REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Bércový vřed

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Cévy se dělí na tepny, vlásečnice a žíly. Tepny vedou okysličenou krev a živiny do tkání, ve tkáních se kyslík a živiny předají skrze vlásečnice, které zároveň přijmou oxid uhličitý a odpadní látky, jež se vracejí žilami zpět k srdci. Žíly nohou jsou vybaveny chlopněmi, které brání krvi, aby proudila zpět do nohou, a pomocí pohybu svalů je krev hnána k srdci.

Bércový vřed je chronickým a dlouhodobým onemocněním, které se i opakovaně vrací – defekt kůže a podkoží v oblasti bérců. Jeho léčba vyžaduje aktivní přístup a spolupráci nemocného i jeho ukázněnost a trpělivost. Bércový vřed je chronický defekt kůže charakterizovaný rozkladem tkáně a jejím odumřením (nekrózou). Bércové vředy mohou vznikat z žilních, tepenných či smíšených příčin.

Bércové vředy postihují zejména ženy, často už ve věku 20 let. Postižených pacientů přibývá s rostoucím věkem.

Rozlišujeme 2 druhy bércových vředů: tepenné a žilní. Ale řadí se sem i vředy diabetiků, proleženiny a vředy po úrazechpři nemocech krve.

Příčiny vzniku bércového vředu

Bércový vřed je způsoben nedostatečnou funkcí cév (tepen či žil) dolních končetin. Jde o poškození kůže, podkoží a tkání do různé hloubky. Nejčastěji je postižen vnitřní kotník.

Příčiny vzniku:

 • obezita,
 • vysoký krevní tlak (bolest hlavy, na hrudi, bušení srdce, otoky končetin, poruchy ledvin, krvácení z nosu, dušnost, závratě, nespavost, šumění v uších, poruchy zraku),
 • cukrovka, diabetes mellitus (únava, ospalost, žízeň, hlad, nadměrné močení, necitlivost, brnění končetin, svědění kůže, průjem, záněty močových cest, afty, zápach z úst a z moči)
 • záněty, infekce, kyslíkové radikály,
 • zánět cév (únava, teplota, nechutenství, bolest kloubů, červené tečky na kůži, skvrny pod nehty, otoky nohou, krev v moči, až zánět ledvin),
 • zánět povrchových a hlubokých žil (zarudnutí a bolest žíly, bolestivé otoky, viditelné zarudlé žíly postižené končetiny),
 • křečové žíly (vystouplé modrofialové žíly bolest, křeče svalů, otoky kotníků, ztvrdnutí a tmavnutí kůže),
 • mnoho činností děláme vsedě – nedostatek pohybu,
 • nadváha z trvale chybného stravování,
 • komplikací u cukrovky je diabetická polyneuropatie – denervace snižuje vnímání bolesti při běžných drobných poraněních (špatné boty, drobné odřeniny), která jsou pak často infikována (plísněmi, bakteriemi),
 • skleróza tepen dolních končetin.

Venózní (žilní) vřed

Žilní systém dolních končetin nestíhá efektivně odvádět krev zpět k srdci. Krev se hromadí v končetinách a brání tím přítoku nové krve, která má tkáň okysličovat a vyživovat.

Bércový vřed má podobné důvody vzniku jako křečové žíly, které mohou bércový vřed předznamenávat.

Krev nám zůstává v nohách a dochází ke zvýšení tlaku v žilách. Tekutina z přeplněných žil prostupuje skrz cévní stěnu do tkání. Tvoří se otok, který má za následek zhoršení okysličování a výživy tkáně – ideální prostředí pro bércový vřed.

Arteriální (tepenný) vřed

Tento typ vředu je způsoben sníženou schopností tepen dolních končetin přivádět kyslík a živiny. Tepny mohou být postiženy aterosklerózou, či zánětem.

Další druhy vředů

Můžeme se setkat i s dalšími typy vředů: smíšený vřed (arteriálně-venózní), Marterelliho vřed, infekční, tumorózní.

Komplikace, rizika

Komplikace bércového vředu nese mnohá rizika, zejména kombinace samostatného onemocnění s další, mnohdy velmi závažnou chorobou. Oslabení organismu, spolu s otevřenou ránou (vředem) pro infekce a mikroorganismy různého druhu. Komplikací je např. rozvoj erysipelu – růže, zápach ze vředu.

Vředy s nepravidelnými okraji patří k nejtěžším z komplikací chronické žilní nedostatečnosti (hromadění žilní krve v dolních končetinách), což vede k hromadění tekutiny v podkoží – otokům kolem kotníků, rezavohnědému zabarvení kůže bérců,tenčíkůžise suchými šupinkami a ztrátě ochlupenína bércích.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky bércového vředu:

Vše začíná místním zarudnutím. Dochází ke ztenčováním pokožky nad zarudnutím. Kůže šedne, tvoří se otoky, bolest v daném místě a jeho okolí, ustupuje ochlupení v daném místě. Poranění pokožky znamená nemalou příležitost pro vřed. Místo může začít hnisat a zapáchat. Následuje šíření do hloubky i do šířky.

 • ztenčení kůže,
 • mokvavá kůže,
 • pergamenová kůže,
 • strup,
 • zvýrazněná modrá kresba žil na bércích,
 • uzlovitá tlustší pokožka,
 • otoky nohy,
 • svědění,
 • výrazné bolesti vředu,
 • bolesti,
 • porucha citlivosti dolních končetin,
 • vřed se špatně hojí pro špatné cévní zásobení,
 • oslabená pulsace nártu,
 • bolest v lýtkách při chůzi.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů - podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP - pravidel uvedených v tomto projektu).  Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup  a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Vždy si léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné  interakce.
 • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušovat.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták  nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
  1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  2. Ale užíváte-li  více než 5 léků,  měli byste si vždy kontrolovat jestli na sebe nereagují negativně - již velmi pravděpodobné. 
  3. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do „on-linové „ poradny  www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků, než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
  4. Nemocní  by zde měli dostat  nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky by neměli užívat.
  5. Některé kombinace nejsou  nebezpečné – stačí když lékař změní jejich dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
  6. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je  Acylpyrin, Aspirin apod.) - zvýšené riziko vzniku Reyova syndromu.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

  • v těhotenství a období kojení
  • u malých dětí a kojenců
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří, u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. 

Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou svého životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem  čerstvé zeleniny a ovoce
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře
 • proti domácímu prachu a roztočům - odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.
 • dbejte i na lůžkoviny -  časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo-  vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz)
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady - více léků či doplňků stravy
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl)

 

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba a samoléčba bércového vředu:

Léčba spočívá v bandážování postižené oblasti, možné je i užívání léků pro léčbu žil (venofarmaka).
Léčba tohoto onemocnění je dlouhodobá a recidiva (opětovné propuknutí) není vyloučena

Léčba celková má:

 • řešit celkový stav nemocného...
  • imunitní stav,
  • výživu,
  • jiná případná onemocnění, jako jsou záněty, infekce apod.,
 • léčba celková je cílena na příčinu onemocnění. Má-li pacient bércový vřed žilního původu, doporučují se mu léky působící na žíly, tzv. venotonika,
 • u bércového vředu tepenného původu se podávají léky, které zúžené cévy rozšiřují a zlepšují prokrvení končetiny, tzv. vazodilatační léky
 • léky s protizánětlivým účinkem, enzymatické přípravky, vitamin E, v určitých případech antibiotika

Samoléčba bércového vředu:

Upozorňujeme, že obsah těchto internetových stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Poznámka: Níže zmiňované i další vhodné volně prodejné léky si můžete vybrat podle potřeby v subkapitole „Léky“, kde je jejich přesný název, složení, velikost balení, příbalová informace ke správnému užívání a další informace. Pozorně si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) léku, který užíváte. V případě že problémy neustupují ani po 5 dnech, či dochází ke komplikacím, navštivte lékaře.

 • Lokální léčba rány (viz též samostatná kapitola Rány a zranění):
  • vyčištění rány,
  • podporu hojení,
  • tvorba nové tkáně,
 • kompresivní terapie (bandáže, elastické punčochy, vhodná obuv, masáže studenou vodou apod.). 
  Kompresní obvaz má obepínat končetinu po celém jejím obvodu natolik pevným tlakem, že se chorobně rozšířené žíly opět zúží, a díky tomu se žilní chlopně stávají domykavými, mohou se opět uzavírat, a tím se zvýší rychlost proudění žilní krve a normalizuje se zpětný návrat krve směrem k srdci. Obnovou žilního návratu se z poškozené tkáně postupně odvádějí i odpadní látky a přebytečná tkáňová tekutina, takže otoky se zmenšují a zlepšuje se hojení bércových vředů. Kompresivní obvaz současně slouží i jako pevná podpora svalů dolní končetiny, a tím zlepšuje výkon přirozené žilní pumpy, svalů a kloubů.
  • Kompresní obvaz přikládat ráno vleže ještě před svěšením končetin z postele dolů, tedy ještě předtím, než se žilní systém opět naplní. K samotnému přiložení obvazu by měl být kotník postaven do pravého úhlu; obvaz musí končetinu velmi pevně obepínat, aby se zúžily rozšířené žíly. Tlak, který obinadlo vyvíjí, by měl být nejsilnější v oblasti kotníku a směrem ke kolenu by měl pomalu polevovat. Končetina se zásadně obvazuje celá, včetně chodidla, od prstů a přes patu,
  • dobře přiložený obvaz by měl poskytovat pocit bezpečné opory a bolesti by měly ustat. Nestane-li se tak, nebo objeví-li se dokonce nová bolest, která ani po chvilkovém přecházení nezmizí, je nutno obvaz sejmout a přiložit znovu,
  • kompresní obvazy mají za úkol vykonávat na žíly dolních končetin přesně dávkovaný tlak, aby mohly žilní chlopně opět vykonávat svoji ventilovou funkci. Přitom je důležité, aby se přes den při pohybu vytvářela vysoká komprese, a aby přes noc nízký tlak pomáhal relaxovat,
  • ve spojení s aktivním pohybem proto kompresní obvaz přináší pacientovi již po prvním přiložení znatelnou úlevu. Platí, že čím více se v obvazu pohybujete, tím větší je úspěch léčby,
  • aby bylo možné zaručit trvalý léčebný úspěch, musí být zevní komprese důsledně používána i po zhojení vředů, protože jen tak lze zajistit i nadále správnou funkci žilního systému,
  • speciální krytí na rány v ní udržuje vlhké prostředí – hojení je kratší a úspěšnost několikanásobně vyšší. Kromě aktivního uhlíku je možné na stejné rány použít i různé druhy hydrogelů,
 • ošetření bércového vředu – při každém převazu bércového vředu provedeme nejdříve pravidelnou hygienu rány:
  • vřed osprchujeme vlažnou vodou shora dolů,
  • okolí vředu osušíme měkkým ručníkem,
  • na vřed se přiloží hydrofilní gáza smočená v roztoku, který je určen k obkladům,
  • obklad necháme působit cca 20 minut,
  • v případě léčby bércového vředu „klasickou“ metodou se ošetří okolí rány zinkovou pastou nebo zinkovým olejem, případně podle potřeby jiným prostředkem, aby kůže v okolí byla chráněna proti nežádoucím účinkům sekretu z rány, a mastí, která se na ránu přikládá,
  • ošetříme vřed – mast se nanese přímo na spodinu vředu, nebo se vřed překryje jednovrstvou gázou, na kterou se nanese mast určená k ošetření, a to tak, aby pronikla přes gázu na spodinu vředu,
  • přiložíme vícevrstvé čtvercové krytí z hydrofilní gázy,
  • provedeme fixace hydrofilním obinadlem,
  • u bércového vředu žilního původu se přiloží kompresivní obvaz,
  • při použití moderního krytí není většinou nutné krycí prostředek pokrývat hydrofilní gázou, stačí jej fixovat hydrofilním obvazem nebo kompresivním obinadlem.
 • Pitný režim – minimálně 6 sklenic vody denně – odplaví z organismu odpadové látky, které mohou být příčinou kožních problémů.
 • Strava:
  • omezte množství tučných jídel,
  • více čerstvého ovoce a zeleniny, zvláště mrkve (obsahující beta-karoten),
  • potravinová alergie – na vejce, mléko, čokoládu a oříšky. Testy na alergii prokážou, je-li příčinou některá speciální potravina. Podle klinických zkoušek může stav pacientů s ekzémem zlepšit vynechání lepku a mléčných výrobků.
 • Udržujte si svou přiměřenou tělesnou hmotnost.
 • Důležité je i pravidelné vyprazdňování.
 • Vybírejte si vhodnou obuv.
 • Pravidelné lehké procvičování nohou – k návratu krve žílami zpět k srdci a odlehčení přetíženému cévnímu řečišti – cévní gymnastika: provádět 3x denně, vždy po dobu cca 3 minut – kroužení v kotnících na obě strany, přitahování a propínání špiček a skrčování a natahování prstů u nohou.
 • Pravidelné procházky, lehká cvičení, dle možností i jízdu na kole...
  • zkuste si během dne alespoň 30krát stoupnout na špičky, zhoupnout se ze špičky na patu, nebo kroužit nohama v kotnících,
  • preventivně ho provozovat, pokud máte sedavé zaměstnání,
 • při práci a při pohybu dochází ke zlepšení oběhových poměrů v končetinách,
 • elevace končetin – pomáhá zvednutí dolních končetin nad úroveň srdce v době klidu, spánku a odpočinku. Položte si nohy 3–5krát denně na dobu 5 až 10 minut do zvýšené polohy. Prospěšné je i podložení postele v nohách o 10 cm,
 • masáže studenou vodou. Masáže studenou vodou trénují cévní systém a přispívají ke zlepšení návratu krve k srdci. Sprchování je prospěšné i u vředů, protože proudem vody jsou odstraněny povlaky i zbytky mastí,
 • dostatečná ochrana před slunečním zářením – i 1 den na slunci způsobí nenapravitelné škody na kožních buňkách, a možná i na DNA, které mohou vést až k rakovině kůže a jejímu předčasnému stárnutí.

Dále mohou pomoci:

 • omega-3 a omega-6 mastné kyseliny – v rybím tuku nebo lněném oleji. Tyto tuky také přinášejí úlevu při svědění a zánětlivých projevech na kůži, od erysipelu po svrab. Nejlepší je jejich kombinace s antioxidanty, například s vitaminem C a vitaminem E, které pomáhají chránit kůži před poškozením zvnějšku a před volnými radikály poškozujícími buňky. Tyto vitaminy zklidňují vyrážky a ekzémy, hojí popáleniny, oděrky i řezné rány. Potlačují zánět a zmírňují svědění a suchost kůže,
 • zinek – při léčení suché kůže, akné a psoriázy, i jako podpora hojení poškozené tkáně,
 • multivitaminový a multiminerální doplněk s obsahem zinku a selenu,
 • echinacea, kterou lze nanášet také přímo na kůži při léčení ran, ekzémů a popálenin,
 • pupalkový olej – při mnohých kožních onemocněních, zvláště zánětlivých; lze rovněž aplikovat místně,
 • olej tea tree (melaleukový olej),
 • levandulový olej se rovněž nanáší na kůži, aby podpořil hojení hmyzího bodnutí a štípnutí, řezných ranek a odřenin a zabránil jejich infikování,
 • aloe vera zklidňuje popáleniny a hojí poraněnou kůži,
 • heřmánkový krém a jogurt můžete použít místně proti svědění, měsíčkový krém proti zánětu,
 • rybí tuk – dávkování: 2 lžičky denně, pozor! užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem; doporučení: vegetariáni mohou nahradit i lžící lněného oleje,
 • vitamin C – dávkování: 500 mg denně; doporučení: objeví-li se průjem, snižte dávku,
 • vitamin E – dávkování: 250 mg denně; pozor, užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem,
 • přírodní a doplňková léčba:
  • prostředky, které při vnitřním použití podporují hojivé procesy kůže, zlepšují cirkulaci krevního oběhu na úrovni kapilár a zpevňují žilní stěny,
  • zevně – masti, obklady nebo koupele z různých bylin,
  • vlhké komprese,
  • jiné prostředky k ošetřování ran.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence bércového vředu:

 • pravidelný pohyb
 • zdravá a pravidelná strava 5x denně malé dávky – racionální stravy,
 • dostatek tekutin, 1–2 litry za den,
 • omezit kouření a konzumaci alkoholu,
 • přiměřená váha významně snižuje riziko vzniku bércového vředu,
 • odpočinek: vždy když budete moci, podložte si nohy.

 

Zdroj: 

weby zilniporadna.cz, hojeni21.cz, nasclovek.cz

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
AESCIN-TEVA
← zpět na výpis léků
Název AESCIN-TEVA
Doplňek názvu
SUKL kód 107806
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
AJATIN PROFARMA TINKTURA S MECHANICKÝM…
← zpět na výpis léků
Název AJATIN PROFARMA TINKTURA S MECHANICKÝM ROZPRAŠOVAČEM
Doplňek názvu
SUKL kód 59622
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ascorutin
50
← zpět na výpis léků
Název Ascorutin
Doplňek názvu 50
SUKL kód 96303
Velikost balení 50
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ataralgin
20
← zpět na výpis léků
Název Ataralgin
Doplňek názvu 20
SUKL kód 48888
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
BALNEUM HERMAL PLUS
← zpět na výpis léků
Název BALNEUM HERMAL PLUS
Doplňek názvu
SUKL kód 60412
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
BEPANTHEN PLUS
← zpět na výpis léků
Název BEPANTHEN PLUS
Doplňek názvu
SUKL kód 59714
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Calcium pantothenicum zentiva
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název Calcium pantothenicum zentiva
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 155181
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CICADERMA
← zpět na výpis léků
Název CICADERMA
Doplňek názvu
SUKL kód 97947
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CILKANOL
← zpět na výpis léků
Název CILKANOL
Doplňek názvu
SUKL kód 4336
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
EMOXEN GEL
← zpět na výpis léků
Název EMOXEN GEL
Doplňek názvu
SUKL kód 100289
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
HEŘMÁNKOVÝ KVĚT
← zpět na výpis léků
Název HEŘMÁNKOVÝ KVĚT
Doplňek názvu
SUKL kód 76578
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Jodisol spray s mechanickým…
1X75GM
← zpět na výpis léků
Název Jodisol spray s mechanickým rozprašovačem
Doplňek názvu 1X75GM
SUKL kód 25264
Velikost balení 1X75GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
LIOTON 100 000 GEL
← zpět na výpis léků
Název LIOTON 100 000 GEL
Doplňek názvu
SUKL kód 83106
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
panadol
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název panadol
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 46227
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PANTHENOL SPRAY
← zpět na výpis léků
Název PANTHENOL SPRAY
Doplňek názvu
SUKL kód 13803
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen 500 sup
5X500MG
← zpět na výpis léků
Název Paralen 500 sup
Doplňek názvu 5X500MG
SUKL kód 4343
Velikost balení 5X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
epíkový čaj
20X1.5GM
← zpět na výpis léků
Název epíkový čaj
Doplňek názvu 20X1.5GM
SUKL kód 57667
Velikost balení 20X1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
SEPTONEX PLUS
← zpět na výpis léků
Název SEPTONEX PLUS
Doplňek názvu
SUKL kód 59212
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
TRAUMAPLANT
← zpět na výpis léků
Název TRAUMAPLANT
Doplňek názvu
SUKL kód 43980
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VENORUTON FORTE
← zpět na výpis léků
Název VENORUTON FORTE
Doplňek názvu
SUKL kód 15822
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VIATROMB FORTE SPRAY GEL
← zpět na výpis léků
Název VIATROMB FORTE SPRAY GEL
Doplňek názvu
SUKL kód 119938
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 94850
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 96406
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
EFFERALGAN VITAMIN C
← zpět na výpis léků
Název EFFERALGAN VITAMIN C
Doplňek názvu
SUKL kód 95558
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
BEPANTHEN LOTIO
25MG/ML 20ML
← zpět na výpis léků
Název BEPANTHEN LOTIO
Doplňek názvu 25MG/ML 20ML
SUKL kód 57336
Velikost balení 25MG/ML 20ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Ibalgin
1X50GM
← zpět na výpis léků
Název Ibalgin
Doplňek názvu 1X50GM
SUKL kód 32015
Velikost balení 1X50GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru