REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Náhlé změny stavu, úrazy

BEZVĚDOMÍ A KOLAPS / mdloby – první pomoc

Jde o závažný stav, který je projevem poruchy činnosti centrálního nervového systému a který ohrožuje postiženého především akutní neprůchodností dýchacích cest (zapadnutím jazyka) a následně udušením, případně vdechnutím zvratků.

Bezvědomí

je stav, ve kterém postižený nevnímá – příčinou je porucha normální funkce mozku. Může se rozvinout postupně, nebo vzniknout náhle, a může být způsobeno úrazem, otravou nebo závažnou chorobou. Nebezpečí bezvědomí spočívá v tom, že nemusí dobře fungovat nebo mohou úplně vymizet reflexy, které zajišťují volné dýchání bez dušení.

Postižený může, než dojde k úplnému bezvědomí, procházet různými fázemi zmatenosti a letargie. Stejnými fázemi může procházet, když se probírá. Nikdy nenechte pacienta postiženého bezvědomím samotného.

Bezvědomí vzniká  

 • z příčin vnitřních chorob
  • mozkové příhody (mozková mrtvice),
  • náhlá zástava oběhu, 
  • dechové selhání při plicních nemocech),
  • náhlá srdeční příhoda, infarkt myokardu,
  • mozková mrtvice,
  • epileptický záchvat,
  • diabetické kóma,
 • z nebo z příčin vnějších 
  • otřes mozku, úrazy hlavy,
  • otravy,
  • úraz elektrickým proudem,
  • nedostatek kyslíku, dušení, tonutí aj.
  • šok (například anafylaktický, při masivním krvácení apod.).

Nikdy nedávejte nikomu, kdo je nebo byl v bezvědomí, nic jíst ani pít. Každý, kdo byl i jen krátkou dobu v bezvědomí, musí být vyšetřen lékařem co nejdříve. 

 

Čím je ohrožen člověk v bezvědomí:

 • zapadnutím jazyka a udušením,
 • vdechnutím vlastních zvratků a udušením,
 • zástavou dechu a srdečního oběhu,
 • samotnou příčinou, která bezvědomí vyvolala (například masivním krvácením).

Co se děje u člověka v bezvědomí:

 • Z lehké mdloby by se měl člověk probrat nejdéle do pěti minut, pokud ne, jedná se o vážný stav.
 • Ochabuje svalstvo, proto hrozí zapadnutí jazyka.
 • Může (ale nemusí) dojít k zástavě dýchání.
 • Může (ale nemusí) dojít k zástavě srdce.
 • Pokud člověk dýchá, pak mu tluče i srdce – opačně to neplatí.

Kolapsový stav - mdloby

je krátkodobý stav bezvědomí, ke kterému dochází, když je dočasně snížen průtok krve mozkem. Dochází k němu, např. když někdo stojí dlouho nehybně v horku; pohyby nohama anebo změna polohy mohou kolapsu zabránit. Vleže s nohama nad úrovní hrudníku dojde obvykle k rychlému a úplnému zotavení.

Jak poznat člověka v bezvědomí

 • Postižený leží nepřirozeně zhroucen zpravidla na zemi, může být i nepřirozeně zhroucen vsedě,
 • má úplně povolené svalové napětí, končetiny zdvihnuté a puštěné volně padají k zemi,
 • uvolněný je i závěs jazyka, který vlastní vahou zapadá k zadní stěně hltanu a uzavírá vstupy dýchacích cest,
 • postižený nereaguje na vnější podněty – důrazné hlasité oslovení, bolestivé podněty (např. zmáčknutí ušního lalůčku, štípnutí v oblasti klíční kosti).
První pomoc při bezvědomí
 1. Šetrně zatřeste postiženým za ramena a nahlas se ho zeptejte, zda je v pořádku a jak se cítí – nechte mu 5–10 sekund na odpověď,
 2. pokud neodpovídá, pokuste se zjistit reakci postiženého na bolestivý podnět,
 3. když postižený neodpovídá ani na bolestivý podnět, zjistěte pohledem na hrudník, sluchem a přiložením tváře k nosu, zda dýchá,
 4. když nedýchá nebo chrčí, uvolněte dýchací cesty,
 5. když postižený stále ještě nedýchá – hrudník se nepohybuje a neslyšíme ani necítíme vydechovaný vzduch – vyčistěte mu dýchací cesty,
 6. kontrola oběhu krevního zjištěním jeho tepu,
 7. když nedýchá ani po uvolnění a vyčistění dýchacích cest, zahajte dýchání z úst do úst, a pokud je to nutné, i nepřímou srdeční masáž,
 8. volejte 155 nebo 112 - rozdíl mezi těmito čísly je ten, že 112 je číslo integrovaného záchranného systému, jehož složkami jsou zdravotnická pomoc, policie a hasiči. Číslo 155 je číslo přímo na zdravotnickou záchrannou službu, kde se rychleji (bez přepojování) dočkáte pomoci či rady zahájení oživování.

 
          
 
                                 

Nedýchá-li postižený, nebo dýchá-li nenormálně, pokračujeme dalším bodem. Pokud dýchá, uvedeme jej do stabilizované (zotavovací) polohy a sledujeme jej do příjezdu odborné pomoci. Pokud mezitím dýchat přestane, pokračujeme dalším bodem…

 • postižený leží na rovné a pevné podložce (nejlépe na zemi) tak, abychom k němu mohli ze všech stran,
 • provádějte hranou dlaně, kterou stlačujete dlaní a zápěstím druhé ruky jako pístem, 30 kompresí hrudníku,
 • hranu dlaně přikládáme na hrudní kost ve výši její dolní části (u mužů pod spojnici bradavek) a stlačujeme hrudník do hloubky 4–5 cm…
 • … s frekvencí 100x za minutu (rytmus jako u vánoční písně "Rolničky").

 

                    

Další důležité úkony:

 1. Podívejte se po jakémkoliv upozornění na nějakou chorobu, jako je např. průkaz diabetika či cokoliv jiného; to může přinést vysvětlení stavu postiženého. Zvláště věnujte pozornost přítomnosti vpichů od injekčních jehel na pažích, lahviček od léků, zápachu dechu po alkoholu, acetonu, toluenu apod.,
 2. když postižený dýchá normálně, uložte ho do stabilizované polohy a vyčkejte příjezdu záchranné služby,
 3. do té doby sledujte krevní oběh, dýchání a stupeň bezvědomí každých několik minut,
 4. postiženého přikryjeme, abychom zabránili jeho podchlazení, a stále sledujeme, zaměřujeme se zejména na přítomnost jeho dýchání a hmatnost tepu.
První pomoc při kolapsu - mdlobách
 1. Postiženého položte a zvedněte mu nohy nad úroveň hrudníku (podložíme je),
 2. uvolněte oděv kolem krku, hrudníku a pasu,
 3. ujistěte se, že má postižený dostatek vzduchu, a pokud je to nutné, ovívejte mu tvář, přikládejte chladný obklad na čelo,
 4. pokud máte jakékoliv pochybnosti o jeho stavu, přivolejte lékařskou pomoc.

 

Zotavovací poloha:

 • Do této polohy ukládáme člověka v bezvědomí, který dýchá a má hmatný tep.
 • Postiženého uložíme do zotavovací polohy, kontrolujeme dech a tep a vyčkáme příjezdu ZZS.
 • Postižený leží na boku.
 • Spodní nohu má nataženou, horní pokrčenou v kyčli a v koleni.
 • Dolní ruku má nataženou rovně před sebe.
 • Horní ruku má pokrčenou v lokti, na hřbetu ruky spočívá hlava obličejem dolů.

 

 

Zdroj: ezsp6.estranky.cz, Autor: MUDr. Jaromír Hrabovský, CSc.
Recenze: prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
Kresby: Zlatuše Novotná, Státní zdravotní ústav

http://www.mayoclinic.com/health/FirstAidIndex/FirstAidIndex

 

Více informací - související zdravotní problémy

Více informací - související obecné informace


Související zdravotní problémy

Související obecné informacePrvní pomoc při:

Zdravotní problémy - Náhlé změny stavu, úrazy


Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru