REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Cukrovka – diabetes

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Diabetes mellitus (cukrovka)

je chronické onemocnění způsobené nedostatkem inzulinu (hormonu produkovaného slinivkou břišní, která řídí pohyb glukózy v těle). Většina zkonzumované potravy se rozloží na glukózu, která v buňkách funguje jako zdroj energie.

Nedostatek inzulinu zamezí vstupu glukózy do buněk, ta se pak hromadí v krvi a způsobuje vysokou hladinu cukru – hyperglykémii – typický projev cukrovky. Zároveň postihuje i hospodaření s ostatními živinami a ovlivňuje tím celkově přeměnu látek v organismu. Jedná se o poruchu metabolismu cukrů (sacharidů). 

Hyperglykémie

je vysoká hladina glukózy v krvi – nad 7 mmol/l.

Její příčiny:

 • dietní chyba (nadměrná porce jídla),
 • vynechání či poddávkování inzulinu,
 • infekce,
 • infarkt, operace, úraz,
 • stres,
 • některá léčiva (kortikoidy, chemoterapeutika, diuretika, atypická antipsychotika),
 • také hyperglykémie jako první projev diabetu. Pokud není hyperglykémie včas zjištěna a kompenzována, může se u nemocných s diabetem 1. typu rozvinout diabetická ketoacidóza (DK) či u nemocných s diabetem 2. typu hyperosmolární hyperglykemický stav (HHS). Jde o velmi závažný rozvrat vnitřního prostředí organismu, který vyžaduje hospitalizaci.

Onemocnění se může vyskytovat v každém věku a postihuje obě pohlaví, může vypuknout náhle, nebo ho může zjistit obvodní lékař při preventivní prohlídce, a to rozborem krve – když hladina glukózy v krvi přesáhne hodnotu 10 mmol/l.

Zvýšená hladina cukrů v krvi může mít 2 příčiny, podle nichž rozdělujeme diabetes mellitus na 2 typy:

Diabetes 1. typu – na inzulinu závislá cukrovka – je stav, kdy se ve slinivce netvoří žádný inzulin, a může postihnout prakticky kohokoliv. Vzniká nejčastěji v dětství jako autoimunitní choroba, kdy vlastní imunitní systém ničí buňky slinivky břišní, které produkují inzulin. Jde o onemocnění náhlé, které je označováno jako juvenilní diabetes.

Diabetes 2. typu – nejčastější typ onemocnění (přes 90 % všech diabetiků) – je na inzulinu nezávislý. Vyskytuje se u lidí nad 45 let, hlavně obézních jedinců, a je vyvolán poruchou uvolňování inzulinu, nebo jeho sníženou účinností. Až 90 % lidí s touto formou cukrovky trpí i nadváhou nebo obezitou.

Cukrovka propuká pozvolna po 30. roce života, často se vyskytuje i u obézních dětí s nedostatkem pohybu. Vlohy k tomuto onemocnění jsou často dědičně dány.

Dále je uváděna také cukrovka 3. typu, která postihuje asi 4 % těhotných žen. Hladina krevního cukru při ní roste v závislosti na těhotenských hormonech a u některých žen se slinivka břišní není schopna vyrovnat se zvýšenými požadavky na inzulin, který má udržet hladinu cukru v rovnováze. Potřeba inzulinu se v důsledku hormonálních změn v těhotenství zvyšuje na dvoj- až trojnásobek. Výskyt cukrovky během těhotenství se objevuje u žen, které nikdy podobné problémy neměly, a po porodu odeznívá. Narozené děti mívají větší porodní váhu a jsou často ohroženy nízkou hladinou cukru v krvi (hypoglykémií) a novorozeneckou žloutenkou.

Cukrovka může být příčinou slepoty, amputací končetin, onemocnění ledvin, zvyšuje pravděpodobnost infarktu myokardu a mozkové mrtvice.

Také hrozí hypoglykémie (nízká hladina glukózy v krvi – pod 3,3 mmol/l).

Příčiny:
 • nedodržení stravovacího režimu,
 • neobvykle intenzivní fyzická zátěž,
 • stres,
 • alkohol,
 • opomenutí dávky jídla,
 • některé léky – může se objevovat při léčbě diabetu některými antidiabetiky (deriváty sulfonylurey) nebo inzulinem.

Hodnota glykémie, při které se projeví symptomy, se liší mezi pacienty i u jednotlivce v závislosti na denní době a situaci.

Hypoglykémie do určité míry vzniká snahou o co nejpřísnější udržování hladiny cukru v krvi v mezích normy. Většina lidí, kteří usilují o dobrou hladinu cukru v krvi, zaznamená případy hypoglykémie častěji než ti, kteří o to dbají méně. Opakovaně prodělané hypoglykémie vyvolávají u pacienta i jeho rodiny strach z hypoglykémie. To je může vést k neúměrnému snižování dávek inzulinu s následnou hyperglykémií, zvyšováním hodnoty HbA1c, a tak ke dlouhodobému zhoršení kompenzace.

Komplikací léčby diabetu inzulinem je hypoglykémie – pokles hladiny cukru pod hodnoty snášené mozkovými buňkami – který je způsoben relativním přebytkem uměle podaného inzulinu (vzácně jiných léků). Příčinou je nedostatečný příjem potravy po podání inzulinu. Projevuje se změnami chování a ztrátou vědomí.

Chronický diabetický syndrom

je onemocnění provázející cukrovku.

Příznaky:
 • změny na kůži,
 • změny na sliznicích,
 • změny na očích,
 • změny sklon k infekci
 • poruchy makrovaskulární a mikrovaskulární, které vedou k periferním poruchám prokrvení a k následným onemocněním kardiovaskulárního systému (mozková mrtvice, infarkt myokardu, hypertenze).

Rizikové faktory

Pro diabetes 1. typu nejsou rizikové faktory známy, asi je k němu nutná jistá genetická dispozice společně s proniknutím virové infekce. Vznik diabetu 1. typu tedy nesouvisí s tělesnou konstitucí (zda je člověk štíhlý nebo obézní), ani není závislý na jeho každodenních zvyklostech.

Pro diabetes 2. typu je faktorů hned několik – obezita, nedostatek pohybu, nezdravý životní styl a výživa. Dlouhodobé přejídání a nedostatek pohybu vede ke snížení počtu inzulinových receptorů na povrchu buněk.

Příčinou pozdních komplikací diabetu je dlouhotrvající hyperglykemie – zvýšená hladina glykovaného hemoglobinu. Riziko vzniku pozdních komplikací roste vůči zvyšující se hladině glykovaného hemoglobinu exponenciálně.

Dalšími faktory přispívajícími ke vzniku komplikací diabetu jsou:
 • kouření,
 • délka trvání diabetu,
 • množství inzulinu používaného k léčbě,
 • obezita nebo rychlé přibrání na váze,
 • razantní změny glykemie v krvi.

Diagnózu stanoví lékař opakovaným stanovením hladiny glukózy v krvi.

U těhotenské cukrovky se provádí zátěžový test mezi 24.28. týdnem těhotenství a stanovuje se glykemická křivka.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky cukrovky:

 • nadměrné  a časté vylučování moči,
 • žízeň – nadměrné pití a močení, až 10 litrů denně,
 • polyurie (s nočním močením),
 • hubnutí při normální chuti k jídlu,
 • malátnost,
 • přechodné poruchy zrakové ostrosti,
 • poruchy vědomí až kóma – bezvědomí,
 • dech páchnoucí po acetonu,
 • opakované infekce močových cest,
 • vysoká hladina krevního cukru,
 • dvojité vidění,
 • noční brnění nohou,
 • pocity brnění rukou,
 • pocit nadměrné únavy a slabosti,
 • pomalé hojení oděrek a ran,
 • opakující se infekce – hlavně záněty močových cest a afty,
 • pocity snížené citlivosti a brnění v končetinách,
 • zvýšená hladina cukru v krvi,
 • glukóza v moči,
 • zvýšená chuť k jídlu,
 • svalová slabost,
 • bolest nohou,
 • svědění kůže,
 • mdloby,
 • zvracení.

U diabetu 1. typu dále:

 • pocit žízně a suchosti v ústech,
 • časté močení, únava,
 • nedostatek energie,
 • neustálý hlad,
 • úbytek hmotnosti,
 • opakující se infekce,
 • pomalé hojení ran,
 • často může být prvním příznakem onemocnění diabetické koma s poruchou vědomí.

U diabetu 2. typu:

 • podobné potíže, ale většinou jsou méně výrazné,
 • zvracení,
 • svědění,
 • žízeň,
 • zamlžené vidění,
 • ztráta ochlupení na nohou,
 • únava,
 • pomalé hojení ran,
 • kožní infekce,
 • nižší vnímání sladkostí,
 • časté problémy zraku,
 • příznaky podobné chřipce a nachlazení,
 • nástup tohoto typu diabetu nastává pozvolna, proto se špatně rozpoznává.

Chronický diabetický syndrom provázející cukrovku:

 • změny na kůži,
 • změny na sliznicích,
 • změny na očích,
 • sklon k infekci,
 • poruchy makrovaskulární a mikrovaskulární, které vedou k periferním poruchám prokrvení a k následným onemocněním kardiovaskulárního systému (mozková mrtvice, infarkt myokardu, hypertenze).

Hypoglykémie

(nízká hladina cukru v krvi) může mít více příčin, např. hladovění, přespřílišné cvičení, opoždění jídla, alkohol a podobně. Tato komplikace se projevuje:

 • pocity hladu,
 • závratěmi,
 • bušením srdce,
 • zmateností – změnou chování (jako opilý),
 • mravenčením ve špičkách prstů,
 • ztrátou vědomí,
 • může dojít až ke kómatu a smrti.

Hyperglykémie

(zvýšená hladina cukru v krvi). Příznaky se projeví až po několika dnech:

 • silná žízeň,
 • zrychlený dech páchnoucí po jablkách,
 • teplá zarudlá kůže,
 • může být bolest břicha, eventuálně zvracení.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů - podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP - pravidel uvedených v tomto projektu).  Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup  a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Vždy si léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné  interakce.
 • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušovat.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták  nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
  1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  2. Ale užíváte-li  více než 5 léků,  měli byste si vždy kontrolovat jestli na sebe nereagují negativně - již velmi pravděpodobné. 
  3. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do „on-linové „ poradny  www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků, než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
  4. Nemocní  by zde měli dostat  nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky by neměli užívat.
  5. Některé kombinace nejsou  nebezpečné – stačí když lékař změní jejich dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
  6. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je  Acylpyrin, Aspirin apod.) - zvýšené riziko vzniku Reyova syndromu.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

  • v těhotenství a období kojení
  • u malých dětí a kojenců
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří, u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. 

Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou svého životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem  čerstvé zeleniny a ovoce
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře
 • proti domácímu prachu a roztočům - odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.
 • dbejte i na lůžkoviny -  časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo-  vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz)
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady - více léků či doplňků stravy
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl)

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba cukrovky

Všechny typy onemocnění mají společnou součást léčby, kterou představuje dieta a pohyb.

Diabetes 1. typu se navíc neobejde bez pravidelných dodávek inzulinu.Aplikuje se injekcemi do paže, stehna nebo břicha cca 1–6× denně. Vše pod dozorem lékaře.

 • Nemocní by měli mít kromě pravidelných dávek inzulinu také přístroj glukometr, kterým je možné měřit z kapky krve aktuální hodnotu cukru v krvi (glykemii).
 • Dietní opatření zahrnují častý přísun potravy o malém množství (min. 5–6 chodů denně). Dále by se neměla překračovat dávka 30 g cukru denně a nedoporučují se výrobky slazené sacharózou.
 • Pravidelná fyzická aktivita by měla být přiměřená, rozhodně by nemělo dojít k nedostatku cukru v krvi (hypoglykémii). Proto nesmí diabetici nikdy dlouho hladovět ani praktikovat náročnou, dlouhodobou činnost.

Pro diabetes 2. typu je zpravidla nutné:

 • snížení tělesné hmotnosti a podávání léků, tzv. perorálních antidiabetik, která zvyšují citlivost tkání k inzulinu,
 • dieta – spočívá ve snížení množství kalorií v potravě (méně než 1800 kcal/den), omezení cukrů a tuků a naopak zvýšení přísunu vlákniny. Vhodné je maso z ryb a drůbeže a také dia výrobky. Pod kontrolou by mělo být také množství bílkovin, které by nemělo dosahovat příliš vysokých hodnot, aby nezatěžovalo činnost ledvin. Doporučuje se 0,9 – 1,0g bílkovin na kg tělesné hmotnosti/den)
 • Fyzická aktivita je nutná z důvodu udržení svalového tonu a zdatnosti, snížení hladiny glukózy v krvi, kontroly hladiny tuků v krvi a tím i kontroly hmotnosti. Mimo jiné byl po fyzické zátěži prokázán i výrazný efekt ve zvýšení citlivosti organismu na účinnost léků.

Pokud by však výše zmíněná opatření nepomohla udržet nízkou hladinu cukru v krvi, byla by nutná léčba inzulinem, podobně jako u diabetu 1. typu (stejná zásada platí i u těhotenského diabetu).

Samoléčba cukrovky (resp. první pomoc)

Změřte glykemii, pokud můžete. Dále pak:

 • V případě hypoglykemie nebo podezření na ni podejte cukr v jakékoliv podobě – sladký nápoj, čokoláda, kostka cukru; opatrně při poruše vědomí – pozor na vdechnutí! Při hypoglykemii podání cukru významně pomůže, při hyperglykemii již stav výrazně nezhorší.
 • V případě hyperglykemie podávejte nemocnému neslazené tekutiny, případně si podle své zkušenosti může zvýšit dávku inzulinu, pokud jej užívá.
 • Vždy v případě poruchy vědomí přivolejte záchrannou službu – tel. 155 nebo 112.

Ačkoli se jedná o tři různé typy stejného onemocnění, principy diagnostiky, léčby a dietních opatření jsou v zásadě stejné.

U všech typů diabetu je třeba:

 • aktivní přístup a spolupráce nemocného,
 • dodržovat přísný dietní režimminimalizovat výkyvy hladiny cukru v krvi, pokud možno ji udržovat v optimálním rozmezí,
 • diabetes I. typu je zcela závislý na podávání inzulinu, úprava dietního režimu je nezbytná,
 • diabetes II. typu lze léčit pouze dietou, nebo v kombinaci s podáváním léků…
  • inzulinová léčba nastupuje až v případě, že předchozí léčba je neefektivní. Hlavním předpokladem pro účinnou léčbu je trvalé snížení nadváhy a pravidelný pohybový a dietní režim,
  • diabetik, který je ještě při vědomí, se napije sladkého čaje, jenž se rychle vstřebá,
  • při ztrátě vědomí je riskantní dávat „kostku cukru pod jazyk“ – může dojít k zadušení. Je nutné podání glukózy nitrožilně – nejlépe lékař,
 • dietačastý přísun potravy o malém množství (min. 5–6 chodů denně). Dále by se neměla překračovat dávka 30 g cukru denně a nedoporučují se výrobky slazené sacharózou,
 • pohyb – přiměřená pravidelná fyzická aktivita,
 • pravidelné dávky inzulinu – aplikuje se injekcemi do paže, stehna nebo břicha,
 • v případě, že hodnoty cukru v krvi nepřiměřeně kolísají, je nutné využití inzulinové pumpy,
 • naučit nemocného kontrolovat svou nemoc – příznaky změny stavu,
 • podporovat jeho psychiku,
 • pravidelně si měřit pomocí glukometru (z kapky krve) glykemii (aktuální hodnoty cukru v krvi),
 • nemocný by měl stále u sebe nosit rezervu rychle působících cukrů a kartu diabetika – pro případ rychlé hypoglykemie,
 • pravidelně si testovat cukr v moči (glykosurii) pomocí testovacího proužku,
 • stejně jako nemocný, i jeho rodina a přátelé by měli znát zásady první pomoci diabetikovi – jak doplnit hladinu cukru při hrozící hypoglykemii – rozpoznat příznaky (slabost, zmatenost, bledý obličej, nadměrné pocení, zápach acetonu z úst) – uložit nemocného, kontrolovat jeho stav a případně dodat další cukr nebo sladkosti i v tekutém stavu, případně volat lékaře – RZ.

Při těžké a dlouhotrvající hypoglykemii dochází k poškození mozku. Okamžitým řešením je podání cukru nebo škrobů (pečivo).

U diabetu 2. typu je třeba:

 • snížení tělesné hmotnosti,
 • podávání léků, tzv. perorálních antidiabetik, která zvyšují citlivost tkání k inzulinu,
 • fyzická aktivita k udržení svalového tonu a zdatnosti, snížení hladiny glukózy v krvi, kontroly hladiny tuků v krvi, a tím i kontroly hmotnosti,
 • dietasnížení množství kalorií v potravě (méně než 1800 kcal/den), omezení cukrů a tuků, a naopak zvýšení přísunu vlákniny. Vhodné je maso z rybdrůbeže, a také dia a celozrnné výrobky. Kontrola množství bílkovin, které by nemělo dosahovat příliš vysokých hodnot, aby nezatěžovalo činnost ledvin – cca 0,9–1,0 g bílkovin na kg tělesné hmotnosti/den,
 • dietní léčba:
  • rozdělení jídel do 56 jídel denně (u dětí i více) – pacient si musí hlídat množství zkonzumovaného cukru (i škrobů, které se rozkládají na jednoduché cukry),
  • základem jídelníčku je zelenina a libové maso. Množství příloh resp. obsah cukrů v přílohách se musí přepočítat na jednotky a hlídat jejich množství dle doporučení lékaře,
  • jezte celá zrna a zeleninu, abyste udrželi krevní cukr pod kontrolou. Sójové produkty mohou zlepšit kontrolu krevního cukru, chránit před vznikem aterosklerotického srdečního onemocnění a zmírňovat zátěž ledvin,
  • vhodné potraviny u diabetické diety – snižující hladinu cukru v krvi – jsou česnek, cibule, lněné semeno, fazolové lusky, bobuloviny, pivovarské kvasnice, mléčné výrobky (především nízkotučné sýry), ryby, salát z mladých lístků smetánky lékařské, kyselé zelí, listová zelenina, zelené rostliny, luštěniny, sója, ořechy, celozrnné výrobky, pšeničné klíčky, mrkev, baklažány, olivy, artyčoky, cibule, celozrnné výrobky. Z dalších (bylin) pak např. ženšenový kořen, borůvky, kořen pampelišky (smetanky lékařské), borůvkové listy a listy kopřivy …,
  • ovoce by mělo rovněž tvořit větší součást stravy diabetiků, je ale třeba hlídat množství fruktózy v něm obsažené. U diabetu je jedno, jaký typ cukru tělo přijímá, zda jednoduché cukry (glukóza, fruktóza), či cukry složené (sacharóza – řepný cukr), musí se hlídat jen jeho množství a dle přepočtu na jednotky zvolit vhodný typ a množství aplikovaného inzulinu (diabetes I. typu a pokročilý diabetes II. typu). U diabetu s aplikací inzulinu je třeba dietu dodržovat velmi přísně. U ostatních typů „stačí“ hlídat množství cukrů a…
  • … dostatek čerstvé zeleniny,
 • pravidelná přiměřená fyzická aktivitasnížením tělesné hmotnosti dochází k poklesu hladiny krevního cukru, zvýšení citlivosti tkání na vlastní inzulín, a tím i k dalším následným metabolickým změnám, které snižují riziko onemocnění ischemickou chorobou srdeční – 75 % diabetiků, kteří mají cukrovku 2. typu, je obézních,
 • úspěšnější je snižovat nadváhu u těchto pacientů kombinováním redukční diety a pravidelného cvičení. Pracující svaly potřebují pro svoji činnost více energie, kterou si nejprve berou ze zdrojů v krvi (glukóza), a později je nutné uvolňovat energii ze zásob v těle, a to především tukových – u těch, kteří týdně při pohybu spálí více než 3500 kcal, je pravděpodobnost vzniku diabetu II. typu poloviční,
 • cvičení také u některých nemocných snižuje chuť k jídlu. Zlepšuje náladu, dává větší pocit zdraví, a toto příjemnější psychické rozpoložení samo motivuje nemocného k dodržování diety,
 • všechny druhy aerobního, tj. vytrvalostního cvičení začít s pravidelnými procházkami, které se budou postupně prodlužovat ze 30 na 60 minut, nejprve 2x týdně a později alespoň 5x týdně. Rychlost chůze zvyšovat postupně. Ti zdatnější mohou zvolit místo chůze pomalý běh nebo cyklistiku, a kdo má vhodné podmínky, může začít pravidelně plavat.

Diabetik by se neměl vyhýbat jakékoliv práci, při které používá svaly, jako je práce v domácnosti, na zahrádce apod.

 • U nemocných, kteří pravidelně cvičí, se vyskytuje méně srdečních chorob, i jejich úmrtnost je nižší,
 • léčba spočívá v úpravě životního stylu. Potraviny, které člověk denně konzumuje, by měly obsahovat všechny živiny v rozumném množství,
 • nekuřte – kouření je největší rizikový faktor vzniku rakoviny, je stejně rizikové i pro lidi ve vaší blízkosti, které také ohrožujete. Čekáte-li dítě a kouříte, pak přenášíte rizika přímo na dítě,
 • sledujte svoji hmotnost – minimálně 2x týdně cvičte nebo plavte 30 minut, denně ujděte pěšky alespoň 4 km, snažte se udržet si aktivním pohybem hmotnost a kondici. Obezita je riziko,
 • pravidelný pohyb i na čerstvém vzduchu – choďte, hýbejte se, cvičte, a omezte aktivity, při nichž dlouho sedíte – například u počítače nebo televize. Zpočátku je výborná chůze, minimálně 30 minut 3× v týdnu s postupným prodlužováním,
 • Jezte pestrou stravu – 5x denně v rozumném množství, je to dobrá prevence četných nemocí,
  • každý den jezte hodně zeleniny a ovoce – stravu bohatou na vitamin A a C,
  • zeleninu a ovoce v kombinaci pěti druhů denně, např.: mrkev + jablko + červená řepa + kiwi + banán + kyselé zelí,
 • přidávejte do jídla složky s vysokým obsahem vlákniny – celozrnné pečivo (celozrnný chléb a mouka, pšeničné a kukuřičné klíčky, sezamové, dýňové a slunečnicové semínko, rýže natural), ovoce a zelenina,
 • odstraňte ze svého jídla tuky:
  • jezte libové maso, kuře nebo krůtu bez kůže, ryby,
  • snižte konzumaci smažených jídel a máslových dezertů,
  • pijte nízkotučné mléko a jezte nízkotučné sýry,
 • omezte ve stravě šunku, slaninu, salámy a uzeniny – obsahují chemikálie, které je chrání před zkažením, ale zvyšují riziko nádorového onemocnění,
 • omezte alkohol – kouření a pití alkoholu zvyšuje riziko onemocnění jater, úst, krku, žaludku a možná i prsu,
 • snažte se omezit stres a předcházet takovým situacím,
 • chraňte se před sluncem…
  • v době mezi 10.–15. hodinou,
  • noste čepici, šátek,
  • používejte opalovací krém s ochranným faktorem minimálně 15 (a výše),
  • nejlepší je, když se slunci vyhnete,
  • nepoužívejte horské slunko a solária,
  • jestliže se na kůži objeví rána, která se nehojí, nebo pozorujete změnu mateřského znaménka, požádejte lékaře, aby si je prohlédl.

V léčbě mohou pomoci i doplňky stravy:

 • 500 mg vitamin E – nejen brání zvyšování hladiny volných radikálů, spojenému s cukrovkou, ale zlepšuje také kontrolu krevního cukru posílením účinku inzulinu,
 • B vitaminy pomáhají v tvorbě enzymů, které přeměňují glukózu na energii, a mohou zabránit poškození nervů,
 • chrom snižuje hladinu cukru a cholesterolu v krvi. Gymnema sylvestre – indická bylina – zlepšuje kontrolu krevního cukru a může někdy snížit i potřebu inzulinu,
 • rybí tuk může zvyšovat hladinu HOL (prospěšného cholesterolu) v krvi, a tím snižovat riziko aterosklerotického srdečního onemocnění,
 • antioxidanty jsou účinné v prevenci poškození nervů, očí a srdce. Mnozí diabetici mají nízkou hladinu hořčíku a zinku, které pomáhají organismu využívat inzulin a přispívají k hojení ran (vysoká hladina glukózy v krvi tuto funkci porušuje). Při dlouhodobém užívání zinku je nutné přidat zároveň měď,
 • borůvka pomáhá v prevenci diabetického poškození očí a aminokyselina taurin může bránit abnormálnímu srážení krve, nebezpečnému při srdečním onemocnění,
 • pravidelný dietní režim, redukce váhy (diabetes II. typu).

Byliny používané při tomto onemocnění mohou mít podpůrný charakter především v podobě příznivého ovlivnění metabolických pochodů ovlivňujících metabolismus cukrů a tuků. Dále se mohou podílet na zpomalení progrese orgánového postižení plynoucího z tohoto onemocnění a na podpoře imunitního systému, který bývá u diabetiků pravidelně narušen.

Nejčastěji se při léčbě cukrovky užívají tyto byliny:

 • borůvka – užívá se čaj z listů,
 • brusinka – užívá se čaj z listů,
 • jestřabina lékařská – užívá se čaj z kvetoucí nati,
 • smetanka lékařská (pampeliška) – užívá se čaj z kořene,
 • fazol obecný – užívá se odvar ze sušených lusků,
 • čekanka obecná – užívá se čaj z kořene,
 • černý bez.

Desatero diabetika:

 1. Poznejte cukrovku tak, abyste jí mohli přizpůsobit svůj život, nikoli cukrovku životu.
 2. Neustále se vzdělávejte a nové poznatky přenášejte do běžné denní praxe.
 3. Nenechávejte si své problémy pro sebe, poraďte se se svým lékařem.
 4. Správná dieta je základem léčby Vaší cukrovky, i když jste léčeni tabletami nebo inzulínem.
 5. Máte-li nadváhu, cukrovka se nezlepší, nebudete-li nadváhu postupně snižovat.
 6. Vytvořte si svůj denní stereotyp, pravidelnost v denním režimu je předpokladem úspěšné léčby.
 7. Zařaďte fyzickou aktivitu do svého denního programu.
 8. Nezapomínejte pečovat o své nohy, noste pohodlnou obuv, vyvarujte se otlaků a odřenin.
 9. O všech změnách v užívání léků informujte svého lékaře.
 10. Cukrovku si léčíte kvůli sobě, nikoli kvůli lékaři.

Viz též První pomoc při hypoglykemii v sekci „První pomoc“.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence a léčba cukrovky

Liší se podle závažnosti onemocnění:

 • dieta (u někoho stačí),
 • zvýšení fyzické aktivity,
 • dalším stupněm je užívání pilulek či inzulinu.

Prevence brání vzniku diabetu 2. typu:

 • snížení tělesné hmotnosti,
 • zvýšení fyzické aktivity,
 • preventivní opatření pro diabetes 1. typu dosud neexistují,
 • diabetu 2. typu se člověk vyvarovat může tím, že odstraní ze svého života všechny rizikové faktory pro toto onemocnění,
 • dodržování přísných pravidel v každodenním životě,
 • dbát na dostatek pohybových aktivit,
 • zdravý životní styl,
 • vyvážená strava (s energetickou hodnotou úměrnou fyzické aktivitě),
 • u špatně kompenzovaných pacientů se řeší situace podáváním léků.

Cukrovka tedy není důsledkem nadměrného pojídání sladkostí, jak si mnoho lidí myslí, ale jedná se o reakci organismu na přebytečnou konzumaci jakýchkoliv potravin. Sladké pokrmy si diabetik musí odpírat až po propuknutí tohoto onemocnění, a to z důvodu neschopnosti organismu vyrovnat se se zpracováním nadměrného množství cukru v krvi.

Prevence spočívá v úpravě životního stylu. Potraviny, které člověk denně konzumuje, by měly obsahovat všechny živiny v rozumném množství.

 • Nekuřte – kouření je největší rizikový faktor vzniku rakoviny, a je stejně rizikové i pro lidi ve vaší blízkosti, které také ohrožujete. Čekáte li dítě a kouříte, pak přenášíte rizika přímo na dítě,
 • sledujte svoji hmotnost – minimálně 2x týdně cvičte nebo plavte 30 minut, denně ujděte pěšky alespoň 4 km, snažte se udržet si aktivním pohybem hmotnost a kondici. Obezita je riziko,
 • pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu – choďte, hýbejte se, cvičte a omezte aktivity, při nichž dlouho sedíte, například u počítače nebo televize. Zpočátku je výborná chůze, minimálně 30 minut 3× v týdnu s postupným prodlužováním,
 • jezte pestrou stravu 5x denně v rozumném množství – je to dobrá prevence četných nemocí,
  • každý den jezte hodně zeleniny a ovoce stravu bohatou na vitamin A a C,
  • zeleninu a ovoce v kombinaci pěti druhů denně, např.: mrkev + jablko + červená řepa + kiwi + banán + kyselé zelí,
 • přidávejte do jídla složky s vysokým obsahem vlákniny celozrnné pečivo (celozrnný chléb a mouka, pšeničné a kukuřičné klíčky, sezamové, dýňové a slunečnicové semínko, rýže natural), ovoce a zelenina,
 • odstraňte ze svého jídla tuky…
  • jezte libové maso, kuře nebo krůtu bez kůže, ryby,
  • snižte konzumaci smažených jídel a máslových dezertů,
  • pijte nízkotučné mléko a jezte nízkotučné sýry,
 • omezte ve stravě šunku, slaninu, salámy a uzeniny obsahují chemikálie, které je chrání před zkažením, ale zvyšují riziko nádorového onemocnění,
 • omezte alkohol kouření a pití alkoholu zvyšuje riziko onemocnění jater, úst, krku, žaludku a možná i prsu,
 • odstranění stresu,
 • chraňte se před sluncem…
  • v době mezi 10.15. hodinou,
  • noste čepici, šátek,
  • používejte opalovací krém s ochranným faktorem minimálně 15 (a výše),
  • nejlepší je, když se slunci vyhnete,
  • nepoužívejte horské slunko a solária,
  • jestliže se na kůži objeví rána, která se nehojí, nebo pozorujete změnu mateřského znaménka, požádejte lékaře, aby si je prohlédl.

Zdroje:

 1. Cukrovka, MUDr. Jarmila Křížová PhDr., www.vitalia.cz
 2. Cukrovka, MUDr. Jarmila Křížová Ph.D., Doporučené postupy ČLS
 3. Jirkovská, A., a kol.: Jak (si) kontrolovat a léčit diabetes: manuál pro edukaci diabetiků, Praha: Panax, 1999; Pelikánová, T., Bartoš, V.: Praktická diabetologie, 4. vydání, Praha: Maxdorf, 2010; Piťhová, P., Perušičová, J.: Samostatná kontrola diabetu. In: Perušičová, J., Diabetes mellitus 1. typu, Praha Geum, 2007,
 4. Rybka, J., a kol.: Diabetologie pro sestry, Praha: Grada Publ., 2006
 5. Rybka, J.: Diabetes mellitus komplikace a přidružená onemocnění. Diagnostické a léčebné postupv Praha: Grada Publ., 2007
 6. Haluzík, M., a kol.: Trendy soudobé diabetologie, sv. 12, Praha: Galén, 2008 (téma Potravinové doplňky v diabetologii Svačina, Š., Matoušek, M., Jiráčková, L.)

SEZNAM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

 1. Výbor České diabetologické společnosti: Standardy péče o diabetes mellitus l. typu, 2. typu, o diabetes mellitus v těhotenství. Laboratorní diagnostika a sledování stavu diabetu mellitu, 2005
 2. Rybka, J.: Monitoring glykemického stavu základní kámen kontroly kompenzace diabetu v ordinaci PL, Med Pro Praxi 2008; 5(10); 362366
 3. Brož, J.: Současné možnosti monitorování glykémie, Remedia 2/2006; 178185
 4. DIA 2005 vzdělávací projekt pořádaný ČLK (přednáškový materiál)
 5. Pečujeme o kůži, www.diacentrum.cz
 6. Komplikace cukrovky, www.ordinace.cz
 7. Pelikánová, T.: Léčba pacientů s diabetem 1. typu, Medicína po promoci, Suppl. 2/2007 
 8. www.diab.cz, Standardy dietní léčby pacientů s diabetem aktualizace 2007
 9. Jirkovská, A: Možnosti léčby pacientů se syndromem diabetické nohy. Medicína po promoci, Suppl. 2/2007,36-42
 10. Russell-Jones, D.: Můžeme u DM 2. typu kontrolovat glykémii i hmotnost současně?, Medical Tribune 11/2009
 11. Pelikánová, T.: Metabolický syndrom a hyperglykémie, Remedia 2/2006; 153158
 12. SELFMONITORING GLYKÉMIE V LÉKÁRNĚ, autoři: Mgr. Katarína Mikušová, Mgr. Michal Hojný

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
alli 60 mg
84X60MG
← zpět na výpis léků
Název alli 60 mg
Doplňek názvu 84X60MG
SUKL kód 500526
Velikost balení 84X60MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Ascorutin
50
← zpět na výpis léků
Název Ascorutin
Doplňek názvu 50
SUKL kód 96303
Velikost balení 50
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Calcium pantothenicum zentiva
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název Calcium pantothenicum zentiva
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 155181
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON LONG EFFECT
← zpět na výpis léků
Název CELASKON LONG EFFECT
Doplňek názvu
SUKL kód 30776
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon tablety 100 mg
40X100MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon tablety 100 mg
Doplňek názvu 40X100MG
SUKL kód 76188
Velikost balení 40X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
DANIUM
← zpět na výpis léků
Název DANIUM
Doplňek názvu
SUKL kód 88273
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Dětská čajová směs
20X1.5GM
← zpět na výpis léků
Název Dětská čajová směs
Doplňek názvu 20X1.5GM
SUKL kód 76434
Velikost balení 20X1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
DIABETAN
← zpět na výpis léků
Název DIABETAN
Doplňek názvu
SUKL kód 56234
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
MAXI-KALZ 1000
← zpět na výpis léků
Název MAXI-KALZ 1000
Doplňek názvu
SUKL kód 62323
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PHARMATON GERIAVIT
← zpět na výpis léků
Název PHARMATON GERIAVIT
Doplňek názvu
SUKL kód 14394
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 96406
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
MÁTOVÝ ČAJ
1.5GM/SÁČ 20 SÁČ PP PŘEBAL
← zpět na výpis léků
Název MÁTOVÝ ČAJ
Doplňek názvu 1.5GM/SÁČ 20 SÁČ PP PŘEBAL
SUKL kód 115274
Velikost balení 1.5GM/SÁČ 20 SÁČ PP PŘEBAL
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
GINGIO 80
← zpět na výpis léků
Název GINGIO 80
Doplňek názvu
SUKL kód 13190
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 100 MG OCHUCENÉ TABLETY
100MG 100
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 100 MG OCHUCENÉ TABLETY
Doplňek názvu 100MG 100
SUKL kód 169210
Velikost balení 100MG 100
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru