REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Vši

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Zavšivení – pedikulóza

Vši jsou parazitární přenosné onemocnění, které může postihnout každého člověka bez ohledu na jeho věk či pohlaví. Typicky se napadení vší však objevuje u dětí povinných základní školní docházkou, přičemž více jsou k němu náchylná děvčata.

Dva druhy vší

Na člověku parazitují dva základní druhy vší:

 • veš dětská (Pediculus capitis) žijící ve vlasaté části hlavy, kde přežívá veškeré úkony hygieny (mytí hlavy a česání hřebenem). Mimo vlasy nepřežívá déle než 1 den,
 • veš šatní (Pediculus humanus), která žije ve spodním prádle a na přilehlé oblasti lidského těla – její výskyt souvisí s nedostatečnou hygienou – u jedinců, kteří si dlouhodobě nesvlékají spodní prádlo (ani na noc) a nemění ho za čisté a řádně vyprané.

Oba druhy se liší geneticky; vzhledově jsou stejné. Každý druh parazituje na té lokalitě, která je pro něj typická – ve vlasech či ohanbí, anebo ve spodním prádle.

Veš dětská a její životní cyklus:

Samička dospělé vši pohybující se ve vlasech začne několik hodin po kopulaci klást vajíčka (hnidy), které lepí na vlasy těsně při pokožce lepidlem bílkovinné povahy. Odolává působení vody, šamponů a česání vlasů běžným hřebenem.

Hnidy lze nalézt obvykle v krajinách za ušními boltci a na týle. Z hnid se za 8‑10 dní líhnou larvy (nymfy), které jsou podobné dospělým vším a jsou ihned schopné bodat a sát krev. Po trojím svlékání se nymfa opět za cca 8 dní promění v dospělou veš. Ta se dožívá maximálně dalších 30 dní, za které dokáže naklást několik desítek hnid.

Šíření vší:

Veš vždy zůstává v kontaktu s lidskými vlasy a samovolně je neopouští. K přenosu je třeba přímý (a nikoliv zběžný) kontakt vlasů nemocného a zdravého člověka, k jakému dochází zejména u dětí při kolektivní práci ve škole, při hrách apod.

Dospělá lezoucí veš si jednoduše „přestoupí“ na nového hostitele, kde naklade nové hnidy, a životní cyklus se opakuje. Přenos vzduchem není možný. Pravděpodobný je i přenos pomocí tkanin (čepic, ručníků, ložního prádla, čalounění), do kterých se veš zachytí. Dojde-li včas ke kontaktu tkaniny s vlasy člověka, může veš osídlit nového hostitele. Parazit mimo hostitele ztratí zdroj obživy a za několik hodin ztrácí schopnost sát a pohybovat se. Hyne do cca 24 hodin od posledního sání, s klesající teplotou okolí se ale tato doba může prodlužovat.

 • Pokud rodiče zjistí, že jejich dítě má vši, musí to nahlásit ve škole a v kolektivech, kde se dítě v období posledních dvou týdnů pohybovalo,
 • nemocné dítě nesmí do dětského kolektivu, dokud rodiče neprovedou odstranění všech lezoucích vší a hnid (zlikvidovány musejí být všechny hnidy ve vlasech ve vzdálenosti 0‑10 mm od pokožky),
 • školy a instituce jsou povinny o výskytu vší v kolektivu informovat rodiče ostatních dětí. I u nich by se měly provádět pravidelné kontroly ve vlasaté části hlavy v intervalu 2 dnů po dobu cca 3 týdnů.

Nepříjemné pro nemocného je:

 • izolace od kolektivu,
 • zdlouhavé procedury mechanického odstraňování (vyčesávání) vší a jejich vajíček, tzv. hnid,
 • pocity svědění působené pohybem a bodáním parazita,
 • pocit viny, studu a vyloučení ze společnosti.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky onemocnění vší:

 • svědění pokožky hlavy (nebo těla – podle druhu vši),
 • neklid,
 • škrábance na hlavě,
 • poruchy spánku,
 • nervozita a nespavost,
 • poruchy koncentrace,
 • zvýšená teplota,
 • zvětšené uzliny,
 • místní alergické reakce – vyrážka, celkové zarudnutí a silné svědění,
 • celkové alergické reakce – astma.

V období 1‑4 týdnů po nákaze (kontaktu s nemocným) se projeví svědění pálení pokožky hlavy, vyvolané bodáním, sáním a pohybem nymf a dospělých vší. Dráždivě působí i rozpouštědlo, které veš vypouští do kůže při sání. Může navodit různé alergické reakce.

Nemocný je neklidný a nesoustředěný, neustále se škrábe. Rozdrásání pokožky může vést ke vstupu bakterií do jejích hlubších vrstev a způsobit tak zánětlivé onemocnění kůže (impetigo aj.). Vzácně je možno pozorovat mírný vzestup tělesné teploty a zvětšení místních uzlin.

Hnidy vypadají jako miniaturní bělavě lesklé váčky připojené k vlasům. Nelze je smýt ani odfouknout, odstraníte je mechanicky. Hnidy, které najdete na vlasu dále než 1 cm od pokožky, jsou buď vylíhlé, nebo mrtvé. Nález hnid blíže k pokožce znamená, že ve vlasech jsou pravděpodobně i pohybující se dospělé vši.

Dospělá veš má hnědé, kapkovitě protáhlé tělo o délce pouze 2–4 mm s třemi páry končetin, kterými se přichycuje k vlasu.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných zdravotních problémů podle definovaných obecných pravidel samoléčby (AESGP a uvedených v tomto projektu).

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým osobním a aktivním přístupem – změnou životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI,
 • snížením počtu možností vzniku rizikových situací a působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • dodržovat zásady hygieny a pravidelné péče o tělo, přípravu a konzumaci stravy,
 • pečovat nejen o své tělo, ale i mysl – budovat si pozitivní náladu,
 • udělat si čas na své přátele a koníčky.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením celého zdravotního problému.Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života (úprava váhy a změna životního stylu, omezit rizika…) spojený s racionální léčbou.

Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.

 • Snažte se nekombinovat více léčivých přípravků a doplňků stravy – jejich společné užívání raději konzultujte s lékárníky.
 • Zvláštní pozornost věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem…
  • v těhotenství a období kojení,
  • u malých dětí a kojenců,
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

V případě, že problémy neustupují při samoléčbě ani po 4 dnech, či dochází ke komplikacím, navštivte lékaře.

Při výběru konkrétních přípravků a léků si vždy pozorně přečtěte i související nezbytné kapitoly, zejména „Popis nemoci“, „Léčba a samoléčba“, „Upozornění“ a Prevence“, které jsou nedílnou součástí samoléčby a sebepéče.Bez jejich osvojení se vystavujete riziku neúspěchu léčby a případného poškození zdraví.

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Samoléčba vší

 • Léčbu zahájíme jen v případě, že ve vlasech najdeme dospělé lezoucí vši – měly by být na jednotlivých vlasech, zejména za ušním boltcem a na týle, nalezeny hnidy,
 • dítě do vyléčení nesmí do dětského kolektivu,
 • nejjednodušší řešení je ostříhat vlasy na délku méně než 1 cm, kde vši žít nemohou,
 • přípravky na hubení vší jsou k dostání bez lékařského předpisu,
 • v lékárně zakoupíme přípravek proti vším
  • šampón nebo sprej s insekticidem vyvinutým proti vším (ochromí jejich nervové činnosti),
  • přírodní přípravky s olejnatými látkami, které ucpávají vším dýchací cesty: vši nejsou rezistentní na jejich používání. Také nepůsobí škodlivě na pokožku hlavy a na vlasy,
  • léčbu je nutno znovu opakovat po 8–10 dnech, protože většina přípravku nezabíjí hnidy, a opakované použití likviduje vši, které se mohly vylíhnout z nepoškozených hnid,
  • léčbu podpoříme vyčesáváním vlasů tzv. všiváčkem, což je velmi hustý hřeben, který je k dostání v lékárně, nebo je přibalen k přípravku proti vším,
  • vyčesané vši a hnidy necháme padat na bílý papír nebo do umyvadla a poté spláchnutím likvidujeme,
  • hnidy, které nebylo možné vyčesat, odstraníme malými nůžkami i s vlasem. Vajíčka připevněná daleko od pokožky jsou mrtvá, můžeme je nechat s vlasy odrůst,
  • po odstranění všech podezřelých hnid a lezoucích vší je možné dítě poslat do kolektivu.
 • Pozor! Insekticidní přípravky jsou agresivní látky. Je nutné je používat přesně dle návodu výrobce, zejména dodržet dávkování. Nehynou-li vši po aplikaci přípravku, pak se zřejmě jedná o vši rezistentní na tuto chemikálii. Konzultujte další nákup s lékárníkem. Nikdy nezvyšujte dávky, abyste neuškodili nemocnému,
 • k léčbě nesmí být použit petrolej! Je sice účinný, ale případná alergická reakce na něj může ohrozit život nemocného.

Rozdrásáním pokožky při škrábání může dojít k infekci – místní zánět kůže, veš může přenášet bakteriální nebo virové onemocnění místně, nebo způsobit celkové onemocnění organismu. Při pochybách se vždy poraďte s lékařem.

Zásady odvšivování jsou většinou jednoduché a vše trvá 14 dní.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence vší:

 • dodržovat pravidelnou osobní hygienu – mytí, čisté prádlo, ložní prádlo,
 • pravidelný úklid bytu a pracoviště,
 • omezit pobyt v rizikových místech.

 

Zdroj:

web lekari-online.cz/…/lecba-vsi

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
epíkový čaj
20X1.5GM
← zpět na výpis léků
Název epíkový čaj
Doplňek názvu 20X1.5GM
SUKL kód 57667
Velikost balení 20X1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru