REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Poruchy erekce a impotence

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Impotence – erektilní dysfunkce – je definována jako neschopnost dosáhnout nebo udržet dostatečné ztopoření pohlavního údu, tj. erekci, potřebnou k úspěšnému provedení pohlavního styku. Nejedná se tedy ani o neschopnost dosáhnout orgasmu nebo ejakulace, ani o nedostatek pohlavní apetence.

Nemusí jít o zdravotní problém. Při vzniku erekce je nutná souhra více tělesných pochodů, a pokud muž momentálně není fyzicky či psychicky ve formě, může tento proces selhat. Erekce je sexuální reflex, který je způsoben stimulací erotogenních zón nebo smyslovými vjemy a představami, které způsobí pohlavní vzrušení. Dochází k rozšíření tepen a k plnění penisu krví a také k zamezení odtoku žilní krve. Tím se v těle penisu neustále zvyšuje krevní tlak, který má za následek jeho zvětšení a ztopoření, erekci.

Pokud dojde ke komplikacím, krev není dostatečně hnána do penisu a nedosáhne optimálního tlaku ke ztopoření penisu. Občasné poruchy erekce jsou zaviněny spíše trémou, nejistotou a strachem. Komplikace se ztopořením penisu jsou většinou přechodné. Při erektilní dysfunkci se jen vzácně jedná o dlouhodobou či trvalou záležitost. Pokud se však tato porucha projevuje při téměř každém pohlavním styku a trvá delší dobu, může být projevem celkového onemocnění.

Jsou-li potíže trvalejšího rázu, měl by se muž objednat k urologovi, protože problémy s erekcí mohou začít z důvodu nějaké celkové nemoci, kterou je třeba léčit. Jako erektilní dysfunkce se označuje neschopnost dosáhnout či udržet erekci dostatečnou k pohlavnímu styku, která trvá alespoň 6 měsíců. Až jedna polovina mužské populace nad čtyřicet let určitým stupněm impotence trpí.

Impotence nás sice neohrožuje na životě, ale může být způsobena jiným, život ohrožujícím onemocněním (aterosklerózou, cukrovkou, vysokým krevním tlakem, …), a impotence může být prvním varovným signálem těchto chorob.

Příčiny poruchy erekce

 • Většinou psychogenní (určité situace, místa, určitý partner, psychické nebo partnerské problémy, trauma z dětství, …),
 • celková onemocnění (cukrovka, alkoholismus),
 • míšní poruchy a poranění pánve,
 • zánětlivá onemocnění genitálu,
 • cévní onemocnění,
 • nežádoucí účinky některých léků, hormonální nerovnováha, postižení svaloviny topořivého tělesa, nádorová onemocnění, imunitní poruchy,
 • stres.

Důvodem tohoto onemocnění je většinou pravděpodobně souhra více fyzických i psychických vlivů v našem životě.

Příčiny související s životním stylem:

 • nedostatek pohybu (který pochopitelně zvyšuje prokrvení celého těla),
 • vypjaté emoce, stresové situace, prodělané trauma,
 • alkohol, kouření, znečištěný vzduch,
 • těžké kovy (např. olovo, rtuť), chemikálie, pesticidy,
 • špatná strava.

Příčiny spočívající v závažnějších onemocněních:

 • zvětšená prostata (časté močení malého množství moči, zadržování, neúplné vyprázdnění, ukapávání moči, bolest, pálení při močení, krev v moči),
 • cukrovka, diabetes mellitus (únava, ospalost, žízeň, hlad, nadměrné močení, necitlivost, brnění končetin, svědění kůže, průjem, záněty močových cest, afty, zápach z úst a z moči),
 • vysoký krevní tlak (bolest hlavy, tlak na hrudi, bušení srdce, otoky končetin, poruchy ledvin, krvácení z nosu, dušnost, závratě, nespavost, šumění v uších, poruchy zraku),
 • neuropatie, porucha nervů (snížení citlivosti končetin, mravenčení, brnění, svědění, svalové křeče),
 • roztroušená skleróza (poruchy citlivosti, výpadky koordinace, mravenčení, šimrání či brnění končetin, třes, svalové křeče, únava, motání hlavy, poruchy vidění, mluvení, polykání, podrážděnost, deprese),
 • úrazy míchy, pánve,
 • zvýšená funkce hypofýzy (hyperpituitarismus),
 • příčinou mohou být i léky…
  • některá antihistaminika,
  • diuretika,
  • cytostatika,
  • sympatolytika (blokování sympatiku, který řídí erekci),
  • antidepresiva (TCA, NARI, SNRI).

Rizikové faktory impotence

 • Věk: s rostoucím věkem přichází mnoho problémů,
 • špatná životospráva – nedostatek fyzické aktivity a naopak vystavování se psychickému nátlaku a stresovým vlivům je častým problémem dnešní doby,
 • pití alkoholu sice může nabudit sexuální touhu, ale požívání alkoholu v nadměrném množství snižuje sexuální výkonnost. Alkohol celkově organismus utlumuje, opilý muž není většinou schopen sexuální činnosti,
 • kouření negativně ovlivňuje a poškozuje zejména mladé kuřáky, kuřáci mají mnohem nižší obsah testosteronu (mužského pohlavního hormonu) v krvi než nekuřáci,
 • únava psychická i fyzická sexuální energie a elán,
 • projev chorob, které postihují cévy, jako např. cukrovka, ateroskleróza nebo vysoký krevní tlak,
 • negativní vliv léků po jejich vysazení je schopnost dosáhnout a udržet erekci obnovena – léky na vysoký krevní tlak (jako diuretika, betablokátory atd.), léky na žaludeční vředy, chemoterapeutika (používaná nejen při léčbě nádorů), antidepresiva (na deprese a úzkostný stav), antihistaminika (na alergie), antimykotika (na plísně) či spasmolytika (k léčbě žlučníkových a ledvinových kolik),
 • poranění míchy a pánve, kdy dojde k porušení centra nebo nervů řídících erekci,
 • psychická traumata z dětství.

Impotence může být důsledkem různých psychických problémů. Jednotlivé neúspěchy vyúsťují v další a další selhání, muž začíná trpět panickým strachem a nejistotou ze selhávající sexuální aktivity a z nedostatečného uspokojení své partnerky. Tyto problémy mohou sklouznout až k depresím.

Ve většině případů časného stadia onemocnění zhoubným nádorem prostaty nemusí mít muž vůbec žádné příznaky, a právě v tomto stadiu je nevětší šance na úplné vyléčení. Provádí se stanovení krevního testu (vyšetření PSA – Prostatický Specifický Antigen), který vypovídá o možné přítomnosti nádorových buněk v prostatě, a pohmatové vyšetření prostaty prstem zavedeným do konečníku.

Komplikace impotence

Nemoc a zdravotní stav může zkomplikovat vaše partnerka. Důležité pro zlepšení stavu (a vztahu) je vzájemná komunikace s partnerkou. Promluvte si s ní o vašich komplikacích, možnostech a rizicích a případě navštivte společně odborníka.

Ve většině případů je porucha erekce způsobena tzv. organickými příčinami – tedy postižením cév a nervů, jejichž správná činnost je nezbytnou podmínkou pro dosažení erekce.

Občasné výpadky v sexuálním životě mohou signalizovat i jiná závažná onemocnění. Porucha erekce může předznamenávat latentní cukrovku, některá srdeční onemocnění, někdy se může jednat o tzv. metabolický syndrom, tj. souběh obezity, zvýšené hladiny cholesterolu a jiných faktorů, které způsobují poruchy erekce.

Tohle onemocnění se od ostatních nemocí liší zejména tím, že s sebou nese významnou psychologickou zátěž – dotyčný má pocit osobního selhání, vlastní neschopnosti, pocit, že není dostatečně mužný, že nedostál své odvěké úloze dobyvatele. Ale s bolestmi u srdce přece také nebudete experimentovat, nýbrž půjdete přímo k lékaři. Oba tyto stavy přitom mohou mít naprosto stejnou příčinu.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky impotence (poruchy erekce)

Tento problém nemá nic společného s mužskou neplodností (sterilitou), ani nezabraňuje či nesnižuje schopnost naplno prožít orgasmus toto onemocnění postihuje pouze proces erekce.

 • Změna kvality erekce ztopoření nebo schopnosti udržet erekci. Pokud je zhoršená i schopnost udržet erekci ráno po probuzení, jedná se pravděpodobně o poruchu prokrvení,
 • poruchy erekce,
 • nízká hladina testosteronu,
 • cévní abnormality,
 • změna charakteru močení,
 • slabý proud moči plus:
  • obtížný začátek močení,
  • zdlouhavé nebo přerušované močení,
  • odkapávání moči na konci močení,
  • nedokonalé vyprázdnění močového měchýře,
  • změna frekvence močení,
  • potřeba nočního močení,
  • časté nucení na močení,
  • častá potřeba močení,
  • změna vzhledu ejakulátu,
  • v ejakulátu se může objevit příměs krve,
 • závažné onemocnění prostaty mohou signalizovat i
  • bolesti v oblasti zad,
  • bolesti pánve,
  • bolesti kyčelních kloubů a kostí.

Pokud pozorujete známky impotence, nebo si myslíte, že bez kvalitní erekce je sexuální styk nehodnotný, navštivte odborného lékaře – sexuologa. Absolvujete s ním diagnostický pohovor o vašich problémech, a pokud je třeba, může lékař požádat i o pohovor s Vaší partnerkou. Základní vyšetření: prohlédnutí pohlavních orgánů a vyšetření konečníku, je možné vyšetřit i prostatu. Lékař hledá i další příznaky celkových onemocnění, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak a ateroskleróza. Provádí se odběr krve pro kontrolu hladiny mužského pohlavního hormonu testosteronu a prolaktinu.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Vždy je nutné, abyste si léky vybrali s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve, a léků, které na ně užívá možné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle doporučení.
 • Nekombinujte různé léky ani s doplňky stravy, a pokud by k tomu mělo dojít, konzultujte to s lékárníky.
 • Nekombinujte více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.
 • Zvláštní pozornost věnujte nemocným poraďte se s lékařem/lékárníkem…
  • v těhotenství a období kojení,
  • u malých dětí a kojenců,
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, anebo dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením celého zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým aktivním přístupem – změnou chování a životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezením možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • dodržováním zásad hygieny a pravidelné péče o tělo, přípravy a konzumace stravy,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Při výběru konkrétních přípravků si vždy přečtěte i související nezbytné subkapitoly, zejména Popis nemoci“, „Léčba a samoléčba“, „Upozornění“ a Prevence“, které jsou nedílnou součástí samoléčby a sebepéče. Bez jejich znalosti se vystavujete riziku možného neúspěchu samoléčby a případně i poškození zdraví.

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných zdravotních problémů podle definovaných obecných pravidel samoléčby (AESGP a uvedených v tomto projektu).

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba a samoléčba poruch erekce (impotence)

Dnes existuje celá řada léků a přípravků na podporu potence. Je-li porucha erekce způsobena psychickými vlivy, je efektivnější svěřit se do rukou odborníka.

Pokud pozorujete známky impotence, nebo si myslíte, že bez kvalitní erekce je sexuální styk nehodnotný, navštivte odborného lékaře – sexuologa.

Absolvujete diagnostický pohovor o vašich problémech, a pokud je třeba, může lékař požádat i o pohovor s Vaší partnerkou. Základní vyšetření: prohlédnutí pohlavních orgánů a vyšetření konečníku, je možné vyšetřit i prostatu. Lékař hledá i další příznaky celkových onemocnění, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak a ateroskleróza. Provádí se odběr krve pro kontrolu hladiny mužského pohlavního hormonu testosteronu a prolaktinu.

Jsou-li hodnoty krevních testů vyšší, nebo je-li pohmatové vyšetření abnormální, posílá praktický lékař pacienta k urologovi k dalšímu vyšetření, k potvrzení či vyloučení přítomnosti zhoubného nádoru v prostatě. Pro stanovení diagnózy může provést ambulantně ultrazvukové vyšetření a biopsii prostaty odběr několika malých vzorků z prostaty. Prokáže-li se nádorové postižení prostaty, je možné zahájit co nejdříve léčbu – najít nejúčinnější způsob léčby: operační odstranění prostaty, nebo její ozáření (radioterapie). Pokročilá stadia onemocnění jsou léčena hormonálně, ovšem tato léčba může sice postup onemocnění zpomalit, ale nikoli již vyléčit.

Léčba impotence:

 • psychoterapie k vyrovnání se s krizovými situacemi pomůže se zbavit trapných pocitů a nalézt jakési racionální sexuální jednání,
 • injekce po aplikaci látky obsažené v injekci do těla penisu dojde k okamžitému ztopoření penisu stav trvá 3090 minut,
 • léky podporující krevní zásobení penisu– je-li příčina cévního původu,
 • operace, kdy se operují přímo cévy, které zásobují erektilní (topořivá) tělesa – tzv. revaskularizace, chirurgická aplikace penisového implantátu,
 • léků, které mohou pomoci při léčbě impotence, je více: Viagra působí přímo na nervová zakončení penisu, může však mít v kombinaci s jinými léky na organismus velice negativní dopad. Viagry by se měli vyvarovat zejména pacienti, kteří trpí srdečně-cévními chorobami a kteří užívají léky s obsahem nitrátů (např. Nitroglycerin, Nitro Mack). Kombinace Viagry a některých těchto léků může mít i smrtelné následky!,
 • pacient má chodit na kontrolu vždy po 1–2 letech. Pokud jsou termíny prohlídek dodržovány, bývá nádor, v případě, že se objeví, obvykle podchycen a léčen včas,
 • vhodnou pomůckou je například volně dostupná tzv. vakuová pumpa. Principem je odčerpání vzduchu z okolí penisu, do kterého se tak nasaje krev. Úniku krve z penisu zpět do těla se zabrání nasazením gumového škrtícího kroužku.

Samoléčba

V současné době je k dispozici řada léčebných metod. Následující informace jsou pouze orientační, nenahrazují konzultaci s lékařem ani odborné vyšetření a v žádném případě nemohou sloužit jako návod k samoléčbě. Důrazně varuji před laickými experimenty s vlastním zdravím, kterých jsem za svou dlouholetou praxi viděl již dost a které v řadě případů skončily těžkým a nevratným poškozením zdraví.

 • Důležitý je pravidelný pohyb, sport, zlepšující prokrvení těla, a zdravá výživa.
 • Psychoterapie může být i doplňkem lékové terapie. Cílem léčby je vypracovat správný přístup k sexuálnímu chování. Základem je naučit se pokračovat v sexuálních aktivitách i poté, kdy se pohlavní styk nedaří, zbavit se tak pocitu úzkosti a strachu.
 • Dodržovat pravidelnou a zdravou životosprávu:
  • pestrá strava, nejlépe 5x denně v malých dávkách,
  • fyzické aktivity,
  • omezit psychickou námahu a stresové situace,
  • nekouřit či omezit kouření,
  • dostatek spánku a odpočinku,
  • omezit dlouhodobý stres,
  • omezit sedavý způsob života, nekompenzovaný sportem a fyzickou aktivitou,
  • omezit pití nadměrného množství alkoholu,
  • snížit hladinu cholesterolu spotřebu živočišných tuků a cukrů,
  • omezit konzumaci kávy,
  • omezit spotřebu „nedůležitých“ léčiv a doplňků stravy,
  • doléčit všechny záněty a nemoci, které můžete, dobrat vždy předepsaná balení léčiv – antibiotik,

Při poruchách erekce si v počátku jen přizpůsobíte svůj sexuální život. Doporučují se užít nekoitální techniky (orální sex ad.). Pro některé ženy to představuje dokonce příjemnou změnu sexuálního stereotypu.

Přírodní a doplňková léčba

Je k dispozici množství volně prodejných přírodních doplňků stravy, které jsou prezentovány jako preparáty na zlepšení erekce. Tyto přípravky však nebývají klinicky testovány, a nelze tak jejich účinky plně zaručit. Obsahují většinou vitamíny, aminokyseliny, stopové prvky a bývají často zaměňovány za léky bez receptu. Jejich užívání muži považují za formu léčby…

 • Pro posílení imunity je důležitá celá řada vitamínů (vitamín A, vitamíny skupiny B, vitamin E, K, nejdůležitější je však vitamín C),
 • používají se i beta glukany, echinacea, enzymoterapie apod.,
 • šafrán je v tradiční perské medicíně považován též za afrodiziakum. Poruchy erekce mají až v 25 % případů psychický původ, a naopak klinické příznaky deprese nacházíme téměř u každého pátého muže s poruchou erekce. Zlepšení psychického stavu tak v mnoha případech vede k větší sebedůvěře a uspokojení, které se projeví i u sexuálních funkcí.

Potravinové doplňky a jiné neověřené přípravky

 • Všechny skutečně účinné léky na léčbu erekce jsou na předpis; u dostupných volně prodejných přípravků se o léky nejedná, i když jsou tak mnohdy označovány. Jde o doplňky stravy, které nejsou klinicky (tedy objektivně) otestovány, nejsou pod přísným nestranným dohledem, a tak nelze jejich účinky zaručit. I z tohoto důvodu nejsou lékaři doporučovány,
 • pokud trpíte poruchou erekce, je vždy vhodné vyhledat lékaře a neléčit se sám například užíváním doplňků stravy. Vyhnete se tak zbytečnému zklamání z neúspěchu.

Důvody pro návštěvu odborného lékaře

Samoléčba pacienta bez vyšetření lékařem přináší riziko zanedbání možné skryté závažné choroby (srdeční a oběhová onemocnění, cukrovka, vysoký krevní tlak a další). Porucha erekce může být časným prvním signálem, že v organismu není něco v pořádku. Léky získané z druhé ruky, např. od známého či na internetu, mohou být nejen neúčinné, protože na trhu se vyskytuje řada padělků, ale v některých případech i nebezpečné.

 • Nesprávný způsob použití správných léků vede k jejich nedostatečné účinnosti, a tím ke zbytečnému zklamání pacienta a k neodůvodněnému opouštění léčby,
 • u mužů se závažnějším srdečním onemocněním je třeba posoudit míru zátěže oběhového ústrojí,
 • v některých případech může dojít k nebezpečné interakci s jiným lékem.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence impotence (poruch erekce)

 • Zdravý životní styl,
 • pestrá strava,
 • pravidelné fyzické aktivity,
 • omezením psychické námahy,
 • omezení kouření a pití alkoholu v nadměrném množství.

 

Zdroj:

weby opetmuzem.cz/, andromeda.cz/index3-5_cz.htm, samoleceni.cz/safran-a-sexualni-problemy, abecedazdravi.cz/sex-vztahy/co-zpusobuje-poruchy-erekce, lilly.cz/therapeutic-areas/porucha-erekce

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
Anopyrin 400 mg
10X400MG
← zpět na výpis léků
Název Anopyrin 400 mg
Doplňek názvu 10X400MG
SUKL kód 87680
Velikost balení 10X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
EPILOBIN PLANTA
← zpět na výpis léků
Název EPILOBIN PLANTA
Doplňek názvu
SUKL kód 57688
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PROSTAMOL UNO
← zpět na výpis léků
Název PROSTAMOL UNO
Doplňek názvu
SUKL kód 59710
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VITAMIN E 100-ZENTIVA
← zpět na výpis léků
Název VITAMIN E 100-ZENTIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 10430
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VRBOVKOVÁ NAŤ
← zpět na výpis léků
Název VRBOVKOVÁ NAŤ
Doplňek názvu
SUKL kód 76758
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru