REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Anorexie

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Anorexie i bulimie patří mezi poruchy příjmu potravy. Jsou to závažné psychické nemoci, často s chronickým průběhem a život ohrožující.

Anorexie

(chorobné nechutenství) je psychické onemocnění, při kterém má postižený nutkavou a paradoxní představu o své tloušťce, narušené vnímání vlastního těla, nadměrný úbytek hmotnosti, nadměrný strach z obezity, a  je často doprovázeno ztrátou menstruace u děvčat/žen. Nejčastěji jsou touto nemocí postiženy dívky a mladé ženy mezi 12. a 30. rokem života, ovšem zastoupení mužských pacientů neustále stoupá (5 až 10 %). Nemocné většinou mají schopnost nedat najevo, že se na jejich chování něco změnilo, případně že mají nějaký psychický problém.

Mentální anorexie je vážné onemocnění, které se v mnoha aspektech rovná mánii a/nebo vynucenému chování pod tlakem okolností. Anorexie je záludná nemoc. Každý desátý pacient trpící mentální anorexií zemře.

Příčiny a rizikové faktory anorexie

Nemocní většinou pocházejí ze středních a vyšších sociálních vrstev. V mnoha případech byla prokázána i vysoká inteligence lidí trpících mentální anorexií, většina lidí byla před nemocí hodnocena jako úspěšní.

 • Psychické příčiny
  Za vznik mentální anorexie mohou být zodpovědné například nevyřešené spory v dospívání, případně potíže při identifikaci ženské role nebo sexuality. Často jsou tyto faktory doprovázeny špatnou situací v rodině. S nemocí je spojena špatná nebo nedostatečná výživa vlastního těla. Typický věk postižených je okolo puberty. Mnoho nemocných trpí od této doby mnoho let zažívacími potížemi.
 • Tělesné příčiny
  I přes dlouhodobé bádání nebyly dosud nalezeny žádné tělesné příčiny nemoci, jako jsou například hormonální změny nebo nedostatek důležitých látek v mozku. Změny v procesu látkové výměny nejsou příčinou, ale důsledkem mentální anorexie.
 • Společenské faktory
  Spíše jsou považovány za ovlivňující faktory podílející se na vzniku nemoci. Ideál štíhlé ženy je nám stále vštěpován do hlavy téměř ve všech módních (a nejen těchto) časopisech. V sedmdesátých letech minulého století se takto proslavila především silně podvyživená dívka Twiggy, díky které se také o této nemoci začalo hovořit na veřejnosti. Do rizikových skupin, ve kterých často dochází k této nemoci, patří především mladé žačky tance a modelky.

Průběh anorexie

I pro nemocného anorexií je strava velice důležitá a stojí jako u ostatních lidí na jednom z prvních míst jeho zájmu. S tím rozdílem, že hlad a chuť jsou naprosto potlačeny. Vznikne nereálná představa o tloušťce a neustálém zvyšování vlastní váhy. Nemocní jedí jen to nejnutnější, často ovšem ani to ne. S dokonalou pečlivostí jsou sledovány dietní plány a kalorické tabulky. Na každou snědenou kalorii je přesně naplánována tělesná činnost, aby nehrozilo přibírání na váze. K tomu se připojuje láska ke sbírání receptů a vaření pro své blízké. Mnoho nemocných, byť trpí podvýživou, na sebe bere velmi vysokou sportovní zátěž. Přes 50 % anorektiků užívá pravidelně projímadla, močopudné léky, případně se nutí po každém jídle do zvracení.

Pacienti se často snaží manipulovat i lidmi ze svého okolí. Sem patří např. lhaní o příjmu potravy nebo skrývání podvýživou vyvolaných problémů, jako například vyvolávání zvracení po jídle. U mužů i u žen je zpravidla pozorována ztráta chuti na sex.

Bulimie

je stav, kdy nemocní mají opakované stavy žravosti, ztrácejí kontrolu nad příjmem potravy, sami si vyvolávají zvracení, užívají projímadla a diuretika; to se střídá s obdobím přísné diety a hladověním. Nemocnými jsou hlavně ženy ve věku 16–25 let, ale start choroby se posouvá do stále nižšího věku.

Rizikem je i rodinná historie: kde v příbuzenstvu se tato porucha vyskytla u sestry, matky, tety…

„Anorexie i bulimie a jejich atypické formy jsou komplexní onemocnění, kde hraje roli více faktorů a jejich vzájemná interakce, v biologické, psychologické i společenské oblasti. Genetické vlivy jsou popisovány až ve 20–80 % případů, ale neznamená to, že za vznik anorexie či bulimie je odpovědný jen jeden konkrétní gen. Je to spíše vloha, která se může, ale nemusí projevit,“ vysvětluje dr. Hana Papežová z Psychiatrické kliniky 1. LF UK, přední odbornice na poruchy příjmu potravy.

K anorexii přispívají i určité vlastnosti a temperament (a i ty se dědí): perfekcionismus, úzkostnost, ostýchavost, nižší sebevědomí, strach z dospívání, nespokojenost se sebou samým a zejména s vlastním tělem, impulzivnost – spojení více těchto vlastností znamená větší riziko vzniku choroby. Nebezpečné jsou i rizikové aktivity – modeling, svět módy vůbec, balet, gymnastika, běh na velké vzdálenosti, plavání a napodobování „západního“ stylu.

Nechutenství nebo oslabení chuti k jídlu bývá až důsledkem hladovění.

Anorexie s sebou nese řadu komplikací:

 • srdeční arytmie (změny srdečního rytmu), bradykardie (zpomalení tepové frekvence), hypotenze (nízký krevní tlak),
 • anémie (chudokrevnost) v důsledku nedostatku železa,
 • snížená sedimentace,
 • snížený počet bílých krvinek,
 • močové kameny,
 • otoky končetin v důsledku poruchy funkce ledvin,
 • osteoporóza (řídnutí kostí) a z toho plynoucí častější zlomeniny,
 • nejrůznější neurologické komplikace – svalová slabost, křeče, motorické poruchy, bolesti hlavy, mdloby, dvojité vidění, zmatenost,
 • různé poruchy trávicího traktu – zácpy, zvracení,
 • poruchy termoregulace – projevující se studenými periferními částmi těla,
 • gynekologické potíže – poruchy menstruačního cyklu a plodnosti,
 • nerovnováhu ve vnitřním prostředí ve smyslu dysbalance minerálních látek a iontů,
 • nebezpečí podvýživy a dehydratace vzrůstá s klesajícím věkem a tělesnou hmotností nemocných. U dětí se může zpomalit růst a opozdit puberta,
 • hladovění a podvýživa jsou vždy spojeny s utrpením a mohou skončit i úmrtím, které je u nemocných s MA až 18x vyšší než u jejich zdravých vrstevníků. Více než 1/3 anorektiček se časem začne přejídat a některé i zvracet.

Člověk se rodí s vědomím, že vše v jeho těle je přirozené, všechny části těla jsou v pořádku, součástí jeho samého, a nevnímá jako rušivý prvek to, že se lidé od sebe liší. Kterákoliv část těla je pro něj krásná a dokonalá. Je třeba, aby okolí toto vnímání sebe sama neměnilo. Až později, kdy je dítě konfrontováno s kolektivem, se začne vědomě srovnávat s druhými. Ostřeji vystoupí měřítka fyzické krásy, v dospívání souvisí s rozvíjením sexuálních tělesných funkcí. Adolescent propadá pocitům méněcennosti či studu ze zaoblení tělesných partií a dalších pohlavních znaků. Je třeba nepodléhat reklamám, jejichž účelem je zvýšit obrat firem, zabývajících se prostředky na hubnutí. Pomůže tu důvěrný rozhovor rodičů s dospívajícím.

Komplikace anorexie

Mentální anorexie může mít mnoho komplikací, končit i smrtí. Smrt může nastat nečekaně, např. poruchou rytmu srdeční činnosti a celkovým rozvratem vnitřního prostředí…

 • snížené množství draslíku (samo o sobě má negativní vliv na srdeční činnost), sodíku i chloridů v krvi, což koreluje s celotělovou dehydratací,
 • problémy s ledvinami a plícemi,
 • záněty plic,
 • rozedma,
 • nízká hustota kostí v důsledku osteoporózy – snadnější vznik zlomenin ve vyšším věku,
 • nepravidelná nebo vůbec žádná menstruace u žen,
 • snížená hladina testosteronu u anorektických mužů – může vést k poruchám plodnosti,
 • stav závažné podvýživy: poškodí mnoho orgánů včetně mozku, srdce a ledvin, což může být nevratné a neupraví se, ani když se anorexie dostane pod kontrolu,
 • duševní stav – deprese, stavy úzkosti,
 • zneužívání drog.

Viz též „Poruchy výživy – obecně“.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky anorexie:

 • postižený nepřijímá potravu, stále si o sobě myslí, že je tlustý,
 • nespokojenost se sebou,
 • před nemocí je pacient úzkostný, nadměrně ctižádostivý,
 • začátek nemoci se projevuje pozorováním tělesné váhy,
 • hubnutí, podvýživa,
 • zpomalený tep,
 • omezování příjmu potravy až hladovění (vynechávají sladkosti a tučná jídla a mizí hlavní jídla),
 • únava,
 • nespavost,
 • hyperaktivita,
 • poruchy nálady,
 • ztráta zájmu o sexuální život,
 • nízký krevní tlak,
 • poruchy vnitřního prostředí (dehydratace aj.),
 • deprese,
 • apatie,
 • plachost,
 • ztráta menstruace často předchází ztrátě váhy,
 • zácpa,
 • zvracení,
 • porucha menstruačního cyklu,
 • zimomřivost,
 • vypadávání vlasů,
 • zhoršování stavu pokožky – suchá kůže, šupiny na kůži, nažloutlá kůže,
 • lámavé nehty,
 • řídnutí kostí,
 • závratě.

Vliv na trávicí trakt se projevuje zácpami, bolestmi břicha, nadýmáním a pocity na zvracení.

Návštěva lékaře při anorexii je nutná již při podezření na tuto nemoc, protože dlouhodobé studie uvádějí až 10% úmrtnost.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozornění:

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

 

Vždy je nutné, abyste si léky vybrali s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve a léků, které na ně užívá – možné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení.
 • Zkontolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
 1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
 2. Ale každý kdo užívá více než 5 léků,  by si měl vždy zkontrolovat  jestli na sebe nereagují negativně, protože je to již velice pravděpodobné. 
 3. Bonusem pro pacienty je že by zde měli dostat i nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky neužívat.
 4. Některé kombinace nejsou tak nebezpečné – stačí  když lékař změní dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
 5. v těhotenství a období kojení
 6. u malých dětí a kojenců
 7. u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem
 • Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do on-linové poradny www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
 • Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte s e-mailovou odpovědí za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.
 • Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě ani po 4 dnech, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

 • Vždy dodržujte režimová opatření – klid, pití, vitamíny apod.
 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

 

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou životního stylu

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky
Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Tělesná váha vzrůstá s věkem. Jste-li starší 18 let, vaše tělesná hmotnost by měla být vyšší než BMI 18,5. Při stanovení cílové váhy počítejte vždy s určitým rozpětím a s tím, že tělesná hmotnost během dne, roku i menstruačního cyklu kolísá. Máte-li dnes o 1 kg více než včera – může to být 1 kg zadržené tělesné tekutiny, nápoje nebo jídla – ještě jste nepřibrali. Nezapomínejte, že se nelze vyléčit z mentální anorexie a přitom nepřibrat.

Neexistuje žádná specifická příčina anorexie, jejíž odstranění by vedlo k vyléčení. Většina psychických problémů nemocných s anorexií je spíše důsledkem než příčinou nedostatečné výživy.

Málokdy stačí podpora blízkých. Většinou je nutná dlouhá péče specializovaného lékaře. Při akutních stavech je nutné podat nitrožilní výživu. V extrémních případech a není-li včas zahájena léčba, může vše skončit i smrtí podvýživou a dehydratací.

Léčba

 • Dobře myšlené rady kamarádek nebo rodinných příslušníků – více jíst – jsou většinou bezcenné. Nemocní z velké části svou nemoc zapírají a nevěří ani změnám, které na nich nemoc zanechala. Dojdou-li nemocní k rozhodnutí (většinou na základě většího či menšího tlaku rodiny a přátel) navštívit lékařskou nebo psychologickou ordinaci, splnili právě první a zároveň nejtěžší krok léčby. Došli totiž k přesvědčení, že trpí nemocí, a mají motivaci ji nějakým způsobem léčit.
 • Nejlepší volbou léčby je psychoterapie a tzv. behaviorální terapie (léčba chování). Podle pokročilosti nemoci a nebezpečí triků pacienta musí být přesně zjištěny příčiny nemoci a následné léčebné postupy přesně kontrolovány.
 • V těžkých případech je pro udržení nemocných při životě nezbytný okamžitý převoz do nemocnice, kde jsou nejprve vyživováni žaludeční sondou nebo přes krevní řečiště (parenterálně),
  • ztráty tekutin a dalších stavebních složek krve (elektrolyty) musí být co nejrychleji znovu nahrazeny,
  • v těle může například dojít k nedostatku draslíku (kalia), což může vyvolat životu nebezpečné poruchy srdečního rytmu. Ke komplikacím dochází i tehdy, když pacient nekontrolovaně užívá projímadla (laxativa) a močopudné prostředky (diuretika).

Samoléčba

 • Normalizace hmotnosti,
 • změna postoje k jídlu – režim, změna nevhodných jídelních a pohybových návyků,
 • přestanete odkládat řešení – hledejte co vám chutná, nebo co můžete jíst,
 • rozšiřujte svůj jídelníček,
 • zvyšujte energetický příjem,
 • dodržujte pravidelný režim (vždy akceptovat určité rozmezí a nevynechat jídlo jen proto, že bude oběd o hodinu později),
 • jezte mechanicky – po dlouhém nadměrném omezování v jídle jste zvyklí na nízký energetický příjem; nemůžete se tudíž řídit pocitem chuti, sytosti a hladu,
 • nepřejídat se, sportovat, pohyb je přirozenou součástí života,
 • vedle toho koníčky a dobrá společnost vrstevníků, to jsou další podpůrné prostředky, aby se dospívající cítil ve svém těle dobře, neztrácel pocit životního naplnění,
 • chválit se a být chválen za všechny dosažené pokroky má význam proto, aby byl sám se sebou spokojený, měl pozitivní přístup k životu. Spokojený člověk si neubližuje, a už vůbec ne odpíráním jídla, které je základní životní potřebou stejně jako např. dýchání,
 • provozovat činnosti, díky nimž máme radost ze života – to se týká i studia, zaměstnání,
 • pozorujeme-li náznaky poruchy příjmu potravy, je třeba dbát na její kontrolu, zvláště projeví-li se další příznaky,
 • je-li postižený přístupný diskusi týkající se jeho stavy, je napůl vyhráno,
 • vysvětlit podstatu stavu a společným úsilím zabránit, aby nedošlo k rozvoji onemocnění,
 • podpora by měla přijít z okolí postiženého, z rodiny, a nenásilnou formou,
 • zvažujeme-li snížení hmotnosti, poradíme se s lékařem, požádáme o preventivní psychologickou pomoc, aby porucha příjmu potravy nepřešla do stavu mentální anorexie,
 • v případě, že pravidelně a vydatně jíte a tělesná hmotnost nestoupá, je možné jako doplněk stravy užívat některý z nutričních nápojů (Resource, Nutridrink nebo Fresubin), nutriční nápoj však nesmí nahrazovat normální jídlo (snídani, oběd, večeři a dvě svačiny). Nejvhodnější je vypít jedno balení (300 ml) před spaním,
 • kvalitní rodinné zázemí, které chápe problémy mladých lidí a dokáže nabídnout jiné lidské hodnoty, než je zevnějšek a štíhlost, je nejlepší ochranou,
 • vpřípadě závažnější vyhublosti a u dětí je třeba se co nejrychleji obrátit na odborného lékaře,
 • vyvážená strava s dostatkem vitamínů a minerálů,
 • počátek výkrmného režimu může být spojen i s otoky a s bolestivou zácpou,
 • farmakoterapie je užívána empiricky, na specializovaných pracovištích a v poradnách (psychofarmaka jsou krátkodobě podávána jen u těžších stavů). Záleží vždy na posouzení odborníka, protože některé postupy nejsou vhodné pro každého,
 • režimová terapie – přesný denní harmonogram a pravidla,
 • dodržování jídelních a stravovacích návyků,
 • pravidelný spánek,
 • psychoterapie… různé formy psychoterapie:
  • skupinová terapie,
  • rodinná terapie,
  • relaxační cvičení,
 • zdravý pohyb – pravidelně,
 • vyhnout se nevhodným očekáváním, která vedou k nekonečným odkladům, jako například:
  • nejprve musím přijít na to, co je příčnou mých obtíží;
  • počkám, až budu opravdu chtít;
  • musím jíst s chutí a jen když mám hlad;
  • musím si pomalu zvykat (během tří týdnů můžete zásadně změnit jídelníček a dostatečně zvýšit energetický příjem);
  • musím jíst to, co je zdravé a po čem mi není špatně;
  • musím jíst častěji a v malých porcích;
  • nesmím udělat žádnou chybu;
  • když budu víc jíst, měla bych se víc hýbat (naopak byste měli přestat spojovat příjem jídla s výdejem energie),
 • nekupujte light výrobky a dejte si pozor na „zobání“ drobných mlsků a ovoce. Mnoho lidí se začne přejídat právě jídly, kterých se nebojí, protože jsou v kategorii „dietní“ nebo „zdravé“. Ve vašem případě je zdravé to, co vás zasytí. Když se náhodou opravdu přejíte, nic se neděje. Snažte se nezvracet, protože zvracení vede dále k přejídání.

Důležité upozornění

Mentální anorexie je život ohrožující onemocnění. Každé zanedbání nemoci, zvláště poruch chování, vede k prohlubování nemoci a ke zhoršení šancí na plné uzdravení. Zatímco u malých dívek je zcela zřejmé právo rodičů na zásah, u nemocných lidí v dospělém věku dochází k etickému rozporu: z medicínského hlediska se jedná o psychickou poruchu s následným sebepoškozováním, což může vést v některých případech až k ochranné léčbě, na druhou stranu ale vedou tato opatření k hlubokému zásahu do osobnosti člověka a je potřeba je náležitě ospravedlnit.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence anorexie

Nejsou známé zaručené kroky k předcházení vzniku anorexie. Je potřeba být vnímavývčas rozpoznat náznaky. Pokud si všimnete na členu rodiny nebo známém, který trpí…

 • jako rodič se snažte být svému dítěti stále plnohodnotným a důvěryhodným partnerem,
 • snažte se s ním promluvit o jeho problémech,
 • i když vy nebudete moci zabránit rozvinutí nemoci, můžete s ním mluvit o zdravém způsobu chování a možnostech pomoci,
 • od útlého dětství je nutné dbát na vytvoření správných stravovacích návyků. Děti neuplácíme ani netrestáme, pokud se u jídla loudají nebo zcela nevyprázdní talíř, jsou-li nasycené. Tím bychom vytvářeli vhodnou půdu, aby se porucha příjmu potravy později projevila. Správnou cestou je trpělivý přístup přizpůsobený individuální osobnosti dítěte,
 • zbavte své dítě potřeby něco si sobě dokazovat nebo tíhnout k mylným ideálům,
 • trpí-li nižším sebevědomím,
 • nespokojeností se svým vzhledem,
 • držení různých přísných diet,
 • stravu podáváme v pravidelných, častých, menších porcích, dbáme na její pestrost a vzhled, které povzbuzují chuť k jídlu, učíme jejímu řádnému rozmělňování v ústech, tím docílíme zakořenění takových stravovacích zvyklostí, které jsou obvykle dodržovány v průběhu celého života,
 • účelem postoje je nejen „naučit dítě jíst“, ale také zabránit, aby děti a dospívající prostřednictvím odmítání potravy manipulovali s okolím,
 • nepřejídat se, sportovat, pohyb je přirozenou součástí života,
 • vedle toho koníčky a dobrá společnost vrstevníků, to jsou další podpůrné prostředky, aby se dospívající cítil ve svém těle dobře, neztrácel pocit životního naplnění,
 • chválit se a být chválen za všechny dosažené pokroky má význam proto, aby byl sám se sebou spokojený, měl pozitivní přístup k životu. Spokojený člověk si neubližuje, a už vůbec ne odpíráním jídla, které je základní životní potřebou stejně jako např. dýchání,
 • provozovat činnosti, díky nimž máme radost ze života – to se týká i studia, zaměstnání,
 • prevence spočívá ve správných stravovacích návycích, v dobré psychice a v sebepřjímání,
 • pozorujeme-li náznaky poruchy příjmu potravy, je třeba dbát na její kontrolu, zvláště projeví-li se další příznaky,
 • je-li postižený přístupný diskusi týkající se jeho stavu, je napůl vyhráno,
 • vysvětlit podstatu stavu a společným úsilím zabránit, aby nedošlo k rozvoji onemocnění,
 • podpora by měla přijít z okolí postiženého, z rodiny, a nenásilnou formou,
 • zvažujeme-li snížení hmotnosti, poradíme se s lékařem, požádáme o preventivní psychologickou pomoc, aby porucha příjmu potravy nepřešla do stavu mentální anorexie.

 

Zdroj:

weby anorekticka.cz/prevence-anorexie, http://anamneza.cz/

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon tablety 100 mg
40X100MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon tablety 100 mg
Doplňek názvu 40X100MG
SUKL kód 76188
Velikost balení 40X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PHARMATON GERIAVIT
← zpět na výpis léků
Název PHARMATON GERIAVIT
Doplňek názvu
SUKL kód 14394
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
species nervinae planta
20X1.5GMSÁČK
← zpět na výpis léků
Název species nervinae planta
Doplňek názvu 20X1.5GMSÁČK
SUKL kód 89823
Velikost balení 20X1.5GMSÁČK
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
TEBOKAN 40 MG
← zpět na výpis léků
Název TEBOKAN 40 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 13491
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
THIAMIN LÉČIVA
← zpět na výpis léků
Název THIAMIN LÉČIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 75025
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VITAMIN E 100-ZENTIVA
← zpět na výpis léků
Název VITAMIN E 100-ZENTIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 10430
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
MEDUŇKOVÝ ČAJ
1.5GM/SÁČ 15 SÁČ PP PŘEBAL
← zpět na výpis léků
Název MEDUŇKOVÝ ČAJ
Doplňek názvu 1.5GM/SÁČ 15 SÁČ PP PŘEBAL
SUKL kód 115269
Velikost balení 1.5GM/SÁČ 15 SÁČ PP PŘEBAL
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence


REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru