REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Srdeční arytmie

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Srdeční stah je umožněn srdeční svalovinou. Buňky srdce obsahují svalová vlákna, která svým smrštěním způsobí srdeční stah.

Zaposloucháme-li se do naší hrudi, uslyšíme srdeční úder: srdečním stahem (systolou) ze sebe srdce vypudí krev. Následně se srdce uvolní (diastola), což umožní krvi do srdce natéct. Správné vtékání a vypuzení krve ze srdce řídí srdeční chlopně.

Srdce je vybaveno speciálními buňkami (převodní systém srdeční), které dovedou samy tvořit a po srdci šířit srdeční impulz. Počet impulzů (a srdečních stahů) v klidu za minutu nám dává klidovou srdeční frekvenci, která se pohybuje v rozpětí 60–90 tepů za minutu.

Srdeční frekvenci ovlivňuje podle potřeb celého našeho těla vegetativní nervový systém, čímž nám je umožněno výrazně zvýšit srdeční frekvenci (tep) např. na doběhnutí autobusu, ale i tep snížit ve chvíli, kdy jsme spoj stihli.

Poruchy srdečního rytmu mohou být projevem celé řady srdečních onemocnění.

Arytmie jsou poruchy pravidelnosti či rychlosti rytmu srdeční činnosti (frekvencí 60‑90 tepů za minutu) jsou různorodou skupinou chorobných stavů. Mají různé příčiny i projevy a různě se léčí.

Benigní arytmie nemusí způsobovat žádné obtíže či ohrožení života, ale maligní arytmie mohou vést k okamžitému selhání srdeční činnosti a bez příslušné léčby ke smrti.

Příčiny

Nemoci srdce a cév:

 • ateroskleróza srdečních tepen (nemoc se projeví až při její komplikaci),
 • infarkt myokardu a angina pectoris (svíravá bolest na hrudi vystřelující z hrudi do levé ruky či zad, obtížné dýchání, pocení),
 • myokarditida (únava, teplota, obtížné dýchání, bolest na hrudi, otoky, zrychlený tep, bušení srdce),
 • perikarditida (bolest na hrudi, nedostatek dechu, únava, teplota, kašel, špatné polykání, chrapot),
 • zúžení, nedovírání srdečních chlopní (obtížné dýchání, bolest na hrudi, únava, bušení srdce, popřípadě otoky končetin či plic),
 • srdeční selhání (bušení srdce,arytmie, obtížné dýchání, kašel, vykašlávání krve, zmodrání rtů a prstů, pocení, bolest na hrudi, otoky),
 • šok organismu, šokový stav (studený pot, bušení srdce, zrychlený pulz, nízký krevní tlak, bledost, mdloby, omdlévání, zvětšení krčních žil),
 • kardiomyopatie (nedostatek dechu, omdlévání, otok plic, bušení srdce, arytmie, selhávání srdce),
 • vrozené srdeční vady,
 • chrápání, respektive jeho nebezpečná forma spánková apnoe.

Endokrinní žlázy:

 • hypotyreóza snižuje srdeční činnost,
 • hypertyreóza naopak zvyšuje tep,
 • zvýšená funkce příštítných tělísek,
 • feochromocytom zvyšuje tep.

Nerovnováhy vnitřního prostředí:

 • hladina draslíku v krvi (zvýšená = bradykardie, snížená = tachykardie),
 • nadbytek vápníku,
 • nedostatek hořčíku,
 • nedostatek vitaminu B1,
 • nedostatek polynenasycených mastných kyselin,
 • neuropatie, porucha nervů (snížení citlivosti končetin, mravenčení, brnění, svědění, svalové křeče),
 • zpomalený tep (bradykardie) může být způsoben nadbytkem selenu, anorexií, bulimií.

Onemocnění plic:

 • rozedma plic, či CHOPN (produktivní kašel, nedostatek dechu, slyšitelný sípavý dech, ranní vykašlávání hlenu, promodrání rtů, prstů),
 • plicní embolie (bolest na hrudi je velice silná, dušení se, suchý kašel, vykašlávání krve),
 • plicní hypertenze (nedostatek dechu, únava, bolest na hrudi, promodrání rtů, prstů).

Ostatní příčiny:

 • alkohol, kofein, kouření, stres a napětí,
 • léky…
  • antiarytmika, předávkování srdečními glykosidy (kardiotoniky),
  • sympatomimetika, β2 sympatomimetika (užívaná na rozšíření dýchacích cest), nepřímá sympatomimetika,
  • parasympatomimetika (snižují srdeční frekvenci),
  • parasympatolytika a látky s parasympatolitickým účinkem zvyšují srdeční činnost (antipsychotika, některá antihistaminika, spasmolytika, antidepresiva – TCA), jsou tedy nevhodná při zrychlené srdeční činnosti,
  • kombinace antidepresiv mezi sebou (IMAO-A, SSRI, SNRI, TCA, SARI) nebo užívání s opioidy = může způsobit zmatenost až serotoninový syndrom (podráždění CNS, třes, svalové záškuby, poruchy vědomí, hypertenze, zrychlený tep),
  • sympatolytika, antidepresiva (TCA, NDRI, NARI, SNRI) sníží krevní tlak, na což může srdce reagovat zvýšenou srdeční činností,
  • některá antidepresiva (IMAO-A, RIMA) zvyšují srdeční činnost,
  • diuretika mění hladiny minerálů v těle a jejich správná hladina je potřebná pro správnou funkci srdce,
  • blokátory vápníkových kanálů či nitráty způsobí snížení krevního tlaku, na což zareaguje naše tělo zvýšením srdeční činnosti,
  • antipsychotika či chinolonová, makrolidová antibiotika mohou způsobovat poruchy srdečního rytmu až rozvoj komorové tachykardie (odborně prodloužení QT intervalu),
  • některá cytostatika (nejčastěji antracyklinová),
  • některá antihistaminika,
  • thyroidální hormony užívané při snížené činnosti štítné žlázy,
  • xantiny způsobují zrychlený tep,
  • antiepileptikum Fenytoin,
  • antiparkinsonika,
  • některá celková anestetika (může se objevit zrychlení i zpomalení srdeční činnosti),
 • otrava krve, sepse (zvýšená teplota, zvracení, zrychlené, špatné dýchání, bušení srdce, zrychlení srdeční činnosti).

Poruchy srdečního rytmu mohou být projevem celé řady srdečních onemocnění:

 • ischemické choroby srdeční,
 • srdečního selhání,
 • kardiomyopatie,
 • srdečních vad,
 • zánětů srdečního svalu či osrdečníku atd.,
 • při poruchách vnitřního prostředí, nesprávné hladině draslíku, vápníku nebo hořčíku v krvi,
 • při poruchách acidobazické rovnováhy,
 • při poruchách funkce štítné žlázy,
 • mohou být vyvolány i řadou léků,
 • u osob s citlivějším nervovým systémem (neurovegetativní dystonie).

Někdy se jejich příčinu vůbec nepodaří objasnit.

Riziko vzniku onemocnění

Máte-li ischemickou chorobu srdeční (námahové bolesti na hrudníku, prodělaný infarkt), pak máte vyšší riziko vzniku celé řady arytmií, podobně jako při většině ostatních srdečních onemocnění.

Pokud užíváte léky, které ovlivňují hladiny iontů v krvi (např. diuretika), pak je třeba pravidelná laboratorní kontrola hladiny minerálů v krvi a jejich případná úprava.

Také většina běžně užívaných antiarytmik má potenciálně proarytmogenní působení.

Poruchy funkce štítné žlázy také zvyšují riziko některých arytmií.

Rizikové faktory arytmie:

Nejvíce jsou ohroženi vznikem arytmie lidé s poškozenou svalovinou srdeční. Ta může být poškozena na základě vrozených poruch, absolvovanou operací nebo traumatem.

Nejčastější jsou však následky nedostatečného okysličení srdečního svalu (infarkt myokardu) zapříčiněné aterosklerózou.

Dalšími rizikovými faktory jsou především nedostatek (nadbytek) některých iontů či hormonů (způsobené složením potravy, užíváním některých léků, nerozpoznáním či nedostatečným léčením chorob).

Nejvýznamnějším rizikovým vlivem je špatný životní styl vedoucí k ateroskleróze, následně k infarktu a arytmiím (nedostatek pohybu, složení potravy, nekompenzovaný vysoký krevní tlak).

Komplikace:

 • kardiogenní šok organismu.

 

Poddruhy nemoci a jejich příznaky

Zrychlený tep, tachykardie:

Tachykardie je stav, kdy dochází k zrychlení srdeční činnosti nad 90 stahů za minutu.

Uvážíme-li, že do srdce natéká při každém uvolnění nějaké množství krve (cca 70 ml) a naše srdce bude bít rychleji, přečerpá srdce více krve. Pokud ale srdce bije příliš rychle, nebude krev stíhat natékat do prostoru srdce, takže srdce sice bije rychle, ale množství přečerpané krve už neroste. Přílišná srdeční činnost vede k selhávání srdce.

Zpomalený tep, bradykardie:

Tep zpomalen pod hodnotu cca 60 stahů za minutu (u trénovaných jedinců je tato hranice posunuta ještě níže) – označujeme jako bradykardii.

Srdce pracuje pomaleji, přečerpává tedy méně krve, nežli má. Krev se hromadí před srdcem (otoky nohou, zvětšení jater, plicní hypertenze), a v těle je nedostatek okysličené krve (únava, omdlévání, nedostatek dechu, promodralé nehty).

Extrasystoly:

Extrasystoly jsou předčasné stahy, tedy předčasně vyvolané impulzy vedoucí ke stažení srdce. Takový stah snižuje efektivitu práce srdeční pumpy.

Fibrilace, flutter:

Místo příkladného srdečního stahu, kdy se jednohlasně stáhne celé srdce, dochází k chaotickému chvění srdce. Srdce tak neplní svou funkci, a zároveň může docházet k uvolnění krevní sraženiny do oběhu (nebezpečí mozkové embolie).

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky srdeční arytmie

Příznaky arytmií jsou bušení srdce, pocit zastavení srdce, nepravidelný až chaotický tep, bolest na hrudi, slabost a únava, pocit na omdlení až ztráta vědomí, nedostatek dechu. Snížená práce srdce způsobí nižší filtraci v ledvinách a tedy močení malého množství moči.

 • Některé arytmie nezpůsobují žádné subjektivní obtíže,
 • nepříjemně vnímané poruchy srdečního rytmu: palpitace (přeskočení nebo bušení srdce, jeho zastavení a opětovné rozběhnutí) zdravotně nevýznamné,
 • závratě,
 • slabost,
 • kolaps,
 • bolesti na hrudníku,
 • dušnost atd.

Nejzávažnější arytmie vedou k okamžité srdeční zástavě, bezvědomí a bez okamžité pomoci ke smrti (např. fibrilace komor).

Bradyarytmie

– projevy způsobené sníženou srdeční frekvencí:

 • svalová slabost,
 • únava,
 • točení hlavy až závratě,
 • dušnost (klidová i zátěžová),
 • náhlé mdloby.

Tachyarytmie

– projevy zvýšené srdeční frekvence:

 • svíravý pocit bušení srdce (palpitace),
 • dušnost,
 • bolesti na hrudi,
 • mdloby,
 • u některých arytmií lze cítit již pohmatem změnu pulsu.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů - podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP - pravidel uvedených v tomto projektu).  Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup  a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Vždy si léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné  interakce.
 • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušovat.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták  nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
  1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  2. Ale užíváte-li  více než 5 léků,  měli byste si vždy kontrolovat jestli na sebe nereagují negativně - již velmi pravděpodobné. 
  3. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do „on-linové „ poradny  www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků, než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
  4. Nemocní  by zde měli dostat  nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky by neměli užívat.
  5. Některé kombinace nejsou  nebezpečné – stačí když lékař změní jejich dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
  6. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je  Acylpyrin, Aspirin apod.) - zvýšené riziko vzniku Reyova syndromu.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

  • v těhotenství a období kojení
  • u malých dětí a kojenců
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří, u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. 

Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou svého životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem  čerstvé zeleniny a ovoce
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře
 • proti domácímu prachu a roztočům - odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.
 • dbejte i na lůžkoviny -  časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo-  vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz)
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady - více léků či doplňků stravy
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl)

 

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba a samoléčba srdeční arytmie

Arytmie je třeba léčit pod vedením lékaře a jejich léčba se odvíjí od typu a závažnosti onemocnění.

U akutní poruchy srdečního rytmu volí moderní medicína sjednocení speciálních buněk silným elektrickým výbojem.

Dlouhodobé poruchy vedení impulzu srdce může medicína řešit pomocí radiofrekvenční katétrové ablace (RFA), při které se na srdci pomocí elektrického proudu usmrtí buňky, které způsobují chybný přenos srdečního impulzu. Nebo mohou lékaři implantovat kardioverter-defibrilátor (ICD), jenž impulzem sjednotí každou nepravidelnost rytmu srdce.

A samozřejmě i u arytmií existuje řada léků ze skupiny antiarytmik (blokátory vápníkových kanálů).

Na snížený srdeční tep lze volit parasympatolytika, na zvýšený beta-blokátory.

První pomoc:

V případě většiny arytmií musíte dát na vyšetření a léčbu lékaře. Pokud máte závažné obtíže - volejte ihned rychlou záchrannou službu, pokud jsou vaše problémy mírné, navštivte svého praktického lékaře.

Situace, ve které je první pomoc nutná, nastává při závažné arytmii, která způsobí zástavu oběhu s následným bezvědomím (např. fibrilace komor). Je nutné zavolat rychlou záchrannou službu a okamžitě zahájit kardiopulmonální resuscitaci – tedy nepřímou srdeční masáž zahájenou úderem do oblasti srdce a dýchání z úst do úst.

U lékaře:

Postup u lékaře závisí na typu arytmie. U benigních arytmií se vás lékař podrobně zeptá na anamnézu (předchorobí) a vyšetří vás, zeptá se vaše současné obtíže: jak se arytmie projevuje, za jakých okolností k ní dochází, zda míváte bolesti na hrudníku, dušnost nebo jiné doprovodné projevy, vaše ostatní onemocnění, dietní zvyklosti, fyzickou aktivitu, kouření a léky, které užíváte a které se vyskytly v rodině.

Potom vás lékař vyšetří. Změří vám krevní tlak, poslechne pozorně srdce, plíce, vyšetří pohmatem štítnou žlázu, prohmatá břicho a zjistí, zda nemáte otoky nohou. V případě závažné arytmie ohrožující život není čas na podrobné vyšetření a získání anamnézy a je třeba ihned přistoupit k léčbě. Klíčovým vyšetřením pro diagnózu arytmie je EKG (elektrokardiograf) a koronarografie.

Od diagnózy příslušné arytmie se odvíjí léčba. Některé arytmie se vůbec neléčí, protože nezpůsobují obtíže a nejsou nebezpečné. Některé typy poruch srdečního rytmu je možné léčit farmakologicky (tabletami nebo injekcemi), nabízí se celá škála antiarytmik.

Léčba je stejně jako příznaky závislá na druhu arytmie a druhu postižení srdečního svalu, a dále také na přítomnosti dalších onemocnění.

 • Farmakologickou léčbou u bradyarytmií je většinou Atropin nebo Isoprenalin. U tachyarytmií se podávají léky ze skupiny antiarytmik – výběr léku se provádí podle druhu arytmie.
 • Elektrická defibrilace – kardioverze: pokud farmakologická léčba nestačí a je riziko srdeční zástavy. Je zaveden kardioverter-defiblirátor, který snímá srdeční aktivitu, a pokud nastane život ohrožující tachyarytmie, změní elektrickým výbojem srdeční rytmus směrem k normě.
 • Elektrická kardiostimulace – dočasně srdeční rytmus udává kardiostimulátor – pro terapii akutně vzniklé arytmie. V tomto případě je kardiostimulátor mimo tělo pacienta. U trvalé kardiostimulace je stimulátor implantován do těla (oblast pod klíční kostí).
 • Zničení patologických zdrojů arytmie v srdci. Při operačním zákroku (chirurgické ablaci) je odstraněno patologické ložisko (často kryogenní cestou, náhlým lokálním zmražením). Při katetrizačním výkonu (katetrizační ablaci) je patologické ložisko zničeno radiofrekvenčním výbojem.

Samoléčba arytmie

Svým životním stylem můžeme zabránit vzniku aterosklerózy a následné ischemické choroby srdeční změnou životního stylu:

 • věnovat pozornost prevenci aterosklerózy, obezity a vysokého krevního tlaku,
 • vyhýbat se stresovým situacím,
 • věnovat pozornost psychickým obtížím,
 • pravidelné preventivní prohlídky u lékaře a včasné odhalení zhoršení zdravotního stavu,
 • snížit zátěž srdce,
 • respektovat to, co je vhodné při prevenci kardiovaskulárních onemocněních (a nemocích oběhového systému) obecně,
 • doporučená dietní a režimová opatření,
 • změnit dietní návyky – což znamená úpravu vašeho jídelníčku,
 • omezit množství konzumované soli a tekutin,
 • omezit nebo úplně vyloučit alkohol a kouření,
 • u obézních pacientů redukovat hmotnost,
 • důsledně užívat předepsané léky,
 • docházet na pravidelné kontroly, nepodceňovat žádné příznaky zhoršování zdravotního stavu,
 • máte-li nadváhu, nebo jste dokonce obézní, pak musíte zhubnout…
  • snížit množství tuků v potravě, živočišné tuky nahrazovat rostlinnými, omezit příjem cholesterolu,
  • nesolte přespříliš,
  • dopřejte si vlákninu, která je obsažena hlavně v zelenině, ovoci, celozrnném pečivu, ovesných vločkách a luštěninách,
 • pravidelné fyzické aktivity, optimální je 3‑4x týdně 30‑40 minut běhu, nebo alespoň rychlé chůze, jízdy na kole, aerobiku nebo plavání,
 • přestaňte kouřit.

Komplikace arytmie

U srdečního selhávání a ostatních onemocnění kardiovaskulárního systému přítomnost srdečních arytmií velmi zhoršuje prognózu základního onemocnění.

Způsobují dřívější dekompenzaci a zvyšují riziko úmrtí pacienta. Většina arytmií může také sama způsobovat srdeční selhávání.

U většiny arytmií, s původem v srdečních síních, často vznikají krevní sraženiny (tromby) na stěnách síní. Je zde zvýšené riziko embolizace (vmetení trombu). Embolizací ucpaná tepna způsobí v nedokrvené tkáni infarkt. Jednou z nejčastějších a nejzávažnějších komplikací je embolizace v mozkových tepnách, s následnou cévní mozkovou příhodou (CMP). Některé z arytmií vedou (bez dostatečné léčby) v krátké době ke smrti.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence arytmie

Nejsnazší prevencí je změna životního stylu směrem k prevenci aterosklerózy, obezity a vysokého krevního tlaku, což může realizovat sám pacient. Důležité je také vyhýbat se stresovým situacím a věnovat dostatek pozornosti psychickým obtížím. Prevencí spíše následků arytmií jsou pravidelné preventivní prohlídky u lékaře a včasné odhalení zhoršeného zdravotního stavu.

 

Zdroje:

MUDr. J. Křížová, Arytmie, weby ordinace.cz/clanek/arytmie/,  nasclovek.cz/

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
Anopyrin 400 mg
10X400MG
← zpět na výpis léků
Název Anopyrin 400 mg
Doplňek názvu 10X400MG
SUKL kód 87680
Velikost balení 10X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
gingio tablety
90X40MG
← zpět na výpis léků
Název gingio tablety
Doplňek názvu 90X40MG
SUKL kód 122191
Velikost balení 90X40MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
TANAKAN
← zpět na výpis léků
Název TANAKAN
Doplňek názvu
SUKL kód 62914
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VITAMIN E 100-ZENTIVA
← zpět na výpis léků
Název VITAMIN E 100-ZENTIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 10430
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
GINGIO 80
← zpět na výpis léků
Název GINGIO 80
Doplňek názvu
SUKL kód 13190
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Hypotonická čajová směs
20X1.5GM
← zpět na výpis léků
Název Hypotonická čajová směs
Doplňek názvu 20X1.5GM
SUKL kód 84373
Velikost balení 20X1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
KALIUM CHLORATUM
D201-D1000 8GM
← zpět na výpis léků
Název KALIUM CHLORATUM
Doplňek názvu D201-D1000 8GM
SUKL kód 74086
Velikost balení D201-D1000 8GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru