REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Cestování a cestovní medicína

KRVÁCENÍ A ZÁSTAVA KREVNÍHO OBĚHU – první pomoc

Krvácení znamená ztrátu krve, která ovšem plní v organismu řadu životně důležitých funkcí. Nejdůležitější její funkcí je zásobovat tělesné tkáně kyslíkem. Krev je sama schopna zastavit menší krvácení tvorbou krevní sraženiny (díky některým buňkám a bílkovinám obsaženým v krevním séru).

Při prudké krevní ztrátě je však tento mechanismus nedostatečný a je třeba dalších vnějších opatření, abychom zabránili ztrátě většího množství krve, a tím ohrožení života. Závažnost krevní ztráty je závislá na více faktorech, ale už ztráta 20 % může vést k závažným projevům, které krevní ztrátu provázejí, např. k rozvoji šokového stavu.

Rozsah a prudkost krvácení závisí především na tom, jaké cévy jsou poraněny…

Rozlišujeme:

 • krvácení tepenné, při kterém z rány vystřikuje jasně červená krev pod tlakem, protože v tepenném systému protéká krev okysličená pod větším tlakem než neokysličená krev v systému žilním,
 • krvácení žilní, jež je mírnější, a tmavě červená, neokysličená krev při něm vytéká z rány pod menším tlakem než z tepen,
 • krvácení smíšené, které je nejčastější, neboť tepny a žíly většinou probíhají v těsné blízkosti, a poranění se tudíž často týká obou.

První pomoc závisí na prudkosti krvácení podle síly a typu poraněných cév.

Krvácení z nosu

Většinou je jen nevinnou příhodou, která nevyžaduje odborný zásah. Vzniká samovolně (častěji u žen), při různých typech onemocnění nebo při úrazu. I když se většinou zastaví samo, lze je při dodržení následujících doporučení zkrátit. Jsou však také krvácení silná a obtížně stavitelná, která si vyžádají odborné ošetření. Příznaky vyplývají z názvu.

Krvácení z plic

Vzniká při plicních nádorech, při tuberkulóze, nebo po úrazu hrudníku.

Vnitřní krvácení po úrazu

Na vnitřní krvácení musíme myslet především při jakémkoliv úrazu, i když se nám zdá, že násilí, které zraněný podstoupil, nebylo zase až tak veliké. V tomto případě mluvíme o úrazovém vnitřním krvácení.

Neúrazové vnitřní krvácení

Zdroje neúrazového vnitřního krvácení bývají různé. Ke krvácení dochází bez jakékoliv vnější příčiny a zdroj krvácení může být v jícnu (varixy), v žaludku nebo dvanáctníku (vřed), ve střevech, v plicích, v močových cestách a v mozku. U žen může dojít ke krvácení při náhlých příhodách gynekologického charakteru.

Vnitřní krvácení je velmi závažná skutečnost a postižený může být přímo ohrožen na životě. Včasný transport k odborné pomoci bývá tudíž skutečně otázkou života a smrti. (Krvácí-li nám však srdce při placení v některých obchodech, problém bude jinde – rychlou lékařskou pomoc v takovém případě nevyhledávejme.)

Oživování při zástavě dechu / oběhu krevního

Důsledkem zástavy dechu je nedostatek kyslíku v životně důležitých tkáních (obecně ve všech tkáních).

Zástavou oběhu krevního rozumíme buď úplné zastavení srdeční činnosti, nebo funkčně zcela nedostatečnou srdeční činnost, která vzniká při míhání (fibrilaci) srdečních komor – srdeční stahy jsou sice přítomny, ale jsou zcela nekoordinované a nefunkční a srdce nepumpuje krev do oběhového systému. Výsledkem je zástava oběhu.

Dojde-li k zástavě oběhu, nastává asi do 1 minuty také zástava dýchání. V některých případech bývá zástava dýchání nebo nedostatečné dýchání příčinou zástavy srdce z nedostatku kyslíku.

Příznaky některých typů krvácení

Krvácení z trávicího ústrojí:

 • zvracení krve nebo natrávené krve (vzhled kávové sedliny),
 • krev ve stolici (stolice má vzhled dehtu, nebo je s příměsí čerstvé krve) – je nutné vyloučit borůvky nebo červenou řepu v jídelníčku jako příčinu,
 • krvácení může mít prudký průběh a ohrožovat nemocného přímo na životě,
 • časté je u nemocných s vředovou chorobou, s nádory trávicího ústrojí nebo s krvácivými chorobami,
 • nemocný vykašlává jasně červenou, mnohdy zpěněnou krev.

Krvácení z plic:

 • při prudkém krvácení dochází k náhlému nevysvětlitelnému zhoršení stavu,
 • bledost,
 • studený pot,
 • zrychlený puls a pokles tlaku (pokud si někdo sám tlak kontroluje),
 • prudká bolest v místě krvácení (hruď, břicho, hlava),
 • příznaky se mohou prohlubovat,
 • poruchy vědomí až bezvědomí,
 • až šokové stavy,
 • při plíživém krvácení mohou příznaky úplně chybět, nebo postižený dlouhodobě nevysvětlitelně chřadne,
 • bezvědomí (přítomno vždy při zástavě oběhu),
 • bezdeší nebo lapavé dechy,
 • mrtvolný vzhled (nápadná až vosková bledost, bezkrevné rty, může být i promodrání),
 • nehmatný tep na velkých tepnách.

Samoléčba / první pomoc

První pomoc při krvácení z nosu

 • Posaďte postiženého s lehce předkloněnou hlavou,
 • vyzvěte ho, aby dýchal ústy a stiskl si krvácející nosní dírku kapesníkem namočeným ve studené vodě. Studený obklad položte postiženému na zátylek,
 • nezastaví-li se krvácení do 10 minut, je nutno postiženého odeslat k odbornému ošetření na ORL oddělení; stejně tak osoby, které trpí poruchou krevní srážlivosti,
 • po zastavení krvácení ponecháme postiženého v klidu.

Krvácení a jeho zastavení

Ke krvácení dochází při roztržení či přeříznutí kterékoliv cévy rozvádějící krev tělem – tepny, žíly či kapiláry. Může být vnější, viditelné, anebo vnitřní, které není vidět.

Tepenná krev je jasně červená a vystřikuje z rány, zatímco žilní krev je tmavě červená a volně vytéká. Prudká ztráta l,5–2 litrů krve může znamenat smrt poraněného, proto je třeba prudké zevní krvácení (poraněná céva, otevřená zlomenina) okamžitě zastavit jakýmkoliv způsobem.

Kapilární krev je středně tmavá a z rány prosakuje. Silné krvácení je vždy naléhavou situací, protože při větších ztrátách krve se stává, že je jí příliš málo, aby mohly být buňky těla dostatečně zásobeny kyslíkem. Důsledkem pak může být šok, nebo i smrt. 

VYŠETŘENÍ KREVNÍHO OBĚHU

Krev se skládá z tekutiny nazývané plazma a z krevních buněk. Srdce ji vytlačuje tepnami do všech částí těla, zpět se vrací žilami. Rozvádí kyslík z plic, výživné látky vstřebané z potravy, a odvádí odpadové látky.

Při srdečním stahu se šíří všemi tepnami tlaková vlna. Je známa jako tep, který můžeme nahmatat všude tam, kde leží tepna blízko povrchu těla: např. na krku nahmatáte tep na krkavici, anebo na zápěstí ruky jej nahmatáte na radiální tepně. Srdce se stahuje 60–80krát za minutu. Normální tep je pravidelný a silný. Když je tep nehmatný, je činnost srdce zastavena; když je rychlý a slabý, může být postižený v šoku.

Postup zjištění tepu na krkavici

 1. Najděte štítnou chrupavku a sjeďte bříšky tří prstů do prohlubně mezi ní a kývačem.
 2. Sledujte tep asi 5–10 sekund. Tuto metodu používejte ke zjištění, zda srdce zraněného pracuje.

Postup zjištění tepu na radiální tepně

 1. Umístěte bříška tří prstů do prohlubně nad rýhou na přední straně zápěstí v ose s dlaňovým bříškem palce.
 2. Počítejte počet tepů za minutu. Tuto metodu používejte ke zjištění tepové frekvence u zraněných při vědomí.

První pomoc

 1. Uložte postiženého a uklidněte ho – tím se nám může podařit snížit krevní tlak, a tak trochu zmenšit krvácení. Zraněné místo zvedněte do výše a stlačte ránu palcem a (nebo) prsty – tlak musí být udržován až 15 minut (toto se nazývá stavění krvácení přímým tlakem).
 2. Pokud je rána rozsáhlejší, šetrně, ale pevně stlačte místo nad i pod ranou, a dále se zachovejte jako v bodě 1.
 3. Zvedněte a přidržujte část těla postiženého tak, aby byla nad úrovní jeho srdce (hrudníku); tím se zpomalí průtok krve zraněnou částí těla (to se nazývá stavění krvácení elevací). Zraněného nechte ležet; to zpomalí průtok krve ještě více.
 4. Překryjte ránu sterilním obvazem; obvaz musí být dostatečně velký, aby přesahoval okraje rány. Když nemáte k dispozici žádný obvaz, použijte kousek čisté silnější látky bez chloupků.
 5. přímá manuální komprese, trvající nejméně 5 minut, k zastavení krvácení (zvláště menšího krvácení). Je-li přítomno více zachránců, může komprese trvat i déle:
  1. ránu překryjeme sterilním krytím a stlačíme rukou přímo ránu. Držíme ji silně stisknutou co nejdéle,
  2. současně vysoko zvedneme postiženou končetinu – což je rovněž jeden z prostředků ke zmírnění krvácení,
  3. přiložte tlakový obvaz; pokud obvaz prosakuje, položíme na ránu tlakový polštářek (nerozvinutý obvazový balíček) a pod tlakem jej ovineme dalším obvazem. Pokud krev prosakuje i přes tento obvaz, přiložíme další tlakový polštářek a ránu opět stáhneme dalším obinadlem,
  4. stlačte tlakové body – to je další prostředek k omezení krvácení, pokud předchozí pokusy selhaly. Tlakový bod je místo, kde se dá tepna zásobující určitou oblast stlačit proti relativně pevnější tkáni (kosti).
 1. Existují i další body, které se dají stlačit speciálními hmaty. Tyto hmaty jsou technicky náročné, proto je vždy nejjednodušším řešením dokonalé stlačení přímo v místě krvácení, se kterým – samozřejmě v kombinaci s co nejrychlejším transportem k odborné pomoci – vystačíme téměř vždy,
 2. zaškrcení je posledním z pokusů o stavění krvácení, pokud ostatní pokusy selhaly. Rozhodneme-li se pro tento postup, musí být proveden technicky přiměřeně. Při nedostatečném podvazu zaškrtíme pouze žíly, čímž díky městnání v žilním systému v oblasti za zaškrcením krvácení zhoršíme. Naopak brutální zaškrcení končetiny nedostatečně širokým škrtidlem může poškodit měkké části a nervy, a tak může být příčinou trvalého poškození,
 3. pokud krev prosakuje přes přiložený obvaz, neodstraňujte původní obvaz, ale přiložte nový a zajistěte jej,
 4. pozorujte, zda zraněný nejeví známky šoku, a dle nálezu postupujte dále,
 5. transport k odborné pomoci je často limitujícím momentem postiženého. Zajišťujeme jej souběžně s ostatními opatřeními.

Tlakový (kompresivní) obvaz při prudkém zevním krvácení:

 • zejména na paže/nohy,
 • na krvácející ránu,
 • sterilní krytí rány,
 • tlaková vrstva.

Použití (improvizovaného) zaškrcovadla při amputaci:

 • Při stavění krvácení položte zraněného do vodorovné polohy a krvácející končetinu zvedněte.
 • Při prudkém krvácení z paže nebo stehna (především při rozdrcení nebo oddělení končetiny – amputaci) použijte přednostně zaškrcovadlo (i improvizované – pruh látky, opasek apod., ne však motouz nebo drát!). Toto zaškrcovadlo přiložte při prudkém proudu nebo stříkání krve a umístěte je „nad“ místem krvácení, tj. blíže k srdci.

Zvednutí horní končetiny a zmáčknutí pažní tepny:

 • Každý tlakový obvaz je nutno dále kontrolovat, při dalším prosakování navázat a utáhnout.

Zmáčknutí nadklíčkové tepny při krvácení:

 • Prudké krvácení z poraněné nadklíčkové tepny zastavíte jen trvalým tlakem na tuto tepnu.

Zmáčknutí při prudkém krvácení z tepny v třísle:

 • Při prudkém krvácení v třísle stavíte proud krve trvalým tlakem; střídáte ruce.

U velkých tepen (stehenní, pažní, krkavice) lze vykrvácet za 60–90 sekund.

První pomoc při krvácení z nosu

 1. Postiženého posaďte a řekněte mu, aby se předklonil, smáčkl si měkké části nosu a dýchal ústy.
 2. Nos je nutné držet asi 10–20 minut; buďte připraveni postiženému pomoci.
 3. Dejte postiženému nějakou nádobu a řekněte mu, aby vyplivoval vše z úst; polykání může narušit krevní sraženinu, spolknutá krev může způsobit pocit na zvracení.
 4. Když se krvácení zastaví, poraďte postiženému, aby delší dobu nesmrkal, protože se tím může krvácení obnovit.
 5. Když se krvácení nezastaví do 20 minut, přivolejte lékařskou pomoc.

Silnější krvácení z nosu:

Většinou je neúrazové, stavíte je studenými obklady na nos a při předklonu si postižený zmáčkne nos prsty.

První pomoc u krvácení z trávicího ústrojí:

 • Uložte nemocného na bok s podloženou horní částí těla,
 • nemocného sledujte, při bezvědomí zajistěte pomoc při dýchání: volejte 155 či 112 a zahajte oživování,
 • zajistěte okamžitý transport k odborné pomoci.

První pomoc krvácení z plic:

 • Nemocného uložte do stabilizované polohy, aby krev mohla odtékat z dýchacích cest,
 • studené obklady na hrudník,
 • při bezvědomí zajistit pomoc při dýchání – volat 155 či 112 a zahájit oživování,
 • okamžitý transport k odbornému ošetření.

První pomoc při vnitřním krvácení:

 • U bezvědomých zajistíme pomoc při dýchání – volat 155 či 112 a zahájit oživování,
 • postiženého, který je při vědomí, uložíme do stabilizované polohy a zklidníme,
 • ošetříme případná další závažná poranění,
 • rychlý transport do nemocnice bývá u prudkého krvácení život zachraňující.

Stabilizovaná poloha

Uložení postiženého do tzv. stabilizované polohy zajistí nerušené provádění první pomoci.

Postup:

Zachránce klečí u boku postiženého…

 • Dolní končetinu postiženého (tu nohu, která je mu blíže) pokrčíme v koleni, horní končetinu na stejné straně zasune pod hýždě postiženého.
 • Přeložíme horní končetinu, která je od nás dále, přes břicho postiženého a s její pomocí převalíme postiženého na bok. Pomáháme si přitom druhou rukou, kterou tlačíme na pokrčené koleno směrem k sobě.
 • Tlakem na bradu a čelo vyvoláme záklon hlavy, obličej se tak ocitne na hřbetu ruky, která je dlaní k zemi. Hlava je tak podložena vlastní rukou a stabilizovaná.

První pomoc při zástavě oběhu – oživování

 • Puls zjišťujeme na krční tepně tak, že položíme ukazováček a prostředník jedné ruky na štítnou chrupavku postiženého (tzv. ohryzek). Poté prsty sjedeme na stranu do prohlubně mezi štítnou chrupavku a svaly krku. Zde bychom měli cítit pulsaci krční tepny.
 • Dalším místem, kde hmatáme puls postiženého, je tříslo, kde bychom měli nahmátnout puls stehenní tepny. Při pohmatu zkusíme více míst (máme v podstatě čtyři – obě tepny můžeme hmatat nalevo nebo napravo), zvláště u starších lidí postižených sklerózou tepen nemusí být puls dobře hmatný. Je však nepravděpodobné, že bychom nenahmatali tep alespoň na jednom místě z těchto čtyř možností.
 • Nenahmatáme-li puls, je nutno přistoupit neprodleně k tzv. nepřímé srdeční masáži, kterou se pokusíme obnovit spontánní akci srdeční – má za úkol zprvu nahradit a posléze vyvolat chybějící spontánní akci srdeční.
  • Využíváme mechanického stlačování srdce mezi hrudní kostí a páteří: stlačíme-li dostatečně hrudní kost proti pevně podložené páteři, přenese se tlak na srdce a krev se vypudí do oběhu…
  • povolením se hrudník vlastní pružností vrátí do původní polohy, a povolí se i srdce, které se opět naplní krví. I dokonale prováděnou srdeční masáží se zajistí čtvrtina až třetina minutového srdečního objemu, tj. objem krve, který srdce vypudí při své normální činnosti za 1 minutu.
  • Srdce je uloženo pod dolní třetinou hrudní kosti. Abychom prováděli nepřímou srdeční masáž na správném místě, vyhmatáme hrot mečíku hrudní kosti (je to hrot, kterým hrudní kost končí v nadbřišku), položíme prostředník a ukazovák na mečovitý výběžek hrudní kosti a hranu dlaně položíme vedle těchto prstů na dolní třetinu hrudní stěny doprostřed hrudníku…
  • hranou dlaně rozumíme přechod mezi dlaní a zápěstím ruky. Nesprávná poloha ruky může snížit účinnost srdeční masáže, a naopak může zvýšit riziko zlomení žeber při této masáži. Poloze ruky je proto třeba věnovat náležitou pozornost! (Nikoli ovšem na úkor času.)

Nepřímá masáž srdce:

 • Postižený musí ležet na zádech na pevné podložce.
 • Nahmatáme mečovitý výběžek hrudní kosti. Dva prsty nad ním je místo, kam přikládáme hranu své dlaně, na ni přiložíme druhou dlaň. Prsty se nedotýkají hrudníku. Tlakem na hrudník působí jen zápěstní hrana dlaně. Horní končetiny máme napnuté v loktech, ramena jsou nad hrudníkem postiženého,
 • hrudní kost stlačujeme pravidelně, plynule a nepřerušovaně, s frekvencí 100/minutu, zmáčknutí (stlačení) musí být dostatečné, přibližně 4–5 cm,
 • zároveň je nutné provádět umělé dýchání z úst do úst, poměr mezi počtem vdechů a počtem stlačení je nyní 2 vdechy / 15 stlačení,
 • podle nejnovějších doporučení pro resuscitaci se nyní uznává jako účinná i samotná nepřímá masáž srdce bez současného umělého dýchání,
 • pravidelně po 2–3 minutách kontrolujeme, zda nedošlo k obnově srdeční činnosti, obnovení oběhu poznáme dle hmatného tepu na krkavici a zlepšení barvy nemocného.

Samozřejmostí je souběžná aktivace zdravotnické záchranné služby.

Tyto dovednosti nezkoušejte na sobě vzájemně – použijte tzv. resuscitační fantomy, které by měly být k dispozici na Červeném kříži nebo ve zdravotnických zařízeních. Pokud byste chtěli uspořádat kursy první pomoci, jistě vám jejich pracovníci rádi vyjdou vstříc.

 

Zdroj: MUDr. Jaromír Hrabovský, CSc.,
mojeordinace.cz, MUDr. Stanislav Machart.
Recenze: prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.,
http://www.ezsp6.estranky.cz/

 

Více informací - související zdravotní problémy

Více informací - související obecné informace


Související zdravotní problémy

Související obecné informace

Související publicistika

Barefoot, nebo levné tenisky. Jaký je v tom rozdíl?

8/10

Boty s nízkou podrážkou neboli bosoboty, případně barefoot, si získávají stále větší oblibu. Jak je to možné, cožpak jejich majitele nebolí po delší…

více

Červené oči z bazénu? Na chlór to nesvádějte, může za to…

26/7

Proč bychom v bazénu měli nosit brýle? Do bazénu jedině s plaveckými brýlemi.

více

Cestování s kardiostimulátorem

13/11

Na zahraniční prázdninovou cestu si lidé s kardiostimulátorem nebo defibrilátorem musejí s pasem vzít i legitimaci s technickými údaji o přístroji,…

více

Cestovní lékarnička aneb bez čeho nevyjíždějte na dovolenou

14/7

Lékárnička by měla být naší povinnou cestovní výbavou. Její obsah musíme přizpůsobit místu, které hodláme navštívit, i osobám, se kterými cestujeme.

více

Cestovní nemoci

6/8

Zná to asi většina z nás. Celý rok se těšíme na naši vysněnou dovolenou, často máme koupený první zájezd již koncem listopadu a od začátku nového…

více

Chraňte děti před sluncem. Spálení v mladém věku zvyšuje…

1/7

Ačkoli jsou sluneční paprsky v omezeném množství zdraví prospěšné, pokud si jich člověk dopřává až moc, mohou naopak škodit. A u dětí to platí…

více

Chraňte své oči před nástrahami zimy!

16/2

Specifické počasí a řádné ochlazení v zimních měsících s sebou přináší mnoho útrap a pastí pro naše oči. Co jim v zimě nejvíce škodí a jak je nejlépe…

více

Co byste měli vědět, než znovu použijete PET láhev?

23/8

Jistě jste nejednou naplnili PET láhev a před tím jste ji neumyli. Vždyť byla přeci jen od vody, tak co by s ní mohlo být? Než to znovu uděláte,…

více

Co všechno kryje cestovní pojištění?

26/7

Co všechno zahrnuje cestovní pojištění v základní podobě? Každým rokem během zahraniční rekreace onemocní, utrpí úraz či zemřou řádově stovky Čechů,…

více

Cyklistické sedlo si vybírejte podle kostí

11/8

Cyklisté si od nynějška již nebudou vybírat sedlo jen podle jeho hmotnosti, tvaru a síly polstrování.

více

Cyklistika jako balzám na klouby

7/3

Pamatujete si ještě na své začátky na kole? I díky úspěchům našich profesionálních sportovců se cyklistika těší stále většímu rozmachu a stává se…

více

Do Chorvatska s dětmi: Užitečné tipy na cestu i dovolenou

29/7

Chcete jet na dovolenou do Chorvatska? Kam tam ale vyrazit, pokud jdete i s dětmi, jakou trasu zvolit a na co nezapomenout, abyste si to všichni…

více

Horko snáší mozek velmi špatně

26/8

Díky dokonalé souhře termoregulačních mechanismů udržuje člověk více méně stálou teplotu v těle uložených orgánů. Centrem regulace je zadní část…

více

I moře může být velmi zrádné. Lidi ohrožují zpětné proudy,…

30/7

Mnohdy si neuvědomují, že v moři na ně číhá celá řada nástrah v podobě zpětných proudů, vysokých vln či vodních živočichů, na které by měli být…

více

Infekční nemoci cestovatelů v ČR

6/8

Podle průběžných dat Informačního systému infekčních nemocí se v ČR za první půlrok 2018 vyskytlo 17 případů horečky dengue, 13 nákaz malárie, 132…

více

Iontové nápoje - proč je užívat

31/5

Za horkých letních dnů mnohokrát slyšíme kolik lidí podlehlo následkům veder a hlavně stále stejné fráze o dodržování pitného režimu. Věřte, nejsou…

více

Jak chránit pokožku před mrazem?

9/1

Jak se zdá z venkovních teplot, letošní zima dorazila teprve před několika dny a chvíli s námi vydrží. Venku je sice místy slunečné, ale ukrutně…

více

Jak jezdit na sněhu a ledu? Máme pro vás několik pravidel!

13/1

Jízda na sněhu a ledu má podobně jako na mokru nebo ve tmě či mlze svá specifika. Řidič by kvůli tomu měl rozhodně upravit svůj jízdní styl. Poradíme…

více

Jak naučit dítě lyžovat

24/3

Kdy začít učit dítě lyžovat? Zkusit to sám jako rodič nebo ho dát do lyžařské školky? Čím ho na lyže vybavit a hlavně jak ho motivovat?

více

Jak pomocí emocí předcházet chřipce a nachlazení? Aneb jak…

16/2

Bylo zjištěno, že za jednu až pět hodin po pěti minutovém prožitku emoce hněvu, dochází k výraznému poklesu Immunoglobinu A v těle člověka. Množství…

více

Jak přežít dlouhou cestu v letadle

16/6

Létání znamená pro mnoho z nás jedinečný a vzrušující zážitek. Cestování v oblacích nás láká a fascinuje zároveň. Na druhou stranu, ve spoustě lidí,…

více

Jak se zbavit parazitů

11/4

Velmi užitečné je užívat přírodní přípravky obsahující výtažky z léčivých rostlin, které různým způsobem působí proti parazitům v našem organismu.…

více

Jak se zbavit parazitů?!?

11/7

Paraziti v lidském těle - naše zdraví je ohrožováno několika druhy různých parazitů - patří k nim například prvok Toxoplasma gondii (původce…

více

Jak vydržet extrémní vedra

29/7

Přestože se v posledních letech před sluníčkem varuje téměř neustále, stále spousta lidí nebezpečí delšího pobytu na přímém slunci podceňuje. Pojďme…

více

Jaké typy krémů používat v zimě, abychom svoji pokožku…

21/1

Pleť je velmi citlivá a náchylná, zvláště pak v zimním období. Jak o ni ale správně pečovat a jaké krémy používat? Pojďme se zaměřit se na jednotlivé…

více

Když začnou v zahraničí zlobit zuby?

1/10

Bolest zubů patří mezi nejneodbytnější zdravotní problémy, které vás mohou potkat. Když jste doma, čeká vás maximálně probdělá noc, ale pokud se…

více

Lactobacillus rhamnosus

28/8

Druh bakterií Lactobacillus rhamnosus patří mezi bakterie podporující dobrý stav střevní mikroflóry. Některé kmeny tohoto druhu jsou řazeny mezi…

více

Lékaři objevují, jak turistika mění naše mozky k lepšímu

1/5

Ačkoliv se zdá být jasné, že celodenní túra vedoucí lesem nebo po hřebeni hor vám může vyčistit mysl, tělo a duši, i věda nyní začíná objevovat, že…

více

Lékaři radí, jak se v létě vyhnout průjmům

6/6

Stačí málo, nepropečený steak na stánku letního festivalu, zmrzlina od egyptského prodavače, koktejl v thajském baru a průjem je na světě. V létě…

více

Lékaři varují: V létě pozor také na sluch. Poškodit ho může…

10/7

Letní měsíce jsou nejnáročnějším obdobím v roce pro naše uši. Hrozí jim spálení či infekce, dokonce i trvalé poškození sluchu.

více

Letíte na last minute k moři? Víme, kdy vám POBYT NA SLUNCI…

3/9

Slunných dnů si užíváme v létě i u nás, ale většinu dne se skrýváte v práci, pod slunečníkem na zahrádce nebo ve stínu lesa. Pokud vás ale s koncem…

více

Letní bouřky ohrožují zdraví nejen kardiaků

22/7

Možná i vy patříte mezi ty, kterým bouřky nedělají dobře. Jste unavení, je vám mdlo a máte potíže s dýcháním. Obzvláště kardiaci, astmatici a…

více

Letní lásky? Pozor na pohlavně přenosné nemoci, které…

25/8

Ze vzrušující známosti na jednu noc se může stejně tak vyklubat i závažný zdravotní problém v podobě pohlavní nemoci s potenciální hrozbou…

více

Na co si dát pozor při cestách Evropou? Zvláštní zákony…

17/7

Letní dovolené jsou za dveřmi a s nimi i cesty do zemí, kde se běžně nepohybujeme. A řadě z nich platí pravidla, která u nás neznáme.

více

Na túře s nohama v bavlnce

13/4

Nohy bývají poměrně vytíženým dopravním prostředkem. Hlavně pro ty, kteří před sluněním na pláži dávají přednost pěším túrám. Aby nás nožky nezradily…

více

Nástrahy hotelových pokojů: Na co si dát o dovolené pozor

9/7

Zkušení cestovatelé radí: Luxus v hotelu bývá často jen na oko. Podívejte se pod pokličku!

více

Nedejte šanci klíšťatům

15/5

A je to konečně tady. Sice občas, ale bude toho víc. Jaro. Slunce. Teplo, pikniky, grilovačky, procházky přírodou...a klíšťata.

více

Nejtajemnější studánky v Česku: Toto jsou místa se živou…

1/9

Léčivé prameny každoročně lákají tisíce turistů, kteří věří v jejich tajemnou moc.

více

Nemoci z klimatizace komplikují letní dovolené

7/8

Vytouženou pohodu letní dovolené strávené v teplých krajích českým turistům paradoxně velmi často komplikuje zima.

více

Nesmeky, k čemu nesmeky slouží a jak vybírat

24/1

Jistě to dobře znáte a v letošní zimě si na to i často vzpomenete. Chcete někam vyrazit a ejhle. Na chodnících a cestách je "sklo", aby se člověk bál…

více

Nordic walking? Sport vhodný opravdu pro každého!

30/10

V parcích lze stále častěji potkat svižně kráčející lidi se sportovními holemi. I když tzv. nordic walking spatřil světlo světa teprve před pár lety,…

více

O zásadách stravování na cestách. Na co bychom při…

16/5

Správné zásady stravování na cestách se označují jako tzv. „opatření cestovní medicíny“. Během poznávání života, lidí a přírody v různých zemích…

více

Ochrana zdraví při lyžování: tvrdý, nebo měkký páteřák?

19/1

Na ochrannou helmu si již zvykla většina lyžařů a snowboardistů. Kolik z nich si chrání i páteř pomocí tzv. páteřáků, se můžeme jen dohadovat.

více

Ortopedické vložky: k čemu jsou dobré a na co si dát pozor

29/3

Dobré boty jsou základem běžeckého vybavení, ale vyřešení zdravotních obtíží s nohama je často nad jejich síly. Kvalitní běžecká bota sice dokáže…

více

Otoky nohou

10/10

V případě otoků nohou jde o poměrně běžnou civilizační chorobu, při které žíly dolních končetin nedokážou dostatečně rychle odvádět krev z nohou zpět…

více

Paraziti v nás – téma, o kterém se příliš nemluví

10/7

Paraziti jsou živé organismy, které se přiživují na tělech živočichů. Nevyhýbají se ani lidskému. Někteří se vyskytují ve střevech, jiní v trávicím…

více

Pět největších letních rizik pro vaše dítě

1/7

Léto má většina z nás spojené s představou pohody, slunce a dovolených. Léto je ale také období, kdy rapidně přibývá úrazů. Jak u dospělých, tak u…

více

Počet nehod, které jsou způsobeny nedodržením bezpečné…

9/8

Nedodržení bezpečné vzdálenosti je z pohledu dopravních psychologů jedním z nejčastějších projevů agresivního chování na silnici, které často končí…

více

Položte tyto sklenice odpuzující hmyz venku či do pokoje a…

8/4

Léto je pro většinu lidí nejoblíbenějším ročním obdobím. S ním však do našich domovů a zahrad zároveň přichází i nepříjemný hmyz, jako jsou komáři,…

více

Pomoc z přírody při popáleninách

27/1

Zimní období, vánoce i novoroční svátky představují zvýšené riziko tvorby menších popálenin (v lepším případě, jistě), topení v krbu, svíčky, lití…

více

Pozor na mráz

20/1

Před mrazy, které v těchto dnech venku panují, je třeba se dobře chránit. Mrazy přinášejí nebezpečí omrzlin, které nesouvisí jen s horskými oblastmi.

více

Pozor na nejčastější zimní zranění! Jak se jim vyhnout?

11/1

S nadcházející zimou je spojena řada typických úrazů. Stoupá počet zlomenin, naraženin a zranění kolenních kloubů. Nejhorší z nich vyžadují až…

více

Pozor na úpal a úžeh

13/7

Užíváte si dovolenou u vody, rádi se opalujete? Nebo musíte být přes léto v práci a dopravujete se do ní autobusem, tramvají či autem? Obě situace a…

více

Pravda o tom, jak odpočinek na pláži působí na mozek

4/7

Oceán. Moře. Jezero. Zurčící potůček....

více

Při průjmu v létě doplňte tekutiny a minerály

20/7

Samotný průjem není považován za onemocnění, ale spíše za příznak různých nemocí. Tuto poruchu vyprazdňování lze označit jako nejčastější poruchu…

více

Proti zácpě pomáhá rituál: sklenice vody a pokus, i když se…

27/9

Zácpou podle odhadů trpí asi třicet procent dospělé populace. Toto číslo ale může být daleko vyšší. Zácpa není ničím neobvyklým a zvláštním, pro…

více

Refundace po úrazu v cizině

13/8

Otázka: Při cyklistice v česko-rakouském pohraničí jsem spadl z kola a zlomil si ruku. Vyhledal jsem ošetření na klinice v nedalekém rakouském městě.…

více

S dětmi na horách. Tipy na společenské hry, které je po…

19/2

Blíží se jarní prázdniny, kdy je ideální čas vyrazit na pár dní na hory. Chystáte se také s dětmi vyrazit na lyže? Poradíme vám, jak si užít společně…

více

Salmonelóza

24/8

Salmonelóza je průjmové onemocnění bakteriálního původu. Způsobuje ho bakterie Salmonela, která se do těla dostává ústy (z potravy, nádobí, špinavých…

více

Sezóna klíšťat je tady! Chraňte se Lymoxilem B (komerční…

13/7

Klíšťata obecná (latinsky Ixodes ricinus) se na jaře probouzejí již při teplotách nad 5°C, přičemž nejaktivnější bývají v období od dubna do…

více

Těhule, pozor na pády a úrazy. Jak udržet bříško v bezpečí?

17/10

Miminko si vesele plave ve svém luxusním apartmá maminčina bříška, chráněné polštářem z plodové vody a děložní stěnou. I tak ale máte pocit, že…

více

Toto vše léčí syrová, vařená a pečená cibule

27/1

Ať už je konzumovaná syrová, v salátech nebo vařená a zakomponovaná v jídle, cibule byla odjakživa součástí naší stravy. Věděli jste však, s čím…

více

Úraz či nemoc na dovolené?

2/6

V posledních letech přibývá úrazů českých turistů na zahraničních dovolených. Na vině může být větší poptávka po adrenalinových sportech, či stále…

více

Užijte si dovolenou bez zbytečných hádek

13/9

Někdy si ale člověk nemůže pomoci a k hádce zkrátka dojde, jsme jenom lidi, že ano? Proč si ale kazit společné chvíle na dovolené? Poradíme vám, jak…

více

Vaří se vám krev? Vysoký tlak ve vedru zabíjí

3/8

V tropických teplotách může srdce zradit každého. Stačí vysoký cholesterol nebo dosud neodhalený problém.

více

Virus chřipky vydrží v místnosti až dva dny. Jak se vyhnout…

10/12

Když pacient s chřipkou kýchne, virus z jeho úst vylétne až 1,5 metru. Nejhorším místem, kde se můžete během chřipkové epidemie nakazit, jsou…

více

Víš, v čem se koupeš?

5/8

V posledních letech dochází k neúměrnému přemnožení sinic (cyanobakterií), které jsou nebezpečné nejen pro vodní rostliny a živočichy, ale také pro…

více

Zdraví a prevence na cestách, na co si dávat pozor

21/7

V případě, že cestujete do jakékoliv destinace, doporučujeme vám konzultovat zdravotní rizika a možné hrozby u odborníků na zdravotní péči pro…

více

Že polední slunce nejlépe opaluje a ve stínu se nespálíte…

15/7

S blížícím se obdobím letních dovolených se znovu objevuje téma zdravého opalování. To je opředeno celou řadou tipů, kterými se lidé často mylně řídí…

více

Znáte riziko zapnutí klimatizace hned po nastartování auta?

6/9

Vždy, když si sednete do auta, nastartujete motor a hned potom spustíte klimatizaci, vystavujete své zdraví, i zdraví ostatních s vámi v autě,…

více

Zvládněte podzimní deprese

15/11

Pod pojmem podzimní deprese se u většiny procent z nás jedná spíše o špatnou náladu než o depresi samotnou. Pravý pojem deprese patří stavu…

víceDalší články - Cestování a cestovní medicína

Zdravotní problémy - Cestování a cestovní medicína

REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru