REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Očkování

Co hradí zdravotní pojišťovny?

Současná legislativa  zdravotní prevence

1) Zákon č. 48/1997Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • § 13, odst. 1: ze zdravotního pojištění se hradí zdrav. péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav,
 • odst. 2: ”hrazená péče” zahrnuje mj. i preventivní péči (viz § 29),
 • § 15, odst. 10: ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických (právnických) osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce,
 • § 29, odst. 1: V rámci hrazené péče se u pojištěnců provádějí preventivní prohlídky.

Účelem preventivních prohlídek je včasné zjištění ohrožení nebo poruch zdraví. Preventivní prohlídky provádí registrující lékař, není-li ze zdravotnické dokumentace pojištěnce zřejmé, že prohlídka byla provedena, nebo že pojištěnec byl v dále uvedených lhůtách v požadovaném rozsahu preventivní prohlídky vyšetřen.

 • odst. 2: U pojištěnců se provádí preventivní prohlídka:
 • v prvém roce života devětkrát do roka,
 • ve třech letech a dále vždy jedenkrát za dva roky;
 • v oboru stomatologie u dětí a dorostu ve věku do 18 let 2x ročně,
 • u těhotných 2x za těhotenství, u dospělých 1x ročně,
 • v oboru gynekologie… při ukončení povinné školní docházky a dále počínaje 15. rokem 1x ročně;
 • obsahem preventivních prohlídek je zjištění údajů nutných k posouzení zdravotního stavu a zdravotních rizik pojištěnce, jakož i podrobné klinické vyšetření a zajištění potřebných laboratorních vyšetření. Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.
2) Vyhláška MZ ČR č. 56/1997 Sb., ...

... kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, ve znění vyhlášky č. 183/2000 Sb. a vyhlášky č. 372/2002 Sb.:

§ 1: Prakt. lékař pro dospělé… od doby dovršení 18 let věku vždy jednou za 2 roky.

Obsah:

 • doplnění anamnézy se zaměřením na rizikové faktory a profesní rizika, v rodinné anamnéze zaměř. na kardiovaskul. onemocnění, hypertenze, cukrovku, poruchy metabol. tuků a nádorová onemocnění,
 • očkování proti tetanu,
 • kompl. fyzik. vyšetření vč. onkologické prevence – kůže, konečník, varlata, prsa + poučení o samovyšetřování,
 • laborat. vyšetření plasmat. tuků, cukru, stanovení okultního krvácení ve stolici od 50 let věku ve dvouletých intervalech.

§ 2: Prakt. lék. pro děti a dorost… systém prohlídek od narození do ukončení 17. roku věku vč. stomatolog., psycholog. a gynekolog. péče a anthropometrického měření.

§ 3: Prevence v oboru stomatologie 

 • od šesti měsíců do 18 let věku 2x ročně se zaměřením na vývoj chrupu, onkologická prevence zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech ma chrupu, parodontu, čelistech a kolem čelistních měkkých tkáních,
 • stomatol. prevence u těhotných žen dvakrát v průběhu těhotenství se stejným obsahem onkologické prevence,
 • stomatol. prevence u dospělých jedenkrát ročně se stejným obsahem onkologické prevence.

§ 4: Prevence v gynekologii  začíná v 15 letech dětským gynekologem a dále 1x ročně podrobné gynekolog. vyšetření vč. vyšetření konečníku a prsů a nácviku samovyšetřování. 

Účinnost vyhlášky: od 1. dubna 1997.

OČKOVÁNÍ

Očkování proti chřipce

Každoroční očkování proti chřipce se někdy zdá nadbytečné. Opak je ale pravdou.

Toto očkování má význam nejen k získání ochrany před onemocněním, které pro někoho může být až fatální, ale rovněž díky jeho pravidelnosti cvičí imunitní systém a podporuje získanou ochranu po jakémkoli očkování, nebo po prožitém infekčním onemocnění.

Jde o relativně laciné očkování s mnohonásobným užitkem.

"Obsahuje všechna očkování, která jsou nejen individuálně, ale i společensky důležitá," tvrdí RNDr. Marek Petráš, jeden z našich odborníků na očkování. Předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Hana Cabrnochová dodává, že zařazení konkrétního očkování mezi povinná vždy předchází rozsáhlá diskuse mezi odborníky.

Chřipka zatíží tělo víc

Někteří rodiče se obávají, že se dítěti po očkování sníží celková imunita. Lékaři to odmítají.

"Zátěž pro imunitní systém například po prodělané chřipce je mnohonásobně vyšší než po očkování. Kapacita imunitního systému je obrovská," vysvětluje doktorka Cabrnochová. Její kolega Petráš zastává stejný názor.

"Nebylo potvrzeno, že by zvýšený počet očkování snižoval imunitu dítěte. Je-li očkování prováděno správně v předepsaných odstupech, pak je jeho prospěch nejvyšší," tvrdí Petráš. Přiznává ovšem, že například současné očkování prováděné v jeden den nemusí některému dětskému organismu vyhovovat a nemusí být tak účinné.

"Může některému dítěti poskytnout takzvanou nižší imunitní odpověď na některou z použitých vakcín," říká Petráš. Jako příklad uvádí pneumokokové a meningokokové nákazy provedené současně s dětským očkováním hexavakcínou. "Je vhodnější zachovávat minimální čtrnáctidenní odstupy mezi jednotlivými očkováními," doporučuje doktor Petráš.

Očkování je z jeho pohledu cvičení imunitního systému, a stejně jako tělesný trénink je prospěšné pro kohokoli. Je-li ho však moc, prospěch se vytrácí a každý pocítí jeho odvrácenou stranu.

Je některé očkování nadbytečné?

Doktoři tvrdí, že se jednoznačně nedá označit některá očkování jako nadbytečná. Uznávají ovšem, že by se aplikace některých z nich mohla upravit.

"Určitě by mohlo být prospěšné přehodnotit dobu očkování kojenců proti hepatitidě typu B. Mnohé evropské státy preferují toto očkování v pozdějším dětském věku, tedy mezi desátým a čtrnáctým rokem. Tím se snižuje mnohosložkové kombinované očkování v raném dětství, a zároveň se maximální ochrana proti hepatitidě typu B využije v kritickém rizikovém věku mezi patnácti až dvaceti lety,” zamýšlí se Petráš, specialista v oboru vakcinologie.

Petráš ovšem není zastáncem oddalování ostatních typů očkování. Velká diskuse se například vede o oddálení očkování proti tuberkulóze (poprvé se provádí po narození dítěte), nebo dokonce o jeho úplném zrušení.

"Za nejlepší považuji u TBC zachovat současné schéma očkovacího kalendáře. V zemích, kde se přestalo plošně očkovat proti tuberkulóze, se v dětské populaci jeho výskyt minimálně zpětinásobil," připomíná Petráš.

Kalendář povinného očkování

V České rebublice je povinné očkování dle § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Očkovací kalendář stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

Věk

Onemocnění

Očkovací látka

nejdříve 4. den – konec 6. týdne

tuberkulóza

BCG vaccine SSI (DOC)

od započatého 13. týdne, 1. dávka

záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hemofilus typ b, žloutenka typu B

Infanrix hexa (PDF)

za měsíc po 1. dávce 2. dávka

záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hemofilus typ b, žloutenka typu B

Infanrix hexa (PDF)

za měsíc po 2. dávce 3. dávka

záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hemofilus typ b, žloutenka typu B

Infanrix hexa (PDF)

3.–4. měsíc po primovakcinaci

tuberkulóza - přešetření místa vpichu a regionálních uzlin

Infanrix hexa (PDF)

za 6 měsíců po 3. dávce 4. dávka (nejpozději do 18 měsíců věku)

záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B

Infanrix hexa (PDF)

od 15. měsíce 1. dávka

spalničky, příušnice a zarděnky

Trivivac (DOC)Priorix (PDF)

od dovršení 5. do dovršení 6. roku přeočkování

záškrt, tetanus a dávivý kašel

Infanrix (DOC)

od dovršení 10. do dovršení 11. roku 5. dávka – přeočkování

přenosná dětská obrna

Imovax Polio (DOC)

od dovršení 11. do dovršení 12. roku

tuberkulóza – tuberkulinový test (Mantoux), přeočkování pouze při negativním tuberkulinovém testu

BCG vaccine SSI (DOC)

od dovršení 12. do dovršení 13. roku

virová hepatitida B – pouze u dětí, které nebyly očkovány v prvních letech života (3 dávky, schéma 0, 1, 6 měsíců)

Engerix B (PDF)

od dovršení 14. do dovršení 15. roku

tetanus – další přeočkování po 10 až 15 letech

Alteana (DOC)

Hepatitida B

Engerix B (PDF)

dle situace a rozhodnutí rodičů/lékaře

pneumokoková onemocnění

Prevenar (PDF)PNEUMO 23 (DOC)

dle epidemiol. situace, žádosti rodičů, doporučení lékaře

meningokoková onemocnění

Meningococcal polysaccharide vaccine A+C (DOC)NeisVac C (DOC)Menjugate (DOC)

dle epidemiol. situace, žádosti rodičů, doporučení lékaře

hepatitida A

Avaxim (DOC)Havrix 720 monodose (DOC)

chřipka

Influvac (DOC)Vaxigrip (DOC)Begrivac (DOC)

(Zdroj: www.leky.sukl.cz)

Které očkování se tedy hodí právě pro vás?

Rakovina děložního čípku:

Vakcína brání vzniku rakoviny děložního čípku, vyvolávané papillomavirem (HPV), který se přenáší pohlavním stykem. S frekvencí pohlavního styku a počtem partnerů stoupá riziko nákazy.
Cena: 3 300 za jednu vakcínu, celkem 9 900 korun

Klíšťová encefalitida:

Vakcína chrání před zánětem mozku, klíšťovou encefalitidou, která se přenáší z nakaženého klíštěte.

Očkovat by se měli nechat dospělí lidé, zejména starší osoby, a všichni ti, kteří žijí a pohybují se v místech s velkým výskytem klíšťat, nebo ti, kteří často chodí do přírody. Nemoc může skončit trvalými následky nebo smrtí. Naopak u malých dětí mívá choroba mírnější průběh. Dětští lékaři zpravidla nedoporučují očkovat malé děti, které za sebou ještě nemají všechny povinné vakcíny.
Cena: 480 až 530 korun jedna vakcína (1 440 až 1 590 za jeden očkovací cyklus)

Chřipka:

Chřipka je nebezpečná zejména pro starší lidi a pacienty s chronickými nemocemi, například srdce, ledvin a podobně, a také pro ty, kdo jsou z různých důvodů oslabeni. Může skončit i smrtí. Vakcína je vhodná už pro děti od šesti měsíců, ale dětští lékaři se přou, zda malé děti, které jsou jinak zdravé, proti chřipce vůbec očkovat.
Cena: 250 korun

Pneumokokové nákazy:

Pneumokoky způsobují těžká, život ohrožující onemocnění hlavně malým dětem. Smrtelná mohou být i pro seniory. Vakcína je vhodná pro děti do pěti let a lidi nad 65 let, zvláště pokud žijí v ústavech, nebo často pobývají kvůli chronickému zánětu průdušek, cukrovce, respiračnímu nebo srdečnímu selhání v nemocnicích.
Cena: 700 až 2 000 korun

Žloutenka typu A:

Žloutenka A je nemocí „špinavých rukou“. Léčí se na infekčních odděleních a rekonvalescence může být velmi zdlouhavá. Nechte se očkovat, pokud cestujete do exotických krajin. Je vhodná i pro děti, které chodí do školky nebo do školy.
Cena: 950 až 1150 korun (1 900 až 2 300 včetně přeočkování)

Žloutenka typu B:

Je mnohem nebezpečnější než typ A. V deseti procentech případů může přejít v chronickou chorobu. Od roku 2001 se děti očkují povinně. Doporučuje se lidem, kteří se pohybují v oblastech zvýšeného výskytu nákazy, například v exotických zemích, podobně jako chronicky nemocným, u kterých hrozí, že budou ošetřeni v těchto zemích.
Cena: 800 korun (2 400 korun za celý očkovací cyklus)

Proti typu A a B je možné nechat se očkovat i v jedné vakcíně.
Za celý očkovací cyklus zaplatíte 3 000 až 4 470 korun.

Meningokokové nákazy:

Meningokok způsobuje zánět mozku, ale i celkové onemocnění s vysokými horečkami, takzvanou sepsi, nebo toxický šok. Onemocnění může skončit smrtí, anebo trvalými následky, jako je ohluchnutí, slepota, epilepsie nebo trvalé poškození mozku.

Očkování se hodí zejména pro malé děti do čtyř let a dospívající od patnácti do dvaceti let. Hrozba nákazy stoupá s množstvím lidí v uzavřených prostorech, například na internátech, diskotékách, táborech a podobně. Doporučuje se i lidem cestujícím do zahraničí, zejména do střední Afriky.

Očkuje se proti typu C a A. Pro nejagresivnější typ B, na který se nejvíce umírá, ale vakcína není. V České republice se doporučuje očkovat proti typu C.
Cena: 550 až 900 korun

Plané neštovice:

Onemocnění je nebezpečné zejména pro dospělé. Pokud je neprodělali, mohou o očkování uvažovat, protože ve vyšším věku může mít toto onemocnění velmi dramatický průběh, komplikovaný zánětem mozku.
Cena: 1 550 korun

Rotavirové nákazy:

Očkování se hodí pro kojence, kterým způsobuje úporné průjmy. První dávku je možné podat už ve věku šesti týdnů.
Cena: 1 650 až 2 000 korun

Tetanus:

Očkování proti tetanu určitě neopomeňte. Je to smrtelná choroba, nákaza proniká do těla i nepatrným poraněním, nejčastěji z půdy. Hodně se vyskytuje mimo jiné i v koňském hnoji. Děti se očkují naposledy ve čtrnácti letech, přeočkování je nutné po deseti až patnácti letech. To, zda máte dost protilátek, můžete si nechat změřit při odběru krve.
Cena: 250 až 350 korun

Příušnice:

Bolestivý zánět slinných žláz může být v dospělém věku komplikován nehnisavým zánětem mozkomíšních blan a u mužů zánětem varlat, který může vést i k neplodnosti. Můžete se proto nechat očkovat, pokud jste onemocnění neprodělali v dětství.
Cena: 280 korun

Vzteklina:

Vzteklina končí v naprosté většině případů smrtí. Nakazit se můžete ze slin nemocného zvířete, nebo pokud takového živočicha sníte. V našich podmínkách jsou nejčastějším zdrojem nákazy psi a lišky. O preventivním očkování by měli uvažovat lidé, kteří jezdí do Afriky, Asie, Indie, Jižní nebo Střední Ameriky. Stejně jako lovci nebo veterináři a ošetřovatelé.
Cena: 550 korun (2 200 korun za celý očkovací cyklus)

Poznámka: ceny se mohou lišit podle ordinací a použitých vakcín. Uvedené ceny, které obsahují i aplikaci vakcín, účtuje společnost Očkovací centrum (www.ockovacicentrum.cz).

Odborná spolupráce: Dagmar Benešová, Očkovací centrum Brno, Poliklinika Masarykova

 

Více informací - související zdravotní problémy


Související obecné informace

Související publicistika

Alergie na penicilin může způsobit anafylaktický šok

28/3

Penicilin patří mezi tzv. Β - laktamová antibiotika. Nazývají se tak podle přítomnosti chemické struktury β - laktamového kruhu ve své molekule.…

více

Infekční nemoci cestovatelů v ČR

6/8

Podle průběžných dat Informačního systému infekčních nemocí se v ČR za první půlrok 2018 vyskytlo 17 případů horečky dengue, 13 nákaz malárie, 132…

více

Neštovice - "Máme se jich bát?"

24/6

Co je dobré vědět, když vás navštíví neštovice. Předně je důležité vědět, že příchod neštovic se ohlásí bolestmi hlavy a zvýšenou teplotou přibližně…

více

Pár tipů, jak v období chřipek podpořit imunitu dětí i…

26/3

Na podzim a na jaře není o virózy a chřipky nouze. Na vině jsou časté změny počasí, střídání teplot a návrat dětí do kolektivu. Imunita dostává…

více

Sezónní chřipka

25/12

Chřipka je relativně závažná infekce, která v České republice každoročně způsobí onemocnění statisíců obyvatel, a souvisí s ní v průměru téměř dva…

více

Vakcína působí jako jed na celou generaci a počet…

3/6

Podle přehledu právě zveřejněného americkou vládou se počet dětí trpících autismem od roku 2003 zdvojnásobil. Dnešní odhadovaný počet jednoho malého…

více

Zbavte děti bolesti z očkování! Je to dar na celý život

31/3

Věděli jste, že odhadem až 10% populace se vyhýbá očkování kvůli strachu z jehly? Původ tohoto strachu mnohdy pochází z negativní zkušenosti z…

více

Zdraví a prevence na cestách, na co si dávat pozor

21/7

V případě, že cestujete do jakékoliv destinace, doporučujeme vám konzultovat zdravotní rizika a možné hrozby u odborníků na zdravotní péči pro…

víceDalší články - Očkování

Zdravotní problémy - Očkování

REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru