REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Bolesti

Bolest hrudi – příčiny

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Bolest hrudi – příčiny

Příčiny bolesti hrudi se mohou lišit – od drobných problémů, jako je stres či poruchy trávení, po vážné problémy, jako je srdeční infarkt nebo plicní embolie. Konkrétní příčinu bolesti hrudi je často obtížné správně určit.

Nalezení příčiny bolesti na hrudi může být náročné, zejména pokud jste nikdy dříve neměli žádné symptomy. Dokonce i lékaři mohou mít těžké rozhodování, zda bolest na hrudi je známkou srdečního infarktu, nebo něčeho méně závažného, jako je trávení.

Pokud máte nevysvětlitelnou bolest hrudi trvající déle než několik minut, měli byste vyhledat lékařskou pomoc, spíše než se snažit diagnostikovat příčinu sami.

Stejně jako u jiných náhlých nevysvětlitelných bolestí, bolest na hrudi může pro vás být signálem, abyste vyhledali lékařskou pomoc. Následující informace vám pomohou určit, zda je vaše bolest na hrudi záležitostí pro lékařskou pohotovost.

Infarkt

Infarkt nastane, když ucpe tepna, která dodává kyslík do srdečního svalu. Infarkt může způsobit bolest na hrudi, která trvá 15 minut, nebo i déle. Ale může být i tichý a nemít žádné příznaky.

Mnoho lidí, kteří mají srdeční infarkt, má varovné příznaky hodiny, dny nebo týdny předem. Nejdříve výstražným znamením může být série epizod bolesti na hrudi, které začínají, když jste fyzicky aktivní, ale ulevilo se vám po odpočinku.

Někdo může spět k infarktu s některými nebo všemi z následujících příznaků:

 • nepříjemný tlak, pocit plnosti nebo „lisování“ (bolest) ve středu hrudníku, trvající déle než několik minut,
 • bolest se šíří do ramen, krku nebo po pažích,
 • točení hlavy, mdloby, pocení, nevolnost nebo dušnost.
Pokud vám (nebo někomu jinému) hrozí infarkt:
 • volejte rychlou lékařskou pomoc při „těžkých“ příznacích srdečního infarktu, trvajících více než pět minut. Pokud nemáte přístup k přivolání zdravotnické záchranné služby, najděte někoho, například souseda nebo přítele, který vás odveze do nejbližší nemocnice. To, že do nemocnice dojedete sám, berte pouze jako poslední možnost v případě, že nejsou vůbec žádné jiné možnosti. Řízení vozidla Vámi staví ostatní do nebezpečí, pokud by se váš stav náhle zhoršil,
 • žvýkejte pravidelně preventivně aspirin (slabší dávky): snižuje srážlivost krve, může pomoci průtoku krve zúženou tepnou, která způsobuje infarkt. Nicméně aspirin neberte, pokud jste alergičtí na kyselinu acetylsalicylovou, máte problémy s krvácivostí, nebo užíváte další léky na ředění krve, anebo jestliže Vám Váš lékař již dříve řekl, že tomu tak není,
 • vezměte si nitroglycerin, pokud jej máte předepsán. Pokud si myslíte, že máte infarkt, a lékař Vám již dříve předepsal nitroglycerin, vezměte si jej podle pokynů. Neužívejte nitroglycerin někoho jiného.
 • Začněte oživovat osobu, která má srdeční záchvat, když řídila. Pokud je osoba s podezřením na infarkt v bezvědomí, může dispečer RZ nebo jiný nouzový odborný lékař poradit, abyste zkusili resuscitaci (CPR). Dokonce i když jste ji nikdy netrénovali, můžete být poučeni a začít, než dorazí pomoc. Pokud nevíte jak, začněte tvrdě a rychle na hrudi osoby masáž srdce – asi 100 stlačení za minutu.

Angína pectoris

Jde o určitý typ bolesti na hrudi nebo nepříjemné pocity způsobené sníženým průtokem krve do srdečního svalu. Angina pectoris může být stabilní nebo nestabilní…

 • Stabilní angina pectoris: trvalý, opakující se bolest na hrudi, která se obvykle vyskytuje při námaze.
 • Nestabilní angina pectoris: náhlá nová bolest na hrudi, nebo změna ve struktuře dříve stabilní anginy pectoris; obojí může signalizovat hrozící infarkt.

Angina je poměrně běžná, ale může být obtížné odlišit ji od jiných typů bolesti na hrudi, jako je bolest nebo nepohodlí trávení.

Příznaky a symptomy anginy pectoris mohou zahrnovat:
 • bolest na hrudi nebo nepříjemný pocit,
 • bolest v pažích, krku, čelisti, ramenou nebo zádech, doprovodné bolesti na hrudi,
 • nevolnost,
 • únavu,
 • dušnost,
 • úzkost,
 • pocení,
 • závrať.

Závažností, trváním a typem anginy pectoris se mohou symptomy lišit. Pokud máte nové nebo měnící se bolesti na hrudi, může to signalizovat mnohem nebezpečnější formu anginy pectoris nebo srdeční infarkt. Pokud se vaše angina pectoris zhorší nebo změní, tj. stává se nestabilní, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Plicní embolie

nastane, když krevní sraženina – obvykle z žil nohou nebo pánve – zanese sklípky v plicní tepně. Plicní tkáň a tepny nemají dostatečný průtok krve, což způsobuje poškození tkáně – pro vaše plíce je obtížné dodat kyslík do celého těla.

Příznaky plicní embolie mohou zahrnovat:
 • náhlou, ostrou bolest na hrudi, často doprovázenou dušností,
 • náhlou, nevysvětlitelnou dušnost, a to i bez bolesti,
 • kašel, který může produkovat i krví žíhané sputum,
 • bušení srdce spojené s dušností,
 • slabost,
 • těžkou úzkost
 • nevysvětlitelné pocení.

Plicní embolie může být ohrožující na životě. Stejně jako při podezření na infarkt volejte rychlou lékařskou pomoc.

Aortální disekce

Jde o velmi závažný stav, kdy se vyvíjí roztržení ve vnitřní vrstvě aorty, velké krevní cévy vycházející ze srdce. Krevní přepětí v této trhlině do střední vrstvy aorty způsobí, že se vnitřní a střední vrstva oddělí. V případě, že dojde k roztržení přes vnější stěny aorty, nastane disekce aorty, která je obvykle fatální.

Pokud si myslíte, že disekce aorty je příčinou vaší bolesti na hrudi, vyhledejte ihned lékařskou pomoc. Typickými příznaky jsou:

 • náhlá silná bolest na prsou či v horní části zad, často popisovaná jako trhání, párání nebo stříhání, pocit, že vyzařuje do krku nebo zpět dolů,
 • ztráta vědomí (mdloby),
 • dušnost,
 • náhlé potíže s mluvením, ztráta zraku, slabost nebo ochrnutí jedné strany těla, například jako u mozkové mrtvice,
 • pocení,
 • slabý puls do jednoho ramene (v porovnání s druhým).

Zápal plic se zánětem pohrudnice

Často se zápaly plic projevují bolestí hrudníku doprovázenou zimnicí, horečkou a kašlem, který může produkovat krvavý nebo páchnoucí hlen. Pneumonie (zápal plic) a zánět pohrudnice (což je blána, která obklopuje plíce) mohou působit značné problémy při nadechnutí či kašlání.

Jedním z příznaků zánětu pohrudnice je, že bolest obvykle dočasně poleví, zadržuje však dech, nebo vyvíjí tlak na bolestivé oblasti hrudníku, a není to přitom srdeční infarkt.

Pokud jste v nedávné době byli diagnostikováni na zápal plic, a pak začnete mít příznaky zánětu pohrudnice, obraťte se na svého lékaře, nebo vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc, aby mohla být zjištěna příčina vaší bolesti na hrudi. Bolest pohrudnice sama o sobě není případ pro lékařskou pohotovost, ale neměli byste se snažit stanovit diagnózu sami.

Bolest hrudní stěny:

Jedním z nejběžnějších druhů neškodné bolesti na hrudi je bolest hrudní stěny. A jeden druh bolesti hrudní stěny se nazývá kostochondritida. Způsobuje bolest a citlivost v okolí chrupavky, která připojuje žebra k hrudní kosti (sternum).

Kostochondritida způsobuje tlak i na několika místech podél okraje hrudní kosti a má často za následek značnou bolestivost těchto malých ploch. Pokud podobnou bolest způsobuje tlak prstu na hrudi, je nepravděpodobné, že by šlo o závažné onemocnění, jako je infarkt.

Mezi další příčiny bolesti na hrudi patří:

 • napjaté svaly hrudníku z prodělané námahy nebo z nadměrného kašle,
 • hrudní svalové podlitiny při menším úrazu,
 • krátkodobá náhlá úzkost s rychlým dýcháním,
 • peptický vřed,
 • bolest trávicího traktu (jako např. refluxní), bolest žlučníku, vředová choroba, anebo jiné bolesti, které mohou být pociťovány jako příznaky infarktu.

 

Zdroj: web Mayo Clinic first aid,

Reference:
FA00036 únor 3, 2012 1998‑2013 Mayo nadace

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

0

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů – podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP pravidel uvedených v tomto projektu). Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Vždy léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné interakce.
 • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušujte.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte – léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, pepř či kurkuma, mění účinnost některých léčiv.

Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků. Ale užíváte-li více než 5 léků, měli byste si vždy kontrolovat, jestli na sebe nereagují negativně – je to již velmi pravděpodobné.

  1. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište jejich názvy do bezplatné anonymní online poradny www.znamsveleky.cz. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy svých léků na papír, než půjdete k lékaři či do lékárny, a odborníci za vás jejich interakce zjistí.
  2. Nemocní by zde měli dostat nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení, jaké bylinky, nápoje či jídlo by spolu s předepsanými léky neměli užívat.
  3. Některé kombinace nejsou  nebezpečné – stačí, když lékař změní jejich dávkování, nebo navrhne časový odstup při jejich užívání.
  4. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky, ani neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal, na konzultaci.

Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je Acylpyrin, Aspirin apod.) – je zde zvýšené riziko vzniku Reyeova syndromu.

 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost věnujte nemocnýmporaďte se s lékařem/lékárníkem…

  • v těhotenství a období kojení,
  • u malých dětí a kojenců,
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, anebo dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují potenciálně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým osobním a aktivním přístupem – změnou svého životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem čerstvé zeleniny a ovoce,
 • vydatným pitným režimem – 2‑3 litry denně,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situacía snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví,
 • dodržováním zásad hygieny a prevence,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svou mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce, vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, nejlépe dvojnásobnou oproti době trvání akutního onemocnění.
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem,
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno,
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře,
 • proti domácímu prachu a roztočům – odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.,
 • dbejte i na lůžkoviny – časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů jsou vhodnější než přírodní,
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky,
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie,
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo – vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bosí, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákalo by to další hmyz),
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky,
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady – více léků či doplňků stravy,
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl).

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

0

Podívejte na seznam přípravků

0

Pokračujte výběrem v pravém menu
Pokračujte čtením článku v sekci prevence

REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru