REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Dětské infekční onemocnění – přehledně

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Řada z dnešních nakažlivých nemocí postihovala prapůvodně zvířata, a teprve při užším styku zvířat s lidmi se adaptovala na lidi – např. virus spalniček, který je podobný viru psinky.

Dnešní „dětské nemoci“ původně probíhaly jako epidemie, které postihovaly v určité oblasti prakticky všechny obyvatele. Úmrtnost na tato onemocnění byla veliká. Ale ti, co přežili, byli již proti tomuto onemocnění odolní. To ale neplatilo o dětech narozených po epidemii. Ty onemocnět mohly, a také onemocněly. Proto se vžil název dětské infekční nemoci.

Dnes se můžeme setkat s dětskými nemocemi, jako jsou:

1. Plané neštovice (Varicella)

Tato nemoc je způsobena lidským Herpes virem, který je příbuzný virům, jež mohou za onemocnění infekční mononukleózou nebo opary.

Nejčastějšími oběťmi tohoto viru jsou děti od tří do deseti let. U těchto pacientů je průběh nemoci zpravidla bezproblémový, avšak u dětí v pubertálním období nebo u dospělých již mohou nastat vážnější komplikace. Virus planých neštovic se šíří vzduchem (kapénková infekce) nebo přímým kontaktem s nakaženým.

Prodělal-li člověk již jednou plané neštovice, vytvořil si protilátky, které ho chrání před další nákazou varicelly po celý život. Někdy může dojít k probuzení tohoto viru, který zůstával prozatím v klidu, a opět se projeví nejčastěji vznikem pásového oparu.

Příčiny planých neštovic:

Nově nakažený člověk vydechuje v prvních dnech nemoci do vzduchu veliké množství viru. Jestliže jste plané neštovice ještě neprodělali a jste s nemocným v uzavřené místnosti, máte šanci větší než 90 %, že plané neštovice dostanete. Po získání infekce se v rozmezí 7–14 dnů dostaví příznaky.

Rizikové faktory planých neštovic:
 • přímý kontakt s osobou, která má plané neštovice,
 • kontakt s oblečením a předměty, které svým dotykem nakažený kontaminoval,
 • vyšší věk pacienta – s rostoucím věkem roste i riziko případných komplikací, které varicellu doprovázejí,
 • komplikovaný průběh mají pubescenti, adolescenti, těhotné ženy, novorozenci a lidé s oslabeným imunitním systémem.

Nejhladší průběh této nemoci je u dětí ve věku od 3 do 10 let.

Plané neštovice – u lékaře:

Lékař nemocného celkově prohlédne a vyšetří a určí diagnózu. Při podezření na zápal plic se neobejdeme bez rentgenového vyšetření plic. V některých případech – např. když matka dostane plané neštovice do pěti dnů před porodem a hrozí nebezpečí těžkého průběhu tohoto onemocnění u novorozence, nebo u dětí s nádorovým onemocněním, zvláště u těch, které mají leukémii – je možno použít acyklovir (Zovirax), který působí přímo na virus planých neštovic, podobně jako antibiotika na bakteriální infekce. Tato metoda je však využívána jen v nejzazších případech.

V případě komplikací, jako je zánět mozečku nebo zápal plic, zůstává nemocný v nemocnici, jinak je léčen doma.

Více viz též v samostatném tématu Plané neštovice.

2. Příušnice (Parotitida)

Příušnice jsou infekční virové onemocnění postihující slinné žlázy, hlavně příušní. Nemocný virus vylučuje v prvních několika dnech po svém infikování vzduchem, který vydechuje – při dlouhodobém blízkém kontaktu s nakaženou osobou (pobytu ve stejné místnosti) hrozí infikace.

Onemocnět mohou děti (většinou od 2. roku věku) i dospělí. Někdy také prostřednictvím čerstvě kontaminovaných předmětů infikovanými. Inkubační doba je 14 až 23 dní.

Nakažlivost je menší než u planých neštovic, ale větší než 50 %. Po prodělané nákaze zůstává celoživotní imunita.

Onemocnění má sezónní výskyt, hlavně v zimních měsících a na jaře. Nakazí se převážně lidé, kteří nebyli očkováni, ale i očkovaní jedinci mohou ve výjimečných případech onemocnět.

Rizikové faktory příušnic:
 • oslabený imunitní systém,
 • styk s nakaženou osobou (i osobou, u které se nemoc neprojevuje),
 • neočkovanost,
 • pobyt ve školních zařízeních,
 • pobyt v kolektivech.

Podle závažnosti onemocnění trvají příušnice 5–14 dnů, poté horečka i další příznaky ustupují. V některých závažnějších případech se může přidružit zánět mozkových blan s příznaky:

 • vysokou horečkou,
 • zvracením,
 • bolestmi hlavy,
 • u části nemocných tento stav může zanechat jednostranné postižení sluchu až hluchotu.

Další komplikující záležitostí je zánět slinivky břišní (pankreatitida) s příznaky:

 • nechutenstvím,
 • bolestmi břicha,
 • nevolností,
 • zvracením,
 • častou komplikací u dospělých mužů je zánět varlat; zánět může postihnout buď jen jedno z varlat, nebo obě…
  • varle je výrazně zvětšené,
  • bolestivé,
  • kůže nad ním je zarudlá,
 • jedná se o stav, který, pokud není léčen, může vést k neplodnosti (sterilitě).

Nemocný je infekční cca 3–14 dní před propuknutím onemocnění (max. nakažlivost je 48 h před objevením se prvních příznaků), a dále přibližně týden až 14 dní po vyléčení. Měl by proto být po tuto dobu izolován od zdravých jedinců.

Příušnice u lékaře:

Lékař nemocného celkově vyšetří, případně odebere krev na vyšetření protilátek proti příušnicím. Tak pozná, zda jsou vaše obtíže způsobeny probíhajícími příušnicemi a jestli došlo k postižení slinivky břišní. V případě komplikací (zánět varlete, zánět mozkových blan nebo výraznější postižení slinivky břišní) je nutná nemocniční léčba. V případě postižení varlat se podávají kortikosteroidy. V druhých dvou případech se hlavně monitoruje průběh onemocnění. Prognóza všech těchto komplikací je velice dobrá (viz blíže i samostatné téma Příušnice).

3. Zarděnky (Rubeola)

Zarděnky patří do skupiny dětských infekčních chorob. Přenáší je rubeola virus kapénkovou cestou (vzduchem), stejně jako se přenáší chřipka nebo příušnice, spalničky a plané neštovice.

Tento virus způsobuje onemocnění provázené vyrážkami, jako jsou například spála, spalničky nebo plané neštovice.

Nakažlivost je ještě o něco menší než u příušnic.

Průběh nemoci jako takové není nijak závažný, mnohdy je nelze rozlišit od jiných nemocí projevujících se vyrážkou, u některých nemocných (zvláště u dospělých) přejde bez příznaků, asymptomaticky. Pokud osoba jednou nemoc prodělá, její tělo vytvoří dostatek protilátek, takže zarděnkami v budoucnosti už nelze onemocnět, podobně jako je tomu u neštovic.

Ale na rozdíl od všech ostatních dětských infekčních nemocí může být u zarděnek postižen plod. K nejvážnějšímu postižení plodu dochází v prvních třech měsících těhotenství. Jestliže se u těhotné ženy prokáží zarděnky, lze z této indikace těhotenství přerušit do konce 16. týdne gravidity.

Zarděnky u lékaře:

Lékař se zaměří na vyšetření vyrážky a mízních uzlin na krku. V případě pochybností odebere krev na vyšetření protilátek proti zarděnkám. Jako pozdní komplikace, s odstupem i několika neděl po prodělaných zarděnkách, se mohou objevit výrazné bolesti kloubů. Trvají i několik týdnů, ale odezní i bez léčby.

 • Když dostanete zarděnky, chovejte se ohleduplně ke svému okolí, k ženám,
 • muži jsou potenciálně nejvíce ohroženi,
 • těhotné ženy, dostanou-li se do styku se zarděnkami, také (resp. plod),
 • ohlaste to svému lékaři,
 • v případě vyrážky doprovázené zvětšením uzlin na krku neváhejte s návštěvou lékaře (viz blíže i samostatné téma Zarděnky v kapitole infekce).

4. Spalničky (Morbilli)

Spalničky vyvolává virus, který se šíří vydechovaným vzduchem infikovaného člověka – přenáší se kapénkami či přímým stykem s nemocným. Jediným přirozeným hostitelem tohoto viru je člověk. Nakažlivost spalniček je ještě větší než u planých neštovic. Blíží se 100 % u vnímavých jedinců v uzavřeném prostoru.

Spalničky jsou infekční onemocnění, které je vysoce nakažlivé – typicky dětské onemocnění. Postihuje převážně děti ve věku kolem 4 až 5 let. Mohou jimi ale onemocnět i starší děti a mladiství. Spalničky samy o sobě nejsou moc závažné, problémy působí hlavně možné komplikace navazující na spalničky. Jde např. o zápaly plic, záněty středního ucha či zánět mozku (encefalitidu).

Rizikovým faktorem, který ovlivňuje průběh nemoci, je nedostatek vitamínu A a podvýživa. Spalničky mohou probíhat velmi těžce s celou řadou komplikací. Ty mívaly často za následek trvalé postižení nebo smrt.

Mezi charakteristické projevy spalniček patří:
 • horečky,
 • zánět spojivek,
 • kašel,
 • typická kožní vyrážka.
Spalničky u lékaře:

Lékař se zaměří při vyšetření na vyrážky. Celkově nemocného vyšetří, včetně základního neurologického vyšetření. Komplikací u spalniček býval často zápal plic, zánět mozku a mozkových blan, případně zánět středního ucha.

Bude-li podezření, že se jedná o spalničky, provede se odběr krve na vyšetření protilátek.

5. Spála (Skarlatina)

Spálu vyvolává produkt, který vylučuje streptokok – erytrogenní toxin. Ten je odpovědný za vytvoření vyrážky u spály. Spálou onemocní nejčastěji děti ve věku mezi 3. a 10. rokem. U kojenců mladších 5 měsíců se onemocnění nevyskytuje vůbec. Proti spále se neočkuje, protože vyvolavatelem je bakterie a nikoli virus, ale k léčbě je možno použít účinná antibiotika. Název onemocnění je odvozen od jeho typického příznaku, tzv. spálové vyrážky.

Rozlišujeme 2 typy spály:
 • spálová angína, kde vyrážka následuje v krátkém časovém rozmezí za příznaky angíny,
 • raná spála, kde bakterie pronikly do těla poraněním, takže se příznaky angíny nemusejí objevit. Pokud ano, pak se vyskytnou až po výsevu vyrážky. Oba typy spály mají společného původce, kterým je bakterie Streptococcus pyogenes.

Nosičství streptokoka není vzácností. Mladí lidé mohou být nosiči obvykle jen krátkou dobu, než si tělo nosiče vyrobí protilátky proti konkrétnímu kmeni bakterie; pak nosičství končí. Streptokok je schopen přežít dlouhou dobu v předmětech, které člověka obklopují (v prádle, na nádobí, ale i např. v prachu).

Přenos z člověka na člověka se děje:
 • kapénkovou cestu (kašlem či kýcháním),
 • cestou trávicího ústrojí (například použitím znečištěného nádobí),
 • porušenou pokožkou – u rané spály.

Po proběhlém streptokokovém onemocnění je člověk dále imunní proti kmeni, který tuto nemoc vyvolal. Vzhledem k existenci mnoha variant streptokoka je však možné onemocnět streptokokovou nemocí znovu, ale jiným kmenem, proti kterému tělo protilátky nemá. Pro velké množství existujících kmenů Streptococcus pyogenes nelze provádět preventivní očkování.

Spála u lékaře:

Lékař se zaměří hlavně na vyšetření krku a vyrážky, případně odebere krev na sedimentaci a krevní obraz, provede výtěr z krku, a pak případně předepíše antibiotika a nemocného nejčastěji pošle domů s tím, že přijdete na kontrolu. Při kontrolním vyšetření se bude zaměřovat na vyšetření srdce a ledvin. Vyšetří moč, protože po spále, která je nedostatečně nebo pozdě léčená antibiotiky, může docházet k vážným poškozením srdce nebo ledvin.

6. Pátá a šestá nemoc

V obou případech je vyvolavatelem virus.

Riziko vzniku těchto onemocnění: Pokud jste dospělí, potom je jen velmi malé. Ten, kdo některé dětské infekční onemocnění prodělal, je již podruhé nedostane.

Více viz samostatné téma Pátá a šestá nemoc v sekci Infekční nemoci a imunita.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

1. Příznaky a průběh planých neštovic

 • Stoupá teplota,
 • zimnice,
 • malátnost,
 • na kůži se objeví vyrážka – drobné skvrnky do velikosti 2 až 3 milimetrů,
 • v průběhu několika hodin se skvrnky mění v puchýřky o průměru 3 až 6 milimetrů,
 • puchýřky mají nejdříve čirý obsah tekutiny, postupně se mění na mléčně zkalený,
 • po několika dnech puchýřky zaschnou,
 • později se zaschlý stroupek uvolní,
 • bolest kůže,
 • průjem,
 • vyrážka se objevuje postupně v několika výsevech po sobě – na kůži jsou vedle sebe různá stádia vyrážky,
 • vyrážka se vyskytuje i ve vlasech,
 • svědění,
 • při rozškrábání puchýřků se do nich může dostat bakteriální infekce a na kůži zůstanou jizvy,
 • svědivé puchýřky vznikají nejprve ve vlasaté části hlavy, v obličeji a na trupu, a posléze se tvoří i na končetinách. Můžeme je však nalézt i na sliznici nosohltanu, na sliznici horních cest dýchacích, v konečníku, v pochvě a na očních víčkách. Vyrážka se netvoří najednou, ale postupuje ve vlnách. Puchýřky se tvoří zhruba 5 dní, během nichž je můžeme na těle pozorovat jak ve stadiu makuly, tak ve stadiu, kdy už se tvoří krustička.

Stupeň vyrážky je různý. Většinou tělo zasype 200–300 puchýřků. Někdy jich však může být i méně než deset, a ve vzácných případech se jich může vytvořit naopak až půl druhého tisíce.

Akutní fáze tohoto onemocnění trvá přibližně 4–7 dní. Až po 20 dnech vyrážka vymizí.

Horečka v prvních několika dnech je u planých neštovic běžná. Jestliže přetrvává déle, zvláště když už se neobjevuje další nová vyrážka, může to signalizovat komplikace. Může se objevit zápal plic nebo zánětlivé postižení mozečku – cerebelitida. Kdo má cerebelitidu, vypadá jako opilý…

 • má potíže s rovnováhou,
 • netrefí se prstem na nos,
 • na rozdíl od alkoholové opilosti konverzuje na úrovni odpovídající jeho věku.

2. Příznaky příušnic

 • Vzestup teploty,
 • těstovitý otok příušní žlázy u spodní čelisti, může zasahovat pod ucho a na vnější stranu krku; není červený, na dotek lehce bolí,
 • do 1–3 dnů se stejný otok objeví i na druhé straně příušních slinných žláz,
 • bývá doprovázen bolestmi hlavy,
 • zvracení a pocit na zvracení,
 • snížená chuť k jídlu,
 • bolest hlavy,
 • bolest břicha,
 • horečka 38–40 °C,
 • zvýšená hladina cukru v krvi,
 • s odstupem několika dnů od začátku onemocnění se může u chlapců v pubertě nebo u mužů objevit otok varlete,
 • zvracení,
 • zhoršený sluch až hluchota (mohou být vyvolány zánětem mozkových blan a postižením slinivky břišní),
 • neplodnost.

3. Příznaky a průběh zarděnek

 • Horečka nemusí být,
 • zvýšená teplota většinou nepřesahuje 38,5 °C…
 • … někdy horečka vysoká,
 • na kůži celého těla se postupně objeví vyrážka růžová až světle červená o velikosti od 2 do 4 milimetrů: nejprve v obličeji, později i na trupu a na celém těle,
 • nemusí být příliš výrazná na končetinách, kde se objevuje jako poslední,
 • zduření mízních uzlin na krku – ne na přední straně, jako jsme zvyklí třeba u angíny: u zarděnek je to na zadní straně krku a za ušima; často se na ně přijde při česání, když hřeben naráží na bolestivé bouličky,
 • bolesti kloubů,
 • bolest hlavy,
 • zimnice,
 • ve stejném pořadí vyrážka také ustupuje. Nejčastěji je v podobě malých červených teček, které mají velikost od 1 do 5 milimetrů,
 • dále nemoc provází zánět horních cest dýchacích, kudy se virus šíří. Někdy jsou zarděnky provázeny záněty spojivek. Příznaky spojené se zánětem horních dýchacích cest bývají častější u dětských pacientů.

U dospělých pacientů se naopak můžeme setkat s příznaky, jako jsou bolesti kloubů, méně často i se zánětem mozkových blan. Vzácněji se, spíše u dospívajících pacientů, mohou objevit potíže jako bolesti hlavy nebo zimnice.

Inkubační doba je od dvou do tří týdnů. Nemocný bývá infekční pro své okolí ještě před objevením vyrážky, a to asi do 1 týdne po jejím výskytu. Po této době už není pacient nakažlivý.

První pomoc při zarděnkách
 • Vystačíme pouze s léky proti horečce, když se objeví,
 • vyšetření lékařem je nutné hlavně z epidemiologických důvodů s ohledem na případné těhotné ženy v okolí nemocného.

4. Příznaky spalniček

 • Uvnitř úst, na vnitřní straně tváří, se tvoří malé bílé skvrny či pupínky,
 • 10 dnů po infikování vystoupí teplota na 38 až 39 stupňů,
 • zánět spojivek – zarudnutí spojivek, oči pálí, slzí a jsou citlivé na světlo,
 • časté smrkání – rýma,
 • plný nos,
 • případně i kašel – to vše trvá 4 dny,
 • 5. den začne vyrážka – nejprve za ušima a šíří se na obličej, krk, trup a ruce, a posléze i na nohy,
 • vyrážka je červená až červenohnědá – tmavne, velikosti 3–7 milimetrů,
 • horečka po celou dobu – s výskytem vyrážky klesá,
 • infekční pro své okolí jste minimálně od vzestupu teplot do 6. dne ode dne, kdy se objeví vyrážka (11 dní),
 • suchý a dráždivý kašel,
 • světloplachost,
 • nemocný je pro své okolí nakažlivý až 7 dní před výskytem vyrážky a až pět dní po prvním objevení této vyrážky,
 • cca po 5–7 dnech všechny příznaky postupně mizí.
Podobné příznaky jako spalničky mohou mít:

spála, příušnice, zarděnky, plané neštovice, pátá a šestá nemoc.

5. Příznaky spály

Za 2–5 dní po tom, co bylo dítě ve styku se spálou, se objeví:

 • horečka,
 • bolesti v krku a obtížné polykání,
 • zimnice,
 • zvracení,
 • bolesti břicha,
 • během 24 hodin dojde na kůži k výsevu vyrážky, je jasně červená, velikosti 1–2 milimetry, po celém těle, jen na obličeji není,
 • obličej je celý červený a vybledlá pleť kolem úst,
 • zvětšené mízní uzliny na krku,
 • čepy na mandlích,
 • nateklé mandle,
 • bolestivé a zvětšené uzliny,
 • nejdříve bíle povleklý, poté malinový jazyk,
 • únava,
 • pocit tlaku na mandlích,
 • svědění kůže,
 • šupinky na kůži,
 • horké končetiny.

Spálová vyrážka je drobná (připomíná husí kůži) a má růžovou až jasně červenou barvu. Objevuje se cca 12–48 hodin od nákazy. Většinou začíná v podbřišku a poté se šíří dále (nevyskytuje se v obličeji). Vyrážka se ale nemusí objevit vždy (například v případě opakujícího se onemocnění).

První pomoc u spály:

Při zvýšené teplotě podejte léky proti horečce (antipyretika). Neodkládejte návštěvu lékaře. Čím dříve se začne účinná léčba antibiotiky, tím dříve odezní horečka a tím nejlépe zamezíte možným vážným komplikacím.

6. Příznaky páté a šesté nemoci

Příznaky páté nemoci:
 • postihuje děti školního věku,
 • vyrážka velikosti 1–2 centimetrů na kůži,
 • vyskytuje se v malých školních epidemiích,
 • zvýšené teploty,
 • odezní sama i bez léčby.
Příznaky šesté nemoci:
 • postihuje kojence do 1 roku,
 • začíná vysokou horečkou, která trvá 3–5 dnů,
 • mimo horečky na dítěti lékař nic nenajde,
 • po 3–5 dnech horečka prudce klesne,
 • objeví se vyrážka, která připomíná nejspíše spálu nebo zarděnky.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že návštěva těchto stránek není náhradou za návštěvu lékaře! Stránky slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP pravidel uvedených v tomto projektu). Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

 • Pozorně si vždy přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.
 • Snažte se nekombinovat více léčivých přípravků a doplňků stravy najednou – jejich společné užívání raději konzultujte s lékárníky.

V případě, že problémy neustupují při samoléčbě ani po 3 dnech, či dochází ke komplikacím, navštivte lékaře.

Ustupte od samoléčby a jděte k lékaři, když:

 • bolest v krku je silnější, na mandlích se objevil bílý povlak,
 • mízní uzliny na krku jsou zduřelé a citlivé na dotek,
 • horečka je vyšší než 38,5 °C a trvá déle než 2 dny,
 • dostavují se návaly zimnice a pocení,
 • objeví se bolest v uchu nebo bolest vedlejších nosních dutin,
 • bolest na prsou, dušnost nebo pískot v průduškách,
 • těžký kašel se zelenožlutým, šedým nebo krvavým hlenem,
 • kašel trvá déle než 5 dnů.

Lékařskou pomoc rovněž vyhledáme, jestliže:

 • se nám nedaří snížit teplotu,
 • dítě opakovaně zvrací,
 • stěžuje si na prudké bolesti břicha,
 • pozorujeme výraznou změnu chování – dítě je zmatené, blouzní, je agresivní, nebo naopak nereaguje a je nápadně netečné,
 • odmítá-li dítě tekutiny a má-li silný průjem s vodnatými častými stolicemi, je nutné lékařské vyšetření, někdy i s krátkodobou hospitalizací k zajištění nitrožilní rehydratace a remineralizace.

Rozhodneme-li se navštívit lékaře, volíme vždy raději návštěvu u svého praktického lékaře pro děti a dorost v jeho ordinaci. Návštěvu na pohotovosti volíme v krajní nouzi, pokud je to nezbytné. Rozhodně není důvodem k návštěvě pohotovosti mírně zvýšená teplota.

Pozor! Malý kojenec se může dostat do metabolického rozvratu během několika hodin! Průjem u kojenců tedy nesmíme v žádném případě podcenit.

Vždy si léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle doporučení. Léčbu předčasně nepřerušujte.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše, co pravidelně (často) užíváte – léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, pepř či kurkuma, mění účinnost některých léčiv.

Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků. Ale užíváte-li  více než 5 léků, měli byste si vždy kontrolovat, jestli na sebe nereagují negativně – je to již velmi pravděpodobné.

 1. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište jejich názvy do bezplatné anonymní online poradny www.znamsveleky.cz. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy svých léků na papír, než půjdete k lékaři či do lékárny, a odborníci za vás jejich interakce zjistí.
 2. Nemocní by zde měli dostat nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení, jaké bylinky, nápoje či jídlo by spolu s předepsanými léky neměli užívat.
 3. Některé kombinace nejsou nebezpečné – stačí, když lékař změní jejich dávkování, nebo navrhne časový odstup při jejich užívání.
 4. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky, ani neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e‑mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal, na konzultaci.

Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je Acylpyrin, Aspirin apod.) – je zde zvýšené riziko vzniku Reyeova syndromu.

 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem…

  • v těhotenství a období kojení,
  • u malých dětí a kojenců,
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují potenciálně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problému.Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým osobním a aktivním přístupem – změnou svého životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem čerstvé zeleniny a ovoce,
 • vydatným pitným režimem – 23 litry denně,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví,
 • dodržováním zásad hygieny a prevence,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce, vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, nejlépe dvojnásobnou oproti době trvání akutního onemocnění.
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem,
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno,
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře,
 • proti domácímu prachu a roztočům – odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.,
 • dbejte i na lůžkoviny – časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů jsou vhodnější než přírodní,
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky,
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata se vyskytuje i jako profesionální alergie,
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo – vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechoďte bosí, nejezte a nepijte v přírodě; nenoste barevné oblečení, hmyz nezabíjejte (přilákalo by to další hmyz),
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky,
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady – více léků či doplňků stravy,
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl).

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

1. Samoléčba planých neštovic

Protože jsou plané neštovice virového původu, nelze k jejich léčbě použít antibiotika.

 • Mazat puchýře tekutým pudrem či antiseptickou mastí, které urychlují vysychání vyrážky, zmírňují svědění a brání další infekci. Nanášejte je v rozumné míře – tlusté vrstvy mohou zabraňovat vysychání puchýřků,
 • léky proti horečce (antipyretika) či léky proti bolesti hlavy (analgetika),
 • nemoc ohlaste svému praktickému lékaři,
 • zůstat doma v izolaci nejméně 5 dnů od vzniku vyrážky nebo do úplného vyschnutí puchýřků,
 • nemocný trpící různými doprovodnými komplikacemi musí být hospitalizován – setrvat v přísné izolaci, jeho prádlo a různé předměty musí být pravidelně dezinfikovány, aby nedošlo k infekčnímu přenosu na ostatní lidi,
 • vyrážku neškrábat – zanícení a další infekce by průběh léčení zkomplikovaly.
První pomoc u Planých neštovic:
 • Při horečce nad 38 stupňů lék – antipyretika proti horečce, jako je Paralen, Ibuprofen…,
 • proti svědění, ale hlavně na celkové zklidnění, je vhodný zvláště u malých dětí antihistamika – Dithiaden tabletky,
 • tekutý pudr vysušuje puchýřky, které dříve zaschnou. Tím se zkracuje a snižuje možnost bakteriální infekce puchýřků a případné vytvoření jizev,
 • jde o nakažlivou chorobu, kterou můžete nakažený ohrozit okolí,
 • nemůžete-li jet k lékaři vlastním autem, zavolejte mu a požádejte jej o návštěvu u vás doma, abyste nenakazili ostatní cestující a lidi v čekárně.

Více k této nemoci viz Plané neštovice v sekci Infekční nemoci.

2. Samoléčba a první pomoc u příušnic

Žádný lék, který by byl určen proti viru parotitidy, není k dispozici. V případě zánětu slinivky břišní (pankreatitidy) je nutné dodržovat dietu (obvykle dieta shodná s tzv. žlučníkovou dietou – s omezením tuků). Dále:

 • podávání léků snižujících teplotu a bolest (antipyretika, analgetika),
 • přikládání obkladů,
 • klid na lůžku – tím předcházíme možným komplikacím, jako je zánět varlete či zánět mozkových blan,
 • držet dietu – spíše kašovitou stravu s omezením tuků – podobnou dietu jako při postižení žlučníku. Tím můžeme předejít i postižení slinivky břišní,
 • navštívit lékaře,
 • při zánětu varlat…
  • dávat chladné obklady,
  • ordinují se glukokortikoidy (léky tlumící zánětlivou reakci) – předepisuje je lékař. Léčba trvá obvykle 5–14 dní), jinak zánět může poškodit tkáň varlete natolik, že se spermiotvorná tkáň a její vývodné cesty změní ve vazivo a již nikdy více není možné oplodnění.

Více k této nemoci viz Příušnice v sekci Infekční nemoci.

3. Samoléčba zarděnek

Vzhledem k obvykle mírnému průběhu onemocnění není ve většině případů indikována speciální léčba…

 • klid na lůžku,
 • srážení horečky (antipyretika a analgetika),
 • ošetření vyrážky, která může nepříjemně svědit – masti, pudry, a antihistaminika proti svědění,
 • sledovat, aby nedošlo ke kontaktu nemocného s těhotnými ženami.
Komplikace u zarděnek:

Jsou spíše vzácnější, mohou se vyskytovat záněty mozku a mozkových blan nebo dočasné poruchy krvetvorby. S několikatýdenním odstupem od prodělané nemoci a častěji u dospělých pacientů se mohou objevit komplikace, jako jsou bolesti a záněty kloubů.

Těhotné ženy s podezřením na toto onemocnění by měly vyhledat lékaře. A lidé nemocní zarděnkami by se měli vyhnout kontaktu s těhotnými ženami.

Více k této nemoci viz Zarděnky v sekci Infekční nemoci nebo Děti.

4. Samoléčba a první pomoc u spalniček

Záměrem léčby je ulevit nemocnému od příznaků, protože na spalničky neexistuje žádný lék, jenž by působil přímo proti původci onemocnění…

 • Klid na lůžku,
 • dostatečný přísun tekutin,
 • běžné léky proti horečce (antipyretika), v případě neklesající teploty se přikročí k zábalům a omývání těla.

Lékaře navštivte a samoléčbu přerušte v případě, že teploty neklesají a nebezpečně se blíží 40 °C: v takovém případě musí dojít k okamžité hospitalizaci nemocného, neboť hrozí velké riziko vzniku vážných komplikací.

 • Jakékoliv podezření na spalničky konzultovat s lékařem,
 • zábaly a omývání,
 • projevy mírnit očními kapkami či omýváním mokrou vatou,
 • na rýmu nosní kapky a častěji smrkat – je to prevence relativně častých komplikací u dětí – zánětu středního ucha,
 • v případě nepříjemného pálení očí – umístit dítě do pološeré místnosti a nepoužívat ostré světlo. Oči je také možno omýt kouskem vaty, předem namočeným ve studené vodě,
 • racionální strava bohatá na vitamíny – ovoce, zelenina, méně sladkostí a bílého pečiva,
 • důsledná kontrola teploty dítěte – dítěti měřit alespoň 2x za den,
 • v případě spalniček jste vysoce infekční pro své okolí!

Mezi komplikace spalniček patří zápal plic, zánět středního ucha či nosních dutin. Tyto komplikace jsou způsobeny dalšími infekcemi, jež napadají oslabený imunitní systém nemocného.

Více k této nemoci viz Spalničky v sekci Infekční nemoci nebo Děti.

5. Samoléčba spály

 • Když už Vaše dítě spálu dostane (viz záložka Příznaky), neodkládejte návštěvu u lékaře. Nemusí to být za hodinu nebo dvě, ale 24 hodin může být již naopak příliš dlouho,
 • klid na lůžku, minimálně jeden týden,
 • v prvních dnech může pacient nakazit rodinné příslušníky – zabráníme kontaktu se sourozenci, pacient používá vlastní nádobí a ručník,
 • po léčbě ložní prádlo, ručníky a nádobí kvalitně a pečlivě vypereme a vyžehlíme,
 • podáváme dostatek tekutin – pitný režim,
 • teplota a bolest se léčí např. paracetamolem, ibuprofenem nebo jejich kombinací, kterou doporučí lékař,
 • možné je aplikovat chladné zábaly ke sražení vysokých teplot,
 • při nepříjemném svědění může lékař předepsat i lék (antihistaminikum),
 • bolesti v krku mírnit kloktadly,
 • sníženou chuť k jídlu respektujeme,
 • racionální stravu s dostatkem zeleniny a ovoce – vitamíny a minerály k podpoře léčby a rekonvalescenci,
 • i po ukončení léčby je nemocný unavený, je nutné počítat s delší dobou rekonvalescence (cca ještě 1 týden po ukončení léčby antibiotiky).

Více k této nemoci viz Spála v sekci Infekční nemoci nebo Děti.

6. Samoléčba „páté a šesté nemoci“

 • Navštivte lékaře,
 • klid na lůžku.

Více k této nemoci viz Pátá a šestá nemoc dětí v kapitole Infekční nemoci nebo Děti.

Homeopatie

Homeopatie může posílit imunitu vašeho dítěte…

Jaké homeopatické léky na posílení imunity doporučuje nejčastěji svým pacientům paní doktorka MUDr. Eva Kettmannová, odbornice v homeopatii?

Na posílení imunity často nemocných dětí, které navštěvují kolektiv a procházejí tak tzv. „imunitním tréninkem“, doporučuji užívání těchto homeopatických léků:

Oscillococcinum – preventivní dávkování je 1x týdně 1 tuba. V mé praxi se mi u dětí, které trpí častěji na nachlazení, osvědčilo preventivní dávkování zvýšit na 2x týdně (například v pondělí a ve čtvrtek).

Echinacea 5 CH – užívat 5 granulí 1x denně po dobu 7 dnů, pak týden pauzy, potom znovu 7 dnů a týden pauzy… a takto pokračovat během celého zimního období. Tento lék je vhodný v kombinaci s Oscillem a Siliceou nebo s konstitučním lékem dítěte.

Silicea 15 CH – 10 granulí 1x týdně během zimního období, vhodný pro všechny děti, které začaly navštěvovat kolektiv.

Thymuline 9 CH – tento lék je na individuální dovoz na lékařský předpis. 5 granulí 1x za týden, celkem 4 týdny po sobě. Následně stačí 1 dávka à 2 týdny během celého zimního období. Lék má silný imunostimulační účinek jak v dětském, tak v dospělém věku.

Aviaire 15 CH – tento lék je na individuální dovoz na lékařský předpis. Vhodný u dětí, které trpí častými záněty středního ucha. 5 granulí 1x za týden, celkem 4 týdny po sobě. Postačí 1 dávka à 2 týdny během celého zimního období.

Nicméně v homeopatii neexistuje paušální návod. Homeopatie je léčba individuální a pro daného pacienta může na stejný problém existovat jiný lék. Proto je zejména u dětí se sníženou imunitou nutné konzultovat stav dítěte s lékařem, odborníkem v homeopatii.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

 

Související problematika v tomto projektu:

  • Infekce - možnosti ochrany
  • Doplňky stravy versus léčiva
  • 14 potravin, které by neměly chybět ve vašem jídelníčku
  • Akutní stavy a akutní péče
  • Horní a dolní dýchací cesty – přehled
  •  Horečka – první pomoc
Podívejte na seznam přípravků

1. Prevence planých neštovic:

 • Izolovat před nákazou – nakaženými,
 • chránit zejména novorozence a lidi, kteří mají oslabenou imunitu,
 • očkování – dává 88% jistotu, že se nenakazíme. Vakcinace proti varicelle je dobrovolná a zdravotními pojišťovnami nehrazená.

Člověk si tedy očkování musí finančně zajistit sám. Jedna vakcína stojí přibližně 1 400 Kč. Očkování mohou podstoupit děti od jednoho roku do dvanácti let. Těm stačí pouze jedna dávka. U dětí starších dvanácti let a u dospělých je třeba aplikovat dávky dvě, a to v rozmezí šesti týdnů. Avšak tato vakcína nesmí být aplikována během těhotenství a nejméně tři měsíce před otěhotněním (fertilizací).

2. Prevence příušnic:

 • Očkování – první očkování se provádí společně s očkováním proti zarděnkám a spalničkám v tzv. triple vakcíně v 15. měsíci věku,
 • přeočkovává se v 21.–25. měsíci života, tedy 6–10 měsíců po první vakcíně. Imunita zůstává celoživotní.

3. Prevence zarděnek:

Zarděnky jsou nejnebezpečnější pro těhotné ženy, zejména do třetího měsíce těhotenství. Proto se preventivně očkuje u všech dětí po druhém roce života – kombinovaně, spolu s vakcínou proti spalničkám a příušnicím.

4. Prevence spalniček:

Plošné očkování obyvatel – ochraňuje dítě před spalničkami. V případě, že i navzdory očkování se dítě nakazí, zabraňuje vakcinace plnému rozvinutí choroby a zmírňuje její projevy. Při onemocnění je třeba zabránit dalšímu šíření infekce. Nemocný by proto měl být preventivně izolován doma.

Izolace končí nejdříve 5 dní po prvním výskytu vyrážky.

Homeopatie

Homeopatie může posílit imunitu vašeho dítěte…

Jaké homeopatické léky na posílení imunity doporučuje nejčastěji svým pacientům paní doktorka MUDr. Eva Kettmannová, odbornice v homeopatii?

Na posílení imunity často nemocných dětí, které navštěvují kolektiv a procházejí tak tzv. „imunitním tréninkem“, doporučuji užívání těchto homeopatických léků:

Oscillococcinum – preventivní dávkování je 1x týdně 1 tuba. V mé praxi se mi u dětí, které trpí častěji na nachlazení, osvědčilo preventivní dávkování zvýšit na 2x týdně (například v pondělí a ve čtvrtek).

Echinacea 5 CH – užívat 5 granulí 1x denně po dobu 7 dnů, pak týden pauzy, potom znovu 7 dnů a týden pauzy… a takto pokračovat během celého zimního období. Tento lék je vhodný v kombinaci s Oscillem a Siliceou nebo s konstitučním lékem dítěte.

Silicea 15 CH – 10 granulí 1x týdně během zimního období, vhodný pro všechny děti, které začaly navštěvovat kolektiv.

Thymuline 9 CH – tento lék je na individuální dovoz na lékařský předpis. 5 granulí 1x za týden, celkem 4 týdny po sobě. Následně stačí 1 dávka à 2 týdny během celého zimního období. Lék má silný imunostimulační účinek jak v dětském, tak v dospělém věku.

Aviaire 15 CH – tento lék je na individuální dovoz na lékařský předpis. Vhodný u dětí, které trpí častými záněty středního ucha. 5 granulí 1x za týden, celkem 4 týdny po sobě. Postačí 1 dávka à 2 týdny během celého zimního období.

Nicméně v homeopatii neexistuje paušální návod. Homeopatie je léčba individuální a pro daného pacienta může na stejný problém existovat jiný lék. Proto je zejména u dětí se sníženou imunitou nutné konzultovat stav dítěte s lékařem, odborníkem v homeopatii.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na těchto stránkách a na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře, pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

Statistiky potvrzují, že s rotaviry se setká téměř každé malé dítě. Onemocnění je provázeno intenzivními průjmy, obvykle spojenými se zvracením, a někdy může vést až k dehydrataci. Očkovací látka se podává ústy bez nutnosti vpichu, což je pro děti šetrné.

Očkování

Povinný očkovací kalendář:

od 9. týdne

1. dávka Hexavakcíny – záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae typu B, virová hepatitida typu B a očkování proti dětské přenosné obrně

od 13. týdne

Hexavakcína – 2. dávka

od 18. týdne

Hexavakcína – 3. dávka

10.–17. měsíc

Hexavakcína – 4. dávka

15. měsíc

spalničky, příušnice, zarděnky, 1. očkování

21.–25. měsíc

spalničky, příušnice, zarděnky (2. očkování v odstupu 6 až 10 měsíců po 1. očkování)

5.–6. rok

záškrt, tetanus, dávivý kašel (přeočkování)

10.–11. rok

záškrt, tetanus, dávivý kašel, dětská přenosná obrna

12.–13. rok

virová hepatitida typu B (pouze u dětí, které nebyly očkovány v prvních měsících života) – tři dávky v rozestupu 1 a 6 měsíců

13.–14. rok

dětská přenosná obrna (přeočkování) pro děti, které nedostaly 5. dávku mezi 10.–11. rokem

14.–15. rok

tetanus (přeočkování, další vždy po 10–15 letech), pro děti očkované proti tetanu mezi 10.–11. rokem přeočkování až ve 25 letech věku

 

 

Zdroj:

weby novinky.cz a články publikované na portálu Ordinace.cz (MUDr. Jiří Hančil, Infekční klinika FN Na Bulovce)

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
Oscillococcinum
6X1GM
← zpět na výpis léků
Název Oscillococcinum
Doplňek názvu 6X1GM
SUKL kód 96704
Velikost balení 6X1GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon tablety 100 mg
40X100MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon tablety 100 mg
Doplňek názvu 40X100MG
SUKL kód 76188
Velikost balení 40X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
IBUBERL PRO DĚTI 100MG/5ML PERORÁLNÍ…
POR SUS 1X100ML/2GM
← zpět na výpis léků
Název IBUBERL PRO DĚTI 100MG/5ML PERORÁLNÍ SUSPENZE POR SUS 1X100ML/2GM
Doplňek názvu POR SUS 1X100ML/2GM
SUKL kód 160514
Velikost balení 1X100ML
Síla 2%
Stav registrace R
Registrační číslo 29/ 706/11-C
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Baby
1X100ML
← zpět na výpis léků
Název Panadol Baby
Doplňek názvu 1X100ML
SUKL kód 46700
Velikost balení 1X100ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Paralen 100
5X100MG
← zpět na výpis léků
Název Paralen 100
Doplňek názvu 5X100MG
SUKL kód 91249
Velikost balení 5X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen 125
20X125MG
← zpět na výpis léků
Název Paralen 125
Doplňek názvu 20X125MG
SUKL kód 97656
Velikost balení 20X125MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen sus
1X100ML/2.4GM
← zpět na výpis léků
Název Paralen sus
Doplňek názvu 1X100ML/2.4GM
SUKL kód 66101
Velikost balení 1X100ML/2.4GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
ibalgin 200
30X200MG
← zpět na výpis léků
Název ibalgin 200
Doplňek názvu 30X200MG
SUKL kód 32078
Velikost balení 30X200MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru