REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Demence

13/10

Demence je v rozvinutých zemích jedním z největších problémů medicíny 21. století. Způsobuje úmrtí podstatné části populace vyššího věku a její terapie stojí velké finanční prostředky.

 

Demenci můžeme označit za poruchu mozkové funkce, která souvisí se zhoršením orientace v prostoru, s poruchami paměti, poruchami chování, se snížením intelektu, ztrátou schopnosti vykonávat určité činnosti a v těžkých případech se ztrátou soběstačnosti. Demence může souviset s onemocněními centrálního nervového systému a také s mnoha chorobnými stavy, které způsobí dlouhodobé změny vnitřního prostředí organizmu.

Pozn: Pokud příznaky podobné demenci vzniknou v dětském věku (nebo pokud jsou dokonce vrozené), pak nemluvíme o demenci, ale o mentální retardaci. 

Příčiny

1. Vaskulární demence – V tomto případě demence vzniká v důsledku narušení krve do mozku. Může jít o náhlou zástavu průtoku krve mozkem (ischemická mozková mrtvice), ale mnohem častěji jde o dlouhodobé a nenápadné postižení dané zužováním mozkových tepen vlivem aterosklerózy (rizikovými faktory je zejména věk, kouření a vysoký tlak).

2. Alzheimerova demence – Alzheimerova choroba je jednou z důležitých příčin demence, toto onemocnění je způsobeno ukládáním abnormální neodbouratelné bílkoviny v mozkových neuronech, které odumírají. Onemocnění se zhoršuje různou rychlostí a je smrtelné. Podobným onemocněním je tzv. Pickova choroba, ta však probíhá pomaleji a na prvním místě jsou poruchy osobnosti, emocí, nálady a sociálních vztahů.

3. Demence při Parkinsonově chorobě – Parkinsonova choroba primárně souvisí s nedostatkem neuromediátoru (sloučenina přenášející vzruchu v mozku) známého jako dopamin a základem projevů jsou specifické poruchy hybnosti a koordinace volních pohybů. Onemocnění nicméně vede k celkovému zhoršení stavu, kdy je často přítomná demence a deprese.

4. Demence s Lewyho tělísky – Toto méně známé neurodegenerativní onemocnění zřejmě postihuje až 15 % nemocných s demencí. Zdá se, že jde o chorobu na pomezí mezi Alzheimerovou nemocí a Parkinsonovou chorobou. Kromě demence se objevují zrakové halucinace a nemocní mají vyšší riziko rozvoje deliria. Zmíněná Lewyho tělíska jsou shluky bílkovin, které lze najít v neuronech při histologickém vyšetření mozku (při pitvě).

5. Alkoholizmus – Nadměrné popíjení alkoholu je pro mozek značně toxické a a alkohol pak může spolehlivě vytvořit těžkou demenci. Neodborně se pak říká, že ten člověk má „vypytej mozek“. Problematice alkoholové demence je pro její častý výskyt věnován zvláštní článek. Kromě vlastního efektu alkoholu se může na demenci podílet i jaterní encefalopatie při jaterní cirhóze. A dodávám, že jaterní encefalopatie pak může vzniknout i u nealkoholových jaterních cirhóz.

6. Úrazy – Každý úraz mozku může způsobit dočasnou, nebo trvalou demenci. A dokonce nemusí jít ani o velký úraz, pokud se situace často opakuje. Příkladem jsou boxeři, kteří ve vyšším a důchodovém věku často trpí demencí při tzv. „punch drunk syndromu“. Stovky až tisíce méně závažných ran do hlavy, které boxeři během své kariéry utržili, se sečtou.

7. Mozkové nádory – Rostoucí nádory mozku mohou kromě pohybových a jiných poruch způsobit i narušení intelektu a vznik demence.

8. Podvýživa – Nedostatečný příjem živin může zhoršit mozkové schopnosti, demence je nicméně typická pro těžký nedostatek některých vitaminů a minerálů, například pro nedostatek vitamínů B 6, B 1 a B 12. Ze strany příjmu tekutin se mohou jisté projevy demence vyskytovat u starších chronicky dehydratovaných lidí.

9. Roztroušená skleróza – Toto autoimunitní onemocnění postihuje nervová vlákna v centrálním nervovém systému a narušuje vedení vzruchů. Důsledkem je zejména chronické zhoršující se pohybové postižení, u některých pacientů se může objevit i postupující demence.

10. Snížená funkce štítné žlázy – Toto je velmi zrádný stav, který může být nerozpoznán a u lidí pokročilého věku způsobit příznaky demence se vším všudy. Je proto nutné na sníženou funkci štítné žlázy myslet a dementním pacientů odebrat hormony štítné žlázy. Po nasazení hormonů štítné žlázy v lékové formě dochází k dramatickému zlepšení stavu.

11. Huntingtonova nemoc – Toto naštěstí vzácně vrozené smrtelné onemocnění se projevuje zejména mimovolnými záškuby těla a postupným rozvojem demence. Nemoc se přenáší z rodičů na děti s vysokou pravděpodobností (50 %) a první projevy se často objevují v časné nebo střední dospělosti.

12. Subdurální hematom – Obvykle vzniká následkem rány do hlavy, může být nerozpoznaný a velmi pomalu narůstat. Demence se pak objeví několik týdnů až měsíců po úrazu hlavy. Rostoucí subdurální hematom může člověka usmrtit, a proto se musí (neuro)chirurgicky vypustit.

13. Hypoglykémie - Opakované hypoglykemické stavy mohou postupně velmi vážně narušit mozkové funkce a u postiženého vyvolat nevratnou demenci.

14. Deprese – Depresivní syndrom u starých lidí může snadno vést ke ztrátě aktivity a projevům blízkým demenci. Základem terapie jsou antidepresiva.

15. Prionové choroby – Toto jsou naštěstí velice vzácné choroby, které jsou způsobené priony. Prion je zvláštní bílkovina, která se šíří po organizmu a hromadí se v mozku, přičemž dochází k poškozování a odumírání neuronů. Zajímavé je, že prionové bílkoviny mají tendenci se množit a šířit podobně jako infekční choroby a připomínají chování virů. Zřejmě nejznámější nemocí tohoto typu je Creutzfeldt-Jakobova choroba. Onemocnění jsou smrtelná a naprosto neléčitelná.

Diagnostika

Pacient s podezřením na demenci by měl být vyšetřen neurologem a psychiatrem. Součástí vyšetření by jistě měly být běžné krevní náběry včetně hormonů štítné žlázy a základních vitaminů. Kromě toho by se měl mozek vyšetřit některou ze zobrazovacích metod jako je CT vyšetření nebo magnetická rezonance. V některých případech může k diagnóze napomoci i EEG vyšetření. Vlastní tíže demence se pak hodnotí podle různých testů paměti a dalších kognitivních schopností pacienta.

 

Zdroj: http://www.stefajir.cz/?q=demence


Další články

Chronický zánět a kyselost tkání

13/8

Mnoho nemocí, zvláště chronických, je podloženo překyselením tkáně. Je to způsobeno hlavně špatným stravovacím návykem, nedostatečným pitným režimem,…

více

Chyby, kvůli kterým nemůžete spát: Děláme je skoro všichni

10/8

Spánek je naprosto nezbytný pro správné fungování organismu. Mnoho z nás s ním má ale problémy. Možná za to může pár následujících nešvarů, kterých…

více

Umíte používat klimatizaci? Oči může poškodit navždycky

8/8

Kromě rýmy, agíny a zatuhlých svalů může klimatizace způsobit i potíže se zrakem. Vysuší vám oči!

více

Infekční nemoci cestovatelů v ČR

6/8

Podle průběžných dat Informačního systému infekčních nemocí se v ČR za první půlrok 2018 vyskytlo 17 případů horečky dengue, 13 nákaz malárie, 132…

více

Vaří se vám krev? Vysoký tlak ve vedru zabíjí

3/8

V tropických teplotách může srdce zradit každého. Stačí vysoký cholesterol nebo dosud neodhalený problém.

více

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.


Další článkyOdkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru