REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Kožní problémy

Puchýře, mozoly a kuří oka

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Puchýř

Běžným problémem na dolních končetinách bývají puchýře. Vznikají nejčastěji z nových bot, což zřejmě zná každá žena, která chtěla vyzkoušet nové lodičky na celodenním kongresu.

Příčiny vzniku puchýře:

Tlakový puchýř vzniká, jak už název napovídá, intenzivním tlakem a třením, které působí relativně krátkou dobu.

Puchýř – „tlakový puchýř“ – je velmi časté onemocnění, které v různé intenzitě postihuje prakticky celou populaci. Dermatologie klasifikuje tlakový puchýř jako dermatózu ze zevních příčin. Příčina vzniku puchýře je charakteru mechanického působení. Puchýř vzniká na podkladě nezánětlivé spodiny.

Puchýř může být jednoduchý, nebo může být vícečetný. Má pevnou krytbu a je velký několik milimetrů až centimetrů. Obsah může mít formu od čiré až po krvavou tekutinu. Okolní kůže má normální vzhled a barvu.

Mozol

Mozoltyloma či callus – je ložisková hyperkeratóza, která vzniká jako reakce na mechanické působení.

Příčiny vzniku mozolu:

Mozol vzniká při opakovaném tření a tlakem na kůži. Jde o adaptaci kůže (či obrannou reakci kůže) na mechanickou zátěž.

Kuří oko

Kuří oko je bolestivá ložisková hyperkeratóza, která na rozdíl od mozolů vzniká nad kloubními či kostními vyvýšeninami, především u lidí, kteří mají ortopedické vady.

Příčiny vzniku kuřího oka:

Působí-li na kůži soustředný tlak, který působí proti pevnému podkladu, vzniká v kůži rohový kuželovitý čep, který může zasahovat až k periostu (vazivový obal kosti, ve kterém se do kosti dostávají cévy a nervy). Traumatizace periostu je pak důvodem bolesti.

Modřina

Modřina se tvoří, když rána (úder) rozbije cévy v blízkosti povrchu kůže, což umožní malému množství krve pronikat do tkáně pod kůží. Pak se objeví krev jako černo-modré zbarvení.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky kuřího oka:

 • zrohovatělá kůže,
 • bolest nohou – způsobuje zanořený čep pod povrch, který tlačí na kost,
 • hrbol na kůži,
 • žlutošedivě zbarvený útvar asi 3–12 mm velký,
 • lehkým poškrábáním se kuří oko začne lehce drolit, zbělá a na omak zdrsní.

Příznaky puchýře, mozolu, kuřího oka:

 • bolest kůže,
 • puchýře na rukou a nohou,
 • zrohovatělá kůže,
 • ruce jsou postiženy puchýři při manuální činnosti, nohy při nošení nové obuvi, při dlouhé chůzi nebo při ortopedických vadách chodidel,
 • mozoly nejčastěji nalezneme na rukou a nohou,
 • mozol má podobu neostře ohraničeného a tuhého ložiska, které má barvu okolní kůže,
 • povrch kůže mozolu je drsný, často se odlupuje, může mít povrch hladký, potom v něm vznikají bolestivé trhliny,
 • mozoly vznikají i jako profesionální stigmata, např. mozoly na bříškách prstů u houslistů apod.,
 • kuří oka se tvoří na nohou jako kruhovitá a nažloutlá, lehce vyvýšená ložiska, v průměru do 1 cm velká. Při chůzi jsou značně bolestivé.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných zdravotních problémů podle definovaných obecných pravidel samoléčby (AESGP a uvedených v tomto projektu).

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým osobním a aktivním přístupem – změnou životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI,
 • snížením počtu rizikových situací a působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • dodržovat zásady hygieny a pravidelné péče o tělo, přípravu a konzumaci stravy,
 • pečovat nejen o své tělo, ale i mysl – budovat si pozitivní náladu,
 • udělat si čas na své přátele a koníčky.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením celého zdravotního problému.Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života (úprava váhy a změna životního stylu, omezit rizika) spojený s racionální léčbou.

Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.

 • Snažte se nekombinovat více léčivých přípravků a doplňků stravy – jejich společné užívání raději konzultujte s lékárníky.
 • Zvláštní pozornost věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem…
  • v těhotenství a období kojení,
  • u malých dětí a kojenců,
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

V případě že problémy neustupují při samoléčbě ani po 4 dnech, či dochází ke komplikacím, navštivte lékaře.

Při výběru konkrétních přípravků a léků si vždy pozorně přečtěte i související nezbytné kapitoly, zejména Popis nemoci“, „Léčba a samoléčba“, „Upozornění“ a Prevence“, které jsou nedílnou součástí samoléčby a sebepéče. Bez jejich osvojení se vystavujete riziku neúspěchu léčby a případného poškození zdraví.

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba puchýře:

není většinou nutná, stačí potření puchýře desinfekčním prostředkem, propíchnutí puchýře, evakuace tekutiny a přelepení. Hojení probíhá bez problémů.

Léčba mozolu:

Mozoly se léčí aplikací mastí, které obsahují kyselinu salicylovou. Dbá se o odstranění mechanického působení.

Léčba kuřího oka:

Je někdy velmi obtížná. Nejprve se pokusit řešit ortopedickou vadu, nebo přenést tlak na nepostižené místo užitím vhodné obuvi či vložkami. Na kuří oko se pak aplikují masti.

Samoléčba

 • Důležitá je celková péče o pokožku,
 • pracovat v ochranných rukavicích,
 • nosit vhodnou obuv,
 • po práci je vhodné pokožku umýt, osušit a aplikovat ochranné krémy,
 • nalepte si náplast hned, jak ucítíte potíže, někdy je dokonce dobré ji použít ještě předtím,
 • pomáhají náplasti (hydrokoloidní), určené přímo na obtíže s puchýři – mohou i urychlit hojení,
 • puchýř nikdy nepropichujte, chrání kůži před infekcí,
 • praskne-li puchýř, nikdy neodstřihujte kůži. Zranění bude více bolet a déle se hojit,
 • uchovat místo v suchu a čistotě,
 • pravidelně je omývejte vodou, pak opatrně, ale důkladně osušujte a překryjte obvazem či speciální náplastí,
 • kuří oka dělají podobné problémy jako bradavice, ale rozdíl je zásadní: jsou následkem otlačení nejčastěji v botách, nakazit se jimi nemůžete,
 • kuří oko vzniká například dlouhodobým působením příliš těsné boty,
 • kuří oko nebo mozol vznikají až po dlouhodobém působení těsné boty, nebo například při práci s lopatou,
 • kuří oko chrání měkkou kůži – odstraňte příčinu potíží,
 • jako první pomoc funguje koupit si nejlépe gelové náplasti: měkké polštářky, které nalepíte na kůži,
 • po odstranění příčiny potíží začněte s léčbou kuřího oka – postup je stejný jako u bradavice,
 • kupte si náplasti na kuří oka – pomohou vyléčit kůži rychleji, protože je můžete nechat nalepené celý den,
 • raději si lepte každý den jinou náplast a stejně jako u bradavic změkčujte kůži a odstraňujte odumřelou tkáň,
 • pokud použijete náplast, zkontrolujte během dne, zda se neposunula. Účinná látka je totiž jen na části náplasti, zbytek je plsť, která chrání zdravou kůži…
 • … pokud se náplast posune, naleptává se něco jiného než kuří oka. Není to žádné neštěstí, ale kůže pak zčerná a odumře. Trvá několik dní, než se vrátí do původního stavu,
 • důležitou součástí je správná výživa – udržuje pokožku pružnou a vláčnou, zajišťuje dostatek živin, vitamínů, minerálů a stopových prvků, zvyšuje imunitu proti infekci a zkracuje dobu léčení již existujících ran,
 • správný jídelníček patří do rukou odborníka (například nutriční sestry), která vyhodnotí riziko podvýživy a nedostatku jednotlivých složek potravy,
 • pro nemocné obecně platí pravidlo 15–20 % bílkovin, 25–35 % tuků, 45–65 % sacharidů,
 • strava by se měla skládat z dostatku bílkovin (maso, vejce, ryby, luštěniny), ovoce a zeleniny, mléka a obilovin),
 • lze užít i doplňky stravy pro doplnění vitamínů a minerálů v případě poruch přijímání potravy.

Modřina (hematom):

Tvoří se, když rána (úder) rozbije cévy v blízkosti povrchu kůže, což umožňuje malému množství krve pronikat do tkáně pod kůží. Pak se objeví krev jako černo-modré zbarvení.

Pokud vaše pokožka není rozbitá, nemusíte použít obvaz, ale můžete zvýšit hojení modřiny některou z těchto jednoduchých technik:

 • použít led nebo studený obklad několikrát denně po dobu jednoho nebo dvou dnů po úrazu,
 • šetřete pohmožděné oblasti, pokud je to možné,
 • zvažte použití analgetik pro úlevu od bolesti – s obsahem ibuprofenu, paracetamolu apod.

Navštivte svého lékaře, pokud:

 • máte neobvykle velké a bolestivé modřiny – zvláště pokud vaše modřiny vznikly bez známých důvodů,
 • tvoří-li se vám snadno (samy) modřiny,
 • zažíváte abnormální krvácení jinde, např. z nosu nebo dásní, nebo pokud si všimnete krve do očí, ve stolici nebo v moči.

Tyto příznaky mohou signalizovat vážnější problém, jako je problémy se srážlivostí krve nebo jiná krevní onemocnění. Modřiny doprovázené přetrvávajícími bolestmi nebo bolesti hlavy mohou také znamenat vážnější základní onemocnění a vyžadují lékařskou péči.

Samoléčba kuřího oka:

je spíše prací pro zručného pedikéra než pro lékaře – kuří oko seřízne a přelepí speciální náplastí určenou pro kuří oka a doporučí i nějakou osvědčenou mast.

 • laserové odstranění kožního útvaru – je velmi bolestivé,
 • ortopedické nebo gelové vložky.

Strava:

 • omezte množství tučných jídel,
 • zjistit, zda nejde o potravinové alergie: na vejce, mléko, čokoládu, oříšky… Testy na alergii prokážou, je-li příčinou některá speciální potravina. Podle klinických zkoušek může stav pacientů např. s ekzémem zlepšit vynechání lepku a mléčných výrobků,
 • méně časté mytí,
 • jemné vysušování kůže poťukáváním namísto tření ručníkem.

Vitaminy a doplňky stravy:

 • omega-3 a omega-6 mastné kyseliny v rybím tuku nebo lněném oleji. Tyto tuky také přinášejí úlevu při svědění a zánětlivých projevech na kůži, od erysipelu po svrab. Nejlepší je jejich kombinace s antioxidanty, například s vitaminem C a vitaminem E, které pomáhají chránit kůži před poškozením zvnějšku a před volnými radikály poškozujícími buňky. Tyto vitaminy zklidňují vyrážky a ekzémy, hojí popáleniny, oděrky i řezné rány. Potlačují zánět a zmírňují svědění a suchost kůže,
 • multivitaminový a multiminerální doplněk s obsahem zinku a selenu,
 • pupalkový olej – jeho užívání pomůže při mnohých kožních onemocněních, zvláště zánětlivých; lze rovněž aplikovat místně,
 • levandulový olej se rovněž nanáší na kůži, aby podpořil hojení hmyzího bodnutí a štípnutí, řezných ranek a odřenin a zabránil jejich infikování,
 • heřmánkový krém a jogurt můžete použít místně proti svědění a měsíčkový krém proti zánětu,
 • rybí tuk…
  dávkování: 2 lžičky denně,
  pozor: užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem,
  doporučení: vegetariáni mohou nahradit i lžící lněného oleje,
 • vitamin C…
  dávkování: 500 mg denně,
  doporučení: objeví-li se průjem, snižte dávku,
 • vitamin E…
  dávkování: 250 mg denně,
  pozor: užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence kuřího oka:

 • nošení vhodné obuvi,
 • pravidelné obrušování plosek nohou pemzou,
 • směsí krystalového cukru s olivovým olejem potřete chodidla a jemně masírujte. Chodidla tak zůstávají jemná, bez ztvrdlé kůže,
 • máčíme nohu v teplé vodě či v kyselině salicylové, dokud kůže na kuřím oku nezbělá. Poté odumřelou kůži lehce odstraníme nožíkem či žiletkou a nalepíme na léčené místo větší náplast. Po čtyřech dnech náplast odkryjeme a postup opakujeme až do vyléčení. Výhodou této léčby je bezbolestná chůze,
 • náplast napuštěná kyselinou salicylovou zakoupenou v lékárně. Může být na noze nalepená celý den. Pokud se náplast posune, účinná látka změní místo působení a začne vysušovat zdravé místo, které zčerná,
 • namočte plátek cibule na několik hodin do octa, večer ho přilepte na kuří oko a nechte do rána působit. Ráno nohu omyjte v horké koupeli. Tento postup opakujte tak dlouho, než se jádro kuřího oka oddělí od ztvrdlé kůže,
 • masáž kuřího oka – jemné hnětení může přispět k vyléčení,
 • jasmínový květ rozemeleme na kaši, natřeme ho na kuří oka a zalepíme leukoplastí. Leukoplast vyměníme po pěti dnech. Tento postup opakujeme do vyléčení (přibližně 3–5krát),
 • potření kyselinou mravenčí z lékárny,
 • k potírání postiženého místa lze užít také citrónovou šťávu a stroužek česneku.

Podobné příznaky jako kuří oko mohou mít bradavice – po rýpnutí začne masivně krvácet.

 

Zdroj: vitalion.cz, Mayoclinic.org

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
BEPANTHEN PLUS
← zpět na výpis léků
Název BEPANTHEN PLUS
Doplňek názvu
SUKL kód 59714
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
BETADINE
← zpět na výpis léků
Název BETADINE
Doplňek názvu
SUKL kód 62315
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
BETADINE
← zpět na výpis léků
Název BETADINE
Doplňek názvu
SUKL kód 62317
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CICADERMA
← zpět na výpis léků
Název CICADERMA
Doplňek názvu
SUKL kód 97947
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ
0.198%W/W 1X100ML
← zpět na výpis léků
Název DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ
Doplňek názvu 0.198%W/W 1X100ML
SUKL kód 138352
Velikost balení 0.198%W/W 1X100ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
HYDROCORTISON LÉČIVA
← zpět na výpis léků
Název HYDROCORTISON LÉČIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 858
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Jodisol spray s mechanickým…
1X75GM
← zpět na výpis léků
Název Jodisol spray s mechanickým rozprašovačem
Doplňek názvu 1X75GM
SUKL kód 25264
Velikost balení 1X75GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PANTHENOL SPRAY
← zpět na výpis léků
Název PANTHENOL SPRAY
Doplňek názvu
SUKL kód 13803
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PEROXID VODÍKU 3% COO
← zpět na výpis léků
Název PEROXID VODÍKU 3% COO
Doplňek názvu
SUKL kód 55911
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
SEPTONEX
← zpět na výpis léků
Název SEPTONEX
Doplňek názvu
SUKL kód 92414
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
SEPTONEX PLUS
← zpět na výpis léků
Název SEPTONEX PLUS
Doplňek názvu
SUKL kód 59212
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
UNGUENTUM ICHTHAMOLI 10% MEDICAMENTA
← zpět na výpis léků
Název UNGUENTUM ICHTHAMOLI 10% MEDICAMENTA
Doplňek názvu
SUKL kód 55290
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
EXCIPIAL KRÉM
← zpět na výpis léků
Název EXCIPIAL KRÉM
Doplňek názvu
SUKL kód 16463
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
URGOCOR NÁPLAST NA KUŘÍ OKA
← zpět na výpis léků
Název URGOCOR NÁPLAST NA KUŘÍ OKA
Doplňek názvu
SUKL kód 107456
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru