REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Syndrom vyhoření

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Syndrom vyhoření – „Burn-out“

Pracovní zatížení a stres může plynout z celkové atmosféry, pracovního prostředí a vztahů na pracovišti. Vliv má také vlastní pozice a úloha v práci, pravomoc, odpovědnost a kariéra. Dlouhodobá zátěž vede k chronickému pracovnímu stresu, jehož vyvrcholením může být syndrom vyhoření (burn-out).

Je to stav tělesného, emocionálního a duševního vyčerpání a snížené pracovní pohotovosti, způsobený trvalým a opakovaným zatěžováním.

Nejvíce se vyskytuje u profesí závislých na mezilidské komunikaci, které jsou po většinu pracovní doby v kontaktu s lidmi (a také v konfliktu s jinými lidmi), tedy lidí, jako jsou zdravotníci, učitelé, sociální pracovníci… všichni, na něž jsou dlouhodobě kladeny vysoké nároky a je od nich vyžadováno plné nasazení a odpovědnost.

Vyhoření se objevuje jako plíživé psychické vyčerpání, jako dlouhodobé působení stresujících podnětů. Každý člověk reaguje na pracovní stres jinak: co jednoho nechá klidným, jiného může zcela rozhodit.

Příčiny:

 • přesčasy,
 • dlouhotrvající přetížení,
 • vysoký pracovní nátlak,
 • strach ze ztráty zaměstnání,
 • krize v rodině,
 • nereálné požadavky,
 • přetěžování i příliš krátké nebo žádné zotavovací fáze.

Individuálními předpoklady vzniku syndromu vyhoření jsou především:

 • typ osobnosti,
 • osobní život,
 • rodinné zázemí,
 • vzdělání,
 • intelekt a profesní zkušenosti a schopnosti.

Na rozvoji vyhoření má podíl také:

 • nadměrné očekávání,
 • nadměrná touha po společenském uznání,
 • naivita,
 • vztahovačnost.

Ze sociálního prostředí má svůj podíl na vzniku syndromu vyhoření také:

 • nesoulad a napětí v pracovním kolektivu,
 • příliš přísné nebo příliš volné vedení,
 • rodinné problémy.

Průběh začíná pomalým klesáním z vysoké pracovní pohotovosti a nasazení až po neúčinnou každodenní práci. Ohroženi jsou velmi motivovaní lidé s pracovním nadšením a velkou angažovaností. Tito lidé často kladou nereálně vysoké požadavky na sebe i své okolí. Stálé přetížení však tělo i duši vyvádí postupně čím dál více z rovnováhy.

Riziko stoupá:

 • u osob s mnohonásobným zatížením,
 • u velmi angažovaných osob,
 • u náramně ctižádostivých osob nebo lidí orientovaných na výkonnost,
 • u osob, které si neumí rozčlenit popř. rozvrhnout čas,
 • u osob, které neumí práci předat jiným lidem,
 • u osob, které ignorují varovné signály těla.

První varovné signály:

 • pracujete více a více,
 • je pro vás těžké odmítat další úkoly a povinnosti,
 • ubývá radost z práce,
 • pocit odpovědnosti vám nedovolí rozdělit se o práci s kolegy,
 • začínáte užívat léky, drogy,
 • pijete alkohol,
 • nemůžete vystát lidi okolo sebe,
 • stane se vám, že na někoho začnete bezdůvodně křičet,
 • propuknete někdy v pláč…

Vyhoření

V některých situacích nejste schopni ovládnout svoji zlost. Ztratili jste veškeré ideály, motivaci a nadšení pro svou práci. Cítíte se bezmocní, vyčerpaní, práce je pro vás utrpením. Pochybujete sami o sobě. Citově jste se zhroutili.

Chronický stav vyhoření

Vyhýbáte se v práci kontaktu s druhými lidmi. Nejste schopni řešit běžné rodinné záležitosti.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Pocit, že již nezvládáte trvalý stres a problémy v pracovním prostředí, v brzké době zatíží osobní vztahy. Pocity strachu, agrese nebo lhostejnost se stupňují, komunikační pohotovost klesá. Postižení omezují sociální kontakty, onemocnění se vyvíjí delší dobu.

Přehled potíží tohoto onemocnění je přitom velmi komplexní:

 • deprese,
 • skleslost – sklíčenost,
 • pocit napjetí – nervozity,
 • neklid a vznětlivost,
 • bojácnost.

Tělesné problémy:

 • bolesti zad,
 • napětí svalů,
 • trvalá únava,
 • srdeční potíže – vysoký krevní tlak,
 • potíže spojené s trávením,
 • zvýšená náchylnost k infekcím.

Včasnými symptomy jsou např.:

 • bolesti hlavy,
 • nechutenství,
 • poruchy spánku.

Na psychické úrovni může dojít:

 • k problémům s koncentrací,
 • k pochybám,
 • k nervozitě,
 • na neschopnost řešit svou situaci.

Do tohoto stavu vyčerpání se může dostat každý, kdo je permanentně přetěžován ve všedních pracovních dnech. Přemrštěná vlastní očekávání zvyšují nátlak na jejich splnění.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozornění:

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Vždy je nutné, abyste si léky vybrali s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve a léků, které na ně užívá – možné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení.
 • Zkontolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
 1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
 2. Ale každý kdo užívá více než 5 léků,  by si měl vždy zkontrolovat  jestli na sebe nereagují negativně, protože je to již velice pravděpodobné. 
 3. Bonusem pro pacienty je že by zde měli dostat i nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky neužívat.
 4. Některé kombinace nejsou tak nebezpečné – stačí  když lékař změní dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
 5. v těhotenství a období kojení
 6. u malých dětí a kojenců
 7. u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem
 • Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do on-linové poradny www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
 • Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte s e-mailovou odpovědí za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.
 • Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným, dětem a těhotným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem,
 • v období největších potíží omezit větrání bytu během dne, nejlépe větrat ráno,
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře,
 • u domácího prachu a roztočů je eliminace obtížná: v bytě by neměly být vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči i v peří ptáků,
 • dbejte i na lůžkoviny: časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní,
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky,
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie,
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo: vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz),
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky,
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady  více léky či doplňky stravy,
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl)

 

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba a samoléčba syndromu vyhoření:

 • nutná je úplná změna životního a hlavně pracovního stylu. Změna pracoviště v rámci oboru je obvykle řešením jen částečným. Přinese sice mírnou úlevu, ale problémy se brzy projeví v bývalém složení a intenzitě. Změňte pracovní pozici v rámci firmy či organizace, pokud je to možné. I stereotypní zaměstnání totiž může vést ke vzniku syndromu vyhoření,
 • stanovte si pravidelné přestávky v průběhu pracovních dnů – například o polední přestávce si udělejte krátkou rychlou procházku a načerpejte čerstvý vzduch,
 • po práci si jděte zasportovat, dlouhé procházky přírodou, jízda na kole, na koni…
 • popřípadě 20 minut poslouchejte relaxační hudbu,
 • vyhraďte si pravidelný čas na své koníčky a zájmy – relax; po krátké relaxační přestávce je člověk opět plný energie,
 • práce by neměla být hlavním smyslem života,
 • nezbytné je naučit se relaxovat,
 • jezte 5x denně vyváženou stravu,
 • pokud se syndrom dostane do některé z těžších forem, je nutné vyhledat odbornou psychologickou nebo lékařskou pomoc,
 • dbejte na první symptomy a náznaky svého těla – reagujte co možná nejdříve,
 • pokud se situace nezlepšuje, vždy je nutné vyhledat lékaře,
 • změňte svou zaběhlou životní situaci a způsob života,
 • snažte se více o uvolnění a relaxaci v běžném životě,
 • analyzujte své životní situace a vyhněte se situacím, které způsobují vnitřní prázdnotu,
 • nově definujte své osobní a pracovní cíle,
 • zvládněte a vytvořte si novou rovnováhu, k vyváženému životu,
 • dostatek spánku,
 • umět „na chvíli vypnout“ – umění odpočívat je nezbytnou součástí zdravého životního stylu,
 • vhodná jsou lehká nezatěžující cvičení, jako je jóga, plavání či turistika. Velká zátěž může vést ke zhoršení obtíží, úplné přerušení sportovních aktivit zase vede k ochabování svalstva a snižovaní celkové odolnosti,
 • úprava životního stylu vedle racionální a rozumné i pravidelné stravy s obsahem všech živin…
  • nekuřte. Kouření je největší rizikový faktor vzniku rakoviny, je stejně rizikové i pro lidi ve vaší blízkosti, které tím také ohrožujete. Čekáte-li dítě a kouříte, pak přenášíte rizika přímo na dítě,
  • omezte spotřebu alkoholu a drog,
  • sledujte svoji hmotnost – minimálně 2x týdně cvičte nebo plavte 30 minut, denně ujděte pěšky alespoň 4 km, snažte se aktivním pohybem si udržet hmotnost a kondici. Obezita je riziko,
  • pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu – choďte, hýbejte se, cvičte a omezte aktivity, při nichž dlouho sedíte například u počítače nebo televize. Zpočátku je výborná chůze, minimálně 30 minut 3× v týdnu s postupným prodlužováním,
  • jezte pestrou stravu – 5x denně v rozumném množství; je to dobrá prevence  četných nemocí…
   • každý den jezte hodně zeleniny a ovoce – stravu bohatou na vitamin A a C,
   • zeleninu a ovoce v kombinaci pěti druhů denně, např.: mrkev + jablko + červená řepa + kiwi + banán + kyselé zelí,
   • přidávejte do jídla složky s vysokým obsahem vlákniny – celozrnné pečivo (celozrnný chléb a mouka, pšeničné a kukuřičné klíčky, sezamové, dýňové a slunečnicové semínko, rýže natural), ovoce a zelenina,
  • odstraňte ze svého jídla tuky…
   • jezte libové maso, kuře nebo krůtu bez kůže, ryby,
   • snižte konzumaci smažených jídel a máslových dezertů,
   • pijte nízkotučné mléko a jezte nízkotučné sýry,
  • omezte ve stravě šunku, slaninu, salámy a uzeniny – obsahují chemikálie, které je sice chrání před zkažením, ale zvyšují riziko nádorového onemocnění,
  • omezte alkohol – kouření a pití alkoholu zvyšuje riziko onemocnění jater, úst, krku, žaludku a možná i prsu rakovinou,
 • celoroční otužování,
 • vhodná je racionální výživa s dostatkem ovoce a zeleniny, rostlinných olejů a mořských produktů…
  • omezit příjem živočišných tuků, dráždivých a přepalovaných pokrmů a alkoholu,
  • vitamíny a minerály i ve formě doplňků stravy,
  • doplňky stravy a bylinky – rostlinné kombinované preparáty s obsahem třezalky, z kozlíku lékařského a z mučenky,
 • utužujte kontakty s přáteli a rodinou – dávají duši potřebnou oporu.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence syndromu vyhoření

Nutná je kompletní změna životního a hlavně pracovního stylu (obecně). Změna pracoviště v rámci oboru je obvykle řešením jen částečným. Přinese sice mírnou úlevu, ale problémy se brzy projeví v bývalém složení a intenzitě. Může jít jen o krok stranou, který naopak vyvolá pocity vlastního selhání.

 • Změňte pracovní pozici v rámci firmy či organizace, pokud je to možné. I stereotypní zaměstnání totiž může vést ke vzniku syndromu.
 • Práce by neměla být hlavním smyslem života. Není nutné přestat pracovat, ale:
  • nezbytné je naučit se relaxovat,
  • rozčlenit si pracovní dobu pauzami,
  • zejména si najít čas na relaxaci a vlastní zájmy,
  • dbát na dostatečný spánek, vyváženou stravu,
  • obnovte nebo udržujte společenské styky,
  • pokud se syndrom dostane do některé z těžších forem, je nutné vyhledat odbornou psychologickou nebo lékařskou pomoc.
 • Kvalitní mezilidské vztahy – tzv. sociální podpůrná síť, tedy existence blízkých lidí, kteří nám mohou poskytnout to, co si sami dát nemůžeme…
  • aktivní naslouchání (ovšem bez nutkání radit),
  • povzbuzování a faktickou i emocionální pomoc v těžkých situacích.
 • Osvícení jsou zaměstnavatelé, kteří podporují účast svých pracovníků na workshopech. Při nich jsou na začátku utvořeny skupiny pracovníků různých pomáhajících profesí ohrožených burnoutem. Členové těchto skupin spolu diskutují rozličné problémy, řeší úkoly, podporují se, vyměňují si informace o tom, jak pracují se svými klienty atp. Ukázalo se, že dva roky účasti ve workshopu mají za následek významné snížení výskytu syndromu vyhoření i mnohem lepší pracovní výkon (v množství i kvalitě).
 • Lépe jsou na tom lidé typu B, kteří se (na rozdíl od typu A) neženou za výkonem a úspěchem s vyplazeným jazykem a tepem na hranici ztráty vědomí, nýbrž dokážou vnímat svou práci a její výsledky v širších souvislostech.
 • Uměním odmítat a odpočívat a tím, když si najdete nějaký mimopracovní koníček, doplníte mnoho sil.
 • Pomůže i informovanost o problematice syndromu vyhoření.

Práce člověku slouží k tomu, aby žil kvalitní život, ne aby se zahubil. To je třeba mít na paměti dříve, než začneme mít pocit, že život je jen práce nebo břemeno, které nejsme schopni unést.

 

Zdroje:

weby ordinace.cz/clanek/syndrom-vyhoreni/, Únavový syndrom – MUDr. Tomáš Marada,  

Wikipedia, PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph. D., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha RNDr. Hana Kuželová, Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
SEDALIA
← zpět na výpis léků
Název SEDALIA
Doplňek názvu
SUKL kód 47750
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Anopyrin 400 mg
10X400MG
← zpět na výpis léků
Název Anopyrin 400 mg
Doplňek názvu 10X400MG
SUKL kód 87680
Velikost balení 10X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ataralgin
20
← zpět na výpis léků
Název Ataralgin
Doplňek názvu 20
SUKL kód 48888
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
BILOBIL DUO 60 MG/100 MG
← zpět na výpis léků
Název BILOBIL DUO 60 MG/100 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 120943
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON LONG EFFECT
← zpět na výpis léků
Název CELASKON LONG EFFECT
Doplňek názvu
SUKL kód 30776
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon tablety 100 mg
40X100MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon tablety 100 mg
Doplňek názvu 40X100MG
SUKL kód 76188
Velikost balení 40X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
EPILOBIN PLANTA
← zpět na výpis léků
Název EPILOBIN PLANTA
Doplňek názvu
SUKL kód 57688
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
GERATAM 1200 MG
← zpět na výpis léků
Název GERATAM 1200 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 11242
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
gingio 80 60x80mg
120X80MG
← zpět na výpis léků
Název gingio 80 60x80mg
Doplňek názvu 120X80MG
SUKL kód 13192
Velikost balení 120X80MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
GLYVENOL 400
← zpět na výpis léků
Název GLYVENOL 400
Doplňek názvu
SUKL kód 107935
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Kozlík kneipp
90X500MG
← zpět na výpis léků
Název Kozlík kneipp
Doplňek názvu 90X500MG
SUKL kód 79582
Velikost balení 90X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nervová čajová směs
20X1.5GM
← zpět na výpis léků
Název Nervová čajová směs
Doplňek názvu 20X1.5GM
SUKL kód 76431
Velikost balení 20X1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PERSEN FORTE
← zpět na výpis léků
Název PERSEN FORTE
Doplňek názvu
SUKL kód 60111
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PHARMATON GERIAVIT
← zpět na výpis léků
Název PHARMATON GERIAVIT
Doplňek názvu
SUKL kód 14394
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
PHARMATON GERIAVIT
← zpět na výpis léků
Název PHARMATON GERIAVIT
Doplňek názvu
SUKL kód 14393
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
PIRABENE 800 MG
← zpět na výpis léků
Název PIRABENE 800 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 81597
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Tanakan
1X90ML+DÁVK
← zpět na výpis léků
Název Tanakan
Doplňek názvu 1X90ML+DÁVK
SUKL kód 47223
Velikost balení 1X90ML+DÁVK
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
TEBOKAN 40 MG
← zpět na výpis léků
Název TEBOKAN 40 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 13491
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
THIAMIN LÉČIVA
← zpět na výpis léků
Název THIAMIN LÉČIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 75025
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Třezalková nať
1X50GM
← zpět na výpis léků
Název Třezalková nať
Doplňek názvu 1X50GM
SUKL kód 76592
Velikost balení 1X50GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VITAMIN E 100-ZENTIVA
← zpět na výpis léků
Název VITAMIN E 100-ZENTIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 10430
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 96406
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
ARSENICUM ALBUM
← zpět na výpis léků
Název ARSENICUM ALBUM
Doplňek názvu
SUKL kód 73265
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
MEDUŇKOVÁ NAŤ
← zpět na výpis léků
Název MEDUŇKOVÁ NAŤ
Doplňek názvu
SUKL kód 76584
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
GINGIO 80
← zpět na výpis léků
Název GINGIO 80
Doplňek názvu
SUKL kód 13190
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PERSEN
← zpět na výpis léků
Název PERSEN
Doplňek názvu
SUKL kód 75380
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru