REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Furunkl (furunkulus)

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Furunkl, karbunkl, kožní infekce (pyodermie), jsou hnisavá onemocnění kůže či žlázek v kůži (např. vlasové, chlupové míšky, potní žlázky, mazové žlázky). Jsou způsobena infekcí mikroby, a to nejčastěji stafylokoky (latinsky Staphylococcus), nebo méně často také streptokoky (latinsky Streptococcus).

Bakterie se na lidské kůži vyskytují běžně. Je-li lidská kůže zdravá, je dobrou ochranou – a tyto mikroby nás neohrožují. Podaří-li se jim přes tuto přirozenou bariéru dostat, mohou způsobit infekci, která se projeví třeba jako hnisavý vřídek, nebo v horším případě mohou zapříčinit i celkové onemocnění organismu.

Kožní absces je zánětem vzniklá dutina plná hnisu – nažloutlé hmoty tvořené bílými krvinkami a bakteriemi. Podstatou vzniku kožního abscesu je průnik cizorodého mikroba do kůže a podkoží. Může se vyskytnout kdekoliv na těle, pokud je ale způsoben infekcí vlasového míšku nebo mazové žlázky, pak se jedná o furunkl, případně karbunkl.

Rizikové faktory:

Každé poškrábání by teoreticky mohlo vést k tvorbě furunklu, ale zásadní roli hraje náš imunitní systém…

 • snížená kvalita kůže, většinou díky jinému kožnímu onemocnění,
 • nedostatečná hygiena,
 • jiná onemocnění, které snižuje přirozenou obranyschopnost (cukrovka, podvýživa, nádorová onemocnění),
 • užívání léků, které snižují imunitu, nejčastěji kortikoidů.

Komplikace furunklu:

Vracejí-li se vám furunkly často, je třeba provést specializovaná vyšetření k odhalení příčiny vzniku (interní vyšetření a imunologické vyšetření).

Bakterie, která furunkl způsobily, se mohou dostat do krevního oběhu a způsobit infekci, která se projeví zvýšenou teplotou a zvětšením lymfatických uzlin, většinou v blízkosti furunklu – neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc!

Jakmile se bakterie dostanou do krevního oběhu, jsou rozneseny po celém těle a mohou infikovat prakticky každý orgán (kde tvoří podobné abscesy jako na kůži) a způsobit velmi závažné onemocnění – endokarditidu (zánět vnitřní blány srdeční), osteomyelitidu (zánět kostí), artritidu (zánět kloubu), empyém (tělesná dutina naplněná hnisem – často pohrudniční dutina).

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Furunkl nejčastěji vzniká tak, že mikrob pronikne do vlasového (chlupového) míšku (odborně folikulu) nebo mazové žlázky.

Příznaky:

 • zánět na kůži v okolí chloupku (vlasu),
 • malý, červený uzlík, zpravidla bolí,
 • postižené místo je teplé,
 • zánět se postupně šíří do okolí žlázky nebo vlasového míšku,
 • v centru původně tuhého červeného uzlíku se začne tvořit hnis,
 • zbělení popř. zežloutnutí obsahu uzlíku,
 • hnisavá čepička, praskne, hnis může volně odtékat,
 • někdy furunkl postupně odezní i bez provalení hnisu.

Furunkly se mohou vytvořit kdekoliv na kůži, často jsou na hýždích, stehnech, v podpaží a na šíji. Je-li oslaben imunitní systém, dochází k mnohočetnému výskytu furunklů po těle – tzv. furunkulóze. Pokud se v okolí furunklu zanítí další žlázky, mohou takovéto furunkly splynout do jednoho velkého bolestivého uzlu – karbunklu. Karbunkly se vyskytují především na šíji.

Léčba furunklu u lékaře

Jestliže se furunkl po týdenní léčbě svépomocí neztrácí, nebo je bolestivější, popřípadě se zvětšuje a obtěžuje vás v každodenní činnosti, je potřeba vyhledat lékařskou pomoc dermatologa či chirurga. Po dezinfekci a lokální anestezii vám lékař vřídek nařízne a vypustí tak hnis ven – provede důkladnou dezinfekci i do hloubky furunklu, protože je potřeba odstranit všechnu hnisavou tkáň, aby se rána dokonale zhojila, dá drén do rány a přiloží sterilní krytí.

Případně předepíše antibiotika: doužívat celou dávku!

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Vždy je nutné, abyste léky vybírali s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve, a léků, které na ně užívá – možné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle doporučení.
 • Nekombinujte různé léky ani s doplňky stravy, a pokud by k tomu mělo dojít, konzultujte to raději s lékárníky.
 • Nekombinujte více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.

Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.

 • Zvláštní pozornost věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem…
  • v těhotenství a období kojení,
  • u malých dětí a kojenců,
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

 • Vždy dodržujte režimová opatření – klid, pití, vitamíny apod.
 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci.
 • Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, nejlépe dvojnásobnou oproti době trvání akutního onemocnění.
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Projektem zmiňované i další vhodné volně prodejné léky si můžete vybrat podle potřeby v subkapitole „Léky“, kam je postupně vkládáme s jejich přesným názvem, složením, velikostí balení, příbalovou informací ke správnému užívání a dalšími informacemi.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují potenciálně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením celého zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým aktivním přístupem – změnou chování a životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • dodržováním zásad hygieny a pravidelné péče o tělo, přípravy a konzumace stravy,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Při výběru konkrétních přípravků si vždy přečtěte i související nezbytné subkapitoly, zejména „Popis nemoci“, „Léčba a samoléčba“, „Upozornění“ a Prevence“, které jsou nedílnou součástí samoléčby a sebepéče.Bez jejich znalosti se vystavujete riziku možného neúspěchu samoléčby a případně i poškození zdraví.

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba furunklu u lékaře

Jestliže se furunkl po týdenní léčbě svépomocí neztrácí, nebo je bolestivější, popřípadě se zvětšuje a obtěžuje vás v každodenní činnosti, je potřeba vyhledat lékařskou pomoc – dermatologa či chirurga.

Po dezinfekci a lokální anestezii vám lékař vřídek nařízne a vypustí tak hnis ven – provede důkladnou dezinfekci i do hloubky furunklu, protože je potřeba odstranit všechnu hnisavou tkáň, aby se rána dokonale zhojila, dá drén do rány a přiloží sterilní krytí.

Případně předepíše antibiotika: doužívat celou dávku!

Samoléčba furunklu

Upozorňujeme, že obsah těchto internetových stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Poznámka: Níže zmiňované i další vhodné volně prodejné léky si můžete vybrat podle potřeby v subkapitole „Léky“, kde je uveden jejich přesný název, složení, velikost balení, příbalová informace ke správnému užívání a další informace. Pozorně si přečtěte příbalový leták (PIL) léku, který užíváte. V případě, že problémy neustupují ani po 5 dnech, či dochází ke komplikacím, navštivte lékaře.

 • Při provalení furunklu – uvolnění hnisu z vřídku – nemačkat ani násilně nepropichovat! Nechte jej prasknout nebo odeznít samovolně,
 • prasknutí napomáhá přikládání teplého obkladu, který urychlí tvorbu hnisavé čepičky. Namočte čistou látku do misky s teplou vodou, pečlivě vyždímejte a přiložte na postižené místo. Není vhodné, aby obklad vychladl, proto jej opakovaně namáčejte, aby byl stále teplý. Nechte jej působit asi ½ hodiny, postup opakujte 4× denně,
 • dbejte na důslednou hygienu rány – když vřídek praskne, přiložte čistou gázu,
 • místo pravidelně omývejte, dezinfikujte,
 • pokaždé ránu sterilně kryjte, dokud se zcela nezahojí,
 • při bolesti postiženého místa použijte analgetika jako Paralen, Panadol, …,
 • dostatečný přísun čerstvého ovoce a zeleniny – vitamínu C.

Hnisavý obsah furunklu je infekční, protože mimo jiné obsahuje i mikroby, Snažte se, aby nepřišel do kontaktu s prádlem, a pokud se tak stane, vyperte jej vyvářkou.

Komplikace furunklu:

Vracejí-li se vám furunkly často, je třeba provést specializovaná vyšetření k odhalení příčiny vzniku (interní vyšetření a imunologické).

Bakterie, která furunkl způsobily, se mohou dostat do krevního oběhu a způsobit infekci, která se projeví zvýšenou teplotou a zvětšením lymfatických uzlin, většinou v blízkosti furunklu – v tomto případě neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc!

Jakmile se bakterie dostanou do krevního oběhu, jsou rozneseny po celém těle a mohou infikovat prakticky každý orgán (kde tvoří podobné abscesy jako na kůži) a způsobit velmi závažná onemocnění – endokarditidu (zánět vnitřní blány srdeční), osteomyelitidu (zánět kostí), artritidu (zánět kloubu), empyém (tělesná dutina naplněná hnisem – často pohrudniční dutina).

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence furunklu:

 • dodržovat základní hygienu
  • pravidelně se mýt,
  • nosit čisté oblečení, které je volné a zbytečně nedráždí a nezraňuje pokožku,
 • poraněnou kůži vždy dostatečně dezinfikovat,
 • dbejte na celkovou pohodu organismu,
 • přijímat dostatek vitamínů a minerálů,
 • trpíte-li nějakou chronickou nemocí (např. cukrovkou), dbejte rad svého lékaře a řádně dodržujte terapii.

 

Zdroje:

weby nemoci.vitalion.cz/furunkl/, lekari-online.cz/kozni-lekarstvi/zakroky/lecba-furunkulu

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
AJATIN PROFARMA TINKTURA S MECHANICKÝM…
← zpět na výpis léků
Název AJATIN PROFARMA TINKTURA S MECHANICKÝM ROZPRAŠOVAČEM
Doplňek názvu
SUKL kód 59622
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
ALUMINII ACETOTARTRATIS CREMOR HBF
← zpět na výpis léků
Název ALUMINII ACETOTARTRATIS CREMOR HBF
Doplňek názvu
SUKL kód 31748
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
BEPANTHEN PLUS
← zpět na výpis léků
Název BEPANTHEN PLUS
Doplňek názvu
SUKL kód 59714
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
BETADINE
← zpět na výpis léků
Název BETADINE
Doplňek názvu
SUKL kód 62315
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
BETADINE
← zpět na výpis léků
Název BETADINE
Doplňek názvu
SUKL kód 62317
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Calcium pantothenicum zentiva
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název Calcium pantothenicum zentiva
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 155181
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CICADERMA
← zpět na výpis léků
Název CICADERMA
Doplňek názvu
SUKL kód 97947
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen 500 sup
5X500MG
← zpět na výpis léků
Název Paralen 500 sup
Doplňek názvu 5X500MG
SUKL kód 4343
Velikost balení 5X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
SEPTONEX PLUS
← zpět na výpis léků
Název SEPTONEX PLUS
Doplňek názvu
SUKL kód 59212
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
TRAUMAPLANT
← zpět na výpis léků
Název TRAUMAPLANT
Doplňek názvu
SUKL kód 43980
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VENORUTON FORTE
← zpět na výpis léků
Název VENORUTON FORTE
Doplňek názvu
SUKL kód 15822
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VITAMIN E 100-ZENTIVA
← zpět na výpis léků
Název VITAMIN E 100-ZENTIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 10430
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
EFFERALGAN VITAMIN C
← zpět na výpis léků
Název EFFERALGAN VITAMIN C
Doplňek názvu
SUKL kód 95558
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
DUBOVÁ KŮRA
← zpět na výpis léků
Název DUBOVÁ KŮRA
Doplňek názvu
SUKL kód 76577
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
CONTRACTUBEX
0 100GM
← zpět na výpis léků
Název CONTRACTUBEX
Doplňek názvu 0 100GM
SUKL kód 44981
Velikost balení 0 100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence


REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru