REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Žaludeční vředy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


U této nemoci je typické, že se střídá období klidu, kdy je nemocný bez obtíží, s obdobím akutním, kdy se nemoc projevuje dále popsanými příznaky.

Podstatou nemoci je narušení sliznice – nebo i hlubších vrstev – stěny trávicí trubice, v místech, kde je vystavena agresivnímu působení, žaludeční šťávy. Proto tedy vzniká v žaludku a dvanáctníku.

Stěna trávicí trubice, je za normálních okolností, před samonatrávením, chráněna hlenem mucinem. Pokud ale v trávicím traktu vznikne nerovnováha mezi ochrannými a poškozujícími činiteli, dochází k natrávení sliznice, tedy ke vzniku peptické léze. Jednou z forem této léze je vřed.

Peptické léze lze rozdělit do několika skupin.

První označujeme jako eroze, což jsou povrchová poškození sliznice žaludku nebo dvanáctníku.

Druhým typem je akutní vřed, pronikající i do hlubších vrstev sliznice. Hojí se poměrně rychle a zůstává po něm jizva.

Posledním druhem je chronický vřed, který se hojí pomalu a je při něm přítomna i zánětlivá reakce, díky které je dobře odlišitelný od okolní tkáně.

Příčiny vředové choroby gastroduodenální

Na vzniku této choroby se podílí mnoho příčin současně, ale obecně lze říci, že k vředové chorobě dojde, když faktory poškozující sliznici v trávicím traktu (agresivní faktory) získají převahu nad faktory ochrannými (projektivními).

Za ochranné činitele se považuje normální prokrvení sliznice žaludku a dvanáctníku, obnovování vrchní vrstvy sliznice, normální produkce žaludečního hlenu, který kryje sliznice, a zásaditá reakce žaludečního obsahu.

Mezi hlavní činitele, jež sliznici poškozují a umožňují tak vznik vředu, se řadí přítomnost pepsinu a agresivní kyseliny chlorovodíkové v žaludku. Dále pak přítomnost bakterie Helicobacter pylori, která dokáže přežít i ve velmi nepříznivém prostředí žaludku a zhoršuje hojení, pak je to také porucha střevních pohybů – duodenogastrický reflux (zpětný posun natrávené potravy z dvanáctníku do žaludku) a porucha prokrvení sliznice.

K porušení rovnováhy mezi projektivními činiteli přispívá i řada vnějších a vnitřních vlivů.

Mezi vnější vlivy počítáme složení potravy a její nepravidelné přijímání, kouření tabákových výrobků a pití koncentrovaného alkoholu a černé kávy. V neposlední řadě sem patří i nesprávné užívání nebo nadužívání některých ulcerogenních medikamentů, tedy léků, které mohou zapříčinit vnik vředu. Jsou to například některé kortikoidy, nesteroidní antirevmatika některá analgetika. Vznik onemocnění zapříčiněný těmito léky je dnes bohužel velmi častý.

Za vnější vlivy jsou považovány také genetické předpoklady, dlouhodobý, opakovaný stres a alkohol.

 Může se objevit i několik vředů současně.

Komplikace

Při neléčení může dojít k protržení žaludeční stěny a následnému zánětu pobřišnice, k vnitřnímu krvácení, zvracení krve, nebo může vřed prorůstat do jiného orgánu. Tyto komplikace jsou nebezpečné a mohou skončit i smrtí.

Pokud máte výše uvedené příznaky, vyhledejte lékaře, který vás vyšetří a případně zahájí léčbu, předepíše léky – např. antacida, která neutralizují v žaludku kyselinu chlorovodíkovou, cytoprotektiva, která chrání sliznici trávicího traktu, léky tlumící sekreci žaludeční kyseliny chlorovodíkové, nebo antibiotika.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Pří mírném průběhu nemusí postižený o nemoci vědět. Jindy má toto onemocnění nepříjemný průběh:

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozornění:

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Vždy je nutné, abyste léky vybírali s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve, a léků, které na ně užívámožné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle jejich doporučení.
 • Zkontrolujte si vždy vše, co pravidelně (často) užíváte – léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, pepř či kurkuma, mění účinnost některých léčiv.

Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků. Ale každý, kdo užívá více než 5 léků, by si měl vždy zkontrolovat, jestli na sebe nereagují negativně, protože je to již velice pravděpodobné…

 1. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište jejich názvy do bezplatné anonymní online poradny www.znamsveleky.cz. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy svých léků na papír, než půjdete k lékaři či do lékárny, a odborníci za vás jejich interakce zjistí.
 2. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky, ani neměňte jejich dávkování, ale zajděte s e-mailovou odpovědí za lékařem, který vám je předepsal, na konzultaci.
 3. Bonusem pro pacienty je, že by zde měli dostat nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení, jaké bylinky, nápoje či jídlo by spolu s předepsanými léky neměli užívat.
 4. Některé kombinace nejsou tak nebezpečné – stačí, když lékař změní dávkování, nebo navrhne časový odstup při jejich užívání.

Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.

Pozorně si vždy přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete podávat nebo užívat.

Zvláštní pozornost věnujte nemocným, dětem a těhotným ženám – poraďte se s lékařem či lékárníkem:

 • v těhotenství a období kojení,
 • u malých dětí a kojenců,
 • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, anebo dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým osobním a aktivním přístupem – změnou životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem – 2‑3 litry denně,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví,
 • dodržováním zásad hygieny a prevence,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce, vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, nejlépe dvojnásobnou oproti době trvání akutního onemocnění.
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem,
 • v období největších potíží omezit větrání bytu během dne, nejlépe větrat ráno,
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře,
 • u domácího prachu a roztočů je eliminace obtížná: v bytě by neměly být vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků,
 • dbejte i na lůžkoviny: časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů jsou vhodnější než přírodní,
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky,
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata se vyskytuje i jako profesionální alergie,
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo: vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bosi, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákalo by to další hmyz),
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky,
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady více léky či doplňky stravy,
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl).

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Samoléčba u žaludečních vředů

 • Vyhledejte lékaře, který předepíše vhodné léky,
 • je důležité si uvědomit, že dodržováním režimových opatření je možné hodně věcí ovlivnit. I když s kouřením je určitě těžké přestat, pro léčbu této nemoci je to velice důležité,
 • vyhnout se alkoholu,
 • nekouřit ideálně ani po ukončení léčby; kouření stimuluje produkci žaludečních šťáv, které dráždí žaludek a dvanáctník; omezte kouření alespoň na minimum, a hlavně je dejte vždy až po jídle; nikdy nekuřte na prázdný žaludek,
 • pravidelný přísun potravin, 5x denně malé dávky racionální stravy, alespoň jednou denně teplé jídlo,
 • nejezte jídla, kde jsou přepalované tuky a mnoho koření,
 • jezte více mléčných výrobků,
 • nepijte nápoje obsahující kofein, silné čaje – černé a typu maté, ani některé bylinné čaje (které rovněž podněcují tvorbu žaludečních šťáv), jako je čaj z třezalky, hořce, máty, heřmánku nebo meduňky,
 • vyhnout se stresu,
 • dodržujte režimová opatření,
 • žádná námaha,
 • pomoci mohou antacida (žvýkají se nebo cucají) – např. Rennie, Tums,
 • hospitalizaci zvažte – v nemocnici je více klidu,
 • neužívejte žádné léky nebo doplňky stravy, bez konzultace s lékařem či lékárníkem ani obyčejné léky proti bolesti, neboť mohou tuto nemoc způsobovat, anebo ji zhoršovat.

V době, kdy Vás nemoc obtěžuje svými typickými příznaky, je vhodná pracovní neschopnost, žádná námaha a hlavně duševní klid. Jestliže Vám lékař nabídne hospitalizaci, zvažte ji. Nebývá nutná, ale i když se to může zdát zvláštní, někteří lidé si pak uvědomí, že v nemocnici mají mnohem více klidu než doma, kde na ně doléhají nejrůznější problémy a úkoly. Neměli byste užívat žádné medikamenty bez konzultace s lékařem. I obyčejné léky proti bolesti totiž mohou tuto nemoc způsobovat, nebo ji výrazně zhoršovat.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence u žaludečních vředů:

 • pravidelný přísun potravin, alespoň jednou denně teplé jídlo,
 • vyhnout se stresu,
 • omezit kouření a pití alkoholu.
Zdroj:

Léky užívané u žaludečních vředů, Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., web vitalion.cz

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
ANACID
← zpět na výpis léků
Název ANACID
Doplňek názvu
SUKL kód 45310
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CARBO MEDICINALIS
← zpět na výpis léků
Název CARBO MEDICINALIS
Doplňek názvu
SUKL kód 57338
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
cholagol
1X10ML
← zpět na výpis léků
Název cholagol
Doplňek názvu 1X10ML
SUKL kód 699
Velikost balení 1X10ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Dětská čajová směs
20X1.5GM
← zpět na výpis léků
Název Dětská čajová směs
Doplňek názvu 20X1.5GM
SUKL kód 76434
Velikost balení 20X1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
HELICID 10 ZENTIVA
← zpět na výpis léků
Název HELICID 10 ZENTIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 25362
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
MOTILIUM
← zpět na výpis léků
Název MOTILIUM
Doplňek názvu
SUKL kód 47122
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
NOVO-PASSIT
← zpět na výpis léků
Název NOVO-PASSIT
Doplňek názvu
SUKL kód 88664
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
panadol
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název panadol
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 46227
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Baby
1X100ML
← zpět na výpis léků
Název Panadol Baby
Doplňek názvu 1X100ML
SUKL kód 46700
Velikost balení 1X100ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
epíkový čaj
20X1.5GM
← zpět na výpis léků
Název epíkový čaj
Doplňek názvu 20X1.5GM
SUKL kód 57667
Velikost balení 20X1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 96406
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
ALUDEČNÍ ČAJOVÁ SMĚS
← zpět na výpis léků
Název ALUDEČNÍ ČAJOVÁ SMĚS
Doplňek názvu
SUKL kód 76433
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
lučníková čajová směs
20X1.5GM
← zpět na výpis léků
Název lučníková čajová směs
Doplňek názvu 20X1.5GM
SUKL kód 53725
Velikost balení 20X1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
paralen 500
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název paralen 500
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 3837
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
EFFERALGAN VITAMIN C
← zpět na výpis léků
Název EFFERALGAN VITAMIN C
Doplňek názvu
SUKL kód 95558
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
MÁTOVÝ ČAJ
1.5GM/SÁČ 20 SÁČ PP PŘEBAL
← zpět na výpis léků
Název MÁTOVÝ ČAJ
Doplňek názvu 1.5GM/SÁČ 20 SÁČ PP PŘEBAL
SUKL kód 115274
Velikost balení 1.5GM/SÁČ 20 SÁČ PP PŘEBAL
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
MEDUŇKOVÝ ČAJ
1.5GM/SÁČ 15 SÁČ PP PŘEBAL
← zpět na výpis léků
Název MEDUŇKOVÝ ČAJ
Doplňek názvu 1.5GM/SÁČ 15 SÁČ PP PŘEBAL
SUKL kód 115269
Velikost balení 1.5GM/SÁČ 15 SÁČ PP PŘEBAL
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
ACIX
← zpět na výpis léků
Název ACIX
Doplňek názvu
SUKL kód 52420
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY
0 2X24
← zpět na výpis léků
Název GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY
Doplňek názvu 0 2X24
SUKL kód 158460
Velikost balení 0 2X24
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CHOLESTIL
← zpět na výpis léků
Název CHOLESTIL
Doplňek názvu
SUKL kód 53273
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru