REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Břicho, pánev a problémy trávení

Metabolická onemocnění – přehled

Mezi metabolická onemocnění patří:

  • ateroskleróza,
  • cukrovka,
  • metabolický syndrom,
  • vysoký cholesterol.

Tyto nemoci jsou popsány v sekci „Civilizační choroby“ tohoto projektu.

Metabolická onemocnění (též metabolicky podmíněná onemocnění) jsou taková, která vznikají v důsledku poruch látkové přeměny, tvorby nebo ukládání určitých látek v organismu, které jsou u zdravých osob v rovnováze (jejich tvorba, ukládání, vylučování).

Tyto látky jsou nutné pro normální funkci organismu a při jejich nedostatku/nadbytku dochází k poškození některých orgánů, případně celého organismu.

Nejznámějším a také nejčastějším onemocněním, spadajícím do této skupiny chorob, je cukrovka (diabetes mellitus).

K onemocněním náležejícím k této skupině dále patří hyperlipoproteinemie, což je nadbytek lipidů a lipoproteinů v krvi, a dyslipoproteinemie, při které je nevhodný poměr jednotlivých lipidů a lipoproteinů v krvi, který má za následek urychlený rozvoj aterosklerózy. Metabolický syndrom je onemocnění metabolismu, kde se jako primární problém předpokládá „neodpovídavost“ tkání na inzulin. Tento syndrom v sobě zahrnuje kombinaci tří hlavních příznaků – obezity, hypertenze a cukrovky.

Velice vážným a častým metabolickým onemocněním je ateroskleróza (kornatění tepen). Toto onemocnění je výrazným predisponujícím faktorem pro vznik závažných kardiovaskulárních chorob.

Dále se do skupiny těchto onemocnění řadí dna, onemocnění vznikající na základě nadbytku kyseliny močové v organismu, které postihuje klouby.

Některá kostní onemocnění mají původ v metabolických poruchách. Patří mezi ně osteoporóza a osteomalacie.

Dále se do této skupiny řadí fenylketonurie, hemochromatóza, Willsonova choroba, porfyrie a vzácná střádavá onemocnění.

Metabolická onemocnění jsou velice častá a jejich výskyt je spojen s výskytem závažných orgánových poruch, které jsou častou příčinou předčasného úmrtí.

První čtyři výše uvedená metabolická onemocnění jsou mocnými nepříznivými faktory rozvoje kardiovaskulárních chorob.

Příčiny vzniku metabolických onemocnění nejsou u všech známé. U některých se jedná o dědičná onemocnění, u ostatních se předpokládá složka dědičná i vlivy prostředí.

 

Zdroj: web vitalion.cz/

 

Více informací - související zdravotní problémyOdběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru