REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Očkování

Očkování proti některým nemocem

Dávivý kašel

Onemocnění se vyskytovalo nejčastěji v podzimních a zimních měsících. Dnes může onemocnět ještě neočkovaný kojenec, zdrojem pak bývá starší sourozenec nebo matka, u kterých může onemocnění probíhat pod obrazem kataru dýchacích cest. Nemoc se projevuje záchvatovitým kašlem ukončeným zajíknutím. Charakteristický je záchvat opakovaného kašlání bez nádechu, který končí kokrhavým nádechem anebo zvracením. U malých dětí může mít onemocnění velmi vážný průběh, u starších dětí anebo dospělých nemusí být průběh tak dramatický.

Onemocnění trvá 3–5 týdnů. Antibiotika nezkrátí dobu onemocnění: zlikvidují sice bakterie, které onemocnění způsobily, ale v organismu přetrvává toxin, který bakterie produkují a který působí přímo na dýchací centrum v mozku. V posledních letech počet onemocnění dávivým kašlem stoupá, a tak se zvažuje zavedení přeočkování dospělých proti tomuto tak závažnému onemocnění.

Záškrt

Onemocnění je velmi závažné. Je charakterizované angínou s povlaky na mandlích a měkkém patře, které nejdou setřít. Horečka přesahuje 38 °C. Pokud tyto pablány přesáhnou na hrtan, dochází k udušení.

Naštěstí je toto onemocnění u nás velmi vzácné. U očkovaných osob nedochází ke zhoubnému průběhu nemoci.

Tetanus

Toto život ohrožující onemocnění u nás nebylo vzácné, po zavedení očkování však v ČR zcela zmizel dětský tetanus a po očkování dospělých jde o onemocnění velmi vzácné. K nákaze dojde poraněním, kdy se do rány dostane cizí těleso (tříska, hlína). Za několik dnů po poranění se objeví křeče žvýkacích svalů, stahy obličeje a později napětí svalů šíje a zad. Na různé podněty se objeví křeče celého těla, dochází k zástavě dechu a teplota rychle stoupá. Léčba probíhá zásadně na jednotkách intenzivní péče infekčních oddělení.

Onemocnění může skončit i smrtí, pacient umírá na udušení nebo selhání srdce.

Dětská přenosná obrna

Onemocnění se u nás vyskytovalo do r. 1957. Po zavedení očkování se již další případ neobjevil. Projevovalo se podobně jako chřipka – horečka, nevůle, bolesti břicha a krku. Po několika dnech se stav zlepšil, ale v některých případech došlo po přechodném zlepšení k zánětlivému postižení nervové soustavy. Obrny se objevily asi u 1 % infikovaných. Nejčastěji byly postiženy dolní končetiny, v nejhorších případech došlo k selhání životních funkcí.

Virová hepatitida typu B

Virová hepatitida je jednou z nejzávažnějších nemocí člověka. Zdrojem onemocnění je nemocný člověk s akutní nebo chronickou infekcí. Přenos se děje sexuálním stykem anebo prostřednictvím krve, lékařskými nebo nelékařskými nástroji, nebo potřísněním poraněné kůže sekrety nakaženého člověka. Ženy infikované virem hepatitidy B mohou onemocnění přenést na své novorozené dítě. Jde vlastně o zánět jater.

Onemocnění se projevuje celkovou nevůlí, bolestmi v kloubech, v pravém podžebří, vyrážkou, někdy se přidá i zánět ledvin. U části infikovaných může nemoc proběhnout bezpříznakově. Asi 10 % nemocných se neuzdraví, onemocnění pokračuje (jako chronické) a může skončit cirhózou jater nebo zhoubným nádorem jater. Virová hepatitida B se léčí na infekčním oddělení, další rekonvalescence probíhá několik měsíců až let.

Očkování proti nákazám Haemophilus influenzae typu b

Těmito nákazami jsou postiženy nejčastěji děti do 5 let. Objevuje se zánět mozkových blan, zánět příklopky hrtanové nebo zápal plic. Tato onemocnění byla o to závažnější, že po jejich prožití mohly nastat trvalé následky, např. hluchota, část dětí i zemřela. Onemocnění se léčí antibiotiky a v případě zánětu příklopky hrtanové je nutné rychle zprůchodnit dýchací cesty, jinak nemocné dítě zemře udušením. Po zavedení celoplošného očkování v r. 2001 došlo ke značnému poklesu počtu těchto tak nebezpečných onemocnění.

Očkovací látky

Infanrix Hexa, Hexavac

Neživá očkovací látka, používá se pro očkování dětí proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, virové hepatitidě B, dětské přenosné obrně a nákazám Haemophilus influenzae b. Očkování se zahajuje od 13. týdne života, postupně se aplikují 3 dávky. Od každé dávky musí uplynout alespoň jeden měsíc. Čtvrtou dávku dostane dítě nejméně za 6 měsíců po 3. dávce, nejpozději v 18. měsíci života.

TETRAct HIB, Act-HIB

Neživá očkovací látka určená pro očkování dětí proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a nákazám způsobeným Haemophilus influenzae b.

Tritanrix

Neživá očkovací látka určená pro očkování dětí proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a virové hepatitidě typu B.

Infanrix Hib

Neživá očkovací látka určená pro očkování dětí proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a nákazám způsobeným Haemophilus influenzae b.

Alteana, Tetavax

Neživé očkovací látky určené pro očkování proti tetanu.

Imovax Polio

Neživá očkovací látka určená pro očkování proti dětské přenosné obrně.

Engerix B

Rekombinantní očkovací látka určená pro očkování proti virové hepatitidě typu B. Očkování se skládá ze tří dávek. Po aplikaci první dávky se za měsíc podává druhá dávka a za dalších 5 měsíců třetí dávka.

Twinrix Paediatric

Neživá očkovací látka určená pro očkování proti virovým hepatitidám A a B. Po aplikaci první dávky se za měsíc podává druhá dávka a za dalších 5 měsíců třetí dávka.

Další nemoci a očkování proti nim

Tuberkulóza

Tuberkulóza se přenáší prostřednictvím kapénkové infekce anebo tepelně nezpracovaným mlékem. Nejčastější forma onemocnění je plicní, jindy jsou zasaženy i jiné orgány (ledviny, kosti aj.). Česká republika patří díky očkování mezi země s nejnižším výskytem tuberkulózy. Samotné onemocnění se projevuje nenápadně: kašel, v noci pocení, mírně zvýšená teplota. Léčba probíhá v nemocnici a je zdlouhavá – několik měsíců.

Očkování proti tuberkulóze: BCG vaccine

Lyofilizovaná očkovací látka. Aplikuje se novorozencům. Dětem starším 6 týdnů pouze po předchozí tuberkulinové zkoušce. Revakcinace se provádí u dětí 2–3letých a 11letých, a to po předchozí tuberkulinové zkoušce.

Spalničky, zarděnky a příušnice

Spalničky:

Vysoce nakažlivé horečnaté onemocnění, nebezpečné vznikem komplikací, nejčastěji plicními a mozkovými záněty. Před zahájením pravidelného očkování bylo v ČR ročně hlášeno v průměru 50 000 případů a 50 úmrtí, v posledních létech jsou hlášena ojedinělá onemocnění.

Zarděnky:

Mírné horečnaté onemocnění s příznaky podobnými chřipce, se zduřením mízních uzlin a vyrážkou. Vzácně je komplikováno onemocněním mozku. Nejnebezpečnější je onemocnění těhotné ženy, neboť vede k těžkému poškození plodu. Před rokem 1986, kdy bylo zavedeno očkování všech dětí, docházelo u nás ročně k 50 až 100 tisícům onemocnění, v posledních létech je hlášeno několik set případů, hlavně u starších dětí a mladých dospělých.

Příušnice:

Bolestivý zánět slinných žláz. Infekce může být komplikována zánětem mozku, mozkových plen, slinivky břišní. Nejobávanější komplikací bývá zánět pohlavních žláz, zvláště u chlapců po pubertě, vedoucí k neplodnosti. Očkováním bylo v ČR dosaženo stonásobného snížení nemocnosti.

Očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím(očkovací látky)

Priorix:

Živá očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Základní očkování se provádí nejdříve první den patnáctého měsíce života. Přeočkování se provádí za šest až deset měsíců po provedeném základním očkování, v odůvodněných případech i později.

Trivivac:

Živá očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Základní očkování se provádí nejdříve první den patnáctého měsíce života. Přeočkování se provádí za šest až deset měsíců po provedeném základním očkování, v odůvodněných případech i později.

M-M-R (TM) II:

Živá očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Základní očkování se provádí nejdříve první den patnáctého měsíce života. Přeočkování se provádí za šest až deset měsíců po provedeném základním očkování, v odůvodněných případech i později.

Mopavac:

Živá očkovací látka proti spalničkám a příušnicím. Základní očkování se provádí nejdříve první den patnáctého měsíce života. Přeočkování se provádí za šest až deset měsíců po provedeném základním očkování, v odůvodněných případech i později.

Movivac:

Živá očkovací látka proti spalničkám. Základní očkování se provádí nejdříve první den patnáctého měsíce života. Přeočkování se provádí za šest až deset měsíců po provedeném základním očkování, v odůvodněných případech i později.

Ervevax (TM):

Živá očkovací látka, která je určena pro aktivní imunizaci proti zarděnkám od věku 12 měsíců. Očkování se doporučuje provádět především v předškolních a školních zařízeních, protože zde dochází nejčastěji k nákaze. Pokud je cílem očkování hlavně ochrana žen, je vhodné vakcinovat především prepubertální dívky. Vnímavé ženy ve fertilním věku mohou být rovněž očkovány, pokud nejsou těhotné a jsou upozorněny, že do tří měsíců po očkování je těhotenství nežádoucí. Vhodnou dobou pro očkování je i šestinedělí.

 

Blíže k očkování – viz také např.: Co hradí pojišťovny.

 

Více informací - související obecné informace


Související obecné informace

Související publicistika

Alergie na penicilin může způsobit anafylaktický šok

28/3

Penicilin patří mezi tzv. Β - laktamová antibiotika. Nazývají se tak podle přítomnosti chemické struktury β - laktamového kruhu ve své molekule.…

více

Infekční nemoci cestovatelů v ČR

6/8

Podle průběžných dat Informačního systému infekčních nemocí se v ČR za první půlrok 2018 vyskytlo 17 případů horečky dengue, 13 nákaz malárie, 132…

více

Neštovice - "Máme se jich bát?"

24/6

Co je dobré vědět, když vás navštíví neštovice. Předně je důležité vědět, že příchod neštovic se ohlásí bolestmi hlavy a zvýšenou teplotou přibližně…

více

Sezónní chřipka

25/12

Chřipka je relativně závažná infekce, která v České republice každoročně způsobí onemocnění statisíců obyvatel, a souvisí s ní v průměru téměř dva…

více

Vakcína působí jako jed na celou generaci a počet…

3/6

Podle přehledu právě zveřejněného americkou vládou se počet dětí trpících autismem od roku 2003 zdvojnásobil. Dnešní odhadovaný počet jednoho malého…

více

Zbavte děti bolesti z očkování! Je to dar na celý život

31/3

Věděli jste, že odhadem až 10% populace se vyhýbá očkování kvůli strachu z jehly? Původ tohoto strachu mnohdy pochází z negativní zkušenosti z…

více

Zdraví a prevence na cestách, na co si dávat pozor

21/7

V případě, že cestujete do jakékoliv destinace, doporučujeme vám konzultovat zdravotní rizika a možné hrozby u odborníků na zdravotní péči pro…

víceDalší články - Očkování

Zdravotní problémy - Očkování


Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru