REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Očkování

Očkování dětí

Termíny pravidelného očkování dětí v České republice stanoví OČKOVACÍ KALENDÁŘ.

Platným dokumentem je Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 299/2010 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, účinná od 1. 11. 2010.

Očkování je podle § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, povinné. 

Věk dítětePravidelné očkování
1.–2. měsíc tuberkulóza – pouze u dětí s indikací dle přílohy č. 3 vyhlášky
od 9. týdne
1. dávka
záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B
za měsíc po 1. dávce 2. dávka záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B
za měsíc po 2. dávce 3. dávka záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B
nejdříve za 6 měsíců po 3. dávce 4. dávka (nejpozději do 18 měsíců věku) záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B
od 15. měsíce
1. dávka
spalničky, příušnice a zarděnky
21.–25. měsíc, event. později přeočkování spalničky, příušnice a zarděnky
od dovršení 5. do dovršení 6. roku přeočkování záškrt, tetanus a dávivý kašel
od dovršení 10. do dovršení 11. roku 5. dávka – přeočkování přenosná dětská obrna, záškrt, tetanus, dávivý kašel
od dovršení 12. do dovršení 13. roku virová hepatitida B – pouze u dětí, které nebyly očkovány v prvních letech života (3 dávky, schéma 0, 1, 6 měsíců)
od dovršení 14. do dovršení 15. roku tetanus + další přeočkování vždy po 10 až 15 letech
od dovršení 25. do dovršení 26. roku tetanus + další přeočkování vždy po 10 až 15 letech

Doplňující informace

1. Hexavakcína (Infanrix Hexa), obsahující očkování proti šesti onemocněním – záškrtu, tetanu, dávivému kašli (acelulární složku), invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně (inaktivovanou složku) a virové hepatitidě typu B, je určena k očkování dětí narozených po 31. 12. 2006.

2. Přeočkování proti přenosné dětské obrně: V roce 2010 se provedla přeočkování proti přenosné dětské obrně inaktivovanou očkovací látkou, která se podá jako pátá dávka očkovací látky proti přenosné dětské obrně dětem starším 11 let věku, kterým dosud nebyla podána pátá dávka očkovací látky proti přenosné dětské obrně.

3. Očkování proti pneumokokovým nákazám: děti do 5 let věku s indikacemi stanovenými vyhláškou.

Další upřesňující informace poskytnou dětští lékaři.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, podle § 47 také umožňuje, aby byla pro dítě v rámci povinného očkování použita očkovací látka jiná, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím orgánu ochrany veřejného zdraví. Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 47, odst. 3, ukládá, aby každé provedené očkování bylo zdravotnickým zařízením zapsáno do očkovacího průkazu a do zdravotnické dokumentace. Při každém dalším očkování je očkovaný povinen předložit tento průkaz k provedení záznamu.

Zdroj: hyg.lf1.cuni.cz

 

 

Více informací - související zdravotní problémy

Více informací - související obecné informace


Související obecné informace

Související publicistika

Alergie na penicilin může způsobit anafylaktický šok

28/3

Penicilin patří mezi tzv. Β - laktamová antibiotika. Nazývají se tak podle přítomnosti chemické struktury β - laktamového kruhu ve své molekule.…

více

Infekční nemoci cestovatelů v ČR

6/8

Podle průběžných dat Informačního systému infekčních nemocí se v ČR za první půlrok 2018 vyskytlo 17 případů horečky dengue, 13 nákaz malárie, 132…

více

Neštovice - "Máme se jich bát?"

24/6

Co je dobré vědět, když vás navštíví neštovice. Předně je důležité vědět, že příchod neštovic se ohlásí bolestmi hlavy a zvýšenou teplotou přibližně…

více

Sezónní chřipka

25/12

Chřipka je relativně závažná infekce, která v České republice každoročně způsobí onemocnění statisíců obyvatel, a souvisí s ní v průměru téměř dva…

více

Vakcína působí jako jed na celou generaci a počet…

3/6

Podle přehledu právě zveřejněného americkou vládou se počet dětí trpících autismem od roku 2003 zdvojnásobil. Dnešní odhadovaný počet jednoho malého…

více

Zbavte děti bolesti z očkování! Je to dar na celý život

31/3

Věděli jste, že odhadem až 10% populace se vyhýbá očkování kvůli strachu z jehly? Původ tohoto strachu mnohdy pochází z negativní zkušenosti z…

více

Zdraví a prevence na cestách, na co si dávat pozor

21/7

V případě, že cestujete do jakékoliv destinace, doporučujeme vám konzultovat zdravotní rizika a možné hrozby u odborníků na zdravotní péči pro…

víceDalší články - Očkování

Zdravotní problémy - Očkování


Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru