REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Hypotenze – nízký krevní tlak

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Důležitým faktorem ovlivňujícím naše zdraví je krevní tlak (TK). Problematický je nejen vysoký tlak (hypertenze), ale i nízký tlak (hypotenze). Mnozí lidé vůbec nevědí, že mají špatný krevní tlak, protože se často neobjevují žádné potíže.

V rámci prevence nebezpečných následků onemocnění srdce a krevního oběhu je nezbytná kontrola krevního tlaku nejméně jednou za rok.

Krev je tělem hnána impulzy srdce, proudí cévami k cílovým tkáním a orgánům. Cévy jsou „pružné“ trubky, a tlak, který působí na jejich stěny, je měřený krevní tlak. V artériích (cévách vedoucích od srdce) je proudění pulzující, a proto se měří dvě hodnoty tlaku: systolická, ve chvíli, kdy je krev vyslána srdcem – při stahu srdce (systole) – a diastolická, v průběhu relaxace srdečního svalu, kdy dochází k jeho plnění. Výsledný tlak tedy závisí na srdečním výkonu a na pružnosti cév (resp. jejich odporu).

Nízký krevní tlak (hypotenze)

Nízký krevní tlak (hypotenzi) máte, když máte systolický tlak nižší než 105 mmHg a současně máte i další potíže.hypotenze primární neexistuje žádná příčina nízkého krevního tlaku. Postižení jsou především mladí, hubení a vysocí lidé, kteří si často stěžují na studené a vlhké ruce. sekundární hypotenze existuje jiné onemocnění, které má za následek nízký krevní tlak (jako onemocnění žláz produkujících hormony, onemocnění ledvin, nedostatek krve atd.).

Potíže u nemocného trpícího nízkým krevním tlakem se projevují zejména při vstávání. Následkem nízkého krevního tlaku se mozek nedostatečně prokrvuje. Možný následek: závratě a mžitky před očima, které mohou vést až ke kolapsu. Vyskytuje se bušení srdce a silné pocení. Nízký krevní tlak je sice nepříjemný, ale nemá zpravidla žádné přímé negativní následky na zdraví. Pokud je snížení krevního tlaku závažné a trvá delší dobu, může dojít i k poruše funkce některých orgánů.

Příčin poklesu krevního tlaku je celá řada. Hypotenze může být, u mladých dívek, nezávažná – habituální. K poklesu krevního tlaku někdy dochází jen při zaujetí vzpřímené polohy – ortostatická hypotenze.

Chronicky snížený krevní tlak je důsledkem poruchy regulačních mechanismů řídících krevní tlak. Jsou to onemocnění periferních nervů – jejich poškození se děje:

 • při cukrovce,
 • vlivem nedostatku vitaminů,
 • u alkoholiků,
 • při onemocnění mozku a míchy, jako je např. roztroušená skleróza,
 • při nádorech mozku apod.,
 • při poruchách endokrinního systému, při nichž nejsou dostatečně vytvářeny hormony, které krevní tlak zvyšují (např. Addisonova choroba, hypoaldosteronismus),
 • vlivem léků užívaných na hypertenzi,
 • při těžké dehydrataci,
 • při infarktu myokardu (kardiogenní šok),
 • při prudké alergické reakci (anafylaktický šok),
 • při prudce probíhající infekci (septický šok),
 • poruchou srdečního výdeje – srdce nepumpuje do tepen dostatečné množství krve,
 • poruchou cévního řečiště – cévy neumějí správně regulovat odpor pro krev (krve je v těle za normálních podmínek stále stejný objem, a je-li jí někde potřeba víc, musí být jinde ubrána stažením cév v této lokalitě),
 • akutní hypotenze bývá součástí šoku (při masivním krvácení, rozsáhlých popáleninách, dehydrataci, u anafylaktického šoku).

Někteří lidé mají krevní tlak stále nízký. Tito pacienti trpí většinou sníženou výkonností, únavou, slabostí, poruchami koncentrace a chladnýma rukama a nohama – ráno jsou často nevrlí. O nízkém tlaku se hovoří v případě, že u žen horní (systolická) hodnota klesne pod 100 a u mužů pod 110. Teprve při hodnotách okolo 70 až 60 ovšem dochází k poškozování životně důležitých orgánů.

Následky:

Pokud jste u sebe zpozorovali příznaky nízkého tlaku především při vstávání nebo při změně teplých a chladných prostor, mluví se o ortostatické dysregulaci tlaku. Při této poruše rychle klesá tlak v srdci, vlivem aktivace sympatických nervů a zvýšeného množství adrenalinu v krvi srdce bije podstatně rychleji – což ovšem není výhodné, protože srdce nemá čas se v přestávkách mezi tepy řádně naplnit krví, kterou by mohlo vhánět do oběhu. Rychlé snížení tlaku může vést až k bezvědomí. Ve stáří může být nedostatečný tlak v periferních cévách i příčinou nebezpečných závratí a pádů.

Upozornění:

K lékaři by měl jít každý, komu nepomáhá samoléčebný postup, nebo trpí vážnějšími potížemi, je náchylný ke kolapsu krevního oběhu, nebo má podezření na jinou nemoc.

Rizikové faktory nízkého krevního tlaku:

 • některá onemocnění
  • cukrovka,
  • roztroušená skleróza,
  • snížená funkce štítné žlázy,
  • nádory mozku,
  • Parkinsonova choroba…
 • užívání či nadužívání léků
  • na snížení vysokého tlaku,
  • užívání léků s vedlejším účinkem hypotenze (např. psychofarmak),
 • vrozený či vzrůstem podmíněný sklon k hypotenzi.

Ortostatickou hypotenzí trpívají mladé dívky a také staří nemocní, speciálně pokud užívají léky proti vysokému TK. Hypotenze může doprovázet řadu nemocí, které poškozují nervový systém (jako cukrovka, nedostatek některých vitaminů), nebo některá onemocnění mozku a míchy (roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, nádory mozku apod.).

K lékaři je třeba jít ve chvíli, kdy nízký tlak vzniká náhle, přestože jste s ním nikdy neměli problémy. Může signalizovat závažná onemocnění jako cukrovku či Parkinsonovu chorobu.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky nízkého krevního tlaku

Mozek není dostatečně prokrven a okysličen… možné projevy:

 • únava,
 • spavost,
 • slabost,
 • pocení,
 • bolesti hlavy,
 • studené končetiny,
 • poruchy koncentrace,
 • mžitky před očima,
 • točení hlavy.

U těžší hypotenze:

 • mžitky před očima,
 • studený pot,
 • závratě,
 • svalová slabost,
 • hučení v uších,
 • omdlévání (zejména u mladých vysokých lidí – při dlouhém stání, zejména při kombinaci s vydýchaným vzduchem),
 • běžným projevem hypotenze je i motání hlavy, po rychlém zvednutí se např. ze sedu do stoje.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů - podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP - pravidel uvedených v tomto projektu).  Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup  a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Vždy si léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné  interakce.
 • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušovat.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták  nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
  1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  2. Ale užíváte-li  více než 5 léků,  měli byste si vždy kontrolovat jestli na sebe nereagují negativně - již velmi pravděpodobné. 
  3. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do „on-linové „ poradny  www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků, než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
  4. Nemocní  by zde měli dostat  nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky by neměli užívat.
  5. Některé kombinace nejsou  nebezpečné – stačí když lékař změní jejich dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
  6. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je  Acylpyrin, Aspirin apod.) - zvýšené riziko vzniku Reyova syndromu.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

  • v těhotenství a období kojení
  • u malých dětí a kojenců
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří, u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. 

Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou svého životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem  čerstvé zeleniny a ovoce
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře
 • proti domácímu prachu a roztočům - odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.
 • dbejte i na lůžkoviny -  časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo-  vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz)
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady - více léků či doplňků stravy
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl)

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba a samoléčba nízkého tlaku

Běžným projevem hypotenze jsou mžitky před očima, slabost, motání hlavy po rychlém zvednutí, např. ze sedu do stoje.

Ortostatickou hypotenzí trpívají mladé dívky a také staří nemocní, speciálně pokud užívají léky proti vysokému TK.

Hypotenze může doprovázet řadu nemocí, které poškozují nervový systém (jako cukrovka, nedostatek některých vitaminů), nebo některá onemocnění mozku a míchy (roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, nádory mozku apod.).

Rozpoznání/vyšetření

Nízký tlak máte, když horní (systolická) hodnota klesne v případě žen pod 100 a u mužů pod 110. Teprve při hodnotách okolo 70 až 60 ovšem dochází k poškozování životně důležitých orgánů.

Upozornění: K lékaři je nutné jít ve chvíli, kdy nízký tlak vzniká náhle, přestože jste s ním nikdy neměli problémy. Může to signalizovat závažná onemocnění jako cukrovku či Parkinsonovu chorobu. Také ten, kdo trpí náchylností ke kolapsům krevního oběhu, by se samozřejmě měl dát vyšetřit lékařem.

Lékař s vámi probere vaši anamnézu, současné obtíže (kdy k poklesu krevního tlaku dochází a jaké máte příznaky, zda jste někdy omdleli). Dále bude zjišťovat vaše ostatní onemocnění a léky, které užíváte. Také se bude ptát na nemoci, které se vyskytly v rodině. Potom vás lékař vyšetří – změří krevní tlak. Pokud je podezření na jiné onemocnění vyvolávající hypotenzi, provádí se složitější krevní odběry a speciální vyšetření (neurologické atd.).

Léčba

Léčba je dosti problematická

 • Na prvním místě je úprava dávek léků proti hypertenzi, pokud nějaké užíváte,
 • u lehčích forem doporučujeme zvýšit příjem sodíku v potravě (více solit),
 • dostatečný přísun tekutin,
 • zlepšení fyzické kondice pravidelným aerobním cvičením – plavání, rychlejší chůze nebo běh, aerobik, cyklistika. U těžkých případů se mohou užívat i některé léky,
 • léčba akutní hypotenze závisí na příčině – do cévního systému jsou pak dodávány infuzní roztoky resp. krev, antibiotika, při alergické reakci s poklesem tlaku léčba antialergiky,
 • léky jsou zpravidla předepisovány jen ve výjimečných případech…
  • je nezbytné ihned přivolat rychlou zdravotnickou pomoc,
  • do jejího příjezdu musíte poskytnout první pomoc sami,
  • uložení nemocného do protišokové polohy vleže na zádech se zdviženými dolními končetinami,
  • pokud nemocný zevně krvácí, musíte krvácení zastavit. Krvácející tepnu silně stiskněte přímo v ráně nebo na tlakových bodech vždy směrem k srdci, případně přiložte škrtidlo nad krvácející ránu.

První pomoc

 • Pokud se rychle postavíte a máte dojem, že omdlíte, tak si rychle sedněte a dejte hlavu dolů – mezi kolena – nebo si lehněte a zvedněte nohy do výše, třeba si je o něco opřete. Až pak budete vstávat, tak jen opatrně a pomalu!
 • Pokud je hypotenze důsledkem šokového stavu, naše pomoc spočívá v pomoci obvykle poskytované při šoku.

Při zástavě srdce a dýchání je nutné zahájit nepřímou srdeční masáž a dýchání z úst do úst.

Samoléčba nízkého krevního tlaku

 • Léčba příčiny vzniku (různé nemoci, vnější krvácení, vnitřní krvácení, dehydratace, nadužívání léku na vysoký tlak),
 • léčba hypotenze – léky, které ovlivňují napětí ve stěně cév,
 • správná a zdravá strava může udržet správný rytmus srdeční činnosti,
 • jezte pravidelně po vydatné stravě se prokrvuje nadměrně žaludek a vnitřní orgány potřebují hodně kyslíku na trávení, takže mozku ho již tolik nezbývá. Proto je dobré jíst raději častěji (5x denně) menší porce,
 • zásady zdravé výživy – zelenina, vláknina…
 • hodně ovoce,
 • nezapomínejte snídat,
 • bílkoviny a sůl táhnou vodu do žil (jezte ráno například chléb se solí a jogurt),
 • hubení lidé by měli přibrat, za normálních okolností se pak krevní tlak upraví sám,
 • pravidelný spánek,
 • pravidelný pohyb – postupně zlepšovat fyzickou kondici pravidelným cvičením:
  • doporučované jsou silové sporty,
  • běhání, plavání, aerobik,
 • zvyšovat fyzickou odolnost:
  • pravidelné otužování,
  • pohyb na čerstvém vzduchu,
 • proti malým potížím pomůže zcela jistě osvědčený „vylaďovač“ – káva nebo čaj. Jejich účinek přetrvává zhruba 2 až 3 hodiny…
  • zelený čaj má lepší účinky než káva nebo černý čaj, po nichž sice krevní tlak rychle stoupne, ale o to rychleji zase klesne. Nechte čaj vyluhovat zhruba 1,5‑2 minuty a pijte litr a více čaje za den, nejlépe v menších dávkách, ale o to častěji,
 • pomáhá také zvýšit příjem sodíku ve stravě – tj. více solit,
 • ke zvýšení krevního tlaku může přispět i Kneippova vodoléčba,
 • při poklesu tlaku při vstávání z lehu je třeba:
  • na chvíli se posadit, třeba i několik minut vyčkat, než se vám přestane točit hlava, a pak se teprve opatrně postavit,
  • protahujte se a pomalu cvičte již v posteli. Tím zesílíte tok krve a podpoříte její cirkulaci,
  • pak se pomalu posaďte na okraj postele, několik hlubokých nádechů a výdechů, a pak proveďte pár protahovacích cviků rukou a trupu,
 • pokud se rychle postavíte a máte dojem, že omdlíte, tak si rychle sedněte a dejte hlavu dolů, mezi kolena, nebo si lehněte a zvedněte nohy do výše, třeba si je o něco opřete. Až pak budete vstávat, tak opatrně a pomalu!
 • Prospěje i malá sklenička alkoholu vždy ji doplňte vodou,
 • hodně pít (zvýšit objem tělních tekutin – tedy i krve),
 • dostatečné množství tekutin má ještě jiný efekt: jsou-li žíly naplněny, zvýší se krevní tlak sám od sebe…
  • například bylinný čaj: nechte si v lékárně namíchat napůl listy rozmarýnu s meduňkou lékařskou a doma přelijte vařící vodu přes jednu vrchovatou polévkovou lžíci. Vyluhujte zhruba 10 minut a pijte ráno a večer jeden hrneček,
 • celkově omezte pití kávy – navodí chvilkové zvýšení tlaku, pak ale může tlak klesnout ještě víc – individuální účinky,
 • alkohol a nikotin byste měli co možná nejvíce omezit. Jejich účinky sice relativně rychle odezní, dlouhodobě ovšem velice škodí oběhovému systému,
 • pomáhá také horká koupel, ale pozor, aby se vám nezatočila hlava, až budete vylézat z vany,
 • studená voda má velice dobré účinky na povzbuzení srdečního rytmu – nejdůležitější pravidlo při použití ledové vody: uskutečňovat pouze na zahřátém těle
  • ponořte předloktí do studené vody (cca 15 °C) a nechte je tam zhruba 5 minut, poté choďte svižným tempem po bytě a mávejte vlhkýma rukama,
  • nebo sprchujte nohy ledovou vodou, můžete ji i střídat s teplou, používejte jemnou masážní sprchu. Začněte u prstů nohou a pomalu postupujte výš až ke kolenům – pomůže to také při usínání a problémech s žilami,
  • nebo metody otočte – sprchujte předloktí a koupejte nohy,
 • natírejte si spánky kafrovým, peprmintovým nebo meduňkovým olejem, případně si ho nakapejte na kapesník a zhluboka inhalujte (zakázáno u malých dětí – nebezpečí zástavy dechu!),
 • trénujte oběhový systém
  • změny teplot (sauna, koupele) a pohyb nepomáhají oběhovému systému jen krátkodobě, ale dokáží ho stabilizovat i na trvalo,
  • nejlepší je otřít každé ráno masážním kartáčem nebo masážní rukavicí celé tělo (vždy směrem k srdci) a poté se osprchovat ledovou a teplou vodou – skončit ledovou. Fázím ledové vody by prvních několik týdnů měly předcházet fáze s vlažnou vodou, aby si tělo zvyklo na náhlá dráždění,
  • ten, kdo se nechce sprchovat, si může místo toho ponořit ruce a poté nohy od kolen dolů do chladné vody. Ten, kdo nemůže vydržet chladnou vodu v žádném případě, si může dát ranní koupel ve vlažné vodě s rozmarýnem, který částečně dráždí oběhový systém a působí po celý den,
  • jako přídavek do koupele můžete vedle rozmarýnu použít i květy levandule nebo kafrový olej (k dostání v lékárně). Nekoupejte se déle než 10 až 15 minut,
  • z dlouhodobého hlediska pomáhají také vytrvalostní sporty, jako je běhání, plavání, jízda na kole nebo tancování,
 • při potížích s nízkým tlakem při dlouhém stání kývejte několikrát za sebou prsty u nohou. Ten, kdo je náchylný k upadnutí, by se měl již při prvních projevech posadit nebo položit na záda,
 • když už člověk upadl – zvedněte nohy postiženého do výšky a zavolejte lékaře,
 • při silných potížích vám lékař nejspíše předepíše některý z léků dvou skupin:
  • sympatomimetika jsou předepisována v případě, že je nízká horní i spodní hodnota krevního tlaku, a srdce přesto netluče rychleji. Nevýhoda: Tělo si na tyto léky relativně rychle zvykne, a ty ztratí svou účinnost. Mimo to, jsou-li léky používány špatně, mohou se potíže ještě zhoršit,
  • Dihydroergotamin je předepisován, klesne-li hodnota hlavně horního tlaku a srdce tluče rychleji, aby vzniklý deficit dorovnalo. Nevýhoda: mohou se dostavit vedlejší účinky. Je-li příčinou poklesu tlaku a nedostatku energie duševní rozpoložení, měla by být samozřejmě nalezena a léčena příčina,
 • při chronickém vysílení nebo rezignaci velice pomáhají uvolňovací cviky a rozhovor s terapeutem,
 • na lehce depresivní náladu velice dobře zabírá třezalková kúra: užívejte čtyři až šest týdnů přípravek, který je k dostání v lékárně,
 • vyhýbejte se situacím, v nichž dochází k těžkému snížení tlaku (dlouhé stání, rychlé vstávání apod.),
 • provádějte pohyby způsobující problémy jen pomalu a postupně,
 • u problémů při dlouhém stání či ve vydýchaných prostorech (tramvaj, autobus, koncertní haly)…
  • zkřížit nohy (krev se „vymáčkne“ z nohou a může téct k srdci a pak do hlavy),
  • snížit polohu hlavy (sednout si, dát hlavu mezi kolena, dát ruce nahoru, sklonit se k „zavázání tkaničky“),
 • u těžší hypotenze, s omdléváním, uložíme pacienta do polohy vleže a zvedneme mu nohy, aby krev z nohou mohla do vršku těla),
 • pomáhají i léčebné pobyty u moře nebo v horách: stabilizují nejen krevní oběh, ale celý organismus. Ideální délka pobytu je čtyři až šest týdnů, účinky takové kúry působí zhruba rok. Správné určení délky terapie vyžaduje radu zkušeného lékaře, který se zabývá ozdravnými pobyty. Cesty do tropických zemí velice zatěžují oběhový systém, z toho důvodu je lepší jet někam do středně vysokých hor nebo k moři. Snažte se omezit dlouhé ležení na slunci a netravte mnoho času v přetopených místnostech.

Pomáhá také:

 • ženšen (jako granulát na zalití nebo prášek k užívání): dráždí centrální nervový systém, nervové podněty jsou vedeny rychleji, mimoto chrání před následky tělesného a psychického stresu Při nákupu dávejte pozor na obsah ginsenosidů, což jsou hlavní účinné látky této rostliny (ale údaje výrobce nejsou vždycky spolehlivé, některé výrobky jsou prakticky neúčinné),
 • slabý černý čaj s cukrem,
 • vitamin C,
 • lékořice,
 • může pomoci více solit,
 • ke snížení tlaku přispívá česnek a odvar z kopřiv,
 • krevní oběh podporuje zázvor, rozmarýna, majoránka a skořice,
 • lidová medicína doporučuje rozmarýnové víno: do 1 litru bílého suchého vína dáte 85 gramů rozmarýny a necháte osm dní vyluhovat. Při potížích podáváte jednorázově malou odlivku.

Upozornění:

Pokud zjistíte hypotenzi, nechte si u lékaře zkontrolovat srdce, a podobné možné příčiny jejího vzniku.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence nízkého krevního tlaku

Nízkému tlaku způsobenému jiným onemocněním předcházet nelze.

V ostatních případech:

 • může pomoci zvyšování fyzické odolnosti – sport (běhání, plavání, aerobik…),
 • vyhýbání se situacím, v kterých dochází k těžkému snížení tlaku (dlouhé stání, rychlé vstávání apod.),
 • oběhový systém může být trénován! Změny teplot (sauna, koupele) a pohyb nepomáhají oběhovému systému jen krátkodobě, ale dokáží ho stabilizovat i na trvalo. Nejlepší je třít každé ráno masážním kartáčem nebo masážní rukavicí celé tělo (vždy směrem k srdci) a poté se osprchovat ledovou a teplou vodou – skončit ledovou. Fázím ledové vody by prvních několik týdnů měly předcházet fáze s vlažnou vodou, aby si tělo zvyklo na náhlá dráždění. Ten, kdo se nechce sprchovat, si může místo toho ponořit ruce a poté nohy od kolen dolů do chladné vody. Ten, kdo nemůže vydržet chladnou vodu v žádném případě, si může dát ranní koupel ve vlažné vodě s rozmarýnem, který částečně dráždí oběhový systém a působí po celý den,
 • jako přídavek do koupele můžete vedle rozmarýnu použít i květy levandule nebo kafrový olej (k dostání v lékárně). Nekoupejte se déle než 10 až 15 minut,
 • z dlouhodobého hlediska pomáhají také vytrvalostní sporty, jako je běhání, plavání, jízda na kole nebo tancování,
 • léčebné pobyty u moře nebo v horách stabilizují nejen krevní oběh, ale celý organismus. Ideální délka pobytu je čtyři až šest týdnů, účinky takové kúry působí zhruba rok. Správné určení délky terapie vyžaduje radu zkušeného lékaře, který se zabývá ozdravnými pobyty. Cesty do tropických zemí velice zatěžují oběhový systém, z toho důvodu je lepší jet někam do středně vysokých hor nebo k moři. Snažte se omezit dlouhé ležení na slunci a netravte mnoho času v přetopených místnostech.

Zdroj:

www.ordinace.cz, článek Abeceda krevního tlaku – Tomáš Větrovský;
Hypotenze, MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.; http://www.anamneza.cz/

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
ALVISAN NEO
← zpět na výpis léků
Název ALVISAN NEO
Doplňek názvu
SUKL kód 4364
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Anopyrin 400 mg
10X400MG
← zpět na výpis léků
Název Anopyrin 400 mg
Doplňek názvu 10X400MG
SUKL kód 87680
Velikost balení 10X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ascorutin
50
← zpět na výpis léků
Název Ascorutin
Doplňek názvu 50
SUKL kód 96303
Velikost balení 50
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon tablety 100 mg
40X100MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon tablety 100 mg
Doplňek názvu 40X100MG
SUKL kód 76188
Velikost balení 40X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
GINGIO 80
← zpět na výpis léků
Název GINGIO 80
Doplňek názvu
SUKL kód 13190
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru