REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

První pomoc

Dušení a dušnost, pneumotorax – první pomoc

Dušení je způsobeno překážkou v dýchacích cestách, která brání dýchání, obvykle vdechnutím cizího tělesa.

Dušnost je pocit nedostatku vzduchu nebo namáhavé dýchání a může mít mnoho různých příčin.

V případě dušení nebo náhle vzniklé či zhoršující se dušnosti volejte ZZS (tel. 155).

Podrobné informace o první pomoci při dušení najdete v článku „Cizí těleso v dýchacích cestách“.

Tento článek se věnuje především dušnosti.

Nejčastější příčiny náhle vzniklé dušnosti:

 • astmatický záchvat (může být i součástí anafylaktického šoku),
 • vdechnutí cizího tělesa nebo kapaliny,
 • pneumotorax (otevřený nebo zavřený),
 • infarkt myokardu,
 • srdeční arytmie,
 • plicní embolie.

Jaké hrozí riziko:

 • postupně se zhoršující dušnost může vyústit v úplné zadušení,
 • většina příčin vyvolávajících náhlou a výraznou dušnost ohrožuje člověka na životě.

Projevy dušnosti:

 • postižený má pocit nedostatku vzduchu,
 • dýchání je hlučné a namáhavé,
 • může být provázena kašlem,
 • rty a obličej mohou mít namodralou barvu.

Zásady první pomoci

První pomoc se může lišit v závislosti na vyvolávající příčině. Pokud není příčina dušnosti zřejmá, nezdržujte se pátráním po ní a nejdříve volejte ZZS (tel. 155).

Než přijede sanitka:

 • postiženého pohodlně posaďte, nejlépe do polosedu s opřenými zády,
 • zamezte zbytečnému pohybu,
 • postiženému uvolněte oděv a zajistěte přísun čerstvého vzduchu,
 • postiženého uklidňujte, komunikujte s ním,
 • kontrolujte životní funkce, případně zahajte kardiopulmonální resuscitaci.

Znáte-li příčinu dušnosti:

 • pokud je příčinou dušnosti astmatický záchvat, podejte postiženému léky proti astmatu (inhalační sprej), jestliže je má u sebe,
 • pokud je příčinou dušnosti vdechnutí cizího tělesa nebo kapaliny, postupujte podle článku „Cizí těleso v dýchacích cestách“,
 • pokud je příčinou dušnosti pneumotorax, ošetřete jej podle následujících pokynů…

Pneumotorax

Pneumotorax může být otevřený nebo zavřený (případně záklopkový). V rámci první pomoci jsme schopni rozeznat a ošetřit otevřený pneumotorax, kterého se týkají následující pokyny. V každém případě pneumotorax je velmi vážný stav vyžadující rychlé ošetření a okamžité přivolání ZZS (tel. 155).

Otevřený pneumotorax je otevřené poranění hrudníku, při kterém dojde k proražení hrudní stěny a vzniká tak komunikace mezi hrudní dutinou a okolním prostředím. Způsobuje, že vzduch z okolí proniká do hrudní dutiny, kde utlačuje plíce (v hrudní dutině je za normálních okolností podtlak).

 • Pneumotorax je častou komplikací otevřené zlomeniny žebra.

Příznaky otevřeného pneumotoraxu:

 • rána na hrudníku (bodná, střelná, pohmožděnina), ze které vytéká zpěněná krev,
 • problémy s dýcháním,
 • zvuk unikajícího vzduchu.

První pomoc při pneumotoraxu

 • Co nejrychleji neprodyšně uzavřete ránu na hrudníku (dlaní ruky, igelitem),
 • postiženého uložte do polosedu s opřenýma rukama,
 • ránu překryjte takzvaným polopropustným obvazem,
 • vyčkejte na příjezd ZZS.

Neprodyšný obvaz na pneumotorax se skládá ze tří vrstev:

 • sterilní krytí rány (čtverec sterilní gázy, náplast),
 • neprodyšná vrstva (igelitový čtverec),
 • polopropustná fixace igelitového čtverce náplastí ze tří stran (spodní stranu ponecháme volnou – umožňuje únik vzduchu ve výdechu a zabraňuje vstupu vzduchu při vdechu, působí jako chlopeň).

Poznámka: Pokud předchozí obvaz nedrží, anebo se stav pacienta nelepší, zafixujeme náplastí také čtvrtou stranu čtverce (nepropustný obvaz).

 

 

Zdroj:

weby  prvni-pomoc.com/,  ulekare.cz/prvni-pomoc/duseni-a-dusnost-15

 

Více informací - související zdravotní problémy

Více informací - související obecné informace


Související zdravotní problémy

Související obecné informacePrvní pomoc při:

Zdravotní problémy - První pomoc

REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru