REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Kožní problémy

Lupénka – psoriáza

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Lupénka – psoriáza – je chronické onemocnění kůže, kloubů i nehtů, při kterém se cyklicky střídají vzplanutí a období klidu. Je někdy i bolestivé. Řadí se mezi autoimunitní nemoci, protože při něm naše imunita bojuje proti naší kůži a kloubům. Imunitní dráždění způsobí asi 4x rychlejší růst a odlupování kůže na postižených místech.

Příčiny nemoci nejsou dosud plně pochopeny, medicína prokázala vliv dědičnosti, ale rozvoj nemoci propuká až souhrou více příčin.

Psoriáza – lupénka se objevuje většinou mezi 10.–13. rokem života, ale může začít kdykoli.

Vyrážka napadá nejčastěji vlasovou část hlavy, lokty, kolena, bederní a hýžďovou krajinu. Začátek je postupný. Nehty na rukou i nohou mohou být žluté nebo důlkovité. Asi 15 % pacientů s lupénkou – psoriázou – má vyrážku tak rozsáhlou a závažnou, že jim působí značné obtíže a znemožňuje normální život. Asi u 5 % případů se objevují otoky a bolesti kloubů, podobné příznakům revmatoidní artritidy.

Příčiny psoriázy

Kožní buňky určitých částí těla se  obnovují mnohem rychleji než normálně. Kožní buňky vznikají v hlubokých vrstvách kůže a obvykle za 28 dní se dostávají na povrch, kde se postupně odlupují. Ale na plochách kůže postižených psoriázou – lupénkou – tento proces trvá jen 8 dní a nové buňky se hromadí tak rychle, že nemají čas dozrát. Výsledkem je zarudlá, zanícená kůže překrývaná bělavými šupinami.

Možné příčiny:

 • genetika, vrozené dispozice, přítomnost v rodině,
 • časté či opakované infekce dýchacích cest,
 • vypjaté emoce,
 • stresové situace, prodělané trauma,
 • chemikálie, těžké kovy,
 • ozařování,
 • přemíra alkoholu,
 • kouření,
 • špatná strava,
 • hormonální změny (dospívání, těhotenství, klimakterium).

Roli při vzniku lupénky hraje také:

Kožní změny mohou zmizet, ale většinou se vracejí – zejména:

 • při zhoršení zdravotního stavu,
 • při úrazech v místě kožních změn,
 • při terapii některými léky (betablokátory, antimalarika),
 • při infekci streptokokem skupiny A,
 • při hojení nebývají jizvy,
 • při postižení kloubů (artritida),
 • při výrazném rozšíření pustul a plaků,
 • při psychických obtížích (nevzhledná ložiska) – návštěva lékaře.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Lupénka nejčastěji postihuje lokty, kolena, kůži pod vlasy, třísla, ale může se vyskytovat kdekoliv na těle. Lupénka se může projevovat obdobími klidu bez příznaků, která následně střídá propuknutí nemoci.

Uvádíme zde některé z příznaků psoriázy a psoriatické artritidy. Pokud se u vás některé vyskytly, obraťte se, prosím, na svého lékaře.

Příznaky lupénky – psoriázy:

 • suchá, popraskaná kůže,
 • vyvýšené plochy, zarudlé,
 • silné svědění postižené části kůže,
 • rýhy na nehtech,
 • žluté nehty,
 • poruchy růstu a tvaru nehtů,
 • uvolněné, důlkovité a barevně změněné nehty na rukou i nohou,
 • popraskaná kůže s puchýřky, v těžkých případech bolestivá,
 • deformace, bolest a ztuhlost hlavně malých kloubů,
 • zanícená kůže s bílými olupujícími se šupinkami,
 • ostře ohraničené skvrny na kůži,
 • zarudnutí po těle,
 • jedno nebo dvě ložiska šupinaté kůže, která střídavě mizí a zase se navracejí,
 • léze, které se objevují na stejném/obdobném místě na obou stranách těla,
 • poranění kůže v místech, kde se objevují léze,
 • dolíčkované nehty na rukou a/nebo na nohou.

Psoriatická artritida (PsA):

 • bolesti kloubů, provázené především pocitem horka, zarudnutím a otoky,
 • ranní ztuhlost, často doprovázená bolestí zad, která přetrvává hodinu i déle,
 • omezená hybnost či funkce kloubů.

Prosím pozor:

Tento výčet neslouží jako formální diagnostický nástroj. Jeho účelem je pomoci vám najít příznaky, které by mohly být vyvolány těmito chorobami. Psoriázu a PsA může diagnostikovat pouze lékař. I jiné zdravotní stavy mohou vyvolávat příznaky, které se podobají příznakům psoriázy či PsA. Obraťte se prosím na svého lékaře.

Psoriáza patří mezi chronická (dlouhodobá) onemocnění, a proto negativně ovlivňuje kvalitu života, podobně jako například diabetes nebo depresivní porucha. V závislosti na závažnosti a lokalizaci psoriatických projevů mohou pacienti s lupénkou trpět trvalým fyzickým diskomfortem a hůře se uplatňovat v osobním i profesním životě.

Závažná forma psoriázy doprovázená psoriatickou artritidou (postižení kloubů) může mít za následek až invaliditu a částečnou nebo plnou závislost na pomoci okolí. Většinou jsou však obtíže spojené s psoriázou podstatně mírnější, jako například svědění nebo bolest.

I mírná forma lupénky však může vlivem svědění narušovat spánek, šupiny na viditelných místech mohou být důvodem stigmatizace ve společnosti a dlouhodobá léčba může narušovat pracovní nebo studijní rozvrh.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Vždy je nutné, abyste léky vybírali s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve, a léků, které na ně užívá – možné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle doporučení.
 • Nekombinujte různé léky ani s doplňky stravy, a pokud by k tomu mělo dojít, konzultujte to raději s lékárníky.
 • Nekombinujte více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.

Pozorně si vždy přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.

 • Zvláštní pozornost věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem…
  1. v těhotenství a období kojení,
  2. u malých dětí a kojenců,
  3. u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Pokud problémy neustupují při samoléčbě ani po 4 dnech, anebo dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

 • Vždy dodržujte režimová opatření – klid, pití, vitamíny apod.
 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, nejlépe dvojnásobnou oproti době akutního onemocnění.
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Projektem zmiňované i další vhodné volně prodejné léky si můžete vybrat podle potřeby v subkapitole „Léky“, kam je postupně vkládáme s jejich přesným názvem, složením, velikostí balení, příbalovou informací ke správnému užívání a dalšími informacemi.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují potenciálně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením celého zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým aktivním přístupem – změnou chování a životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • dodržováním zásad hygieny a pravidelné péče o tělo, přípravy a konzumace stravy,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Při výběru konkrétních přípravků si vždy přečtěte i související nezbytné subkapitoly, zejména „Popis nemoci“, „Léčba a samoléčba“, „Upozornění“ a Prevence“, které jsou nedílnou součástí samoléčby a sebepéče.Bez jejich znalosti se vystavujete riziku možného neúspěchu samoléčby a případně i poškození zdraví.

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba a samoléčba lupénky:

Léčba: Existuje řada způsobů léčby psoriázy a jejich konkrétní použití určuje kožní lékař. Některé z nich:

 • Kožní léky, mastě a roztoky. Mohou dočasně ulevit některým příznakům, ale nemohou přinést vyléčení.
 • V některých případech se používají kortikosteroidní masti, které mají plno vedlejších negativních účinků a musí být používány s rozvahou.
 • Klimatoterapie - léčba sluncem a přikládáním obkladů z bahna a solí Mrtvého moře.
 • ozařování postižené kůže ultrafialovým zářením –  při dlouhodobém ozařování celého těla je zvýšené riziko vzniku melanomu v důsledku UV záření, a proto se dlouhodobě dává přednost ozařování pouze ložisek lupénky 
 • biologická léčba – aplikace speciálních látek specificky blokujících imunitní systém - blokují autoimunitní proces, ale na druhou stranu celkově nesnižují imunitní funkce nutné pro obranu těla
 • cytostatika (Methotrexat) a léky s obsahem rostlinných dehtů (mají adstringentní neboli stahující a protisvědivé účinky), analoga vitaminu D3, retinoidy (pro lehké a středně těžké formy lupénky) na celém těle
 • UVA/UVB paprsky s fotodynamickým efektem, lze kombinovat s léčbou dehtovými preparáty a horským sluníčkem, což vlastně napodobuje prostředí u moře
 • ultrafialové záření (fototerapie) je doporučováno u chronické formy lupénky  

Samoléčba:

Upozorňujeme, že obsah těchto internetových stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Poznámka: Pozorně si přečtěte příbalový leták (PIL)  léku, který užíváte. V případě že problémy neustupují ani po 5 dnech či dochází ke komplikacím, navštivte lékaře.

Onemocnění je nevyléčitelné, ale lze je vhodnou léčbou udržovat v uspokojivém stavu. Léčba lupénky závisí na rozsahu postižení a jeho charakteru. Léčba proto musí být pod dozorem dermatologa, celoživotní a komplexní. Zahrnovat kromě cílené léčby i úpravu životního stylu s omezením provokačních vlivů, každodenní péči o kůži v období klidové fáze stejně jako včasnou a správnou léčbu nově vzniklých projevů.

Spojitost mezi kožními vadami a špatnou trávicí funkcí - často když se strava nedostatečně rozloží, částečně zažité částice dráždí lemováni zažívacího ústrojí a způsobují zánět. Imunitní systém vyvolá alergickou reakci - příznaky se mohou projevit zvýšenou zažívací bolestí, těžkostmi s dýcháním, podrážděním kůže a průjmem. Léčení této zažívací poruchy a užívání speciálních doplňků určených k léčení “děravého střeva“ mhou být postačující. 

Dalším stavem, který může způsobit propustnost střeva, je candidósa, přemnožení kvasinek. Můžeme ji léčit změnou ve stravě (protikvasinkovou dietou)  a užíváním probiotik a protikvasinkových preparátů.  Výplachy střev (klystýr), ve spojení s očisťující stravou a probiotickými doplňky, dokázaly pozoruhodné výsledky při léčení lupenky.

Další možností je testováni potravinových skupin, na které by mohl být pacient alergický, který se běžně používá při ekzémech, ale určitě stojí za to si je pří lupence vyzkoušet také. U mnoha postižených byla též objevena alergie na gluten.

 • Aktivní spolupráce s lékařem a dodržování předepsané léčby. Lékař je váš partner, nebojte se zeptat a projevit svůj názor. Docházejte na pravidelné prohlídky a kontroly vašeho zdravotního stavu
 • zvýšené nároky na hygienu a pravidelná péče o pokožku
 • úprava životního stylu, vynechání škodlivých návyků a naopak důraz na zdravý životní styl
 • komunikace s okolím - asi mnoha lidem budete muset neustále vysvětlovat, že vaše onemocnění není infekční a není způsobeno nedostatečnou hygienou nebo jiným pochybením na vaší straně. Nejdříve ze všeho všechny tyto věci vysvětlete své rodině a svým nejbližším, pokud ještě s lupénkou nemají osobní zkušenost
 • vyšší péče o kůži (vyvarování se poškození kůže při sportu a v zaměstnání, mimo hygieny a pečování o kůži, noste prodyšné nedráždivé oblečení ...
 • změkčování zrohovatělých ložisek – na kůži se aplikují změkčující sloučeniny jako je například kyselina acetylsalicylová, močovina, aj.)a její deriváty
 • ztlumení zánětlivého procesu – na ložiska se používají kortikoidy, dehty ve formě mastí
 • kortikoidy jsou tradičně výbornými protizánětlivými léky - ke klidnění dráždivých projevů  
 • pobyt u moře – helioterapie, některé formy lupénky se v létě zlepšují, zatímco v zimě jsou v aktivním stadiu
 • Mrtvé moře a minerální soli a jiné produkty z tohoto moře, které nabízí řada kosmetických firem
 • u akutních forem, které přicházejí náhle:
  • předepisuje dermatolog antibiotika, protože tomu obvykle předchází nějaká infekce
  • zpočátku přípravky ve formě tekutého pudru, zinkového oleje, měkké pasty s obsahem dehtu (ichtamolu)
  • vápník
  • sedativa 
  • antihistaminika proti svědění 
 • léky ovlivňující rohovění kůže (retinoidy)
 • léky ovlivňující imunitu
 • pravidelné slunění 15 až 30 min. slunečního záření denně
 • používejte ochranný krém s faktorem 15 i více na nepostižená místa
 • dle lokalizace onemocnění a věku pacienta různé masti, krémy, mléka a oleje s nedráždivým obsahem, vyráběné firmami pro léčebnou kosmetiku
 • vylepšeni kvality stravy se blahodárně projevilo při lupence. Zvýšení příjmu čerstvých mastných ryb a rybího tuku; vyhýbání se citrusovým plodům, některým druhům ořechů, kukuřici, mléku a kávě nejenom vylepšuje stav, ale též řeší zažívací problémy, zácpu, vylepšuje činnost střev, jater a sleziny. Doporučuje se užívání doplňků mastných kyselin,....viz dále
 • občasné podání klystýru může přinést výsledky v léčení řady poruch pokožky.
 • neoblékejte si přímo na pokožku hrubě tkané nebo vlněné oblečení. Noste přírodní bavlněné prádlo. Oteplovací látky a mohér jsou velmi dráždivé.
 • kupujte si prací prostředky a změkčovače, které jsou určeny pro citlivou pokožku. 
 • koupejte se a sprchujte se v teplé vodě - nikdy ne v horké nebo studené.
 • nikdy nepoužívejte obyčejné mýdlo. Je příliš alkalické a vysouší. (vhodný je např. hydrofilní neutrální olej na mytí obličeje a rukou a sprchovací levandulový olej na ošetřování těla)
 • koupele se solí z Mrtvého moře či s minerálním bahnem
 • podráždění zmenšíte nanesením vitamínu E, pupálkjového oleje a podobných krémů
 • omezte si svoji hladinu stresu. Odpočinková terapie, aromaterapie, reflexologie, tai-chi a joga mohou být užitečné, aby se tělo “naučilo“, jak se postavit nadbytečnému a negativnímu stresu.
 • nekonzumujete velké množství čokolád, hotových jídel nebo polotovarů?
 • nechte se objednat ke zkušenému výživáři, aby vaše strava mohla být přezkoumána.
 • zvlhčovač vzduchu - suchý vzduch v bytě může být příčinou výsevu
 • na celé tělo užívejte hydratační prostředek - zvláště na postižená místa, zabránit vysychání kůže a svědění - gel z Aloe vera
 • jezte často tučné ryby (makrelu, sardinky, tuňáka, lososa a sledě) nebo užívejte rybí tuk v tobolkách
 • nekouřit
 • omezte zlost a stres - mohou vyvolat nová vzplanutí onemocnění
 • zkuste i probiotika (lactobacilu acidophilu) - mléčné bakterie brání růstu patogenních a hnilobných bakterií. Zabraňují tak rozvoji plísňových a houbových onemocnění a zvyšují odolnost vůči mikrobiálním a virovým infekcím

Přírodní a doplňková léčba

 • dostatek  čerstvé zeleniny a ovoce - antioxidanty mohou být cenné i v prevenci - mrkevrajčata, syrového ovoce (zdroje antioxidantů)
 • bylinné extrakty se zklidňujícím a stahujícím účinkem
 • multivitaminový a multiminerální přípravky, s obsahem 200 mcg chromua 75 mcg selenu
 • beta karoten (provitamínu A, který působí proti infekci a snižuje vysušování kůže,
 • pupalkového oleje
 • omega-3 mastné kyseliny obsažené v rybím tuku nebo lněném oleji blokují účinky arašidonové kyseliny, která je příčinou vzniku nemoci. (U pacientů s psoriázou - lupénka jsou obvykle nízké hodnoty omega-3 mastných kyselin.)
 • vitaminy C a E - účinné antioxidanty, mohou zabránit poškození kožních buněk
 • vitamin C - dávkování: 500 mg dvakrát denně, doporučení: objeví-li se průjem, snižte dávku
 • vitamin E - dávkování: 400 mg denně, pozor: užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem
 • Selen v kombinaci s vitaminem E má rovněž protizánětlivý účinek  - dávkování: 100 mcg denně, pozor: ve vysokých dávkách toxický, nesmíte překročit denní dávku 200 mcg
 • Zinek - k udržování zdravé kůže a nehtů a podporuje hojení dávkování: 30 mg denně, doporučení: užíváte-li zinek déle než měsíc, užívejte doplněk obsahující i 2 mg mědi, zinek(pomáhá v hojení) - 15-25 mg denně
 • fytoterapeuti - jetel luční, lopuch, přestup
 • rybí tuk - dávkování: 2 lžičky dodají 2 g omega-3 mastných kyselin denně, pozor: užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem, doporučení: vegetariáni mohou nahradit lžící lněného oleje denně
 • ostropestřec mariánský - s protizánětlivými účinky, zmírní vyrážku a zpomalí abnormální růst kožních buněk, dávkování: 150 mg výtažku dvakrát denně, doporučení: standardizovaný na obsah 70 procent silymarinu 

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence vzniku lupenky (psoriázy) není možná. Když už u vás nemoc jednou vznikla, lze za prevenci považovat vyhýbání se těm faktorům, které konkrétně u vás lupenku zhoršují…

 • ani specifická léčení nejsou dosud známa, ale některé potravinové doplňky a léčivé byliny mohou toto onemocnění pomoci zvládat,
 • neškrábejte se a nesnažte se šupiny násilně odstraňovat,
 • chraňte svou pokožku před poraněním,
 • noste nedráždivé oblečení, nejlépe bavlněné, hladké a volné,
 • pozitivní je i vliv klimatoterapie (léčba sluncem a mořskou solí).

 

Zdroj: publikace Reader’s Digest Výběr, vitalion.cz, nasclovek.cz

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
AJATIN PROFARMA TINKTURA S MECHANICKÝM…
← zpět na výpis léků
Název AJATIN PROFARMA TINKTURA S MECHANICKÝM ROZPRAŠOVAČEM
Doplňek názvu
SUKL kód 59622
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
BALNEUM HERMAL PLUS
← zpět na výpis léků
Název BALNEUM HERMAL PLUS
Doplňek názvu
SUKL kód 60412
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Calcium pantothenicum zentiva
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název Calcium pantothenicum zentiva
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 155181
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
ICHTOXYL
← zpět na výpis léků
Název ICHTOXYL
Doplňek názvu
SUKL kód 59982
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
epíkový čaj
20X1.5GM
← zpět na výpis léků
Název epíkový čaj
Doplňek názvu 20X1.5GM
SUKL kód 57667
Velikost balení 20X1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
zodac gtt
1X20ML
← zpět na výpis léků
Název zodac gtt
Doplňek názvu 1X20ML
SUKL kód 58834
Velikost balení 1X20ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
DUBOVÁ KŮRA
← zpět na výpis léků
Název DUBOVÁ KŮRA
Doplňek názvu
SUKL kód 76577
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
DIFFUSIL H FORTE
← zpět na výpis léků
Název DIFFUSIL H FORTE
Doplňek názvu
SUKL kód 104695
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru