REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Kvasinková infekce pochvy - vaginitida

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Vaginitida – zánět pochvy

Zánět pochvy je zánět, který může způsobit vaginální svědění a/nebo poševní sekreci. Existuje několik důvodů jejího vzniku, z nichž každý vyžaduje jinou strategii prevence a léčby.

Kvasinková infekce je infekční nemoc (druh mykózy) s typickým svěděním, pálením, nepříjemnými výtoky a často dlouhodobě se opakující léčbou. Napadení invazivními kvasinkami se vyskytuje hlavně při výkyvech bakteriální rovnováhy ve vagině.

Příčiny vaginitidy

 • kromě kvasinky candida candida se celkově jedná o běžné onemocnění, a pokud na sobě zjistíte příznaky, nebo uslyšíte diagnózu od lékaře, není důvod k panice,
 • léčba širokospektrými antibiotiky, které žena užívá kvůli jiné nemoci (angína, záněty apod.). Antibiotika sice zahubí původce původního zánětu, následně však může dojít k přemnožení kvasinek v pochvě a vzniku nepříjemné plísňové infekce,
 • poruchy metabolismu cukrů (s cukrovkou),
 • hormonální nerovnováha,
 • u muže se infekce projevuje jen velmi zřídka, a to zánětem předkožky a žaludu,
 • oslabení imunity…
  • prodělaná nemoc,
  • nedostatek spánku,
  • stres,
  • dlouhodobá nemoc,
  • náročná léčba,
  • hormonální změny,
  • hormonální antikoncepce,
 • parfémované hygienické prostředky,
 • nedostatečná intimní hygiena,
 • dlouhý pobyt ve vlhkém prostředí (například mokré plavky nebo dlouhé koupele),
 • příliš těsné prádlo nebo kalhoty, anebo spodní prádlo z umělých materiálů.

Kvasinková infekce pochvy vlastně může být považována za pohlavně přenosnou chorobu, protože se může šířit pohlavním stykem – u žen jsou časté její recidivy (opakované vracení se), protože u mužů se v drtivém množství případů neprojeví. Muži se tak často mohou stát bezpříznakovými přenašeči, a na svou partnerku mohou obtíže s kvasinkami mnohdy i opakovaně přenášet. V tomto případě stojí za zvážení léčba obou sexuálních partnerů.

Oslabená imunita

Nejčastějším důvodem vzniku potíží je oslabení organismu. To může často také souviset:

 • s předchozí léčbou antibiotiky,
 • s těhotenstvím či nachlazením,
 • vliv má také těsné oblečení,
 • prádlo z umělých materiálů,
 • vlhko v oblasti pohlavních orgánů,
 • špatně vymáchané prádlo,
 • koupání v nepříliš čisté vodě,
 • někdy potíže souvisí se sexuálním životem, např. pokud máte nového partnera.

Jednou z nejčastějších obtíží, které přivádějí ženu ke gynekologovi, je výtok neboli fluor. Jedná se o zvýšenou produkci sekretu v důsledku onemocnění různých úseků rodidel od vchodu poševního přes pochvu a dělohu až po vejcovody. Zdravá pochva (vagína) je dominantně osídlena ochrannými mléčnými bakteriemi – laktobacily, které zajišťují její samočisticí mechanismus a chrání ji před škodlivými mikroorganismy. Společné pro zánětlivá onemocnění pochvy je ve většině případů to, že došlo k redukci až úplnému vymizení laktobacilů a k pomnožení škodlivých a patogenních mikroorganismů, poruše vaginálního pH, a tím snížení funkce přirozeného obranného mechanismu, že tedy došlo k podstatné změně vaginální flóry.

Nejčastější typy infekcí

Kvasinkové infekce – colpitis mycotica

Diagnóza mykotické (kvasinkové) infekce se opírá o poměrně typické klinické příznaky (svědění genitálií, tvarohovitý či vodnatý výtok, lokální zarudnutí, otok a ragády) a mikrobiologický průkaz kvasinek v poševním sekretu. Sporadický nález kvasinek se běžně vyskytuje u zdravých žen, a neznamená tedy onemocnění. Nedoporučuje se nahrazovat nedostatečnou diagnostiku podáváním antimykotik naslepo, i když v praxi k tomu často dochází. Po potvrzení diagnózy bývá léčba sporadicky se vyskytující vaginální mykózy snadná, protože je k dispozici široká škála antimykotik podávaných jednorázově, krátkodobě, lokálně i celkově. Pokud se však infekce často vrací, nebo přejde do chronického stadia, patří léčba rozhodně do rukou odborníkovi. Používá se dlouhodobé podávání antimykotik, pulsní podávání apod. V jednotlivých případech může pomoci i léčba partnera, třebaže přenos infekce pohlavním stykem nebyl dosud spolehlivě prokázán.

Bakteriální infekce

Bakteriální vaginóza – bacteriosis vaginalis – je způsobena přemnožením aerobních i anaerobních bakterií na úkor laktobacilů. Důležitá je přítomnost fakultativně anaerobní bakterie Gardnerella vaginalis. Klinicky je typický vodnatý fluor páchnoucí po rybách. Ostatní klinické příznaky většinou chybí, protože lokálně nejsou přítomny známky zánětu. Laboratorně lze zjistit v mikroskopickém preparátu přítomnost tzv. klíčových buněk, což jsou odumřelé buňky poševní sliznice, na nichž adherují přemnožené baterie. Typické je i zvýšení pH poševního sekretu. Léčba spočívá především v podávání antibiotik a chemoterapeutik (metronidazol či clindamycin), a musí ji tedy indikovat lékař. Použití antimykotik je v tomto případě zbytečné.

Postižení colpitis bacterialis je typické silným zánětem pochvy s hojným hnisavým výtokem. Lokálně jsou přítomny známky zánětu a tomu odpovídají i klinické příznaky, které postupně ustupují s přechodem do chronicity. Výtok však přetrvává v menší míře i nadále. Původcem bývají agresivně se chovající kmeny baterií, které jinak v menším množství nacházíme jako komensální floru (streptokoky, stafylokok, enterokoky, Escherichia coli). V některých případech provází hnisavý zánět pochvy další infekce, např. vaginální mykózu, trichomoniázu, kapavku a další. Léčba je založena na vyšetření citlivosti bakterií na antibiotika a chemoterapeutika, která se podávají místně nebo celkově.

Prvokové infekce – trichomoniasis vaginalis

Jde o zánět pochvy způsobený prvokem bičíkovcem poševním (trichomonas vaginalis). Charakteristický je hojný řídký, často zpěněný výtok, svědění vulvy a bolesti v podbřišku. Často bývají současně postiženy močové cesty. Poševní pH se zvyšuje. K léčbě velmi úspěšně používáme imidazolové přípravky. Při této infekci je rozhodně nutno léčit vždy současně sexuální partnery. V této situaci je nutný zvláště trpělivý a taktní přístup, aby se podařilo získat pacientku ke spolupráci.

Virové infekce – colpitis virosa

Původcem jsou především herpetické viry a papilomaviry. Promořenost populace oběma viry je vysoká a těchto onemocnění přibývá. Velmi časté je současné postižení vulvy a pochvy. Průběh papilomavirové infekce je nebolestivý. Herpetické infekce jsou však značně bolestivé a projevují se rovněž pálením a svěděním. Pro postižení herpes viry jsou typické mnohočetné puchýřky, papilomaviry vytvářejí tzv. bradavičky – condylomata acuminata. Jedná se o sexuálně přenosné infekce, v těhotenství je ohrožen i plod. Herpetické infekce se léčí antivirovými preparáty, předepisovanými výhradně lékařem.

Chlamydiové infekce

Chlamydie jako nitrobuněční parazité, kteří se odlišují jak od virů, tak od baterií. Přežívají výlučně v epitelových buňkách a napadají všechny orgány epitelem vystlané. V současné době zjišťujeme chlamydiové infekce stále častěji. V genitálním traktu napadají především hrdlo a tělo děložní. Typický je hlenohnisavý, nahnědlý, krémový nebo nazelenalý výtok. Při klinickém vyšetření je patrné zarudnutí a otok na hrdle děložním. Nápadná je lámavost krevních kapilár postižené oblasti s kontaktním krvácením (po koitu). Přesná diagnóza je možná jen laboratorně. K léčbě se opět nejčastěji používají antibiotika a chemoterapeutika: makrolidy, případně tetracykliny, chinolony nebo azolidy.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky kvasinkové infekce pochvy:

 • změna pochvy (pokud jde o barvu, zápach či množství sekretu),
 • vaginální svědění nebo podráždění,
 • barva vaginálního krvácení,
 • bolestivý pohlavní styk,
 • bolestivé močení,
 • sekundárním příznakem kvasinkové infekce je silná vaginální sekrece (výtok), bílá, jako tvaroh,
 • svědění v oblasti zevního genitálu,
 • zevní genitál bývá zarudlý,
 • bolestivé svědění genitálu, mezi stydkými pysky nalézáme často bělavé povlaky,
 • bolesti břicha,
 • pálení pohlavních orgánů,
 • bolest při močení,
 • páchnoucí poševní výtok,
 • záněty dásní.

Pokud žena zjistí typický bílý výtok, měla by neprodleně navštívit svého lékaře – včasné zaléčení infekce může předejít recidivám.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných zdravotních problémů podle definovaných obecných pravidel samoléčby (AESGP a uvedených v tomto projektu).

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým osobním a aktivním přístupem – změnou životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI,
 • snížením počtu rizikových situací a působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • dodržováním zásad hygieny a pravidelnou péčí o tělo, přípravu a konzumaci stravy,
 • pečovat nejen o své tělo, ale i mysl – budovat si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a koníčky.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením celého zdravotního problému.Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života (úprava váhy a změna životního stylu, omezit rizika) spojený s racionální léčbou.

Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než lék začnete užívat.

 • Snažte se nekombinovat více léčivých přípravků a doplňků stravy – jejich společné užívání raději konzultujte s lékárníky.
 • Zvláštní pozornost věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem…
  • v těhotenství a období kojení,
  • u malých dětí a kojenců,
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

V případě, že při samoléčbě problémy neustupují ani po 4 dnech, či dochází ke komplikacím, navštivte lékaře.

Při výběru konkrétních přípravků a léků si vždy pozorně přečtěte i související nezbytné subkapitoly, zejména „Popis nemoci“, „Léčba a samoléčba“, „Upozornění“ a Prevence“, které jsou nedílnou součástí samoléčby a sebepéče.Bez jejich osvojení se vystavujete riziku neúspěchu léčby a případného poškození svého zdraví.

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba

Léčba zánětu pochvy se v každém případě liší podle konkrétní příčiny, v některých případech je možné úspěšně léčit doma, zatímco jiné vyžadují provést diagnózu a léky na lékařský předpis.

Běžná vyšetření: lékař provede anamnézu – zeptá se vás na všechny obtíže – a následně provede základní vyšetření zrcadly a odebere stěr z poševní stěny. Pokud vše probíhá bezproblémově, trvá léčba zhruba 1 týden a není náročná.

 • Lokální léčiva ve formě čípků, mastí, výplachů, gelů nebo globulí – antimykotika, léčba se opakuje většinou týden každý večer a příznaky kandidózy by měly vymizet.
 • Systémová (celková) léčba – užíváním tablet 1x týdně. Stejně musí být léčen i sexuální partner.

Opakování onemocnění

Za určitých okolností se vyskytnou i nejisté výsledky dlouhodobé léčby u často se opakující formy infekce. Příslušný lék bývá sice úspěšný v léčbě jednotlivého zánětu, ale pravidelně selhává, pokud jde o to vyléčit onemocnění jako takové, tj. nedaří se zcela zničit všechny plísňové zárodky hluboko v pochvě. V takových případech je nezbytné kultivační vyšetření stěru z pochvy a podání konkrétních léků, na které je kvasinka citlivá. U recidivující formy kvasinkového zánětu se doporučuje delší doba léčby, obvykle od tří do čtrnácti dnů.

Komplikace kvasinkové infekce pochvy

Nejběžnější komplikací poševních infekcí jsou recidivy. Lékař v tomto případě musí opakovaně kultivovat výtěr z pochvy a nasadit přesnější a delší léčbu pro úplné vymýcení kvasinek. Důvodem častého vracení mohou být i opakované přenosy z partnera, který také musí podstoupit léčbu, a během této doby by si partneři měli odepřít pohlavní styk.

Jinou možností je, že infekce má „sídlo“ jinde v těle, proto se často nasazuje tzv. komplexní léčba, kdy se kvasinková infekce léčí nejen lokálně, ale také perorálně podávanými tabletami, které by měly působit na veškeré kvasinkové infekce v těle.

První pomoc

Ve chvíli, kdy máte pocit, že potíže už začínají, je dobré mít připravenu první pomoc. Jedině lékař přesně určí, zda příčinou potíží jsou kvasinky, nebo jiný mikroorganismus. Většina žen však už ze zkušeností ví, co se děje. Obvykle jde totiž o zánět způsobený kvasinkami, čili kandidózu. V tom případě je samoléčba namístě. Užít můžete volně prodejné vaginální tablety nebo masti.

Samoléčba

 • Pomohou například preparáty Gyno-Pevaryl, Canesten (globule či mast), Tantum Rosalgin nebo Rosalgin (přípravky pro výplachy) – používejte je přesně podle návodu, užijte celou dávku (nedoporučuje se déle než tři dny), a pokud nepomůže, poraďte se s lékařem. Během léčby nepoužívejte tampony, mohou totiž absorbovat účinné látky léku. Pokud možno se postižených míst nedotýkejte a neškrabejte je, jinak si způsobíte další podráždění a rozšíření infekce,
 • po úspěšném ukončení léčení počkejte s pohlavním stykem ještě 2‑3 dny,
 • možností jsou výplachy, které uleví okamžitě. Přípravek se rozpouští ve vodě a k výplachu se používá takzvaný irigátor, který je buď přímo součástí balení, nebo se dá koupit v lékárně. Výplach se provádí zhruba 20 minut. Kromě vaginálních tabletek pomáhají i různé takzvané babské rady. Proti nepřátelským kvasinkám působí laktobacily, takže se osvědčuje i bílý jogurt. Musí však být „živý“. Aplikací na postižené místo se tak často podaří srovnat narušenou rovnováhu v těle,
 • užívat i vnitřně kysané mléčné výrobky plné laktobacilů – při opakovaných zánětech. Měly by být běžnou součástí jídelníčku, tělu totiž dodávají i potřebný vápník důležitý jak pro imunitu, tak pro prevenci osteoporózy. Pokud například užíváte antibiotika, je užitečných bakterií ve střevě minimum. Léky totiž hubí nejen ty špatné, ale i dobré mikroorganismy. Nesnášíte-li mléčné výrobky, můžete užívat laktobacily i v tabletách, kupte si je však raději v lékárně a informujte se o tom, jak je máte skladovat,
 • kandidózou jsou ohroženi i sexuální partneři (zánětem předkožky),
 • asi 24 % mužů, partnerů žen s kandidózou, žádné příznaky nemá, ale mohou kvasinky přenášet,
 • „protikvasinkové“ diety,
 • šalvějové protikvasinkové čaje apod. – souvisí s komplexní léčbou kvasinek, kdy je třeba kvasinky vypudit nejen z pochvy a zevních rodidel, ale z celého organismu, protože vzhledem k jejich častému návratu je lze očekávat i jinde,
 • hygienické přípravky s kyselinou mléčnou, které podporují přirozenou poševní mikroflóru (např. lactacyd, intima, nebo výplachy tantum rosa),
 • s návštěvou lékaře by se ale nemělo otálet, kultivací kvasinkových kolonií lze rozeznat přesný druh těchto mikroorganismů, a tím i zvolit nejúčinnější léčbu kvasinek,
 • u chronické infekce je nutné si uvědomit, že kontrola základního onemocnění či rizikového faktoru je nezbytným předpokladem léčebného úspěchu,
 • vyvarování se parfémovaných mýdel, tamponů a toaletních papírů,
 • je nevhodné setrvávání po dlouhou dobu ve vlhkém prostředí,
 • mokré plavky je lepší hned převléci a řádně se usušit,
 • při sexu použít prezervativ,
 • omezit počet sexuálních partnerů,
 • správná hygiena řitního otvoru po stolici, tj. tak aby se střevní obsah nesetkal s pochvou,
 • zvláště při menstruaci je vhodné se vyhýbat těsným kalhotám a nenechávat na pokožce rodidel po dlouhou dobu menstruační vložky nebo v pochvě tampony,
 • včas (častěji) měnit poševní tampóny, vložky,
 • vyvarovat se dlouhé horké koupele,
 • nedopustit delší koupele / delší pobyt v přírodních vodách (jezera, rybníky apod.),
 • používat pH neutrální deodoranty, parfemovaná mýdla a spreje na intimní části těla.

Dle konkrétní diagnózy:

 • kvasinková infekce…
  • pokud jste měli již dříve kvasinkovou infekci a zažíváte podobné příznaky znovu, je vhodné navštívit gynekologa a nechat si předepsat léky na tuto infekci,
  • vyzkoušejte 1denní, 3denní nebo 7denní krém nebo vaginálních čípků s obsahem mikonazolu, monistatu, klotrimazolu (Vagistat-3, Gyne-Lotrimin),
  • další účinná léčba kvasinkové infekce je např. volně prodejný flukonazol (Diflucan), orální léky proti plísním apod.,
 • trichomoniáza…
  • je nutné si nechat předepsat léky – např. tablety s obsahem metronidazolu,
 • bakteriální vaginóza…
  • navštivte svého lékaře, aby stanovil diagnózu a předepsal lék, např. s obsahem metronidazolu nebo klindamycinu,
 • atrofické záněty pochvy…
  • lékař vám asi předepíše estrogen ve formě tablet nebo mastí, které vylepšují kvalitu vaginální tkáně a zmenšují riziko suché sliznice a pálení,
 • neinfekční záněty pochvy…
  • zkuste si identifikovat a eliminovat specifické dráždivé přípravky, jako jsou parfémované spreje nebo mýdla, nové tampony nebo vložky, a těsně přiléhající oděv.

Ať už je vaším lékem krém, vaginální čípky, vaginální nebo perorální tablety, vždy se ujistěte, zda je nutné dokončení celé dávky, i když se cítíte lépe hned.

Kdy navštívit lékaře:

I když opakované kvasinkové infekce jsou většinou úspěšně léčeny doma, další příčiny vaginálního svědění a zánětu vyžadují návštěvu ordinace vašeho gynekologa.

Jděte k lékaři, pokud:

 • jste nikdy předtím neměla vaginitidy,
 • jste měla více záchvatů vaginitidy, ale ne všechny byly způsobeny kvasinkovými infekcemi,
 • máte více sexuálních partnerů, nebo nového sexuálního partnera.

Ujistěte se, že nemáte poševní svědění, poševní sekret nebo vaginální krvácení.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence nejen kvasinkové infekce pochvy:

Existuje mnoho jednoduchých způsobů, jak zabránit vaginálnímu zánětu a podráždění:

 • je třeba klást velký důraz na prevenci zánětu a výtoku, která musí začínat již od útlého věku výchovou k pravidelné a správné hygieně, zvláště při menstruaci,
 • v dospělosti pečujte o pravidelnou stolici, močení, hygienu pohlavního styku (kondomy), sexuální abstinenci v době menstruace, v šestinedělí po porodu a po potratech,
 • neprovádět zbytečné výplachy pochvy,
 • vyvarujte se rizikového sexuálního chování,
 • užívejte přípravky, které pomáhají normalizovat vaginální flóru tím, že doplňují potřebné množství laktobacilů – prospěšných bakterií, které v pochvě udržují příznivé pH, a brání tím růstu a šíření škodlivých patogenních mikroorganismů – v situacích, kdy dochází k nežádoucí změně pH (např. po léčbě antibiotiky nebo chemoterapeutiky, ale i při menstruaci nebo v období klimakteria), mají laktobacily prioritní a nezastupitelné místo. Obnova této fyziologické bakteriální populace přirozeným způsobem brání pomnožení nežádoucích patogenních mikroorganismů a podílí se i přímo na jejich destrukci,
 • vyvarujte se různých faktorů, které mohou být příčinou kvasinkové infekce. Mezi takové faktory patří:
  • parfémovaná mýdla, tampony a toaletní papír,
  • nevhodné setrvávání po dlouhou dobu ve vlhkém prostředí,
  • větší počet sexuálních partnerů,
  • zvláště při menstruaci je vhodné se vyhýbat těsným kalhotám a nenechávat na pokožce rodidel po dlouhou dobu menstruační vložky nebo v pochvě tampony,
 • vyvarovat se dlouhé horké koupele,
 • používat pH neutrální deodoranty, nikoli parfemovaná mýdla a spreje na intimní části těla,
 • u chronické infekce je nutné si uvědomit, že kontrola základního onemocnění či rizikového faktoru je nezbytným předpokladem léčebného úspěchu,
 • vyhněte se koupelím, vířivkám a lázním,
 • pro lepší prodyšnost noste bavlněné spodní prádlo,
 • zkuste spát bez spodního prádla,
 • vyhýbejte se nošení těsného nebo vlhkého oblečení – snížíte šanci na vaginální svědění,
 • při použití toalety se otírejte zepředu dozadu.

 

Zdroj:

web quickcare.org

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
FERMALAC VAGINAL
← zpět na výpis léků
Název FERMALAC VAGINAL
Doplňek názvu
SUKL kód 10553
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
fungicidin léčiva
1X10GM
← zpět na výpis léků
Název fungicidin léčiva
Doplňek názvu 1X10GM
SUKL kód 1069
Velikost balení 1X10GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
GLOBULUS C.NATR.TETRAB. 0.6 CSC
← zpět na výpis léků
Název GLOBULUS C.NATR.TETRAB. 0.6 CSC
Doplňek názvu
SUKL kód 44315
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
GYNO-PEVARYL 150
← zpět na výpis léků
Název GYNO-PEVARYL 150
Doplňek názvu
SUKL kód 146803
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
ROSALGIN
← zpět na výpis léků
Název ROSALGIN
Doplňek názvu
SUKL kód 100232
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 94850
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 96406
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Gyno-pevaryl 150 combipack
15GM
← zpět na výpis léků
Název Gyno-pevaryl 150 combipack
Doplňek názvu 15GM
SUKL kód 15362
Velikost balení 15GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
CANESTEN 6 VAGINÁLNÍ KRÉM
← zpět na výpis léků
Název CANESTEN 6 VAGINÁLNÍ KRÉM
Doplňek názvu
SUKL kód 13342
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Gyno-Pevaryl
3x150mg
← zpět na výpis léků
Název Gyno-Pevaryl
Doplňek názvu 3x150mg
SUKL kód 15348
Velikost balení 3x150mg
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru