REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Očkování

Informace o očkování pro rodiče

Plošné očkování (tj. u všech dětí) se provádí již 50 let. A ukázalo se, že je to nejlepší prostředek, jak bránit vzniku a šíření infekčních nemocí mezi lidmi. U očkovacích látek se zjišťuje nejen jejich účinnost, ale i bezpečnost. Všechna podezření, že očkování může i škodit, byla dosud vždy vyvrácena.

Očkování v lidském těle napodobuje situaci, jako kdyby došlo k nákaze nemocí. Očkovací látky obsahují totiž složku získanou z původce onemocnění (bakterie či viru), která se nazývá antigen. Ten pak povzbuzuje imunitní systém k tvorbě ochranné protilátky.

Očkování má dvě základní funkce:

 • individuální (chrání očkovaného jedince),
 • kolektivní (pravidelné a plošné očkování brání pomnožení a oběhu původce infekce mezi lidmi).

Očkování proti řadě nemocí u nás vyplývá ze zákona a je povinné. 

Dítě, které není očkované (nebrání-li tomu jeho zdravotní stav), nesmí být přijaté do dětského kolektivu (jeslí či mateřské školy)!

Kdy by se nemělo očkovat?

O tom rozhodne lékař u každého dítěte přísně individuálně. Obecně lze říci, že překážky v očkování mohou být dočasné, které vedou jen k oddálení očkování, nebo takové, které očkování brání trvale – může to být jen proti některé nemoci, nebo se dítě nemůže očkovat vůbec.

Před očkováním je vhodné lékaři sdělit, vyskytuje-li se v rodině krvácivá choroba, nebo je-li někdo z rodiny léčen pro vážnou nemoc imunitního systému či nádorové onemocnění.

Důvody přechodného odložení očkování:

 • dítě je akutně nemocné, případně má teplotu (lehce zvýšená teplota a lehké nachlazení nemusí být vždy překážkou), větší pozornost aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte je třeba věnovat při očkování "živými" vakcínami (např. spalničky),
 • dítě bylo v kontaktu s nemocným a je v tzv. inkubační době (ta trvá dle typu nemoci většinou 1–3 týdny),
 • dítě je oslabené po nemoci (je v rekonvalescenci), u běžných dětských onemocnění stačí většinou 1–2 týdny,
 • dítě má závažné dlouhodobé onemocnění (nejčastěji neurologické nebo onkologické),
 • dítě užívá kortikoidy nebo léky na imunitu.

Dalším důvodem bránícím očkování (většinou trvale) může být závažná reakce po předchozím očkování, anebo závažné chronické onemocnění (nejčastěji neurologické nebo defekt imunity).

Jaké jsou reakce po očkování?

Předně je třeba říci, že jakoukoliv reakci má jen malá část (několik málo procent) očkovaných dětí, přičemž většina z nich je v kojeneckém či batolecím věku.

Reakce po očkování se dostavují za různě dlouhou dobu, záleží na typu očkování. Může to být už v den či následující den po očkování, u živých vakcín za 7–10 dnů. Tuto informaci vám sdělí lékař při očkování.

Reakce může být místní nebo celková. Obě pak mohou být očekávané nebo neočekávané (velice vzácné), přiměřené (fyziologické) nebo nepřiměřené (přehnaná fyziologická reakce nebo alergie).

Nejčastější místní reakce (v místě vpichu):

 • zarudnutí,
 • otok,
 • bolest.

Nejčastější celkové reakce: 

 • teplota,
 • únava, nebo naopak podrážděnost, neklid,
 • bolest hlavy,
 • bolest svalů,
 • bolest kloubů,
 • trávicí potíže.

Většinou se reakce vyskytují izolovaně (např. jen zarudnutí, nebo jen otok, či neklid, atd.), pouze v ojedinělých případech v kombinacích (např. zarudnutí s teplotou či bolestivý otok, neklid a teplota apod.).

Znovu je třeba připomenout, že reakce po očkování se objevují poměrně zřídka.

Jak se chovat po očkování?

Po zbytek dne by po očkování dítě nemělo být vystaveno větší fyzické či psychické zátěži. 

Jak se má dítě připravit na očkování?

Od 2 do 3 let je vhodné dítěti předem říci, co se při očkování bude dít. Zabrání se tak jeho zbytečným obavám z neznámého a posílí se jeho odvaha a sebevědomí, důležité pro lepší spolupráci při očkování.

Je vhodné dítě pozitivně motivovat – vysvětlit mu, že bude moci po očkování provádět věci, které by mu mohly být jinak nebezpečné – chodit do školky, jíst zmrzlinu na ulici, běhat s jinými dětmi apod.

Je vhodné srovnat mírnou a krátkou bolest při vpichu jehly s jinou, mnohem větší bolestí, kterou dítě už zažilo – odření kolena, bodnutí včelou, pád z koloběžky...

Je možné na hračce předvést, jak bude očkování probíhat.

Kdy kontaktovat lékaře po očkování?

Při horečce přes 39oC, neztišitelném pláči trvajícím několik hodin, při zarudnutí či otoku v místě vpichu dosahujícím průměru 10 cm, objeví-li se přechodné obrny nebo křeče, případně krátkodobé bezvědomí, nebo objeví-li se závažnější reakce během dvou až tří hodin po očkování.

 

Zdroj: MUDr. Milan Rytíř, Praktický lékař pro děti a dorost, www.sukl.cz

 

Více informací - související zdravotní problémy


Související obecné informace

Související publicistika

Alergie na penicilin může způsobit anafylaktický šok

28/3

Penicilin patří mezi tzv. Β - laktamová antibiotika. Nazývají se tak podle přítomnosti chemické struktury β - laktamového kruhu ve své molekule.…

více

Infekční nemoci cestovatelů v ČR

6/8

Podle průběžných dat Informačního systému infekčních nemocí se v ČR za první půlrok 2018 vyskytlo 17 případů horečky dengue, 13 nákaz malárie, 132…

více

Neštovice - "Máme se jich bát?"

24/6

Co je dobré vědět, když vás navštíví neštovice. Předně je důležité vědět, že příchod neštovic se ohlásí bolestmi hlavy a zvýšenou teplotou přibližně…

více

Pár tipů, jak v období chřipek podpořit imunitu dětí i…

26/3

Na podzim a na jaře není o virózy a chřipky nouze. Na vině jsou časté změny počasí, střídání teplot a návrat dětí do kolektivu. Imunita dostává…

více

Sezónní chřipka

25/12

Chřipka je relativně závažná infekce, která v České republice každoročně způsobí onemocnění statisíců obyvatel, a souvisí s ní v průměru téměř dva…

více

Vakcína působí jako jed na celou generaci a počet…

3/6

Podle přehledu právě zveřejněného americkou vládou se počet dětí trpících autismem od roku 2003 zdvojnásobil. Dnešní odhadovaný počet jednoho malého…

více

Zbavte děti bolesti z očkování! Je to dar na celý život

31/3

Věděli jste, že odhadem až 10% populace se vyhýbá očkování kvůli strachu z jehly? Původ tohoto strachu mnohdy pochází z negativní zkušenosti z…

více

Zdraví a prevence na cestách, na co si dávat pozor

21/7

V případě, že cestujete do jakékoliv destinace, doporučujeme vám konzultovat zdravotní rizika a možné hrozby u odborníků na zdravotní péči pro…

víceDalší články - Očkování

Zdravotní problémy - Očkování

REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru