REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Ústa – Parodontóza a péče o dutinu ústní

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Dutina ústní je místem, kde se velmi často objevují komplikace spojené s léčbou nádorových onemocnění (chemo- či radioterapií). Mezi tyto komplikace patří zánět dutiny ústní (tzv. mukositida), sucho v ústech (tzv. xerostomie), afty či krvácení. Takto narušená sliznice je pak snadno přístupná četným mikroorganismům (bakteriím, plísním, virům), které se posléze mohou u nemocí a léčbou oslabeného pacienta rozšířit do celého těla. Komplikace v dutině ústní působí bolest, obtíže při příjmu potravy a v určitých případech mohou být překážkou pro dokončení chemo- či radioterapie. Proto je nutné věnovat péči o dutinu ústní dostatečnou pozornost.

Parodontóza (hovorově též paradentóza, paradontóza)je zánět vazivového a kostního závěsného aparátu zubů, který upevňuje zuby v čelisti. Příčinou tohoto onemocnění je tvorba plaku, vzniklého nedostatečným čištěním zubů, který obsahuje bakterie. Ty způsobují zprvu zánět dásně a později i parodontózu.

Zub je uložený v kostní „jamce“ (alveolu). Tam je ukotven závěsným aparátem zubu – vazivová vlákénka zub kotví a spojují povrch zubu s kostí v oblasti kořene zubu a s dásní v oblasti krčku zubu. Souhrnně se tato vlákna nazývají parodont. K povrchu zubu nemohou proniknout bakterie, zbytky jídla a další patologické materiály, které by citlivý povrch zubu, jenž není krytý sklovinou, mohly rozrušit – což je princip parodontózy.

Příčina a mechanismus onemocnění

Zánět dásní je vyvolaný bakteriemi. Každá konzumace jídla znamená zaneřádění našich zubů kousky pokrmu. Tyto usazeniny, nejsou-li mechanicky čištěny, nazýváme zubní plak a kámen, na němž si s oblibou pochutnají ústní bakterie.

Odpadní látky bakterií, zubní povlak a zubní kámen, to vše dráždí naši dáseň, která se brání zánětlivým procesem. Dáseň otéká, krvácí a začne ustupovat. Tento průběh směřuje k parodontóze, což je zánět závěsného aparátu zubu (tvoří jej dáseň, cement, lůžko a ozubice).

Další možné příčiny krvácení dásní:

 • někteří odborníci vidí příčinu i v překyselení organismu,
 • cukrovka, diabetes mellitus (únava, ospalost, žízeň, hlad, nadměrné močení, necitlivost, brnění končetin, svědění kůže, průjem, záněty močových cest, afty, zápach z úst a moči),
 • nedostatek vitaminu A (únava, snížená imunita, častější nemocnost, zhoršené vidění, nemoci dýchacích cest, kožní potíže, špatné hojení ran, padání vlasů, záněty ucha, poruchy reprodukčních orgánů),
 • nedostatek vitaminu C (únava, krvácení dásní, zápach z úst, otoky, modřiny, podlitiny, padání zubů, vlasů, bolest kloubů, podrážděnost, špatné hojení ran, hemoroidy, křečové žíly, zánět cév),
 • porucha srážlivosti krve (krvácení z dásní, nosu, časté modřiny, krev v moči nebo stolici),
 • zvracení u bulimie (ospalost, únava, závratě a omdlévání, podvýživa, vychrtlost, hubenost, popraskaná suchá kůže, bolest břicha, poruchy až vymizení menstruace).

Parodontóza parodontitis

Parodontóza parodontitis (parodontitida) mají některé společné vlastnosti, ale přesto se od sebe liší.

PARODONTITIS (zánět závěsného aparátu) je zánět, který má své umístění v oblasti dásně těsně přiléhající k zubu a má tendenci se šířit směrem ke kořeni zubu. Vzniká špatnou ústní hygienou, přítomností zubního kamene, vadami skusu a drážděním vystouplými (i zčásti odlomenými) zubními výplněmi, plombami.

Následkem zánětu dojde k porušení vlákénka a uvolnění uzávěru, který bránil vstupu patologických organismů nebo zbytků jídla. Vzniká takzvaný patologický chobot dásně – jakýsi rukáv – při okraji zubu, i relativně hluboký, ve kterém se zadržují zbytky potravy, a dochází k dalšímu ukládání zubního kamene a k množení bakterií– vzniká hnisavý zánět závěsného aparátu a dásně. Aparát je postupně úplně zničen, zčásti ubývá i kost, dochází k obnažování zubních krčků, později dojde i k uvolnění zubu a ten případně může i vypadnout. Pokud je zhoršený odtok hnisu z místa zánětu, vzniká hnisavý absces (ohraničené ložisko zánětu, větších rozměrů, které je plné hnisu).

PARODONTÓZA nebo též juvenilní parodontitida je onemocnění, u něhož je původ neznámý. Nelze tedy s přesností říci, co ji způsobuje. Začíná jako onemocnění závěsného aparátu, při němž dochází k jeho rozrušování (degeneraci). Ale na rozdíl od předchozího případu se zde neuplatňují zánětlivé vlivy. Následky jsou ale stejné, vyvíjí se chobot v dásni, a výše popsané komplikace jsou stejné.

Parodontóza je většinou přítomna u mladších jedinců, častěji se vyskytuje u žen. Vyskytuje se i u lidí s vysokou úrovní hygieny!

V rozvinutém stadiu vypadají parodontóza i parodontitida stejně a prakticky je od sebe nelze odlišit. Největší komplikací rozvinutého stádia je to, že dochází ke vstřebávání (resorpci) kosti, ve které je zub ukotven. K resorpci dochází vlivem zánětlivého procesu.

Mnoho lidí také parodontitidu nebo parodontózu chybně zaměňuje v případě, že jim při čistění zubů krvácejí dásně. Tento jev není způsobený jen onemocněním tak závažným, jako je parodontitida. Na krvácení se podílí i špatný výběr zubního kartáčku, který je příliš tvrdý, jehož vlákna jsou příliš ostrá, i špatné hygienické návyky: čistíme-li si zuby příliš krátkou dobu, plak většinou není odstraněn a zůstává zachycen v mezizubních prostorách, kde při větším nahromadění může způsobovat záněty – například přilehlých dásní.

Rizikové faktory parodontózy

Největší riziko pro vznik parodontitidy představuje špatná ústní hygiena. Nestačí si zuby čistit jednou denně, případně i dvakrát denně, a krátkou dobu. Opravdu to chce se ústní hygieně věnovat alespoň tři minuty při každém čistění. U parodontózy jako takové je příčina neznámá, tudíž nadefinovat její rizikové faktory není možné.

Komplikace paradentózy

Ztráta zubů – způsobí ji rozvolnění vazivového aparátu zubu i vstřebávání kostního lůžka zubu vlivem zánětu.

Může souviset s jinou nemocí:

 • zubní kaz a citlivé zuby,
 • zubní plak a kámen,
 • zánět zubní dřeně, pulpitida a zánět ozubice, periodontitida,
 • skřípání a vrzání zuby,
 • drobné krvácení může též znamenat afty.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky a projevy parodontózy

První příznaky:

 • otok a zarudnutí dásní,
 • bolest při čištění,
 • krvácení a zápach z úst,
 • odhalování zubních krčků ústupem dásní,
 • bolest a citlivost zubu,
 • později hnisání dásní, mezery mezi zuby, kývání zubů až ztráta zubu,
 • zvýšená citlivost zubů na teplo a chlad.

V pokročilých fázích, kdy lidé obvykle vyhledají lékaře, je závěsný aparát zubu rozrušen a dochází na další příznaky:

 • zuby se kývají,
 • jsou citlivé a bolestivé,
 • zadržování stravy v mezizubních prostorech,
 • krvácení během čistění zubů,
 • paradontální choboty,
 • hnisavý výtok z dásní,
 • ztráta zubů,
 • dochází ke vzniku mezer mezi zuby a odhalování jejich krčků.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Vždy je nutné, abyste si léky vybrali s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve, a léků, které na ně užívá – možné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle doporučení.
 • Nekombinujte různé léky ani s doplňky stravy, a pokud by k tomu mělo dojít, konzultujte to raději s lékárníky.
 • Nekombinujte více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.

Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.

 • Zvláštní pozornost věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem…
  • v těhotenství a období kojení,
  • u malých dětí a kojenců,
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Pokud problémy neustupují při samoléčbě ani po 4 dnech, anebo dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

 • Vždy dodržujte režimová opatření – klid, pití, vitamíny apod.
 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, nejlépe dvojnásobnou oproti době trvání akutního onemocnění. K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Projektem zmiňované i další vhodné volně prodejné léky si můžete vybrat podle potřeby v subkapitole „Léky“, kam je postupně vkládáme s jejich přesným názvem, složením, velikostí balení, příbalovou informací ke správnému užívání a dalšími informacemi.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří, u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva.

Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují potenciálně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením celého zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým aktivním přístupem – změnou chování a životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • dodržováním zásad hygieny a pravidelné péče o tělo, přípravy a konzumace stravy,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Při výběru konkrétních přípravků si vždy přečtěte i související nezbytné subkapitoly, zejména „Popis nemoci“, „Léčba a samoléčba“, „Upozornění“ a Prevence“, které jsou nedílnou součástí samoléčby a sebepéče.Bez jejich znalosti se vystavujete riziku možného neúspěchu samoléčby a případně i poškození zdraví.

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Samoléčba parodontózy

Základním léčebným opatřením je odstranění mikroorganismů plaku z povrchu zubů. Likvidace plaku je i opatřením preventivním!

Vyléčit parodontózu úplně je bohužel nemožné. Při dodržování pokynů lékařů je možné o několik let oddálit ztrátu zubů.

 • Změňte svůj jídelníček, zjistíte-li, že vám hrozí parodontóza:
  • neměl by obsahovat jednoduché cukry – sladkosti, med, čokoládu, bílé pečivo, alkohol ani kyselé potraviny,
  • měl být bohatý na syrovou zeleninu, ovoce a celozrnné produkty,
 • pravidelně si po každém jídle čistěte zuby,
 • alespoň 2x denně po dobu minimálně 3 minut při každém čistění, + hygienu mezizubních prostor mezizubními kartáčky nebo nitěmi, kterými si bezpečně vyčistíte prostory mezi zuby, aniž by došlo k poranění dásní + ústní vodou závěrečný výplach úst,
 • kartáčky s malou čistící ploškou – dostane se v ústní dutině do všech koutů,
 • měnit zubní kartáček zhruba každé 3 měsíce, protože po třech měsících jsou vlákna kartáčku natolik promořena bakteriemi, že při každém čistění zubů se ústní dutina spíše bakteriemi ještě zaplní, než aby se jich zbavila,
 • používejte kartáčky, které příliš nepoškodí dáseň – měkká vlákna,čím větší počet vláken, tím lépe,
 • pravidelně navštěvujte svého zubního lékaře, který posoudí stav vašich zubů a popřípadě doporučí speciální léčbu,
 • dodržujte maximální možnou hygienu dutiny ústní, aby nedocházelo k usazování nových bakterií v chobotech, aby se zánět pokud možno minimalizoval. Protože když bakterie nebudou mít živnou půdu a dostatek živin, jejich ničivé chování nebude tak velké,
 • doporučena jsou různá kloktadla na průplach, například na bázi chlorhexidinu apod.,
 • speciální zubní pasty, ústní vody, krémy – dobré je se při jejich výběru poradit s odborníky,
 • omezit konzumaci sladkostí před spaním (odpoledne),
 • dostatečný příjem vitamínů a minerálů,
 • aplikace kyseliny hyaluronové, která má příznivý efekt na zánětlivé procesy v dásních,
 • řada bylinných preparátů s adstringentním a protizánětlivým účinkem,
 • koenzym Q10 v celkové nebo lokální aplikační formě.

Zánět dutiny ústní: prevence a léčba

Frekvence a tíže zánětu dutiny ústní závisí na důkladnosti ústní hygieny, předchozím poškození sliznice a typu cytostatika či radioterapie (riziková je zejména radioterapie oblasti hlavy a krku). Již před zahájením onkologické léčby je vhodné navštívit zubního lékaře, který ošetří zubní kazy a stávající záněty v dutině ústní. V rámci prevence komplikací v dutině ústní je třeba se zaměřit na pečlivou ústní hygienu, která pomáhá snížit množství mikroorganismů v ústech.

 • Zuby je vhodné čistit měkkým zubním kartáčkem 2‑3x denně. Štětiny kartáčku lze změkčit namočením v teplé vodě.
 • Je doporučeno užívat zubní pasty a gely se zvýšeným obsahem fluoru (např. Elmex), které více ochrání zuby před vznikem zubního kazu. Příznivě mohou působit také léčebné pasty s protizánětlivým účinkem (Tantum Verde).
 • Po každé případné infekci dutiny ústní by měl být používán nový kartáček!
 • K výplachům úst lze užít nálev z bylinek s protizánětlivým účinkem (heřmánek, šalvěj, řepík, arnika, řebříček), fyziologický roztok, roztok hydrogenuhličitanu sodného (soda bikarbona, 2 kávové lžičky do 250 ml vody), 1% roztok peroxidu vodíku či ústní vody s protizánětlivým účinkem (Corsodyl, Tantum Verde).
 • Prospěšné je cumlání kostek ledu (tzv. kryoterapie) v období chemo- či radioterapie a ještě nějaký čas po ukončení léčby.
 • V případě, že se objeví krvácení ze sliznice (hlavní příčinou bývá zánět a nízký počet krevních destiček), je vhodné čistit dutinu ústní sterilním čtverečkem gázy namočeném ve fyziologickém roztoku či roztoku sody bikarbony namísto zubním kartáčkem. K zástavě krvácení lze místně použít Gelaspon.
 • Pokud se i navzdory preventivním opatřením a důkladné péči nepodaří zánětu předejít, je nutné přistoupit k léčbě.
 • Pomoci může kloktání bylinkových nálevů a ústních vod zmíněných výše. Corsodyl obsahuje antimikrobní látku působící proti bakteriím, kvasinkám i plísním, kloktá se 2x denně po dobu jedné minuty 10 ml neředěného roztoku. Tantum Verde obsahuje protizánětlivou látku s částečným antimikrobním účinkem, ústa se vyplachují až 6x denně 10‑15ml neředěného roztoku. Po výplachu je třeba alespoň 30 min. nejíst a nepít.
 • Dutinu ústní je možno vytírat borglycerinem (tyčinky Pagavit), aplikovat Mundisal gel či Solcoseryl pastu, cucat pastilky s antimikrobním účinkem (na trhu je jich celá řada, někdy obsahují i lokálně znecitlivující látku), vytírat ústa genciánovou violetí, stříkat ústní spreje s antiseptickým účinkem (Stopangin, Jodisol, Neo-Angin). Po aplikaci kteréhokoli z výše uvedených přípravků je třeba opět alespoň půl hodiny nejíst a nepít.

Také konzistenci a typ stravy je nutné přizpůsobit – jíst měkká jídla, jako jsou pudinky, kaše, mléčné výrobky, vhodné jsou chlazené pokrmy – zmrzliny apod.

 • Stravu lze nahradit či doplnit popíjením umělé tekuté výživy (Nutridrink, Resource). Není dobré podávat ostrá kořeněná, příliš slaná, příliš horká a příliš suchá jídla.
 • Důležité je, aby pacient dbal na dostatečný příjem tekutin. Je třeba se vyhnout kávě a ostatním kofeinovým nápojům, horkým nápojům a alkoholu. Příjemně mohou působit vychlazené nápoje.
 • Lokální či celkové užití antibiotik určuje lékař. Pro zmírnění bolesti může také naordinovat výplachy lokálními anestetiky (mají znecitlivující účinek), a není výjimečné, že si bolest vyžádá i podání silných léků proti bolesti.
 • Pokud se objeví infekce kvasinkami – tzv. soor (bělavý povlak na jazyku, patře a hrdle), léčba je v rukou lékaře, který zvolí typ antimykotického přípravku a způsob užití.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence parodontózy:

 • dbát na ústní hygienu,
 • pravidelně navštěvovat svého zubního lékaře,
 • měnit zubní kartáček zhruba každé 3 měsíce, protože po třech měsících jsou vlákna kartáčku natolik zamořena bakteriemi, že při každém čistění zubů se ústní dutina spíše bakteriemi ještě zaplní, než aby se jich zbavila,
 • používat kartáčky, které příliš nepoškodí dáseň, to znamená měkká vlákna, čím větší počet vláken, tím lépe,
 • malá čistící ploška zubního kartáčku – dostane se v ústní dutině do všech koutů,
 • užívat mezizubní kartáčky a mezizubní nitě, které odstraní zbytky jídel a zubního plaku, v prostorech mezi dásní a zubem,
 • na závěr péče a ústní hygieny používejte kvalitní ústní vody.

 

Zdroj:

weby vitalion.cz, ordinace.cz a nasclovek.cz

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
kalium carbonicum
3CH-30CH
← zpět na výpis léků
Název kalium carbonicum
Doplňek názvu 3CH-30CH
SUKL kód 60852
Velikost balení 3CH-30CH
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
aj ze šalvěje
20X1.5GM
← zpět na výpis léků
Název aj ze šalvěje
Doplňek názvu 20X1.5GM
SUKL kód 45571
Velikost balení 20X1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON LONG EFFECT
← zpět na výpis léků
Název CELASKON LONG EFFECT
Doplňek názvu
SUKL kód 30776
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon tablety 100 mg
40X100MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon tablety 100 mg
Doplňek názvu 40X100MG
SUKL kód 76188
Velikost balení 40X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CORSODYL
← zpět na výpis léků
Název CORSODYL
Doplňek názvu
SUKL kód 44075
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
hexoral pastilky
20
← zpět na výpis léků
Název hexoral pastilky
Doplňek názvu 20
SUKL kód 52542
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
JODISOL ROZTOK
← zpět na výpis léků
Název JODISOL ROZTOK
Doplňek názvu
SUKL kód 25269
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Jodisol spray s mechanickým…
1X75GM
← zpět na výpis léků
Název Jodisol spray s mechanickým rozprašovačem
Doplňek názvu 1X75GM
SUKL kód 25264
Velikost balení 1X75GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
MULTI-SANOSTOL
← zpět na výpis léků
Název MULTI-SANOSTOL
Doplňek názvu
SUKL kód 14078
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
MUNDISAL
← zpět na výpis léků
Název MUNDISAL
Doplňek názvu
SUKL kód 46899
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PEROXID VODÍKU 3% TMD
← zpět na výpis léků
Název PEROXID VODÍKU 3% TMD
Doplňek názvu
SUKL kód 32302
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
epíkový čaj
20X1.5GM
← zpět na výpis léků
Název epíkový čaj
Doplňek názvu 20X1.5GM
SUKL kód 57667
Velikost balení 20X1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
alvějová nať
1X30GM
← zpět na výpis léků
Název alvějová nať
Doplňek názvu 1X30GM
SUKL kód 76590
Velikost balení 1X30GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Strepsils cooling mint
I
← zpět na výpis léků
Název Strepsils cooling mint
Doplňek názvu I
SUKL kód 136183
Velikost balení I
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
strepsils plus
16
← zpět na výpis léků
Název strepsils plus
Doplňek názvu 16
SUKL kód 44218
Velikost balení 16
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Strepsils Pomeranč s vitaminem c
12
← zpět na výpis léků
Název Strepsils Pomeranč s vitaminem c
Doplňek názvu 12
SUKL kód 45507
Velikost balení 12
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
tantum verde spray
0.15%
← zpět na výpis léků
Název tantum verde spray
Doplňek názvu 0.15%
SUKL kód 10602
Velikost balení 0.15%
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VITAMIN E 100-ZENTIVA
← zpět na výpis léků
Název VITAMIN E 100-ZENTIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 10430
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
DUBOVÁ KŮRA
← zpět na výpis léků
Název DUBOVÁ KŮRA
Doplňek názvu
SUKL kód 76577
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
TANTUM VERDE ZUBNÍ PASTA
← zpět na výpis léků
Název TANTUM VERDE ZUBNÍ PASTA
Doplňek názvu
SUKL kód 10137
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Herpesin krém
5%
← zpět na výpis léků
Název Herpesin krém
Doplňek názvu 5%
SUKL kód 55479
Velikost balení 5%
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru