické ordinace.

K lékaři jděte, pokud:

 • jste nikdy předtím neměla vaginitidy,
 • jste měla více záchvatů vaginitidy, ale ne všechny byly způsobeny kvasinkovými infekcemi,
 • máte více sexuálních partnerů, nebo nového sexuálního partnera.

Ujistěte se, že nemáte poševní svědění, poševní sekret nebo vaginální krvácení.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence nejen kvasinkové infekce pochvy:

Existuje mnoho jednoduchých způsobů, jak zabránit vaginálnímu zánětu a podráždění…

 • Je třeba klást velký důraz na prevenci zánětu a výtoku, která musí začínat již od útlého věku výchovou k pravidelné a správné hygieně, zvláště při menstruaci,
 • v dospělosti pečujte o pravidelnou stolici, močení, hygienu pohlavního styku (kondomy), sexuální abstinenci v době menstruace, v šestinedělí po porodu a po potratech,
 • neprovádět zbytečné výplachy pochvy,
 • vyvarujte se rizikového sexuálního chování,
 • užívejte přípravky, které pomáhají normalizovat vaginální flóru tím, že doplňují potřebné množství laktobacilů – prospěšných bakterií, které udržují příznivé pH pochvy, a tím brání růstu a šíření škodlivých patogenních mikroorganismů – v situacích, kdy dochází k nežádoucí změně pH (např. po léčbě antibiotiky nebo chemoterapeutiky, ale i při menstruaci nebo v období klimakteria), mají laktobacily prioritní a nezastupitelné místo. Obnova této fyziologické bakteriální populace přirozeným způsobem brání pomnožení nežádoucích patogenních mikroorganismů a podílí se i přímo na jejich destrukci,
 • vyvarujte se různých faktorů, které mohou být příčinou kvasinkové infekce: je to v rámci předcházení mykózy velmi důležité. Mezi tyto faktory patří:
  • parfémovaná mýdla, tampony a toaletní papír,
  • setrvávání po dlouhou dobu ve vlhkém prostředí,
  • větší počet sexuálních partnerů,
  • zvláště při menstruaci těsné kalhoty, nenechávat na pokožce rodidel po dlouhou dobu menstruační vložky nebo v pochvě tampony,
 • včas (častěji) měnit poševní tampóny, vložky,
 • vyvarovat se dlouhé horké koupele,
 • používat pH neutrální deodoranty, mýdla a spreje na intimní části těla,
 • u chronické infekce je nutné si uvědomit, že kontrola základního onemocnění či rizikového faktoru, je nezbytným předpokladem léčebného úspěchu,
 • vyhněte se koupelím, vířivkám a lázním,
 • pro lepší prodyšnost noste bavlněné spodní prádlo,
 • zkuste spát bez spodního prádla,
 • vyhýbejte se nošení těsného nebo vlhkého oblečení – snížíte šanci vaginálního svědění,
 • při použití toalety se otírejte zepředu dozadu.

 

Zdroj:

web quickcare.org

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru